Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset


Kuva ja teksti: Lastenkirja Opimme suurelta opettajalta

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG paitsi nämä:
  • Hakamäen ja Palosen kuvat, jotka on otettu konventtivideoista
  • Ylin kärrykuva, jonka on ottanut Terho Miettinen Espanjasta
 Ohjeita valtakunnansalikomitean tilinpidosta
09.07.2020 Johanneksen poika
Kuvat: Pixabay

Jehovan todistajien raha-asiat ja rahaliikenne ovat melko lailla salattuja tavallisilta seurakunnan julistajilta. Seurakunnissa luetaan kyllä kuukausittain ns. "tiliraportti", jossa kerrotaan, kuinka paljon on lahjoitettu paikallisiin tarpeisiin ja kuinka paljon maailmanlaajuiseen työhön, mutta sen tarkemmin rahoista ei yleensä puhuta. Toki lahjoittamiseen kannustetaan melko usein kokouksissa, ja haaratoimisto on luonut melkoisen määrän erilaisia säännöllisiä kohteita lahjoituksille.

Hiukan rahankäytön salaisuuden verhoa avaa 3-sivuinen dokumentti Ohjeita valtakunnansalikomitean tilinpidosta. Sekään ei paljasta mitään suuria salaisuuksia, mutta kertoo kuitenkin yksityiskohtaisesti siitä, miten seurakunnissa rahaa käsitellään ja miten sitä lähetetään haaratoimistoon.

Ohjedokumentti kertoo erittäin selkeästi sen, mikä osuus virallisilla rekisteröidyillä seurakunnilla on rahaliikenteessä. Huomautettakoon taas tässä yhteydessä, että rekisteröidyt seurakunnat omistavat valtakunnansalit, ja niillä on myös oikeus myydä salit. Paikallisseurakunnilla ei ole mitään mahdollisuuksia puuttua salien myyntiin, koska ne eivät omista saleja, vaikka ovat ne rahoittaneet ja rakentaneet. Yhdyskuntajärjestys kertoo asiasta tarkemmin.

Tässä on otteita em. dokumentista:1. Pankkitili: Jos samaa valtakunnansalia käyttää useampi kuin yksi seurakunta, valtakunnansalikomitean käyttöön tulee avata erillinen pankkitili, jolta maksetaan kaikki valtakunnansalia koskevat kulut, mukaan lukien valtakunnansalin rakentamista ja kunnostamista varten otetut lainat. Tilin avaamista varten tarvitaan sen rekisteröidyn seurakunnan päätös, joka omistaa kyseisen valtakunnansalin. Tässä yhteydessä sovitaan myös tilin käyttämisestä, esimerkiksi verkkopankin käytöstä ja tilinkäyttöoikeutetuista. Tehdyistä päätöksistä toimitetaan pankkiin pöytäkirjanote tai kopio pöytäkirjasta. Pankkitiliä avatessa Y-tunnukseksi ilmoitetaan rekisteröidyn seurakunnan Y-tunnus ja tilinomistajaksi merkitään valtakunnansalin nimi, esimerkiksi "JT Helsingin Hämeentien valtakunnansali". Tiliotteet tulee lähettää pankista suoraan salikomitean puheenjohtajalle, tai jos käytetään verkkotiliotteita, puheenjohtajan tulee itse tulostaa ne. Hän tarkastaa, ettei tiliotteessa ole mitään poikkeuksellista, hyväksyy sen merkitsemällä siihen nimikirjaimensa ja antaa sen sitten tileistä huolehtivalle salikomitean jäsenelle.


- - -

3. Varojen tallettaminen haaratoimistoon: Tässä järjestelyssä ei ole kyse pankkitoiminnasta. Se on järjestely, jossa valtakunnansalikomiteoita kannustetaan tallettamaan ylimääräiset eli tällä hetkellä tarpeettomat varat haaratoimistoon, sen sijaan, että ne avaisivat säästötilin tai sijoittaisivat varat muulla tavoin. (Salikomiteoita suositellaan jättämään pankkitililleen vain sen verran rahaa kuin tarvitaan enimmillään kahden tai kolmen kuukauden keskimääräisiä menoja varten. Tästä yli meneviä varoja voidaan pitää ylimääräisinä.) Tämän järjestelyn ansiosta tällaisia varoja voidaan käyttää Valtakunnan etujen edistämiseen silloin, kun seurakunnat eivät tarvitse niitä. Haaratoimiston käyttöön annetuille varoille ei makseta korkoa. Ennen kuin tähän järjestelyyn osallistutaan, vanhimmistojen tulee esittää yhdessä seurakuntien hyväksyttäväksi päätös, minkä jälkeen talletuksia ja nostoja voidaan tehdä valtakunnansalikomitean harkinnan mukaan. Tällaisen päätöksen sanamuoto voisi olla seuraava: "Päätämme käyttää viisaasti Valtakunnan etujen edistämiseen lahjoitettuja varoja tallettamalla valtakunnansalikomitean ylimääräisiä varoja säännöllisesti haaratoimistoon. Tiedämme, että nämä varat palautetaan vanhinten pyynnöstä koska tahansa niitä tarvitaan." Lisäksi valtakunnansalikomitean tulee pyytää valtakunnansalin omistavaa rekisteröityä seurakuntaa laatimaan pöytäkirja, jossa se hyväksyy varojen tallettamisen haaratoimistoon ja valtuuttaa valtakunnansalikomitean tallettamaan ja nostamaan näitä varoja.

- - -

7. Maksut: Kaikista maksuista tulee olla tilintarkastusta varten jokin tosite. Valtakunnansalikomitean puheenjohtajan tai jonkun muun jäsenen (ei kuitenkaan tileistä huolehtivan jäsenen) tulee hyväksyä kaikki tavanomaiset kulut merkitsemällä nimikirjaimensa alkuperäisiin laskuihin ja kuitteihin. Tavanomaisesta poikkeaviin kuluihin (jotka eivät vielä ylitä etukäteen sovittua maksukattoa) tulee saada hyväksyntä salikomitean puheenjohtajalta. Kaikista muista menoista, esimerkiksi suurista hankinnoista ja valtakunnansalin peruskorjauksesta, tulee esittää päätös jokaisen valtakunnansalia käyttävän seurakunnan hyväksyttäväksi. Säilyttäkää kaikki hyväksytyt laskut, kuitit ja maksuja koskevat päätökset kyseisen kuun tilipapereiden joukossa. Mikäli tehty päätös koskee kuukausittain toistuvaa maksua, kopiota päätöksestä tulee säilyttää erillään tilipapereiden tilapäisarkistossa, niin että se on helposti tarkistettavissa.

- - -

20. Haaratoimiston veloittamat maksut ja lainanlyhennykset: Haaratoimisto saattaa velottaa seurakuntaa sen kautta tehdyistä hankinnoista ja muusta sellaisesta. Tällaiset maksut näkyvät tapahtumaluettelossa, joa ne tulee maksaa viipymättä. Lainanlyhennykset maksetaan valtakunnansalikomitean käytössä olevalta tililtä, kun samaa valtakunnansalia käyttää useampi kuin yksi seurakunta. Lyhennys erääntyy kuukauden kuudenteen päivään mennessä. Haaratoimiston veloittamat maksut ja lainanlyhennykset merkitään Rahalähetyslomakkeeseen (TO-62). Kun rahalähetystä koskevat tiedot on täytetty, yhden niistä vanhimmista, joilla on tilinkäyttöoikeus, tulee hyväksyä ja allekirjoittaa lomake tileistä huolehtivan salikomitean jäsenen lisäksi. Lomake tulee olla käsillä, kun rahalähetystä vastaava summa siirretään Jehovan todistajat -uskonnollisen yhdyskunnan tilille ja siinä olevat tiedot välitetään haaratoimistoon jw.org-sivuston kautta.

- - -

22. Talletuksia koskevat tapahtumaluettelot: Jos kukin seurakunta ja valtakunnansalin omistava rekisteröity seurakunta on antanut valtakunnansalikomitealle luvan tallettaa ylimääräisiä varoja haaratoimistoon, tätä järjestelyä koskevista tapahtumista ilmoitetaan tapahtumaluettelossa. Tapahtumaluettelo tulee toimittaa valtakunnansalikomitean puheenjohtajalle ja sen jälkeen tileistä huolehtivalle salikomitean jäsenelle, joka arkistoi sen.PDF-dokumentit:
 
 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity