Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Johanneksen poika - Uutisia Jehovan todistajista ja Vartiotorniseurasta
 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset
 
Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG ja Google Earth
 Vaikuttaako Raamatun oppien tulkinta Raamatun kääntämiseen?
06.07.2019 Johanneksen poikaKuva: JP

Raamatun käännöksiä on tehty eri kielille valtava määrä. Myös suomen kielellä on julkaistu useita erilaisia käännöksiä. Jehovan todistajillakin on oma raamatunkäännös, jonka nimi on Uuden maailman käännös. Se on viimeksi päivitetty ja kokonaan uudistettu syksyllä 2018.

Raamatun kääntäminen on "taitolaji". Wikipedia kertoo raamatunkäännöksistä näin:

Raamattu on käännetty useammalle kielelle kuin mikään muu kirja. Juutalainen raamattu Tanakh, joka vastaa suurin piirtein protestanttista Vanhaa testamenttia, kirjoitettiin alun perin hepreaksi, lukuun ottamatta joitakin arameaksi kirjoitettuja osia Danielin, Esran ja Jeremian kirjoissa. Uusi testamentti on yleisimpien käsitysten mukaan kirjoitettu alun perin koinee-kreikaksi, joskin jotkut tutkijat katsovat, että jotkut osat siitä olisi kirjoitettu alun perin joko kokonaan tai osittain arameaksi ennen kreikankielistä käännöstä.

- - -

Raamatun kääntämisessä voidaan käyttää erilaisia lähestymistapoja:
 • Formaalinen ekvivalenssi (sanatarkka kääntäminen)
 • Dynaaminen ekvivalenssi (sanonnan ajatuksen tai vaikutuksen kääntäminen)
 • Merkityksen kääntäminen
 • Idiomaattinen kääntäminen
 • Parafraasi (toisin sanoin sanominen)
Mielipiteet vaihtelevat suuresti sen suhteen, mikä menetelmistä olisi paras Raamatun viestin esittämiseen täsmällisimmin. Monet Raamattua tutkivat ovat sitä mieltä, että menetelmistä kannattaa hyödyntää useampia samanaikaisesti. Esimerkiksi hyvin sanatarkka käännös voi olla hyödyllinen tutkittaessa yhden sanan tai aiheen merkitystä, kun taas muita menetelmiä voidaan hyödyntää tavoitellessa pidemmän tekstin alkuperäistä merkitystä asiayhteydessään.

Käännös ei kuitenkaan koskaan voi olla identtinen alkutekstin kanssa, se on aina tulkinta jossa pyritään vastaavuuteen, ekvivalenttisuuteen.

Tällä sivulla vertaillaan lyhyesti neljää suomenkielistä raamatunkäännöstä:
 • Uuden maailman käännös (2018)
 • Sana elämään -kommentaariraamattu (2018)
 • Kirkkoraamattu 1992
 • Kirkkoraamattu 1933/1938
Huomautus: Sana elämään -kommentaariraamattu perustuu vuonna 2012 julkaistuun käännökseen Raamattu kansalle

Käännösten vertailuun on otettu muutamia Jehovan todistajille tärkeitä raamatunkohtia. Vertailun tarkoitus ei ole kertoa, mikä on paras ja mikä on huonoin käännös. Lukija voi tehdä johtopäätöksiä lukemansa perusteella.

Kuinka paljon raamatunkääntäjien oma vakaumus vaikuttaa käännöksen lopputulokseen? Sitä on vaikea tarkalleen sanoa, mutta on ilmeistä, että vaikutusta on. Otetaan yksi esimerkki:

(Luukas 23:43, Uuden maailman käännös 2018)  – – Jeesus sanoi hänelle: ”Minä vakuutan sinulle tänään: sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa.”

(Luukas 23:43, Kirkkoraamattu 1992)  – – Jeesus vastasi: ”Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.”

Kumpi on tulkintaa ja kumpi on oikein? Vastaus: Molemmat käännökset ovat tulkintaa, koska alkuperäisissä kreikankielisissä teksteissä ei käytetty välimerkkejä. Näin ollen on kääntäjän tulkintaa laittaa välimerkki haluamaansa kohtaan. Välimerkin sijoittaminen vaikuttaa ratkaisevasti ajatukseen. Tulisiko henkilö olemaan Jeesuksen kanssa paratiisissa tuona samana päivänä?

Seuraavassa on vertailtu muutamia raamatunkohtia.

Lyhenteet

Käännökset aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan:

UM2018 Uuden maailman käännös (2018)
SE2018 Sana elämään -kommentaariraamattu (2018)
KR1992 Kirkkoraamattu 1992
KR33/38 Kirkkoraamattu 1933/1938
 

 
Käännös 2. Mooseksen kirja 3:15
UM2018 Sitten Jumala sanoi vielä kerran Moosekselle: ”Näin sinun pitää sanoa israelilaisille: ’Jehova, teidän esi-isienne Jumala – Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala – on lähettänyt minut teidän luoksenne.’ Tämä on minun nimeni ikuisesti, ja tällä nimellä minut on muistettava sukupolvesta toiseen.
SE2018 Jumala sanoi vielä Moosekselle: ”Sano israelilaisille: ’HERRA, teidän isienne Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne.’ Tämä on minun nimeni ikuisesti, ja tällä nimellä minut muistettakoon sukupolvesta sukupolveen.
*Huomautus 1
KR1992 Jumala sanoi vielä Moosekselle: »Sinun tulee sanoa israelilaisille: ’Jahve, Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne.’ Se on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.
KR33/38 Ja Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sano israelilaisille näin: Herra, teidän isienne Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, lähetti minut teidän luoksenne; tämä on minun nimeni iankaikkisesti, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.
*Huomautus 2
Huom. Huomautus 1: Raamattu Kansalle -käännöksessä nimi HERRA on painettu kapiteeli­kir­jaimin, jolloin lukija voi nähdä, milloin alkutekstissä on käytetty sen JHVH-muotoa. Sivu 2929.
Huomautus 2: Jakeen 14 kohdalla alaviitteessä mainitaan näin: Minä olen, hebreaksi ehjee; muistuttaa Herran nimeä Jahve.

Käännös Johannes 1:1, 18
UM2018 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli jumala. Kukaan ihminen ei ole milloinkaan nähnyt Jumalaa. Ainosyntyinen jumala, joka on Isän vierellä, on selittänyt, millainen hän on.
SE2018 Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Ainutsyntyinen Jumala, joka on Isän rinnalla, on hänet ilmoittanut.
KR1992 Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka aina on Isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet.
KR33/38 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.
Huom.

Käännös 2. Timoteukselle 3:16, 17
UM2018 Koko Raamattu on kirjoitettu Jumalan hengen ohjauksessa, ja se on hyödyllinen opettamisessa, ojentamisessa, oikaisemisessa ja oikeaan toimintaan valmentamisessa, niin että Jumalan ihminen olisi täysin pätevä, valmis kaikkiin hyviin tekoihin.
SE2018 Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin.
KR1992 Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.
KR33/38 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.
Huom.

Käännös 1. Mooseksen kirja 2:7
UM2018 Sitten Jehova Jumala muodosti ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen, ja ihmisestä tuli elävä olento.
*Huomautus
SE2018 Sitten HERRA Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Näin ihmisestä tuli elävä sielu.
KR1992 Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento.
KR33/38 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.
Huom.Huomautus: Jehovan todistajien vanhemmassa (2010) UM-käännöksessä sanotaan näin: Sitten Jehova Jumala muodosti ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen, ja ihmisestä tuli elävä sielu. 

Käännös Hesekiel 18:4
UM2018 Kaikki sielut kuuluvat minulle. Minulle kuuluu sekä isän sielu että pojan sielu. Se sielu, joka tekee syntiä, kuolee.
SE2018 Kaikki sielut kuuluvat minulle, niin isän kuin pojankin sielu ovat minun. Jokaisen, joka tekee syntiä, on kuoltava.
KR1992 Kaikki ihmiset, niin isät kuin pojat, ovat minun vallassani, minun määrättävissäni, ja kuolema on vain sen osana, joka on syntiä tehnyt.
KR33/38 Katso, kaikki sielut ovat minun: niinkuin isän sielu, niin pojankin sielu — ne ovat minun. Se sielu, joka syntiä tekee — sen on kuoltava.
Huom.

Käännös 1. Mooseksen kirja 3:19
UM2018 Sinä syöt leipää otsa hiessä, kunnes palaat maahan, sillä siitä sinut on tehty. Tomua sinä olet, ja tomuun sinä palaat.”
SE2018 Otsasi hiessä sinä syöt leipäsi, kunnes tulet jälleen maaksi, sillä siitä sinut on otettu. Tomua sinä olet, ja tomuun sinun on palattava.”
KR1992 Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinut on otettu. Maan tomua sinä olet, maan tomuun sinä palaat.
KR33/38 Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman."
Huom.

Käännös Saarnaaja 9:5
UM2018 Elävät tietävät kuolevansa, mutta kuolleet eivät tiedä yhtään mitään, eikä heitä enää palkita, sillä heitä ei enää muisteta.
SE2018 Elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole enää mitään palkkaa saatavana, sillä heidän muistonsa on joutunut unohduksiin.
KR1992 Elävät tietävät sen, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Heillä ei ole enää palkkaa saatavana, ja heidän muistonsa on unohdettu.
KR33/38 Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu.
Huom.

Käännös Luukas 17:20, 21
UM2018 Kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta tulisi, hän vastasi heille: ”Jumalan valtakunta ei tule huomiota herättävästi, eivätkä ihmiset sano: ’Katso, täällä!’ tai ’Tuolla!’ Jumalan valtakunta on näet teidän keskellänne.”
SE2018 Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi heille: ”Ei Jumalan valtakunta tule silmin nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: ’Se on täällä’ tai ’Se on tuolla’, sillä Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.
KR1992 Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: »Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa: ’Se on täällä’, tai: ’Se on tuolla.’ Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.»
KR33/38 Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä".
Huom.

Käännös Daniel 2:44
UM2018 Noiden kuninkaiden aikana taivaan Jumala perustaa valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu. Tuota valtakuntaa ei anneta millekään toiselle kansalle. Se murskaa kaikki nämä valtakunnat ja tekee niistä lopun, ja vain se pysyy ikuisesti. 
SE2018 Mutta noiden kuninkaiden päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu ja jota ei luovuteta millekään muulle kansalle. Se murskaa kaikki nuo muut valtakunnat ja tekee niistä lopun, mutta itse se pysyy ikuisesti.
KR1992 »Noiden kuninkaiden aikana on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti.
KR33/38 Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti.
Huom.

Käännös Daniel 7:13, 14
UM2018 Minä jatkoin yön näkyjen katselemista ja näin, että taivaan pilvien mukana oli tulossa joku ihmisen pojan kaltainen. Hän sai pääsyn Ikiaikaisen luo, ja hänet vietiin aivan hänen eteensä. Hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, jotta kaikki kansat, kansakunnat ja kieliryhmät palvelisivat häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei häviä, eikä hänen valtakuntansa tuhoudu.
SE2018 Minä näin yöllisessä näyssä kuinka taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen. Hän saapui Ikiaikaisen luo, ja hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen. Hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, jolla ei ole loppua, eikä hänen valtakuntansa häviä.”
KR1992 Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä ja näin, miten taivaan pilvien keskellä tuli eräs, näöltään kuin ihminen. Hän saapui Ikiaikaisen luo. Hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen, ja hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus, kaikkien kansojen, kansakuntien ja kielten tuli palvella häntä. Hänen valtansa on ikuinen valta, joka ei katoa, eikä hänen kuninkuutensa koskaan häviä.
KR33/38 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.
Huom.

Käännös Matteus 24:3–8
UM2018 Kun hän istui Öljymäellä eikä paikalla ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kysyivät: ”Sano meille, milloin nämä tapahtuvat ja mikä on merkkinä sinun läsnäolostasi ja siitä, että tämä aikakausi on päättymässä.” Jeesus vastasi heille: ”Varokaa, ettei kukaan eksytä teitä, sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat: ’Minä olen Kristus’ ja eksyttävät monia. Te tulette kuulemaan sotien ääntä ja sanomia sodista. Pitäkää varanne, ettette pelästy, sillä näiden täytyy tapahtua, mutta se ei vielä merkitse loppua. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja paikassa toisensa jälkeen on nälänhätää ja maanjäristyksiä. Kaikki nämä ovat suurten tuskien alkua.
*Huomautus
SE2018 Kun Jeesus istui yksin Öljymäellä, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kysyivät: ”Sano meille, milloin se tapahtuu. Mikä on sinun tulemisesi ja tämän aikakauden päättymisen merkki?” Jeesus vastasi heille: ”Varokaa, ettei kukaan eksytä teitä. Sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät monia. Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää pelästykö. Näin täytyy tapahtua, mutta se ei vielä ole loppu. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja monin paikoin tulee nälänhätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua.
KR1992 Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät: »Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta?» Jeesus vastasi: »Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: ’Minä olen Messias’, ja eksyttävät monia. Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja joka puolella on nälänhätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua.
KR33/38 Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.
Huom.Huomautus: Jehovan todistajien vanhemmassa (2010) UM-käännöksessä sanotaan mm. näin: ”Sano meille: milloin nämä tapahtuvat, ja mikä tulee olemaan sinun läsnäolosi ja asiainjärjestelmän päättymisen tunnusmerkki?”  Vuoden 2018 versiosta poistettiin sanahirviö "asiainjärjestelmä", joka ei ole suomen kieltä.

Käännös Luukas 21:25–28
UM2018 Tulee myös olemaan merkkejä auringossa, kuussa ja tähdissä, ja maan päällä kansat tulevat olemaan ahdistuneita, koska meren pauhun ja kuohunnan vuoksi ne eivät näe poispääsyä. Ihmiset lamaantuvat pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä kohtaa maata, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Sitten he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä voimalla ja suurella kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, nouskaa pystyyn ja nostakaa päänne, koska teidän vapautuksenne lähestyy.”
SE2018 ”Auringossa, kuussa ja tähdissä on merkkejä, ja maan päällä on kansoilla ahdistus ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä kohtaa maanpiiriä, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa mielenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”
KR1992 »Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.»
KR33/38 Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
Huom.

Käännös Matteus 25:31–33
UM2018 Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu loistokkaalle valtaistuimelleen. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen mutta vuohet vasemmalle.
SE2018 ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelleen ja vuohet vasemmalle.
KR1992 »Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. 
KR33/38 Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle.
Huom.

Käännös Ilmestys 16:14, 16
UM2018 Ne ovat demoneista lähtöisin olevia ilmauksia, ja ne tekevät ihmeitä ja lähtevät koko asutun maan kuninkaiden luo kokoamaan heidät Jumalan, Kaikkivaltiaan, suuren päivän sotaan. Ne kokosivat heidät paikkaan, jonka nimi on hepreaksi Harmageddon.
SE2018 Ne ovat riivaajien henkiä, jotka tekevät tunnustekoja, ja ne lähtivät kokoamaan kaikki maanpiirin kuninkaat sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suureksi päiväksi. Henget kokosivat kuninkaat siihen paikkaan, jonka nimi on hepreaksi Harmagedon.
KR1992 Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtivät kokoamaan maanpiirin kaikki kuninkaat taisteluun, joka käydään Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. Henget kokosivat kuninkaat paikkaan, jonka nimi on hepreaksi Harmageddon.
KR33/38 Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon.
Huom.

Käännös Matteus 6:10
UM2018 Tulkoon sinun valtakuntasi. Toteutukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. 
SE2018 Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
KR1992 Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa.
KR33/38 tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;
Huom.

Käännös Psalmit 37:29
UM2018 Ne jotka toimivat oikein, saavat omakseen maan, ja he elävät sen päällä ikuisesti.
SE2018 Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä ikuisesti.
KR1992 Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä aina.
KR33/38 Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti.
Huom.

Käännös Jesaja 45:18
UM2018 Näin sanoo Jehova, taivaan Luoja, tosi Jumala, hän, joka muodosti maan, teki sen ja asetti sen lujasti paikalleen, hän, joka ei luonut sitä turhaan vaan teki sen asumista varten: ”Minä olen Jehova, eikä ole ketään muuta.
SE2018 Näin sanoo Herra, joka on luonut taivaat: Hän on Jumala, joka on muovannut maan ja tehnyt sen, hän on asettanut sen lujasti paikoilleen. Ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti. Hän sanoo: ”Minä olen HERRA, eikä toista ole.”
KR1992 Näin sanoo Herra, Jumala, joka loi taivaan ja muovasi ja valmisti maan, joka asetti sen perustuksilleen, ei luonut sitä tyhjäksi vaan teki sen asumista varten, näin hän sanoo: – Minä olen Herra, eikä muuta jumalaa ole..
KR33/38 Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan — hän on Jumala — joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole.
Huom.

Käännös 1. Mooseksen kirja 2:8
UM2018 Lisäksi Jehova Jumala istutti puutarhan Eedeniin, itään. Hän asetti sinne ihmisen, jonka hän oli muodostanut.
SE2018 Ja HERRA Jumala istutti puutarhan itään, Eedeniin, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt.
KR1992 Herra Jumala istutti puutarhan itään, Eedeniin, ja sinne hän asetti ihmisen, jonka oli tehnyt.
KR33/38 Ja Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt.
Huom.

Käännös Luukas 23:43
UM2018 Jeesus sanoi hänelle: ”Minä vakuutan sinulle tänään: sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa.”
*Huomautus
SE2018 Jeesus sanoi hänelle: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa.”
KR1992 Jeesus vastasi: »Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.»
KR33/38 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa."
Huom.Huomautus: Miksi Jehovan todistajat kääntävät tämän kohdan aivan eri tavalla kuin muut? Lue Jehovan todistajien antamat perustelut täältä.

Käännös Apostolien teot 2:34, 35
UM2018 Daavid ei noussut taivaaseen, vaan hän itse sanoo: ’Jehova sanoi minun Herralleni: ”Istu minun oikealla puolellani, kunnes minä asetan vihollisesi jalkojesi alustaksi.”’
SE2018 Eihän Daavid noussut taivaisiin, sillä hän sanoo itse: ’Herra sanoi minun Herralleni: Istu oikealle puolelleni, kunnes minä panen vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.’
KR1992 Ei Daavid itse noussut taivaisiin. Hänhän sanoo: – Herra sanoi minun herralleni: Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle.
KR33/38 Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.'
Huom.

Käännös Matteus 11:11
UM2018 Minä vakuutan teille: naisista syntyneiden joukossa ei ole ketään suurempaa kuin Johannes Kastaja, mutta vähäisinkin taivaan valtakunnassa on suurempi kuin hän.
SE2018 Totisesti minä sanon teille: ei ole naisista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja, mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän.
KR1992 »Totisesti: yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän.
KR33/38 Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän.
Huom.

Käännös Luukas 12:32
UM2018 Älä pelkää, pieni lauma, sillä teidän Isänne haluaa antaa teille valtakunnan.
SE2018 Älä pelkää, sinä pieni lauma, sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.
KR1992 »Älä pelkää, pieni laumani. Teidän Isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan.
KR33/38 Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.
Huom.

Käännös Ilmestys 14:1–3
UM2018 Katso! Minä näin Karitsan seisovan Siioninvuorella, ja hänen kanssaan oli 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. Minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin vesimassojen pauhua ja kuin kovaa ukkosenjyrinää. Ääni, jonka kuulin, oli kuin laulajien, jotka säestävät itseään harpuillaan. He lauloivat valtaistuimen, neljän elävän olennon ja vanhinten edessä laulua, joka kuulosti uudelta laululta, eikä kukaan pystynyt oppimaan sitä laulua paitsi ne 144 000, jotka on ostettu maasta.
SE2018 Sitten minä näin Karitsan seisovan Siionin vuorella ja hänen kanssaan ne sataneljäkymmentäneljätuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. Ja minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin paljojen vesien pauhu ja kuin kova ukkosen jylinä. Ääni, jonka kuulin, oli kuin harppujen ääni harpunsoittajien soittaessa. He lauloivat uutta laulua valtais­tuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä, eikä kukaan voinut oppia sitä laulua paitsi ne sataneljäkymmentäneljätuhatta, jotka on ostettu maasta.
KR1992 Sitten näin tämän: Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan oli sataneljäkymmentäneljätuhatta ihmistä, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. Minä kuulin taivaasta äänen, joka oli kuin suurten vesien pauhu tai kuin ukkosen jylinä. Ääni, jonka kuulin, oli myös kuin harppujen helinää ja harpunsoittajien laulua. Valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä laulettiin uutta laulua, jota ei voinut oppia kukaan muu kuin nuo sataneljäkymmentäneljätuhatta, jotka on ostettu maan päältä.
KR33/38 Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. Ja minä kuulin äänen taivaasta ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikäänkuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan soittavat. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta.
Huom.

Käännös Ilmestys 20:6
UM2018 Onnellinen ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat kuninkaina hänen kanssaan ne 1 000 vuotta.
SE2018 Autuaita ja pyhiä ovat ne, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan tuhat vuotta.
KR1992 Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta! Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta.
KR33/38 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.
Huom.

Käännös 1. Pietarin kirje 3:18
UM2018 Kuolihan Kristuskin vain yhden kerran syntien edestä, hyvä ihminen pahojen puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänet tapettiin ihmisenä mutta tehtiin eläväksi hengessä.
SE2018 Kärsihän Kristuskin kerran syntien tähden, vanhurskas väärintekijöiden puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Lihassa ollessaan hänet tosin surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi.
KR1992 Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi.
KR33/38 Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä.
Huom.

Käännös 1. Korinttilaisille 15:45
UM2018 On kirjoitettu: ”Ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä olento.” Viimeisestä Aadamista tuli elämää antava henki. 
SE2018 Onhan kirjoitettu: ”Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu.” Viimeisestä Aadamista tuli eläväksi
tekevä henki.
KR1992 Onkin kirjoitettu: »Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä olento.» Mutta viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki.
KR33/38 Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.
Huom.

Käännös Johannes 5:28, 29
UM2018 Älkää ihmetelkö tätä, sillä tulee aika, jolloin kaikki haudoissa olevat kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin. Ne, jotka ovat tehneet hyvää, saavat elämän ylösnousemuksen, ja ne, jotka ovat tehneet pahaa, saavat tuomion ylösnousemuksen.
SE2018 Älkää ihmetelkö tätä, sillä tulee hetki, jolloin kaikki, jotka ovat haudoissa, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin: hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen mutta pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen.
KR1992 Älkää ihmetelkö tätä! Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan – hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen.
KR33/38 Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.
Huom.

Käännös Ilmestys 20:12, 13
UM2018 Minä näin kuolleiden, suurten ja pienten, seisovan valtaistuimen edessä, ja kirjakääröt avattiin. Sitten avattiin vielä yksi kirjakäärö – elämän kirjakäärö. Kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjakääröihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja hauta antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan.
SE2018 Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin. Avattiin vielä yksi kirja, elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja kukin heistä tuomittiin tekojensa mukaan.
KR1992 Näin myös kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin, avattiin myös elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan. Meri antoi kuolleensa, Kuolema ja Tuonela antoivat kuolleensa, ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan.
KR33/38 Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
Huom.

Käännös Apostolien teot 24:15
UM2018 Minulla on sama toivo kuin näilläkin miehillä: Jumala tulee herättämään kuolleista sekä ne, jotka ovat toimineet oikein, että ne, jotka eivät ole.
SE2018 Minä pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskaiden että väärintekijöiden.
KR1992 Ja yhtä lailla kuin nämä tässä minä toivon ja odotan, että Jumala herättää kuolleista niin hurskaat kuin jumalattomat.
KR33/38 Ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin.
Huom.
 


Lue Raamattua internetistä:
 • Uuden maailman käännös, (2018) täällä.
 • Sana elämään -kommentaariraamattu (2018), vanha testamentti täällä.
 • Sana elämään -kommentaariraamattu (2018), uusi testamentti täällä.
 • Kirkkoraamattu (1992) täällä.
 • Kirkkoraamattu (1933/1938) täällä.
Mitä eroa on vanhalla Uuden maailman käännöksellä (2010) ja uudella Uuden maailman käännöksellä (2018)? Vastauksia löytyy täältä.
  

 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity