Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisiaTutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

VerikysymysMitä Vartiotorniseuran päätoimistossa  tapahtuu?


 Tietosuojalautakunnan päätös Jehovan todistajien tekemistä muistiinpanoista ovelta ovelle -työssä on luettavissa netissä
09.10.2013 Johanneksen poika


Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta ei ole suostunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia ovelta ovelle -saarnaamistyössä. Tietosuojavaltuutettu oli jo vuonna 2000 tehnyt tästä yksiselitteisen ratkaisun. Kuitenkin jatkuvasti vuodesta toiseen mm. sisäinen tiedotuslehtinen Valtakunnan Palveluksemme ohjeisti hyvin tarkkaan tekemään oven avaajista muistiinpanoja. Tämä olisi laillista, jos oven avaajan suostumus pyydettäisiin, mutta siihen eivät Jehovan todistajat suostu.

Marraskuussa 2011 Valtakunnan palveluksemme -lehtinen kertoi pitkän luettelon asioista, mitkä pitää kirjoittaa muistiin oven avaajasta ja tämän perheestä. Tietosuojavaltuutettu alkoi tutkia asiaa. Jehovan todistajat joutuivat toimittamaan useita selvityksiä, mutta nämä selvitykset vain vahvistivat Jehovan todistajien uhmakasta asennetta henkilötietolain vaatimuksia kohtaan.

Tietosuojavaltuutettu pyysi 03.04.2013 tietosuojalautakuntaa puuttumaan asiaan. Tässä pieni ote tietosuojavaltuutetun hakemuksesta:

Tietosuojavaltuutettu pyytää, että tietosuojalautakunta kieltää Jehovan todistajat uskonnollista yhdyskuntaa henkilötietolain 44 §:n nojalla sopivaksi katsomassaan määräajassa ja uhkasakon nojalla keräämästä ja muutoin käsittelemästä ovelta ovelle saarnaamistyössä henkilötietoja ja vieraskielisten ja kuurojen henkilöiden tietoja ilman kyseessä olevien henkilöiden suostumusta.

Tietosuojavaltuutettu pyytää myös, että tietosuojalautakunta saman pykälän nojalla sopivaksi katsomassaan määräajassa ja uhkasakon nojalla velvoittaa Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan antamaan sekä seurakunnilleen että yksittäisille Jehovan todistajille ohjeet siitä, että henkilötietojen keräämiseen ja muuhun käsittelyyn tulee pyytää suostumus edellä mainituissa tilanteissa.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että yksittäiset Jehovan todistajat eivät ole ovelta ovelle saarnaamistyössä tekemiensä muistiinpanojen eikä liioin keräämiensä vieraskielisten ja kuurojen henkilöiden yhteystietojen rekisterinpitäjiä, vaan rekisterinpitäjä on Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta. Kyse ei ole myöskään henkilötietojen käsittelystä henkilötietolain 2 §:n 3 momentin tarkoittamiin yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin. Tämän vuoksi henkilötietolakia sovelletaan kyseessä olevaan henkilötietojen käsittelyyn.


Jehovan todistajat yrittivät vedota Hollannin lainsäädäntöön ja Hollannin tietosuojavaltuutetun kannanottoon:

Yhdyskunnalla tai seurakunnalla tai kenelläkään muulla taholla ei ole yksittäisten Jehovan todistajien evankelioimistyön yhteydessä tekemiä muistiinpanoja tai minkäänlaisia muitakaan niihin perustuvia tietoja. Yhdyskunta ei siten ole henkilötietolain mukainen rekisterinpitäjä. Tämä kanta on kiistaton kaikkialla Euroopassa. Tämän hetkisten tietojemme mukaan ainoastaan kahden Euroopan unionin jäsenvaltion ja Norjan tietosuojaviranomaiset ovat ottaneet kantaa esillä olevaan asiaan. Alankomaiden tietosuojaviranomainen on vastaavankaltaisessa asiassa katsonut, että Jehovan todistajien tekemät muistiinpanot olivat heidän henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa tehtyjä, mistä syystä seurakuntaa ei myöskään pidetty rekisterinpitäjänä.

Jehovan todistajien olisi hyvä huomata, että nyt on kyse Suomen lainsäädännöstä, Suomen henkilötietolaista ja Suomen tietosuojavaltuutetun kannanotosta. Ei hollannin. Miksiköhän Suomen haaratoimisto ei vedonnut esim. Saudi-Arabian tai Afganistanin lainsäädäntöön? Tai mitä Libyan tietosuojavaltuutettu sanoo?

Tietosuojalautakunta oli täysin samaa mieltä tietosuojavaltuutetun kanssa muuten, mutta uhkasakkoa lautakunta ei katsonut tarpeelliseksi tässä vaiheessa. Jehovan todistajille annettiin 6 kuukautta aikaa laittaa asia kuntoon.

Tässä tietosuojalautakunnan päätöksestä ote:

Tietosuojalautakunta kieltää henkilötietolain 44 §:n 1 kohdan nojalla Jehovan todistajat uskonnollista yhdyskuntaa keräämästä tai muutoin käsittelemästä ovelta ovelle -saarnaamistyössä henkilötietoja ilman, että jokin henkilötietolain 8 §:ssä tarkoitetuista henkilötietojen käsittelyn yleisistä edellytyksistä ja arkaluonteisten tietojen osalta saman lain 12 §:ssä tarkoitetuista ehdoista täyttyy.

Tietosuojalautakunta velvoittaa Jehovan todistajat uskonnollisen yhdyskunnan henkilötietolain 44 §:n 2 kohdan nojalla kuuden kuukauden määräajassa osaltaan huolehtimaan siitä, että yhdyskunnan tarkoituksia varten ei kerätä henkilötietoja ilman, että henkilötietolaissa tarkoitetut henkilötietojen käsittelyn edellytykset täyttyvät.

Tietosuojalautakunta katsoo, ettei asiassa ole tarvetta määrätä uhkasakkoa.

Lue lisää tietosuojalautakunnan päätöksestä täältä.
Voit lukea tietosuojalautakunnan päätöksen (pdf) kokonaisuudessaan tästä linkistä.Lue MTV3:n uutinen tietosuojalautakunnan päätöksestä.
Lue YLE:n uutinen
tietosuojalautakunnan päätöksestä.Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu