Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset


Kuva ja teksti: Lastenkirja Opimme suurelta opettajalta
 
Lisää linkkejä

Sivupalkin kuvat: JW.ORG paitsi nämä:
  • Hakamäen ja Palosen kuvat, jotka on otettu konventtivideoista
  • Ylin kärrykuva, jonka on ottanut Terho Miettinen Espanjasta
 HS: Syrjittiinkö Jehovan todistajia kieltämällä nimilistojen kerääminen?
14.01.2020 Johanneksen poika


Kun tänään luin Helsingin Sanomien jutun, mielessä häivähti, onko nyt aprillipäivä. Ei ollut.

Aprillipäivänä on tapana puijata leikkimielisesti ihmisiä. Useissa lehdissä julkaistaan jokin pilailumielessä kirjoitettu artikkeli. Lähde: Wikipedia.

Jehovan todistajat ovat vieneet muistiinpanojutun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Miten muistiinpanojen tekeminen liittyy ihmisoikeuksiin? Ei mitenkään. Ei varsinkaan sellaisen järjestön kohdalla, joka ei anna kaikkia ihmisoikeuksia edes jäsenilleen.

Kerrataan ensin, mistä on ollut kyse jo vuodesta 2000 lähtien.

Tietosuojavaltuutettu otti kantaa Jehovan todistajien muistiinpanojen tekemiseen ovelta ovelle jo vuonna 2000. Tässä on hänen kannanottonsa:Jehovan todistajat julkaisivat Valtakunnan Palveluksemme -lehtisessä ohjeet muistiinpanojen tekemiseen marraskuussa 2011:

Miten Jehovan todistajat ovat suhtautuneet muistiinpanojen tekemiseen ovelta ovelle -työssä? Lue lisää täältä.

Tietosuojavaltuutettu vei asian tietosuojalautakuntaan. Tietosuojalautakunta vaati päätöksessään Jehovan todistajia kysymään ovenavaajan suostumus muistiinpanojen tekemiseen.

Juttu eteni Helsingin hallinto-oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden kautta EU-tuomioistuimeen, joka antoi tuomionsa. Korkein hallinto-oikeus oli pyytänyt EU-tuomioistuimen kantaa, ja kun se oli valmis, KHO antoi päätöksensä. Se kielsi Jehovan todistajia tekemästä muistiinpanoja ilman suostumusta. Mutta jos suostumus kysytään, muistiinpanojen tekeminen on laillista. Sitä Jehovan todistajat eivät kuitenkaan halua kysyä. Lue kokonaan pitkä tarina täältä.

Ja nyt palaamme Helsingin Sanomien tekemään uutiseen. Normaali teksti: Helsingin Sanomat, punaisella kirjoitettu: JP:n kommentit.
Syrjittiinkö Jehovan todistajia kieltämällä nimilistojen kerääminen?

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin perää Suomelta vastauksia.

Jehovan todistajien mielestä korkeimman hallinto-oikeuden kieltopäätös rikkoi myös uskonnon ja sananvapauden suojaa.

Susanna Reinboth HS
Julkaistu: 14.1. 12:06


EUROOPAN ihmisoikeustuomioistuin (EIT) pyytää Suomen hallitukselta selvitystä siitä, rikkooko Jehovan todistajiin kohdistettu kielto nimilistojen keräämisestä ihmisoikeussopimusta.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) päätti joulukuussa 2018, että nimilistojen kerääminen on kiellettyä. KHO kielsi Jehovan todistajia keräämästä nimilistoja tai käyttämästä muistiinpanoja käynneistään ovelta ovelle tapahtuvan saarnaamistyönsä yhteydessä.

KHO:n mukaan nimilistojen ja muistiinpanojen laatimiseen tarvitaan asianomaisten henkilöiden suostumus.

Jehovan todistajat eivät ole koskaan halunneet kysyä suostumusta muistiinpanojen tekemiseen. Jos he kysyisivät suostumuksen, asia olisi kunnossa. Mainittakoon, että kun ovellani on joskus käynyt mormoneja, he kysyivät minulta luvan muistiinpanojen tekemiseen. Joten se on ihan helppoa, jos on halua.

Muistiinpanoja on KHO:n mukaan saatettu tehdä esimerkiksi talon tai asunnon numerosta, asukkaan nimestä ja sukupuolesta sekä seuraavan tapaamisen ajankohdasta ja keskustelunaiheesta. Muistiin saatettiin merkitä myös se, jos tietyssä asunnossa tai tietyn henkilön luona ei toivottu enää vierailtavan.

Jehovan todistajat ovat aikaisemmin keränneet tietoja mm. oven avaajan terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta ja uskonnollisesta vakaumuksesta. Nämä ovat ns. arkaluonteisia tietoja. Asiasta on kirjoittanut mm. Iltalehti, kun Jehovan todistajat olivat pudottaneet kaksi muistiinpanovihkoa ja ne toimitettiin Iltalehdelle.

Jehovan todistajien omissa julkaisuissa on ohjeistettu kirjaamaan muistiin tietoja myös henkilön huolenaiheista ja uskontokuntaan kuulumisesta.

Muistiinpanoista on useita kirjallisia ohjeita, muitakin kuin tällä sivulla näyvä kuvakaappaus. Tässä on toinen ohje kerätä muistiinpanoja.

JEHOVAN TODISTAJAT vei asian EIT:een, koska yhteisön mielestä kieltopäätös rikkoo useita ihmisoikeussopimuksen artikloja, muun muassa sanan- ja uskonnonvapautta. Lisäksi päätös loukkaa Jehovan todistajien jäsenten yksityiselämän suojaa.

Nyt seuraa uutisen "vitsiosio". Jehovan todistajien yhteisössä ei ole sananvapautta, ei mielipiteenvapautta eikä uskonnonvapautta. Jos joku Jehovan todistaja ajattelee eri tavalla kuin virallinen opetus määrää, hän joutuu vaikeuksiin. Jos hän puhuu "vääriä" asioita, hän joutuu puhutteluun tai kuulusteluun. Jos hän julkaisee virallisen tulkinnan vastaisia tietoja ja kysymyksiä, hän joutuu oikeuskomiteaan. Jos hän ei kadu, hänet erotetaan. Sen jälkeen kun joku on erotettu tai itse eronnut, hänet suljetaan kaikesta yhteydenpidosta ulos, jopa omasta perheestään. Tämä karttamisopetus on yksi julmimmista henkisen ja hengellisen väkivallan muodoista.

Suomen perustuslain 11§:n mukaan jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Siihen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Tämä on kuollut pykälä Jehovan todistajien yhteisössä.

Noudattaako Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta Suomen perustuslakia ja uskonnonvapauslakia? Miten käy ihimisoikeuksille? Se selviää lukemalla täältä.

Millä tavalla muistiinpanokielto loukkaa Jehovan todistajien "
yksityiselämän suojaa"? Tätä on vaikea ymmärtää järjestön kohdalla, joka valvoo ja kontrolloi jokaista piirrettä Jehovan todistajien elämässä. Se vahtii mm. verensiirtokieltoa ja sitä, että yksilöt eivät harrasta "luvatonta seksiä". Miksi näissä tapauksessa järjestö ei kunnioita yksityiselämän suojaa?

Yhteisö pyytää EIT:tä selvittämään, onko kieltopäätös myös syrjivä. Se viittaa evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksikirkon oikeuteen käsitellä henkilötietoja. Valituksessa viitataan myös tietosuojalain poikkeukseen, joka koskee henkilötietojen käsittelyä journalistisia tai puhtaasti henkilökohtaisia tarkoituksia varten.

Järjestö vetoaa kirkkojen tapaan kerätä tietoja. Mutta tuskin kirkot ovelta ovelle -työtä edes tekevät. Ja mitä ilmeisimmin niiden tiedonkeruu tapahtuu tietosuojalain puitteissa, ainakaan ei julkisuuteen ole tullut tietoa väärinkäytöksistä.

Mutta tämä seuraava kohta on mielenkiintoinen. Jehovan todistajat vetoavat "journalistisiin" ja "henkilökohtaisiin tarkoituksiin" kerättyihin tietoihin. Sekä tietosuojavaltuutettu että KHO ovat todenneet, että ovelta ovelle -työssä kerätyt tiedot ovat sellaisia, joihin järjestö on antanut ohjeet, ne eivät ole henkilökohtaisia tietoja vaan niiden tietojen keräämistä ohjaa Suomessa Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta. Tuo "journalistisiin" tarkoituksiin kerätyt tiedot ovat kummallinen "veto" tässä yhteydessä. Miksi Jehovan todistajat siihen tarvitsevat ovenavaajista kerättyjä tietoja? Mihin he näitä tietoja lähettävät julkaistavaksi?

KHO totesi näin:

Vaikka ovelta ovelle -saarnaamistyö oli myös osa yksittäisten Jehovan todistajien henkilökohtaista uskonnollista toimintaa, saarnaamistyö oli yhdyskunnan tosiasiallisesti organisoimaa, koordinoimaa ja kannustamaa. Yhdyskunnan oli katsottava tosiasiallisesti osallistuneen mainittuun toimintaan merkittävällä tavalla liittyvän henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinojen määrittelemiseen.

Jehovan todistajat arvostelee valituksessaan, että kieltopäätöksessä ei tavoitella mitään laillista päämäärää ja että se on suhteeton. Se painottaa, että yhteisön keräämät tiedot ihmisistä ovat jo tavalla tai toisella julkisia. Lisäksi Jehovan toditajat kerää vain sellaisia tietoja, joita henkilöt ovat vapaaehtoisesti antaneet yhteisön jäsenille.

Kyllä on ylimielistä tekstiä! Kieltopäätös ei todellakaan ole "suhteeton". Jehovan todistajat unohtavat sen, että myös ovenavaajilla on oikeuksia. Heillä on oikeudet omiin tietoihinsa. Jehovan todistajat väittävät, että yhteisön keräämät tiedot olisivat jo "tavalla tai toisella julkisia". Miten niin? Missä ne ovat nähtävillä?

Hallituksen vastauksen jälkeen EIT päättää, ottaako se valituksen käsittelyynsä.

Valitus on jo nyt ylittänyt merkittävän kynnyksen. Vähintään neljä valitusta viidestä karsitaan ilman, että niistä edes pyydetään hallitukselta vastausta.

  


Lue juttu kokonaan Helsingin Sanomien sivuilta.

Lue myös tämä: 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity