Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset


Kuva ja teksti: Lastenkirja Opimme suurelta opettajalta

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG
 
 



Historiaa - osa 76: Erkki Kankaanpään esitelmä "Muuttaako totuus elämääsi?"
21.02.2021 Johanneksen poika (Päivitetty kerran)




Kuva: YLE

Erkki Kankaanpää on edelleen yksi Suomen Jehovan todistajien tunnetuimmista hahmoista, vaikka hän on kuollut jo parikymmentä vuotta sitten. Hän teki pitkän uran Suomen haaratoimistossa. Hänestä tuli vuonna 1955 painonvalvoja, ja kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 1957, hänet nimitettiin haaratoimistonvalvojaksi. Vuodesta 1976 lähtien hän palveli Suomen haaratoimistokomitean koordinaattorina, aina kuolemaansa saakka. Hän kuoli 2000-luvun alkupuolella.

Kankaanpää oli karismaattinen puhuja. Hänen puhetapansa herätti kunnioitusta ja arvostusta. Hänen sanoillaan oli paljon enemmän painoa kuin kenelläkään muulla Jehovan todistajalla Suomessa siihen aikaan. Vaikka Jehovan todistajilla ei virallisesti ole "henkilöpalvontaa", jotain sen tapaista ilmeni esimerkiksi konventtipuheissa. Kun Kankaanpää tuli puhujalavalle, joskus hän sai suosionosoitukset jo ennen puhetta. Ja puheen jälkeen tavallisesti aplodit jatkuivat pitkään. Erkki oli jonkinlainen "isähahmo" monille Jehovan todistajille, varsinkin vanhalle ikäluokalle.

Kankaanpään puheet olivat painavia ja selkeitä. Tällä sivulla voi tutustua yhteen puheeseen, jonka Erkki Kankaanpää esitti vuonna 1982. Sen teema oli Muuttaako totuus elämääsi?

Kankaanpään esitelmässä luetut raamatunkohdat on otettu kahdesta eri käännöksestä, jotka siihen aikaan olivat Jehovan todistajilla käytössä. "Vanhan testamentin" eli heprealaisten kirjoitusten osalta on käytetty Kirkkoraamattua vuodelta 1933 ja "Uuden testamentin" eli kreikkalaisten kirjoitusten puolelta vuonna 1975 julkaistua Uuden maailman käännöstä.

Tältä sivulta voi lukea otteita puheesta, ja kuunnella puheen kokonaan neljässä osassa.

Äänen laatu ei ole paras mahdollinen, koska esitelmä on nauhoitettu vuonna 1982 C-kasetille ja siirretty helmikuussa 2021 tietokoneeseen. Eräs Jehovan todistaja lähetti C-kasetin JP-Uutisiin. Hänelle siitä suuri kiitos.



Erkki Kankaanpää: Muuttaako totuus elämääsi?

Osa 1: Ihmiset voivat muuttua?

Erkki Kankaanpää otti Raamatusta esimerkin. Mies, joka oli röyhkeä, jumalanpilkkaaja ja murhanhimoinen, muuttui.

--- vaikka aikaisemmin olin jumalanpilkkaaja ja vainooja ja röyhkeä mies. Minulle osoitettiin kuitenkin armoa, koska olin tietämätön ja toimin epäuskossa. (1. Tim. 1:13)

Mutta Saulus, joka uhosi yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan, meni ylimmäisen papin luo - - -  Saulus puolestaan hyväksyi hänen [Stefanoksen] murhansa. (Apt. 9:1, 8:1)

Kun Saulus (sittemmin Paavali) oli muuttunut, hän jäljitteli Kristuksen esimerkkiä.


Tulkaa minun jäljittelijöikseni, niin kuin minä olen Kristuksen [jäljittelijä]. (1. Kor. 11:1)

Korinttilaiset muuttuivat. He hylkäsivät aikaisemman elämäntapansa.

Mitä! Ettekö tiedä, etteivät epävanhurskaat peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset, eivät epäjumalanpalvelijat, eivät avionrikkojat, eivät luonnottomia tarkoituksia varten pidetyt miehet, eivät miehet, jotka makaavat misten kanssa, eivät varkaat, eivät ahneet, eivät juopot, eivät herjaajat eivätkä kiristäjät peri Jumalan valtakuntaa. Ja kuitenkin jotkut teistä olivat sellaisia. Mutta teidät on pesty puhtaiksi, mutta teidät on pyhitetty, mutta teidät on julistettu vanhurskaiksi Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengellä. (1. Kor. 6:9-11)

Kuuntele osa 1 tästä. Kesto noin 6 minuuttia, 45 sekuntia.


Osa 2: Miksi ja miten ihmisten tulisi muuttua?

Pyhä Raamattu on kutsu jokaiselle tulla hänen palvelijakseen. Se edellyttää Jumalalle mieluista elämäntapaa ja hänen tahtonsa tekemistä.

Hän on ilmoittanut sinulle, ihminen, mikä hyvä on; ja mitä muuta Herra sinulta vaatii, kuin että teet sitä, mikä oikein on, rakastat laupeutta ja vaellat nöyrästi Jumalasi edessä? (Miika 6:8)

Ja älkää enää muovautuko tämän asiainjärjestelmän mukaan, vaan muuttukaa uudistamalla mielenne voidaksenne koettelemalla todeta Jumalan hyvän ja otollisen ja täydellisen tahdon. (Roomalaisille 12:2)

Mutta hän [Jeesus] sanoi vastaukseksi: "On kirjoitettu: 'Ihmisen ei tule elää yksistään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jehovan suusta.'" (Matteus 4:4)

Pyhä henki voi auttaa ihmistä toimimaan oikein.

Toisaalta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, huomaavaisuus, hyvyys, usko, lempeys, itsehillintä. Sellaisia vastaan ei ole lakia. (Galatalaisille 5:22,23)

Rukous voi muuttaa ihmistä.

Kankaanpää kertoi kokemuksen.

Seurakunnan vanhimmat voivat auttaa.

Kankaanpään mukaan vanhimmat voivat löytää Raamatusta sopivat jakeet.

Kuuntele osa 2 tästä. Kesto noin 15 minuuttia, 40 sekuntia.


Osa 3: Missä seikoissa on välttämätöntä muuttua?

Alkoholin väärinkäyttö.

Kankaanpää totesi, että viini on vieraanvaraisuuden merkki. Toisaalta se voi olla remunpitäjä.

Vain nasiirilupauksen tehneille alkoholi oli kokonaan kiellettyä.

- - - Kun mies tai nainen tekee nasiirilupauksen vihkiytyäkseen Herralle, niin pidättyköön hän viinistä ja väkijuomasta - - - (4. Mooses 6:2,3)

Johannes Kastaja ei käyttänyt viiniä ollenkaan, mutta Jeesus käytti.

Avustaville palvelijoille annettiin ohje, jonka mukaan viiniä ei saanut juoda paljon.


Avustavien palvelijoiden tulee samoin olla vakavia, ei vilpillisiä puheissaan, ei paljon viiniä nauttivia, ei epärehellistä voittoa ahnehtivia. (1. Timoteus 3:8)

Viiniä sai juoda, mutta siitä ei saanut juopua.

Älkää myöskään juopuko viinistä, missä on irstailua, vaan täyttykää alati hengellä. (Efesolaisille 5:18)

Tupakka ja huumeet.

Kristitty antaa ruumiinsa Jumalalle pyhäksi uhriksi. Voitaisiinko se turmella tupakalla tai huumeilla?

Näin ollen minä Jumalan sääliväisyyden kautta hartaasti pyydän teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi, [mikä on] pyhää palvelusta järjenkykyinenne. (Roomalaisille 12:1)

Kankaanpää selitti, että sanan farmakia merkitys ensisijaisesti on huume.

JP:n huomautus:

Kreikkalainen ”spiritismiä” vastaava sana on far·ma·kiʹa. Teoksessa Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words (1981, 4. osa, s. 51, 52) sanotaan tästä sanasta: ”FARMAKIA – – merkitsi alun perin lääkkeiden, huumausaineiden ja loitsujen käyttöä, sitten myrkyttämistä, sitten noituutta, Gal. 5:20, RV: ’noituus’ – –, joka mainitaan yhtenä ’lihan teoista’. Ks. myös Ilm. 9:21; 18:23. Sept[uaginta]: 2. Moos. 7:11, 22; 8:7, 18; Jes 47:9, 12. Noituudessa huumausaineiden käyttö, joko yksinkertaisten tai tehokkaiden, liittyi yleensä loitsuihin ja okkulttisille voimille esitettyihin anomuksiin, jolloin varustauduttiin erilaisilla taikakaluilla, amuleteilla jne., joiden tarkoituksena sanottiin olevan estää anojaa tai potilasta joutumasta demonien huomion kohteeksi tai vaikutuksen alaiseksi, mutta joiden tarkoitus oli todellisuudessa saada anoja vakuuttumaan noidan salaperäisistä keinoista ja voimista.” (Raamatun ymmärtämisen opas, osa 2 s. 994 kpl 4 Spiritismi)
 
Gal 5:19,20
Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, epäpuhtaus, irstaus, epäjumalanpalvelus, spiritismin harjoittaminen, vihollisuudet, riita, mustasukkaisuus, vihanpuuskat, kinastelut, jakaumat, lahkot, kateus, juopottelu, mässäilyt ja muut näiden kaltaiset. Näistä varoitan teitä ennalta, samoin kuin olen jo ennalta varoittanut teitä, että ne, jotka harjoittavat sellaisia, eivät peri Jumalan valtakuntaa. (Gal 5:19,20)

Huomautus:

Uuden maailman käännös: "spiritismin harjoittaminen"
Kirkkoraamattu 1933: "noituus"

Sukupuolinen moraalittomuus.

Mitä! Ettekö tiedä, etteivät epävanhurskaat peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset, eivät epäjumalanpalvelijat, eivät avionrikkojat, eivät luonnottomia tarkoituksia varten pidetyt miehet, eivät miehet, jotka makaavat misten kanssa, eivät varkaat, eivät ahneet, eivät juopot, eivät herjaajat eivätkä kiristäjät peri Jumalan valtakuntaa. Ja kuitenkin jotkut teistä olivat sellaisia. Mutta teidät on pesty puhtaiksi, mutta teidät on pyhitetty, mutta teidät on julistettu vanhurskaiksi Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengellä. (1. Kor. 6:9-11)

Ala-arvoinen ja ruma kielenkäyttö.

Älköön suustanne lähtekö mitään ala-arvoista puhetta, vaan sellaista, mikä on tarpeen mukaan hyvää rakennukseksi, jotta se antaisi sitä, mikä on suotuisaa kuulijoille. - - - älköönkä häpeällistä käytöstä tai tyhmää puhetta tai rivoa leikinlaskua, jotka eivät ole soveliaita, vaan pikemminkin kiitosta. (Efe 4:29, 5:4)

Kuuntele osa 3 tästä. Kesto noin 19 minuuttia, 45 sekuntia.


Osa 4: Katuminen, kääntyminen ja vihkiytyminen

Kankaanpää kertoi kokemuksen, jossa kuolemaantuomitusta tuli Jehovan todistaja. Kimihiron kokemus löytyy myös Vartiotornin verkkokirjastosta.

Kuuntele osa 4 tästä. Kesto noin 3 minuuttia, 50 sekuntia.



Erkki Kankaanpää profetoi voimakkaasti maailmanlopusta. Kansan Uutiset julkaisi vuonna 1985 jutun, joka oli otsikoitu "Maailmanloppu. Nyt." Kansan Uutisten jutussa todettiin mm. näin:

- Nyt elävät ihmiset tulevat näkemään kaksi suurta sotaa. Ensiksi käydään lopullinen taistelu idän ja lännen järjestelmien välillä. Sen jälkeen kaikki kansat YK:n johdolla tuhoutuvat Harmagedonin taistelussa jumalallisia sotajoukkoja vastaan, uhkaa Jehovan todistajain toiminnanjohtaja Erkki Kankaanpää.


Kuva: Kansan Uutiset

Jehovan todistajat on aina tunnettu erilaisista maailmanloppua koskevista ennustuksista. Kansan Uutiset kertoi, että kun maailmanloppua ei vuonna 1914 tullutkaan, liike joutui hetkeksi kriisiin. Saarnaajat tarkensivat ennustuksiaan: vuosi 1914 olikin merkinnyt vain Saatanan viskaamista alas taivaasta pahojaan tekemään. Jeesuksen näkyvä kuninkuus alkaisi vasta vuonna 1925. Viimeisin Jehovan todistajain esittämä maailmanlopun vuosiluku oli 1975. Onko luku 2000 seuraava, mukavan pyöreä vuosiluku osoittamaan maailman tuhoutumisen ajankohtaa?

Suora lainaus Kansan Uutisista:

- Emme enää esitä tarkkoja vuosilukuja siitä, koska Saatanan aikakausi maailmassa lopullisesti päättyy, puolustautuu Erkki Kankaanpää. - Raamatussa annetaan kuitenkin selvät tunnusmerkit viimeisille ajoille, ja täytyy myöntää noiden merkkien olevan tällä hetkellä selvästi näkyvissä. Loppu on siis lähellä.

Lue lisää täältä.



Erkki Kankaanpää esiintyi myös APU-lehden tekemässä jutussa vuonna 1969. Pieni ote jutusta:

- Maapallo on ihmiselle kaunis ja hyvä koti, hän itse saastuttaa sen. Mutta Jumala sanoo turmelevansa ne, jotka maata turmelevat, saastuttajat saavat itse kokea seuraukset, Kankaanpää sanoo.

Lopun merkkeinä he näkevät myös tapojen turmeltumisen tilanteen kireyden.

- Itseasiassa kaikki maailman johtajat tietävät, että katastrofi on tulossa. He eivät vain tiedä, milloin se tulee, millainen se on ja miten se pitäisi hoitaa, Kankaanpää totetaa.

AVIOLIITTOA EI SUOSITELLA ENÄÄ

Jehovan todistajat eivät anna jäsenilleen tarkkoja ohjeita elämänasenteista, mutta esimerkiksi perheen perustamista ei enää suositella ajan vaarallisuuden ja lyhyyden vuoksi.

- Paavali sanoo, ettei ajan vaarallisuuden vuoksi pitäisi enää avioitua. Hän tarkoittaa juuri meidän aikaamme, sanoo Kankaanpää. Jehovan todistajat kuitenkin tunnustavat ihmisen sukupuoliset tarpeet ja toteavat, että on paras mennä naimisiin ellei voi niitä hillitä.

Lue lisää täältä.



Erkki Kankaanpään elämäkerran voi lukea täältä.

 
 
 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 



Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity