Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia
Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys
      
 Mihin perustuu Suomessa Jehovan todistajien suorittama rahankeräys?
22.12.2013 Houdinix ja Johanneksen poika


Suomessa rahan keräämistä säätelee rahankeräyslaki.Tässä ote lain alkupuolelta:

Rahankeräyslaki

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on mahdollistaa yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi järjestettävät rahankeräykset ja estää epärehellinen toiminta rahankeräysten yhteydessä.

2 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan rahankeräysten toimeenpanemiseen.
Tämän lain soveltamisalaan eivät kuulu:
  1. naapuriapu;
  2. tavarakeräykset;
  3. vetoaminen yleisöön omaisuuden saamiseksi testamentein;
  4. hyväntekeväisyyshuutokaupat, tukikonsertit ja tukitilaisuudet;
  5. yksityishenkilöiden merkkipäiväkutsujen ja -haastattelujen sekä kuolinilmoitusten ja muistokirjoitusten yhteydessä esitetyt muistamispyynnöt;
  6. uskonnonvapauslaissa (453/2003) tarkoitetun uskonnollisen yhdyskunnan julkisen uskonnonharjoituksen yhteydessä siihen osallistuvien keskuudessa suoritettava kolehdin keräys.
Lain mukaan Jehovan todistajillakin on ilman eri lupaa oikeus kerätä uskonnollisissa tilaisuuksissa "kolehtia". Mikä on kolehti? Wikipedia määrittelee sen näin: "Kolehti on kristillisen jumalanpalveluksen aikana kerättävä vapaaehtoinen rahalahjoitus, joka käytetään laupeudentyöhön".

Jehovan todistajien kohdalla ei ole siis mitään epäselvyyttä rahan keräämisessä. Vai onko sittenkään näin? Mitä Jehovan todistajat itse kertovat "kolehdin" keräämisestä? Otetaan ensin esimerkki vuoden 2013 piirikonventtimainoksesta:Ei pääsymaksua eikä kolehtia. Jehovan todistajat eivät siis kerääkään "kolehtia", mikä mainittiin rahankeräyslaissa.

Miten Jehovan todistajat perustelevat rahan keräämisen viranomaisille? Aikaisemmin tänä vuonna rahankeräyslain muuttamista koskevan lainsäädäntöhankkeen yhteydessä kuultiin myös yhteisöjä ja yhdistyksiä. Jehovan todistajien puheenvuorossa kerrottiin hiukan myös tästä "kolehdista".

Nykyisessä rahankeräyslaissa suljetaan lain soveltamisalan ulkopuolelle "... uskonnollisen yhdyskunnan julkisen uskonnonharjoituksen yhteydessä siihen osallistuvien keskuudessa suoritettava kolehdin keräys." Mutta uskonnonharjoitukseen kuuluu toki paljon muutakin kuin yleisötilaisuudet. Käytännölllisesti katsoen kaikilla uskonnollisilla yhteisöillä on mm. www-sivustot, joilla informoidaan niiden toiminnasta ja osallistumisesta.

Kiinnostava kysymys onkin: Milloin lahjoitusten vastaanotto muuttuu rahankeräykseksi?

Jehovan todistajat antavat kolehdistakin kahdenlaista tietoa julkisuuteen. Esim. kun he mainostavat kokouksia ja konventteja, kerrotaan, ettei ole "kolehtia". Mutta viranomaisille he kertovat toisin. He soveltavat "kolehtipykälää" siten, etteivät he tarvitse erillistä lupaa rahan keräykseen. Kahdet punnukset?

Vuoden 2009 Vartiotornissa kerrotaan täysin yksiselitteisesti, ettei kokouksissa kerätä "kolehtia".

*** w09 1/2 s. 23 Olet lämpimästi tervetullut ***

Jehovan todistajien kokouksiin on vapaa pääsy, eikä niissä kerätä kolehtia. Haluaisitko joskus käydä kokouksessa paikallisessa valtakunnansalissa? Olet lämpimästi tervetullut.

Mitä Jehovan todistajat keräävät kokouksissa, jos se ei ole kolehti? Lain tulkinnan kannalta on hiukan hankalaa kerätä muuta kuin kolehtia, jotta ei tarvita erillistä lupaa!

Rahan kerääminen näyttää olevan Jehovan todistajien yhdyskunnalle kiusallinen asia. Sitä se on tosin ollut aina. Aina on pitänyt selittää ja tulkita. Vuoden 1987 Vartiotorni kertoi rahankeräämisestä näin:

*** w87 1/12 s. 30-31 Onko sinun antisi uhri? ***

’Mistä nämä rahat tulevat?’ kysytään usein. Jehovan todistajat eivät kristikunnan kirkkojen tavoin kerää kolehteja tai lähetä rahankeräyskirjeitä. Heidän valtakunnansaleissaan on sen sijaan lahjalaatikkoja – raamatullisten aikojen rahalippaitten tavoin. Toisinaan saatetaan asettaa muita lippaita tiettyjä tarkoituksia varten, esimerkiksi valtakunnansalien tai konventtisalien rakentamista varten tai sitä silmällä pitäen, että lähetystyöntekijöitä voitaisiin auttaa olemaan läsnä kotimaansa piirikonventissa. Lahjoituksia maailmanlaajuisen saarnaamistyön edistämiseksi voidaan myös lähettää suoraan johonkin Vartiotorni-seuran haaratoimistoon.

Vuoden 1979 Vartiotorni selittelee asiaa vielä näin:

*** w79 1/5 s. 30 Kuinka tärkeätä on kristillinen antaminen? ***

Tällaisia lahjoituksia ei koskaan pyydetä.

Vilkaistaan vielä lopuksi erästä päättäväistä Vartiotorniseuran tekstiä:

*** w07 1/11 s. 17 ”Minun on hopea ja minun on kulta” ***

Vuonna 1879 Vartiotorni-lehdessä ... sanottiin: ”Me uskomme, että JEHOVA tukee ’Siionin Vartiotornia’, ja koska näin on, niin se ei milloinkaan kerjää eikä pyydä ihmisiltä avustusta. Jos Hän, joka sanoo: ’Kaikki vuorten kulta ja hopea on minun’, ei anna tarvittavia varoja, niin me ymmärrämme, että on aika lakkauttaa julkaiseminen.”


Olisiko nyt tuo aika?
Sitä odotellessa voimme seurata Jehovan todistajien pyrkimyksiä kerätä rahaa jw.org-sivuston kautta (vaikka se ei milloinkaan pyydä mitään keneltään). Näin he internetrahastusta perustelevat:

Tämän tulkinnan vuoksi emme esimerkiksi voi liittää omalle jw.org-sivustollemme linkkiä, jonka avulla halukkaat voisivat helposti, esim. maksukorttia käyttäen, antaa lahjoituksensa toimintamme tukemiseen. Tämä on meidän kannaltamme ongelma, sillä todistajat, jotka esittelevät sanomaamme julkisilla paikoilla, eivät vastaanota lahjoituksia. Kun meiltä kysytään, miten lahjoituksia voisi antaa, emme voi edes viitata verkkosivuun, josta tietoa voisi saada.

Englannissa internet-rahankeräys on jo mahdollista, tosin "lesken rovot" eivät kelpaa, lahjoituksen tulee olla vähintään 5 puntaa.Uutisen liitteet:

Rahankeräyslain muuttamista koskeva lainsäädäntöhanke

Tavoitteena on selkeyttää rahankeräyslakia lakiin kirjatun rahankeräysoikeuden edellytyksenä olevan yleishyödyllisyyden vaatimuksen osalta sekä mahdollistaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä. Hankkeessa on tarkoitus laatia ehdotus myös rahankeräyksen toimeenpanoajan pidentämisestä lain sallimasta enintään kahden vuoden määräajasta pidemmäksi. Tämän lisäksi hankkeen puitteissa tehdään ehdotukset muiksi välttämättömiksi säännösmuutoksiksi.

Lakihankkeen taustalla on keväällä 2012 valmistunut esiselvitys rahankeräyslain muutostarpeista. Esiselvitystyöryhmä päätyi esittämään lain selkeyttämistä siten, että laista poistettaisiin vaatimus rahankeräyslupaa hakevan yhteisön tai säätiön yleishyödyllisen tarkoituksen yksinomaisuudesta. Samalla työryhmä katsoi, että lakiin tulisi lisätä yksinomaisuusvaatimus laissa tarkoitettuun keräystarkoitukseen. Lain asettama tiukka yksiomaisuusvaatimus on osoittautunut lain soveltamiskäytännössä tulkinnanvaraiseksi säännökseksi ja muutoksen tavoitteena onkin lupaharkinnan joustavoittaminen niiden yhteisöjen ja säätiöiden osalta, jotka harjoittavat muutakin kuin puhtaasti yleishyödylliseksi katsottavaa toimintaa. Kirkoilla ei ole oikeutta lain nimenomaisen säännöksen mukaisesti toimeenpanna rahankeräyksiä. Työryhmä katsoi, että lakiin voitaisiin lisätä kirkkojen seurakuntien oikeus rahankeräyksiin esimerkiksi diakoniatyön tarkoituksiin.

Valmisteluvaihe

Hankkeen toimikausi on 19.10.2012–31.12.2013. Otakantaa-kysely 26.2. - 29.3.2013. Lausuntokierros 18.10. - 29.11.2013. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2013.

Lue lisää täältä.


Jehovan todistajien puheenvuoro rahankeräyslain muuttamiseen

Rahankeräyslain pulmakohtia

Jehovan todistajat eivät järjestä rahankeräyksiä. Varainhankinnassa emme liioin käytä edes pienimuotoista myyntitoimintaa. Sen sijaan toimintamme rahoitetaan kokonaan vapaaehtoisilla lahjoituksilla. Lehdissämme todetaankin. "Tätä julkaisua ei ole tarkoitettu myytäväksi. Se on valmistettu edistämään maailmanlaajuista uskonnollista opetustyötä, jota tuetaan vapaaehtoisin lahjoituksin."

Nykyisessä rahankeräyslaissa suljetaan lain soveltamisalan ulkopuolelle "... uskonnollisen yhdyskunnan julkisen uskonnonharjoituksen yhteydessä siihen osallistuvien keskuudessa suoritettava kolehdin keräys." Mutta uskonnonharjoitukseen kuuluu toki paljon muutakin kuin yleisötilaisuudet. Käytännölllisesti katsoen kaikilla uskonnollisilla yhteisöillä on mm. www-sivustot, joilla informoidaan niiden toiminnasta ja osallistumisesta.

Kiinnostava kysymys onkin: Milloin lahjoitusten vastaanotto muuttuu rahankeräykseksi?

Poliisihallituksen arpajaishallinnon 11.4.2012 antaman lausunnon mukaan yhdistys voi ilmoittaa internet-sivuillaan jäsenmaksun määrän, jopa kehottaa maksamaan sen, ja ilmoittaa samassa yhteydessä pankkitilinumeron. Kyse ei olisi rahankeräyksestä. Sitä vastoin se, että internet-sivulla kerrotaan, että otetaan vastaan rahalahjoituksia ja ilmoitetaan siinä yhteydessä tilinumero, onkin rahankeräyksenä pidettävää toimintaa, joka siis vaatisi erillisen luvan. Rahankeräykseksi katsottavaan toimintaan siis voidaan kantsoa ryhdyttävän, vaikkei varsinaista kehotusta tehdä lahjoitus tilinumeron yhteydessä olisikaan.

Tämän tulkinnan vuoksi emme esimerkiksi voi liittää omalle jw.org-sivustollemme linkkiä, jonka avulla halukkaat voisivat helposti, esim. maksukorttia käyttäen, antaa lahjoituksensa toimintamme tukemiseen. Tämä on meidän kannaltamme ongelma, sillä todistajat, jotka esittelevät sanomaamme julkisilla paikoilla, eivät vastaanota lahjoituksia. Kun meiltä kysytään, miten lahjoituksia voisi antaa, emme voi edes viitata verkkosivuun, josta tietoa voisi saada.

Tätä ongelmaa ei ole säädöstasolla ratkaistu. Sähköisen viestinnän ja maksuliikenteen voimakas kehitys tuo esiin uusia tilanteita, joissa tulkintaongelmia näyttää syntyvän.

Alkuperäinen teksti täällä.

Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu