Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset

Kuva: JW.ORG, muokkaus: JP

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG, ellei toisin mainittu
 
 Historiaa - osa 99: Joulukuun 1929 Kultainen Aika -lehti julisti voimakkaasti rokotusten vastaista sanomaa
13.09.2021 Johanneksen poikaVuoden 1980 joulukuun Valtakunnan Palveluksemme -lehtinen kertoi, että Vartiotornin sisarlehti Kultainen Aika alkoi ilmestyä lokakuussa 1919. Vuoden 1981 kesäkuun 15. päivän Vartiotorni kertoi, että koska koko ihmissuku tarvitsi yhä kipeämmin lohdutusta, lehden nimi muutettiin myöhemmin Lohdutukseksi. Toisen maailmansodan jälkeen nimi muutettiin muotoon Herätkää!.

Kirjassa Ilmestyksen huipentuma kerrotaan Kultaisen Ajan arvosta näin:

Vuonna 1919 oli julkaistu nykyään Herätkää!-lehtenä tunnettu Kultainen Aika, ”Esitys toiveista, tosiasioista ja vakaumuksesta” – trumpetin kaltainen väline, jolla olisi tärkeä osa sen paljastamisessa, miten väärä uskonto sekaantuu politiikkaan.

Vuoden 1994 tammikuun 1. päivän Vartiotorni ylistää Kultaista Aikaa näin:

Mitä on sanottava Herätkää!-lehdestä? Sekin on alusta pitäen puolustanut totuutta. Tämä lehti, jota sanottiin alkuaan Kultaiseksi Ajaksi, oli tarkoitettu yleiseen levitykseen. Ensimmäisessä numerossa 1.10.1919 (engl.) todettiin lehden tarkoituksesta: ”Sen tarkoitus on selittää jumalallisen viisauden valossa nykyajan suurten ilmiöiden tosi merkitys ja osoittaa ajatteleville ihmisille eittämättömin ja vakuuttavin todistein, että ihmiskunnan suuremman siunauksen aika on nyt käsillä.”

Edellä olevien tekstien perusteella saa sen käsityksen, että Kultainen Aika (nykyisin Herätkää!) oli luotettava ja tärkeä tiedonvälitysväline Vartiotorni-seuralle. Niinpä on paikallaan tutkia, millä tavalla joulukuun 1929 Kultainen Aika puolusti "totuutta" ja selitti asioita "jumalallisen viisauden valossa".Kultaisen Ajan joulukuun numerossa 1929 sivulla 198 kerrotaan lehdestä näin:

Kultainen Aika, joka ilmestyy kaikilla sivistyskielillä noin 700000 painoksena, on ainoa lehti koko maailmassa, joka kaikissa eri ihmisalaa koskevissa asioissa asettuu selvästi Jumalan valtakunnan kannalle Perkeleen järjestöä vastaan.

Kultainen Aika paljastaa peittelemättä ja suoraan kaikilla aloilla Perkeleen vehkeet kiinnittäen samalla huomion niihin suuriin siunauksiin, jotka nyt jo ovat maailmassa ja aivan läheisessä tulevaisuudessa tulevat kaikkien niiden onnelliseksi osaksi, jotka nöyrtyvät Jumalan valtakunnan oikeudenmukaisiin määräyksiin.Kultainen Aika, joulukuu 1929, sivu 186:

Avoin kirje lääkäreille

Huomautus:

Jehovan todistajien järjestö ei enää virallisesti vastusta rokotuksia, vaikka sen kanta rokotuksiin aiemmin oli jyrkän kielteinen. On huomattava, että Jehovan todistajien oman oppitulkinnan mukaan Jehovan todistajien keskuudessa on vuodesta 1919 alkaen ollut Jeesuksen valitsema "uskollinen ja ymmärtäväinen orja", joka jakaa hengellistä ruokaa oikeaan aikaan. Joten vastuu tämän kirjoituksen julkaisemisesta on ollut tuolla "orjalla". Herää kuitenkin kysymys, olisiko Jeesus voinut valita orjaksi sellaista, joka tuottaa tällaista käsittämättömän tökeröä tekstiä?

TERVEYS on kalleimpia asioita, joita ihminen voi omata. On ilmeistä, että maan asukkaiden yleinen toivo lääkäreihin nähden on se, että he koettaisivat auttaa kansalaisia tämän kalliin aarteen, terveyden, vaalimisessa ja suojaamisessa, vaikkakin yhteiskunta itse on järjestänyt lääkärien palkan riippumaan sairaudesta eikä terveydestä, niin että lääkärit saavat palkkaa siitä, miten sairaita ihmiset ovat, eikä siitä, miten terveitä he ovat. Olosuhteitten pakostakin täytyy tällaisen palkkausjärjestelmän olla hyvin turmiollinen yhteiskunnassa, joka on rakennettu itsekkäisyydelle eikä rakkaudelle. Sellaisen vaikutuksen täytyy olla turmiollinen sellaisiinkin lääkäreihin nähden, jotka koettavat tunnontarkasti hoitaa tehtäviään. Että lääkärien keskuudessa löytyy toisenlaisiakin aineksia, on tullut kyllin todistetuksi mm. surullisen kuuluisien spriiresepti-väärinkäyttöjen kautta. Ei ole siitä syystä ihme, jos miljoonat ja taas miljoonat ihmiset yli koko maailman ovat niin perusteellisesti kääntäneet selkänsä lääkäreille ja koko lääketieteelle, että hylkäävät sen silloinkin kun siitä ehkä vielä jotakin apua voisi olla. Siitä syystä on jokaisella oikein ajattelevalla kansalaisella ei ainoastaan oikeus, vaan myöskin velvollisuus ottaa julkisen pohdinnan alaiseksi sellaisia kysymyksiä, jotka ovat läheisessä yhteydessä kansan terveyden ja hyvinvoinnin kanssa.

Rokotuspakko

Rokotuspakko kuuluu täydellä syyllä niihin pienen ihmistaimen alkumyrkytyksiin, jotka ehkä meidän päivinämme vievät useimmat uhrit lääkärien odotushuoneisiin. Siitä syystä teemme muutaman kysymyksen toivoen, että asia tulee niin perusteellisen pohdinnan alaiseksi, että se herättää kaikki oikein ajattelevat ihmiset, sekä lääkärit että maallikot, antamaan rokotuspakolle sellaisen kuoliniskun, ettei se enää milloinkaan herää henkiin. Se on varmaankin kymmenien tuhansien lapsiaan rakastavien vanhempien toivo meidänkin maassamme.

1) Tuntevatko lääkärit tässä mainitut tosiasiat? Jos tuntevat, miksi eivät anna niiden tulla tunnetuiksi? Elleivät tunne, miten he puolustavat tätä anteeksiantamatonta tieteellistä tietämättömyyttään?

a) Että rokotus on suurinta puoskarointia. Todistajaksi otamme Tohtori W. Hadwen, joka on Englannissa saanut lääketieteen ja kirurgian kultamitalin. Hän lausuu: "Rokotus on suurinta puoskarointia, mitä milloinkaan on harjoitettu sivistyneessä yhteiskunnassa. - Lääkärinä minä väitän, että rokotus loukkaa tervettä järkeä. - Jokainen rokkotaudin leviäminen on alkanut rokotetuista henkilöistä, ensimmäiset taudit ovat aina sattuneet rokotettujen keskuudessa, ja sairaitten enemmistö on aina ollut rokotettuja. Rokotuspakkolain asemesta pitäisi olla laki, joka kieltää rokotuksen. - Syfilis, kuppatauti, on lasten keskuudessa nelinkertaistunut senjälkeenkuin pakkorokotus tuli käytäntöön." Sama lääkäri sanoo lavantaudin vastustamiseksi toimitetusta rokotuksesta, että Englanti on määrännyt 4,000,000 sterlinkipuntaa eli noin 800,000,000 Suomen markkaa (sodasta palanneitten rampojen) sotamiesten parantamiseksi, ja että hän itse on käsitellyt monta sellaista tapausta ja havainnut heidän sairautensa johtuvan lavantaudin vastustamiseksi toimitetusta rokotuksesta.

b) Että rokotus juuri estää ison rokon häviämisen. Todistukseksi lainaamme saksalaisen kemistin Wilh. Sparkin sanat: "Rokotus ei ainoastaan ole suojaamatta isorokkotartunnalta, se suorastaan estää tämän kulkutaudin täydellistä häviämistä. Ilman rokotusta olisi isorokko jo aikoja sitten Saksasta hävinnyt. Lääke on tässäkin vaarallisempi kuin itse tauti. Väite, että rokottamattomat ovat vaaraksi rokotetuille, on tyhmä ja mieletön. Jos rokotus todellakin suojelisi, niin ei ole rokotetuilla mitään pelättävää. Tämä rokotettujen huoli rokottamattomista todistaa sattuvasti rokotuksen kehnouden."

c) Että tilaston tunteminen merkitsee täydellistä kuoliniskua koko
rokotushommalle. Todistajaksi otamme Tohtori Adolph Vogtin, terveysopin ja tilaston professorin Bernin yliopistossa. Hän lausuu m.m.: "Koottuani 400,000 eri rokotustapausta olen velvollinen myöntämään uskoni rokotukseen täydelleen tuhotuksi."

d) Että rokotus on kauhea rikos. Todistajamme on Tohtori Carlo Ruata, lääketieteen professori Perugian yliopistossa, Italiassa. Hän sanoo m.m.: "Älkää uskoko rokotukseen, sillä se on koko maailman valloittanut erhe, epätieteellinen toimitus, tuhoatuottava taikausko, joka 116 vuotena sen keksimisestä on jättänyt jälkeensä tuhansia ja yhä tuhansia kuolleita ja haavoitettuja, kyyneleitä ja surua loppumattomiin."

e) Että rokotuspakkoa ei voida pitää sitovana. Todistajaksi otamme Blackstone'in, joka lausuu: "Ihmiseen nähden ei ode sitova mikään laki, joka uhkaa ruumista ja loukkaa omaatuntoa. Pakollisen rokottamisen laki on syypää molempiin näihin."

2) Tietävätkö lääkärit, että Ameriikassa aletaan jo julkisesti kirjoittaa sanomalehdissä, että rokotuksesta ei ole hyötyä muuta kuin rokotusaineen valmistajien, rokottajien ja lääkäreitten kukkarolle, ja että tämä tieto tulee kaikesta vastustuksesta huolimatta leviämään ja on ehkä lopulta juuri se tekijä, joka tulee kansoissa herättämään sellaisen suuttumuksen myrskyn, että se lakaisee juurineen pois tämän sanan täydellisessä ja kirjaimellisessakin merkityksessä olevan mätäpaiseen yhteiskuntaruumiista?

3) Tietävätkö lääkärit, että Suomessa on monta toimistoa, joissa on kymmenien täysin pätevien lääkäreitten todistukset rokotuksen mielettömyydestä? Eikö silloin yleisöllä ole oikeus odottaa, että lääkäreillä pitäisi olla nämä asiakirjat tiedossaan?

4) Tietävätkö lääkärit, että kymmenet tuhannet kodit Suomessa tervehtisivät ilolla ja riemulla rokotuspakon poistamista?

5) Tietävätkö lääkärit, että jokaisen kunnon kansalaisen velvollisuus on ei ainoastaan jättää lapsensa rokottamatta, vaan myöskin tehdä kaikkensa puolustaakseen pientä turvatonta ihmisolentoa niitä vastaan, jotka väkisin koettavat hyvästä maksusta työntää vasikasta otettua mätää kaikkine saastaisine taudinaineksineen viattoman lapsen vereen?

Yksi niiden miljoonien joukossa, jotka eivät voi vaieten katsella tätä saastaista toimitusta.


Kultainen Aika, joulukuu 1929, sivu 187:

Avoin kirje sanomalehdille!

RAAMATUSSA, tuossa vanhassa kunnia-arvoisessa kirjassa sanotaan: "Hävitetty on minun kanssani tiedon puutteesta." (Hoosea 4: 6) Oikealla tiedolla on kaikissa asioissa mitä suurin merkitys. Sanomalehdet esiintyvät ihmisten edessä oikean tiedon tuojina. Siitä syystä on yleisöllä oikeus vaatia sanomalehtien antavan oikeita tietoja, ja elleivät lehdet niitä anna, niin osoittavat lehdet oman mahdottomuutensa, eikä silloin voi olla kuin ajan kysymys, että sellainen sanomalehdistö tulee menemään siihen tyhjäksitekemiseen, jossa kaikki paha täällä maailmassa hävitetään. Kun rokotuspakko kuuluu aivan ensimmäisiin tuhoatuottaviin asioihin, joka uhkaa kansamme elinjuurta, nousevaa polvea, niin on jokaisen kansalaisen oikeus ottaa pohdinnan alaiseksi sanomalehtien kanta tällaisessa kansan elinkysymyksessä. Herättääksemme ihmisiä ajattelemaan ja valvomaan yhteisiä etujaan ja erittäinkin herättääksemme edes jonkun sanomalehden antamaan kansalle oikeita tietoja tärkeistä asioista teemme muutamia kysymyksiä:

1) Miksi sanomalehdet rokotusasiassa eivät lainkaan ole julkaisseet niitä erittäin tärkeitä lausuntoja, joita etevät lääkärit ovat antaneet, ja jotka ratkaisevasti osoittavat rokotuspakon turmiollisuuden?

2) Miksi sanomalehdet eivät ole ottaneet sitä kymmenien tuhansien kansalaisten julkaisemaa anomusta, joka on lähetetty sekä hallitukselle että eduskunnalle, vaikkakin tämä anomus on erikoisesti sanomalehdille toimitettu, erittäinkin kun anomus koskee yhtä kansamme elinkysymystä.

3) Miksi sanomalehdistö niin tavattoman ynseästi suhtautuu niiden kansalaisten pyrkimyksiin, jotka tekevät parhaansa kiinnittääkseen kansan huomion ihmiskunnan elinkysymyksiin, joista terveydenhoito on yksi tärkeimmistä, samalla kun käytetään palstamäärin kallista tilaa kaikenlaisten rikosten ja huijausten selostamiseen?

Onko näin ollen ihme, jos Raamatun ennustaman tuhotulvan, Harmagedonin taistelun, täytyy tulla lakaisemaan pois kaikki se, mikä vastustaa totuuden ja hyvinvoinnin valtaanpääsemistä täällä maailmassa?

Yksi julkisen sanan palvelijoista, joka toivoo, että mahdollisimman monet heräisivät ottamaan oikean asenteen siinä suuressa taistelussa oikean ja väärän välillä, joka nyt on käynnissä, ja jossa oikeus tulee saamaan kohta loistavan riemuvoiton, samalla kun ne, jotka antavat tukensa ja kannatuksensa väärälle, yhdessä väärän kanssa kärsivät lopullisen ja perusteellisen häviön.


Muutamia arvosteluja rokotuksesta

SEURAAVASSA pienessä kirjoituksessa, jonka me lainaamme aikakauslehdestä The Quest, kirjoittaja, toht. H. R. Rickards, lähtee tarmokkaaseen taisteluun rokotusta vastaan. Monet ovat tehneet samoin ennen häntä, ja monet tulevat vielä astumaan esille heittääkseen leimuavan vastalauseen sitä vastaan, siksi kunnes tämä luonnoton tapa lakkaa. Toht. Rickards sanoo mielipiteensä harvoin, mutta voimakkain sanoin ja esittää senjälkeen joukon kiintoisia lausuntoja aikamme arvokkaimmilta lääkäreiltä ja tiedemiehiltä.

Isorokko, tulirokko, lavantauti, tuhkarokko jne. eivät ole muuta kuin ulkonaisia ilmauksia siitä, että jotain on hullusti itse ruumiissa; ne ovat varmuusventtiilejä, joiden kautta "vis medicatrix naturae" - luonnon parantava - voima vapauttaa ruumiin toksiineista ja käytetyistä aineista. Näiden ja samanlaisten tautien kautta ruumis itse ryhtyy käsittelyyn, ja ainoat hyödylliset "terapeuttiset" menettelytavat, jotka ovat olemassa, ovat ne, jotka pitävät huolta siitä, ettei mikään saa estää ruumista siinä.

Jokainen, joka oikein ajattelee asiaa, pitää isoarokkoakin suotavampana kuin rokotusta, sillä jälkimmäinen saattaa muutamissa tapauksissa olla siemenenä niin kauheisiin tauteihin kuin ovat kuppa, syöpä, ihottuma, ruusu, risatauti, keuhkotauti ja monet muut. Rokotus on sentähden suorastaan rikos, väkivallanteko ja petos.

Professori Alfred Russell Wallace, Englannin etevin tiedemies, kirjoittaa: "Minä väitän, että rokotus on jättiläispetos, ettei se milloinkaan ole pelastanut ainoatakaan ihmishenkeä, mutta että se päinvastoin on ollut syynä paljoon sairauteen ja niin moneen kuolemantapaukseen ja niin paljoon tarpeettomaan ja aiheettomaan kärsimykseen, että tulevat sukupolvet leimaava sen yhdeksi tietämättömän ja taikauskoisen ajan suurimmista eksytyksistä, ja rokotuspakko tulee olemaan vuosisatamme lainlaadinnan mustimpana tahrana, vaikka se muutoin ylipäänsä onkin huolehtinut kansan harrastuksista."

Professori Edgar M. Gruikshank, maailmankuulu bakteoriologi Kings Collegessa, Lontoossa, sanoo: "Rokotus on kuumemaisen eritteen istuttamista terveeseen ihmiseen sairaan eläimen märkivästä haavasta, mikä erite on ilmeisesti kuppataudin laatuista."

Toht. Lippincott, ylikirurgi Yhdysvaltojen armeijassa, Filippiineillä, todistaa, "ettei mikään armeija milloinkaan ole ollut perusteellisemmin rokotettu kuin meidän oli. Rokotus ja uudelleenrokotus toimitettiin yhtä säännöllisesti kuin harjoitukset." Ja kuitenkin ilmenee virallisesta raportista, että isorokkotapauksia esiintyi paljon useampia siinä armeijassa vuonna 1900 kuin mistään muusta armeijasta milloinkaan muulloin on ilmoitettu.

Ensyclopedia Britannican toimitus pyysi toht. Chas. Creightonia Englannissa, joka on yleisesti tunnettu etevänä kulkutautien erikoistuntijana ja rokotuksen vannottuna puoltajana, laatimaan kirjoituksen rokotuksesta. Hän ryhtyi tämän johdosta itsenäisesti ja perusteellisesti tutkimaan asianhaaraa ja kirjoitti tällä perusteella viisitoista palstaa pitkän kirjoituksen, joka kumminkin hänen omaksi ja toimituksen suureksi hämmästykseksi oli aivan, sullottu vastaansanomattomilla todistuksilla siitä, että rokotus on epäonnistuma. Ei ole kiintoisuutta vailla havaita, että hälinän jälkeen, minkä, toht. Creightonin lausunnat aiheuttivat lääkäripiireissä, edellämainitun teoksen toimitus antoi myöhemmin erään toisen henkilön laatia uuden kirjoituk sen - huomioi tarkasti - henkilön, jolla oli taloudellinen nen hyöty rokotusaineen valmistamisesta.
 


Lue teksti näköisversiona täältä.
    
 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity