Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Johanneksen poika - Uutisia Jehovan todistajista ja Vartiotorniseurasta
 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset
 
Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG ja Google Earth
 Historiaa - osa  64: Heikki Kankaanpään puhe vuonna 1979 "Jehovan päivä lähestyy"
14.03.2019 Johanneksen poikaKuva: Vartiotorniseura

Jehovan todistajien kokouksissa ja konventeissa on pidetty valtava määrä puheita, joissa kerrotaan maailmanlopusta. Yksi tällainen puhe oli Heikki Kankaanpään puhe, jonka teema oli Jehovan päivä lähestyy. Kankaanpää piti tuon puheen 01.07.1979. Se pidettiin kesän konventissa.

On sanomattakin selvää, että Kankaanpään puheen tarkoitus oli pitää Jehovan todistajat varuillaan ja tietoisina lopun ajasta. Jehovan todistajien järjestön jatkuva maailmanlopun hokeminen saa useimmat seurakuntien julistajat pysymään tiukasti järjestön yhteydessä ja ohjauksessa, koska mitä järkeä olisi lähteä pois juuri ennen kuin loppu tulee, koska vain Jehovan todistajien järjestön sisäpuolella voi pelastua Harmagedonista. Näin Vartiotorniseura on opettanut.

Heikki Kankaanpään puheesta erottuu selvästi kaksi asiaa:
  • Loppu on aivan pian tulossa
  • Jehovan todistajilla tulisi olla "kiireellisyyden tunne"
Jos puheen tiivistää kahteen ajatukseen, ne ovat nämä:

Aivan kuten ensimmäisen vuosisadan kristittyjenkin, meidänkin tulee täyttyä kiireellisyyden tunteella sen ajan suhteen, mikä on jäljellä ennen niitä valtavia tapahtumia, jotka liittyvät Kristuksen kostotoimiin.

Mikä onnettomuus olisikaan, jos kristitty tänä myöhäisenä ajankohtana
jättäisi huomioon ottamatta tuon Jeesuksen varoituksen. Hän ikään kuin hellittäisi, luopuisi, hyppäisi pois kilparadalta ... hänellä ei olisi mistään turvaa silloin, kun tämän asiainjärjestelmän loppu tulee.

Mitä Kankaanpää sanoi puheessaan?

Tässä on muutamia ajatuksia tekstinä. Tämän jutun lopussa on linkit, joiden avulla puheen voi kuunnella kokonaan. Tekstin korostukset: JP.Jehovan päivä lähestyy. Mitä pidemmälle me edistymme viimeisissä päivissä, sitä tärkeämpää ja tarpeellisempaa on, että me, jokainen meistä olemme kiinnostuneita tästä asiasta. Harkitsemme sitä, teemme itsellemme kysymyksiä, esimerkiksi:
  • Pidänkö todella Jehovan päivän mielessäni?
  • Olenko täysin hereillä?
  • Olenko halukas tekemään uhrauksia Jumalan palvelemiseksi otollisesti?
Asia on nimittäin niin, että Panettelija haluaisi vaikuttaa Jehovan palvelijoihin saadakseen meidän hengellisen havaintokykymme ikään kuin sumenemaan. Saadakseen meidät menettämään ymmärryksemme näiden kriittisten aikojen tärkeyden suhteen.

- - -

Jeesus puhui tämän nykyisen vanhan asiainjärjestelmän viimeisistä päivistä ja tulevasta tuhosta. Mm. hän sanoi näin:

(Luukas 21:34–36)  – – Mutta kiinnittäkää huomiota itseenne, ettei sydämenne koskaan rasittuisi liiasta syömisestä ja paljosta juomisesta ja elämän huolista ja se päivä kohtaisi teitä äkkiä samassa hetkessä kuin ansa. Sillä se kohtaa kaikkia koko maan pinnalla asuvia. Pysykää siis hereillä rukoillen kaiken aikaa, että teidän onnistuisi päästä pakoon tätä kaikkea, minkä on määrä tapahtua, ja seisoa Ihmisen Pojan edessä.”

Nämä Jeesuksen sanat ovat varoitus meille näinä päivinä. Koska tämän asiainjärjestelmän loppu ei ole vielä saapunut, niin jotkut voivat joutua sellaiseen kiusaukseen ikäänkuin vähentää haluaan tehdä uhrauksia hänen puolestaan. He saattavat ajatella, että uusi järjestys on liian kaukana tulevaisuudessa, joten on tarpeetonta pitää tätä ajankohtaa, missä me juuri nyt elämme, niin kiireellisen tärkeänä.

- - -

Jeesus opetti opetuslapsiaan olemaan valmiita paluuseensa.

(Markus 13:29–31)  – – Samoin myös te, kun näette näiden tapahtuvan, tietäkää, että hän on lähellä, ovilla. Totisesti minä sanon teille, että tämä sukupolvi ei missään tapauksessa katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat.

- - -

Jeesus opetti opetuslapsiaan olemaan toimeliaita ja aktiivisia.

(Luukas 12:35, 36)  – – Olkoot kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa, ja olkaa itse niiden ihmisten kaltaisia, jotka odottavat isäntäänsä, kun hän palaa häistä, jotta he hänen saapuessaan ja kolkuttaessaan voisivat heti avata hänelle.

Nämä lupaukset olivat ensimmäisen vuosisadan kristittyjen mielissä, ja he odottivat niiden täyttyvän. He pitivät nämä lupaukset läheisenä mielessä ja he pitivät mielessä ne tapahtumat, jotka Jeesus mainitsi olevan tulossa.

- - -

Merkille pantavaa tässä oli se, että Jeesuksen Kristuksen ilmestyminen ei tapahtunut heidän aikanaan. Oli kuitenkin ilmeisesti Jehovan tahto, että he eivät viettäneet ns. "normaalia elämää". Heidän elämänsä oli täynnä kiireellisyyden tunnetta sen tehtävän vuoksi, minkä Jehova oli uskonut heille.

- - -

Paavali oli sellainen mies, joka oli uppoutunut työhönsä. Hän uhrasi henkilökohtaisen mukavuutensa, ja hänelle oli tärkeätä vain se työ, joka hänelle oli uskottu. Hänen palveluksensa kesti yli 30 vuotta. 

(2. Korinttilaisille 11:28)  – – Näiden ulkonaisten seikkojen lisäksi päälleni vyöryy päivästä päivään huoli kaikista seurakunnista.

(1. Korinttilaisille 16:13)  – – Pysykää valveilla, pysykää lujina uskossa, olkaa miehuulliset, tulkaa väkeviksi.

(Galatalaisille 6:10)  – – Todellakin siis, niin kauan kuin meillä on siihen suotuisaa aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, jotka ovat meille sukua uskossa.

(1. Tessalonikalaisille 5:6)  – – Älkäämme siis enää nukkuko niin kuin muut, vaan pysykäämme valveilla ja pysykäämme järkevinä.

- - -

Pietari oli energinen, temperamentikas mies, joka toimi nopeasti.

(1. Pietarin kirje 1:13)  – – Terästäkää siksi mielenne toimintaan, pysykää täysin järkevinä; pankaa toivonne siihen ansaitsemattomaan hyvyyteen, joka teille tuodaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä.

(1. Pietarin kirje 4:7, 8)  – – Mutta kaiken loppu on tullut lähelle. Olkaa sen tähden tervemieliset, ja olkaa valppaat rukousten suhteen. Olkoon teillä ennen kaikkea hellittämättömän harras rakkaus toisianne kohtaan, sillä rakkaus peittää paljon syntejä.

(1. Pietarin kirje 4:14)  – – Jos teitä häpäistään Kristuksen nimen vuoksi, olette onnellisia, koska kirkkauden henki, niin, Jumalan henki, lepää teidän päällänne.

- - -

Johannes oli erinomainen esimerkin antaja. Hän oli uuttera, ja hänellä oli erittäin pitkä palvelusaika. Hän oli todellakin mies, joka piti Jehovan päivän mielessä.

(1. Johanneksen kirje 2:17)  – – Ja maailma on häviämässä ja samoin sen halu, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy ikuisesti – –

- - -

Varhaiskristityt ryhmänä antoivat meille esimerkin siitä, miten Jehovan päivä tulisi pitää mielessä. Vaikka se ei tullutkaan heidän elinaikanaan, niin he oivalsivat, että elämä olisi liian lyhyt tuhlattavaksi sellaisiin asioihin, joilla ei ole mitään merkitystä, mitkä eivät ole tärkeitä. He ymmärsivät, että heidän, samoin kuin meidänkin täällä, kuulijoiden lopullinen elämä on mahdollista vain toimeliaan, sydämestä lähtevän palveluksen avulla.

Onko meillä syytä pitää Jehovan päivä mielessämme?

(1. Pietarin kirje 5:9)  – – Mutta asennoitukaa häntä vastaan vahvoina uskossa, koska tiedätte, että samoja kärsimyksiä aiheutetaan koko veljesseurallenne maailmassa.

Luokittelemmeko itsemme tuohon maailmanlaajuiseen veljesseuraan, johon kuuluivat nuo uskolliset apostolit ja ensimmäisen vuosisadan kristityt? Ymmärrämmekö sen, että heidän, niin kuin meidänkin, epätavallinen, maailmasta poikkeava elämäntapamme on sopusoinnussa Jehovan tahdon kanssa?

(1. Korinttilaisille 4:9) – – Sillä minusta näyttää, että Jumala on pannut meidät apostolit näytteille viimeisinä, kuin kuolemaan määrättyinä, sillä meistä on tullut teatterinäytelmä maailmalle ja enkeleille ja ihmisille.

- - -

Tällä vuosisadalla (1900-luku) kaikki todistukset viimeisistä päivistä ovat täysin määrin nähtävissämme. Aivan kuten ensimmäisen vuosisadan kristittyjenkin, meidänkin tulee täyttyä kiireellisyyden tunteella sen ajan suhteen, mikä on jäljellä ennen niitä valtavia tapahtumia, jotka liittyvät Kristuksen kostotoimiin.

(2. Tessalonikalaisille 1:6–8) – – Tällöin otetaan lukuun se, että Jumalan puolelta on vanhurskasta maksaa takaisin ahdistusta niille, jotka aiheuttavat ahdistusta teille, mutta teille ahdistusta kärsiville huojennusta meidän kanssamme Herran Jeesuksen ilmestyessä taivaasta voimallisten enkeliensä kanssa liekehtivässä tulessa, kun hän tuottaa koston niille, jotka eivät tunne Jumalaa, ja niille, jotka eivät tottele Herraamme Jeesusta koskevaa hyvää uutista.

Varhaiskristittyjen tavalla meidänkin tulee omistaa elämämme ja antaa omaisuutemme hyvän uutisen julistamisen elämää antavan työn puolesta. Miksi? Koska ne kuuluvat Jehovalle.

Mikä onnettomuus olisikaan, jos kristitty tänä myöhäisenä ajankohtana
jättäisi huomioon ottamatta tuon Jeesuksen varoituksen. Hän ikään kuin hellittäisi, luopuisi, hyppäisi pois kilparadalta ja lähtisi verryttelemään maailman kilparadoille. Se olisi todella onneton asia. Hän hellittäisi valppaudestaan. Hän vaarantaisi suhteensa Jehovaan, ja silloin hän ei olisi enää Jehovan lämpimän, hellän suojeluksen alaisuudessa, hänen lämpimän kätensä ohjauksessa, vaan hän olisi ottanut elämänsä omaan käteensä, ja hänellä ei olisi mistään turvaa silloin, kun tämän asiainjärjestelmän loppu tulee.

- - -

Valtakunnan hallinnon alaisuudessa todella jaetaan loputtomia siunauksia niille, jotka pitävät mielessään Jehovan päivän läsnäolon.
  


Kuuntele Heikki Kankaanpään puhe vuodelta 1979 täältä:


 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity