Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Johanneksen poika - Uutisia Jehovan todistajista ja Vartiotorniseurasta
 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset
 
Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG ja Google Earth
 "Rakkaus ei koskaan häviä" - vai häviääkö sittenkin?
23.06.2019 Johanneksen poikaHelsingin Messukeskus 23.06.2019, kuva: Lähetetty (isompi kuva täällä)

Jehovan todistajien konventtien teema on vuonna 2019 Rakkaus ei koskaan häviä. JW:ORG:n konventtimainoksessa todettiin, että konventtivieraat voivat nähdä, "miten rakkaus ylittää etniset ja poliittiset raja-aidat".
 


Jehovan todistajien mainoksessa oli viisaasti jätetty "uskonnolliset raja-aidat" mainitsematta. Ajattelepa hetki, jos tuota konventtia olisi mainostettu näin:

"Voit nähdä, miten rakkaus ylittää etniset, poliittiset ja uskonnolliset raja-aidat."

Tuossa mainoksessa olisi todettu aivan liikaa. Uskonnollisia raja-aitoja ei koskaan ylitetä Jehovan todistajien konventeissa eikä kokouksissa. Jehovan todistajien mukaan vain he ovat "aitoja Kristuksen seuraajia". Vain he ovat kansa, joka on otettu Jumalan nimelle.

*** w10 15/1 s. 14 kpl 12 Osoittaudu Kristuksen aidoksi seuraajaksi ***

12 Tosi kristityt jäljittelevät Kristusta ja häntä edeltäneiden todistajien ”suurta pilveä” olemalla ylpeitä Jumalan nimestä ja käyttämällä sitä (Hepr. 12:1). Vuodesta 1931 lähtien Jumalan palvelijat on yhdistetty Jehovaan entistä läheisemmin, koska silloin he omaksuivat nimen Jehovan todistajat. (Lue Jesajan 43:10–12.) Näin Kristuksen aidoista seuraajista tuli aivan erityisessä merkityksessä kansa, jota kutsutaan Jumalan nimellä (Apt. 15:14, 17).

He korottavat itsensä muiden uskontojen yläpuolelle ja väittävät näin erottuvansa muusta maailmasta.

*** w06 15/5 s. 21-22 kpl 5 Oletko valmistautunut elossa säilymistä varten? ***

Ennakkoluulottomat tarkkailijat ihailevat Jehovan todistajien rehellisyyttä, huomaavaisuutta ja ahkeruutta sekä heidän keskuudessaan vallitsevaa rauhaa, ja näiden ominaisuuksien ansiosta Jumalan kansa erottuu maailmasta.

Jehovan todistajat eivät peittele kirjallisuudessaan sitä ylimielisyyttä, joka heillä on suhteessa muihin uskontoihin.

*** w04 1/5 s. 11 kpl 15 Ole rohkea kuten Jeremia ***

Jehova ei puhu suoraan kenellekään meistä nykyään. Voimme kuitenkin lukea Jumalan sanoja Raamatun sivuilta. Jos suhtaudumme vakavasti Raamatun tutkimiseen ja mietiskelemme syvällisesti oppimaamme, Jumalan sanoista tulee meillekin ”riemu ja sydämen ilo”. Voimme olla täynnä intoa sen johdosta, että Jehovan nimi liitetään meihin, kun lähdemme kertomaan noista sanoista toisille. Meidän ei tule koskaan unohtaa, ettei mikään muu kansa maailmassa julista nykyään Jehovan nimeä. Vain Jehovan todistajat kertovat hyvää uutista hänen perustetusta Valtakunnastaan ja opettavat nöyriä tulemaan Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi (Matteus 28:19, 20). Miten siunattuja olemmekaan! Miten voisimmekaan pysyä vaiti, kun ajattelemme, mitä Jehova on meille rakkaudellisesti uskonut!

Miten "kauniisti" Jehovan todistajat puhuvat muista uskonnoista? Annetaan heidän kirjallisuutensta paljastaa se "rakkaus", jota he tuntevat muita uskontoja kohtaan.

*** w18 lokakuu s. 7 kpl 5 Puhu totta ***

Tiedämme, että koko maailma – väärä uskonto, turmeltuneet hallintojärjestelmät ja ahne kauppamaailma – on Saatanan vallassa (1. Joh. 5:19).

*** w19 kesäkuu s. 5 kpl 12 ”Varokaa, ettei kukaan vie teitä saaliikseen” ***

Muinaisessa Israelissa Saatana edisti väärän uskonnon avulla moraalittomuutta. Hän toimii samalla tavalla nykyään. Väärä uskonto suvaitsee moraalitonta käytöstä ja jopa edistää sitä. Sen seurauksena monet, jotka sanovat palvelevansa Jumalaa, ovat hylänneet hänen selvät moraalinorminsa.

*** w15 15/5 s. 12-13 kpl 15 Ole valpas – Saatana haluaa niellä sinut! ***

Yksi merkittävimmistä välineistä, joilla Saatana pettää ihmisiä, on väärä uskonto. Hänen täytyy olla todella mielissään, kun hän näkee jonkun palvovan esi-isiä, luontoa, eläimiä tai mitä tai ketä muuta tahansa kuin Jehovaa, ”yksinomaista antaumusta vaativaa Jumalaa” (2. Moos. 20:5). Monet niistäkin, jotka luulevat palvovansa Jumalaa oikein, ovat väärien uskomusten ja hyödyttömien rituaalien kahleissa.

*** w13 1/9 s. 6 Kärsimykset loppuvat pian! ***

Aikanaan paljastuu, että väärä uskonto on lähtöisin Saatanasta, ja se hävitetään maan päältä. Enää ei ole minkäänlaista uskonnollista fanaattisuutta eikä uskonnon nimissä vuodateta verta. Niinpä kaikki ne, jotka rakastavat ”elävää ja tosi Jumalaa”, palvovat häntä ”yhdessä uskossa” sekä ”hengessä ja totuudessa”. Millainen rauha ja ykseys silloin vallitseekaan!

On tärkeää tuoda esiin se, mitä Jehovan todistajat ajattelevat muiden uskontojen ihmisille käyvän. Vartiotorni kertoo sen ihan suoraan.

*** w06 1/10 s. 30 kpl 20-21 Pane toivosi Jehovaan ja ole rohkea ***

Mitä pitemmälle aika kuluu, sitä tärkeämmäksi käy pitää Jehova oikealla puolellamme. Pian väärä uskonto saa loppunsa, mikä aloittaa sellaisen ahdistuksen ajan, jollaista Saatanan maailma ei ole kokenut koskaan ennen (Matteus 24:21). Pelko tulee valtaamaan uskottoman ihmiskunnan. Tuona sekasortoisena aikana Jehovan rohkeat palvelijat kuitenkin iloitsevat täynnä toivoa. Jeesus sanoi: ”Kun nämä alkavat tapahtua, nouskaa pystyyn ja nostakaa päänne, koska teidän vapautuksenne on lähestymässä.” (Luukas 21:28.)

Jehovan todistajien opetuksen mukaan vain Jehovan todistajat pelastuvat Harmageddonista. Muu ihmiskunta tuhoutuu. Tässä on kaksi lainausta, joita Jehovan todistajat eivät mielellään lue "maailmallisille" ihmisille:

Ainoastaan Jehovan kristityt todistajat, jotka menestyksellisesti läpäisevät tämän koetuksen, varjeltuvat elossa ja tulevat esiin kuin tulessa puhdistettu kulta Jumalan käyttöön hänen kallisarvoisessa uudessa järjestyksessään. (Vartiotorni 15. helmikuuta 1976 sivu 85)

Sinun täytyy kuulua Jehovan järjestöön ja tehdä Jumalan tahto saadaksesi hänen ikuisen elämän siunauksensa. - Ps.133:1-3 -
(Sinä voit elää ikuisesti paratiisissa maanpäällä 1983 sivu 255)

Vuoden 2019 konventin teema "Rakkaus ei koskaan häviä" on suorastaan vitsi, jos ajatellaan sitä, miten Jehovan todistajat suhtautuvat entisiin Jehovan todistajiin. Kun joku ilmoittaa, ettei enää pysty uskomaan hallintoelimen jatkuvasti muuttuviin opetuksiin, Jehovan todistajien kokouksessa ilmoitetaan, että [Se ja se henkilö ei ole enää Jehovan todistaja]. Tämän ilmoituksen jälkeen kaikki seurakunnan julistajat tietävät karttaa tuota henkilöä, jota he ennen ilmoitusta "rakastivat". Rakkaus hävisi yhden kokouksessa ilmoitetun lauseen aikana. Sama asia toteutuu, jos joku erotetaan seurakunnasta.

Eikä tässä vielä kaikki. Jehovan todistajien järjestö harrastaa vihapuhetta. Vartiotorni-lehdissä, kokouksissa ja konventeissa entisistä todistajista puhutaan rumasti ja epämiellyttävästi. Osa heistä saa "luopion" viitan kannettavakseen. Kukaan ei puhu entisille Jehovan todistajille. Kukaan ei ole missään tekemisissä. Missä se "rakkaus" nyt on? Se hävisi, vaikka konventin teema kertoo, että se ei häviä. Näin ollen Jehovan todistajien "rakkaus" on ehdollista. "Rakkauden" kohde on koko ajan "koeajalla".

Jehovan todistajilla on viralliset karttamissäännöt, jotka on esitetty useissa kohdissa kirjallisuutta. Tässä on eräs ote karttamissäännöistä, se on julkaistu Valtakunnan palveluksessamme -lehtisessä elokuussa 2002:

3 Tämä merkitsee sitä, että uskolliset kristityt eivät ylläpidä hengellistä toveruuttakenenkään seurakunnasta erotetun kanssa. Mutta tähän sisältyy muutakin. Jumalan sanassa sanotaan, että meidän ei pidä ’edes syödä sellaisen kanssa’ (1. Kor. 5:11). Me siis vältämme myös muuta toveruutta erotetun kanssa. Tähän sisältyvät muun muassa retket, juhlat, pallopelit, ostoksilla tai teatterissa käynnit ja ateriointi erotetun kanssa joko kotona tai ravintolassa.

4 Entä erotetun kanssa puhuminen? Vaikka Raamattu ei käsittelekään jokaista mahdollista tilannetta, 2. Johanneksen kirjeen 10. jae auttaa meitä saamaan Jehovan näkemyksen asiasta: ”Jos joku tulee luoksenne eikä tuo tätä opetusta, niin älkää koskaan ottako häntä vastaan kotiinne tai sanoko hänelle tervehdystä.” Vartiotornissa 15.11.1981 sivulla 25 sanottiin tästä: ”Pelkästään jonkun tervehtiminen voi olla ensi askel keskustelun tai ehkä jopa ystävyyden alkuunpääsyyn. Haluaisimmeko me ottaa tätä ensimmäistä askelta erotetun henkilön suhteen?”

Vuoden 2013 kesän konventeissa pidettiin virallinen "luopiopuhe", joka on aika kaukana "rakkaudesta". Noin viisitoista minuuttia kestävässä puheessa puhuttiin entisistä Jehovan todistajista näin rakkaudellisesti:
 • Luopiot ovat niskoittelevia ihmisiä
 • Luopiot kehittelevät jumalattomia ajatusrakennelmia
 • Luopiot maustavat "soppansa" myrkyllisillä valheilla
 • Luopiot pyrkivät pettämään mielen
 • Luopiot ottavat osaa demonien pöydässä
 • Luopiot ovat osa "käärmeen siementä"
 • Luopiot hylkäävät ylpeästi neuvot
 • Luopiot ovat katkeria ja mustasukkaisia
 • Luopiot ovat unohtaneet kaiken mitä ovat oppineet Jehova Jumalasta
 • Luopiot ovat hylänneet Jumalan antamat normit
 • Luopiot ovat hengellisesti kuolleita
 • Luopiot yrittävät viedä Kristuksen opetuslapset mukaansa
 • Luopiot yrittävät aiheuttaa jakaumia
 • Luopiot puhuvat vääristeltyjä asioita
 • Luopiot käyttävät lipeviä sanoja internetissä ja televisiossa
 • Luopioiden mieltä myrkyttää kriittinen asenne vanhimpia ja hallintoelintä vastaan
 • Luopiot valehtelevat viranomaisille yrittäen näin saada JT-järjestön työn kielletyksi
 • Luopiot yrittävät mustamaalata Jehovan kansan median välityksellä
 • Luopiot ovat "tappavan epidemian" tartuttamia
 • Luopiot ovat "taudin kantajia", joita pitää karttaa
 • Luopioiden puhe ei ole vilpitöntä
 • Luopiot pyrkivät ohjailemaan toisten mieltä ja jäytämään heidän uskoaan
 • Luopiot ovat osa antikristusta
 • Luopiot levittävät valheita
Lista oli pitkä, mutta yhtään perustelua ei kerrottu esim. valheisiin ja vilpillisyyteen. Tyypilliseen tapaan pelkkää Vartiotorniseuran sanahelinää.

Tuo puhe oli niin vahingollinen, että siitä aloitettiin poliisitutkinta. Jehovan todistajien yhdyskunnan puheenjohtaja Jukka Ropponen joutui poliisikuulusteluun, samoin kuin Helsingin konventissa puheen pitänyt Tapio Saarenoja. Vaikka poliisi pystyi tutkinnassaan selvittämään, että kyse oli kansanryhmää vastaan kiihottamisesta ja että tuo kansanryhmä oli entiset Jehovan todistajat, tutkinta lopetettiin poliisipäällikön ja syyttäjän vaatimuksesta. Ilmeisesti Suomessa uskonnollinen vihapuhe on valtiovallan suojeluksessa. Se ei käynyt ilmi, mikä taho tai mitkä tahot tämän päätöksen takana olivat.


Helsingin Messukeskus 23.06.2019, kuva: Lähetetty
 

 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity