Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset


Kuva ja teksti: Lastenkirja Opimme suurelta opettajalta

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG
 
 Miksi Suomen Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestys on kiero?
21.04.2021 Johanneksen poika


 
Tiivistelmä:

Suomen Jehovan todistajien joukossa on "kahden kerroksen väkeä". Niitä, jotka ovat virallisesti seurakunnan jäseniä ja niitä, jotka ovat vain ulkojäseniä. Ulkojäseniä on yli 99 prosenttia kaikista Jehovan todistajista. Virallisilla jäsenillä on kaikki valta, myös taloudellinen valta. Ulkojäsenet kelpaavat kyllä rakentamaan talkoilla valtakunnansaleja, ja rahoittamaan niitä, mutta heillä ei ole mitään päätäntävaltaa asioihin. Heidän "oma" valtakunnansalinsa voidaan myydä alta pois kysymättä rakentajilta ja rahoittajilta mitään. Heille ei tipahda mitään roposia myynnistä saaduista summista. Kaikki menee muualle organisaatioon.

Tämä johtuu Jehovan todistajien erittäin kierosta yhdyskuntajärjestyksestä.


Jehovan todistajien Suomen haaratoimisto, kuva: Joni Valkila
 


Huomautus:


Tätä asiaa on käsitelty JP-sivuilla aikasemminkin, mutta aihetta täytyy pitää esillä, koska vain harvat tästä tietävät.

Jehovan todistajat väittävät, että kaikki Jehovan todistajat ovat "veljiä keskenään". Tämä lausunto perustuu Jeesuksen sanoihin, kun hän sanoi opetuslapsilleen näin:

(Matteus 23:8) 8 Mutta älkää te antako kutsua itseänne rabbeiksi, sillä yksi on teidän Opettajanne ja te kaikki olette veljiä.

Vartiotorni-lehti sanoi näin:

*** w02 1/1 s. 6 Onko luokaton yhteiskunta todella mahdollinen? ***

Jumalan silmissä kaikki Jeesuksen tosi opetuslapset ovat tasavertaisia uskossa.

Pitääkö tämä paikkansa Suomen Jehovan todistajien keskuudessa? Ovatko kaikki Jehovan todistajat tasavertaisia veljiä ja sisaria?

Tarkastellaan asiaa hiukan tosiasioiden valossa?

Huomautus.

Tässä yhteydessä ei käsitellä sitä, miten seurakunnissa julistajien arvoasema määritellään, kun siellä on valtaa käyttävät vanhimmat sekä avustavat palvelijat ja tienraivaajat. Kyse ei ole nyt tästä jaottelusta.

Monet Jehovan todistajat eivät tunne Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestystä, jonka saa vapaasti Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tuon yhdyskuntajärjestyksen mukaan kaikki Jehovan todistajat eivät todellakaan ole samassa asemassa, eivätkä ole tasavertaisia veljiä ja sisaria. Vain hyvin pieni osa, alle prosentti, kuuluu virallisesti seurakuntaan, ja on näin ollen seurakunnan jäseniä. Yli 99 prosenttia Suomen Jehovan todistajista on vain "ulkojäseniä", joilla ei ole mitään oikeuksia eikä mitään valtaa. Kukaan nainen ei kelpaa seurakunnan jäseneksi ja suurin osa miehistäkään ei kelpaa.

Yhdyskuntajärjestyksen 3§ kertoo:

Yhdyskuntaan kuuluu varsinaisia jäseniä, joilla on päätösvalta yhdyskunnan asioissa, sekä ulkojäseniä.
- - -
Julkista uskonnonharjoitusta varten yhdyskunta voi organisoida ulkojäsenistä muodostuvia paikallisseurakuntia haluamallaan tavalla. Nämä paikallisseurakunnat eivät ole tämän yhdyskuntajärjestyksen 13 §:n tarkoittamia jäsenseurakuntia.
- - -
Seurakunnan varsinaisia jäseniä saa olla enintään kymmenen mutta vähintään viisi, jotka ovat seurakunnan johtokunnan valitsemia ja yhdyskunnan hallituksen hyväksymiä. Varsinaisen jäsenen tulee olla vihkiytynyt seurakunnan vanhin, vakaumuksellinen kristitty, joka hyväksyy yhdyskunnan periaatteet ja lupaa noudattaa niitä. Varsinaiselle jäsenelle annettakoon kirjallinen tieto hänen jäsenyydestään.
- - -
Ulkojäseneksi otetaan yhdyskunnan jäsenten lapsia ja yhdyskunnan hallituksen päätöksellä henkilöitä, jotka hyväksyvät yhdyskunnan periaatteet ja toiminnan, ja joiden uskonnollinen vakaumus vastaa Jehovan todistajien opetuksia.

Näin ollen voidaan sanoa, että Jehovan todistajat ovat kyllä kaikki veljiä, mutta jotkut ovat "veljempiä" kuin toiset.

Miksi Jehovan todistajilla on eriarvoistava yhdyskuntajärjestys? Epäilemättä tämä liittyy rahaan ja omaisuuteen. Suomessa on vain 19 virallista, rekisteröityä seurakuntaa, joihin kuuluu vähintään viisi, mutta korkeintaan 10 virallista jäsentä. Sen lisäksi Yhdyskuntaan otetaan varsinaisia jäseniä enintään 20 mutta vähintään 15 yhdyskunnan hallituksen päätöksellä. Yhdyskunnan hallitukseen kuuluu 7 virallista jäsentä.


Jehovan todistajien viralliset, rekisteröidyt seurakunnat

Jehovan todistajien rekisteröityjen, virallisten seurakuntien ainoa tarkoitus on hallinnoida ja omistaa valtakunnansaleja. Rekisteröidyillä seurakunnilla ei ole lainkaan hengellistä toimintaa. Näin ollen nimitystä "seurakunta" voidaan tässä yhteydessä pitää suorastaan petoksena, koska tuota sanaa käytetään harhauttamaan mm. viranomaisia ja uskontoja valvovaa opetusministeriön lautakuntaa, joka esittää Patentti- ja rekisterihallitukselle suositukset rekisteröinnin tekemiseen.

Tässä on kaavio Suomen Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestyksestä:Jehovan todistajien hengellisestä toiminnasta vastaavat epäviralliset paikallisseurakunnat, joita ei ole rekisteröity. Siellä pidetään hengellisiä kokouksia ja järjestetään saarnaamistoiminta. Epävirallisia paikallisseurakuntia on tällä hetkellä (huhtikuu 2021) vähän alle 300.

Soitin kerran opetusministeriön lautakunnan puheenjohtajalle. Asia koski Jehovan todistajien virallisia, rekisteröityjä, viiden hengen "seurakuntia". Tässä on pieni ote puhelusta:

Johanneksen poika:

Minua kiinnostaa tämä prosessi sekä erään tapauksen yhteydessä että yleisellä tasolla. Mitä tapahtuisi, jos jokin ryhmä haluaisi esimerkiksi rekisteröidyn seurakunnan tai uskonnollisen yhdyskunnan aseman ja ilmoittaisi hakemusta jättäessään, että sillä ei ole lainkaan hengellistä toimintaa? Ainoa tarkoitus olisi omistaa kiinteistöjä. Hyväksyttäisiinkö sellainen ryhmä rekisteröidyksi seurakunnaksi? Tai suosittelisitteko te sitä?
 
Opetusminsteriön lautakunnan puheenjohtaja:

Ei missään tapauksessa. Yhdyskuntajärjestyksen täytyy täyttää nämä uskonnonvapauslain seisemännessä pykälässä määritellyt edellytykset. Siellä mm. edellytetään, että tarkoituksena on uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvan toiminnan järjestäminen.
 
JP:

Eli pelkästään kiinteistöjen hallinta ja omistaminen ei riitä perusteeksi, että voitaisiin perustaa rekisteröity seurakunta, jos hengellinen ulottuvuus puuttuu?
 
OM:

Ei.

JP:

Näin on kuitenkin tapahtunut Jehovan todistajien kohdalla. Nimittäin heillä on 19 rekisteröityä seurakuntaa, jotka ovat juuri tällaisia, että he eivät harjoita hengellistä toimintaa. Heillä on ainoana tarkoituksena vain omistaa valtakunnansaleja.

Olen tarkistanut sanan "seurakunta" käyttöä ottamalla yhteyttä kahteen todelliseen asiantuntijaan. Soitin mm. teologi Xxxxxxx Xxxxxxxxx:lle Helsingin yliopistoon. Hän on todella kovan luokan asiantuntija. Soitin myös kirkon tutkimuskeskukseen Zzzzzzz Zzzzzzzzzz:lle. Kumpikin heistä kertoi täsmälleen saman asian. Heillä ei ole tiedossaan, että Suomessa olisi yhtään seurakuntaa minkään uskonnollisen yhdyskunnan tai kirkon piirissä, joka ei harrastaisi hengellistä toimintaa. Ja sitä paitsi he sanoivat, että eivät he tunne sellaisia koko maailmassakaan. Näin ollen on kyseenalaista, voidaanko näiden Jehovan todistajien rekisteröityjen seurakuntien kohdalla lainkaan nimeä "seurakunta".

Lue lisää täältä:

Kun Jehovan todistajien epävirallinen paikallisseurakunta rakentaa "oman" valtakunnansalinsa, sen rakentavat talkoilla pääosin paikalliset Jehovan todistajien seurakuntien ulkojäsenet. Sen myös rahoittavat pääosin paikallisten seurakuntien ulkojäsenet. Mutta omistus on jollain virallisella, rekisteröidyllä seurakunnalla, johon kuuluu noin 5 virallista jäsentä. He voivat myös päättää valtakunnansalin myymisestä, toki haaratoimiston luvalla. Paikalliset ulkojäsenet, jotka ovat salin rakentaneet ja rahoittaneet, eivät voi vaikuttaa salin myyntiin. Näin kävi mm. Joensuussa, kun Jehovan todistajien virallinen seurakunta (joka ei ollut Joensuun seurakunta) myi toisen salin kysymättä salia käyttäviltä Jehovan todistajien ulkojäseniltä mitään. Heidän "oma" salinsa myytiin alta pois.


Kuvassa entinen Joensuun valtakunnansali, nykyinen vapaamuurareiden kokoontumistila

Kun Jehovan todistajien määrä Suomessa on pienentynyt, on usein käynyt niin, että järjestö on katsonut hyväksi myydä saleja ja yhdistää seurakuntia. Salien myynnin hoitavat rekisteröidyt, viralliset seurakunnat. Nämä järjestelyt on aina tehty kysymättä mitään seurakuntien ulkojäseniltä, jotka kuitenkin tekevät lähes 100 prosenttia saarnaamistyöstä ja jotka saleja ovat rakentaneet ja rahoittaneet.

Ulkojäsenen asema on lohduton. Hänen työpanoksensa ja rahansa kelpaavat järjestölle, mutta hän ei voi pienelläkään tavalla vaikuttaa asioihin. Hänen täytyy vain tyytyä osaansa, alistua ja olla järjestön "orja".

Tätäkö Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi opetuslapsilleen, että te kaikki olette veljiä?

Huomautus:

Viime vuosina Suomessa on myyty tai on myynnissä yhteensä noin 30 valtakunnansalia. Lue lisää tästä.
 


Tiedot
  • Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestys (PRH) täällä.
  • Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestys kokonaan tekstimuodossa täällä.
  • Otteita Jehovan todistajien yhdyskuntajärjestyksestä täällä.
Mitä eroa on virallisen, rekisteröidyn seurakunnan kokousohjelmalla verrattuna epävirallisen paikallisseurakunnan kokousohjelmaan? Lue täältä.
 

 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity