Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Johanneksen pojan henkilökohtaiset blogisivut
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle *Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 Kuvat: JP
    Käräjäoikeuden tuomio on julistettu
11.12.2023 Johanneksen poika


 

Kuvat: JP

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomion syyttäjän nostamassa oikeusjutussa vanhinten rikosilmoituksen pohjalta. Tuomarina toimi Camilla Valtti ja syyttäjänä Annukka Juntunen.

Minua syytettiin yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä.

KAIKKI SYYTTEET HYLÄTTIIN.

Asianomistajien nimiä ei tässä jutussa mainita, vaikka ne on nähtävillä käräjäoikeuden päätöksessä
.

Syyttäjä väitti minun toimineen näin:

"Jari-Pekka Peltoniemi on oikeudettomasti joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville esittänyt [kahdesta vanhimmasta] yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että se on ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä [vanhimmille] taikka [heihin] kohdistuvaa halveksuntaa."

Kyse oli tästä nettisivusta: Viikkokokouksessa esitettiin hengellisen väkivallan oppitunti.

Jehovan todistaja -vanhimmat vaativat "kärsimyksistään" kumpikin 3000 euron korvauksen. Lisäksi he vaativat em. nettisivulla olevien kuvien ja äänitallenteiden poistamista.


 


Otteita käräjäoikeuden tuomiosta:

Vastaus

Peltoniemi on kiistänyt syyllistyneensä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen. Peltoniemi ei ollut toiminut oikeudettomasti. Kyse ei ollut [vanhinten] yksityiselämästä, eikä Peltoniemen menettely ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa, kärsimystä tai halveksuntaa.

Videotallenteita ei ollut kopioitu oikeudettomasti. Peltoniemi on sivustollaan tarkastellut Jehovan todistajien yhdyskunnan toimintaa. Karttamisoppi on saanut paljon julkista huomiota sen vahingollisuuden vuoksi. Videoitu seurakunnan kokous käsitteli yksinomaan karttamisoppia ja siksi se oli erityisen merkittävä ja kiinnostava. Videoitu tilaisuus oli ollut kaikille avoin ja julkinen. Tunnusmerkistön kannalta merkitystä ei ollut sillä, miten Peltoniemi oli saanut tallenteen käyttöönsä. Termiä hengellinen väkivalta oli käytetty, koska se oli yleisesti hyväksytty termi ja tässä yhteydessä se liittyi karttamiseen. Uskonnollinen vakaumus kuului yksityiselämän piiriin, mutta jos toimi uskonnollisessa yhteisössä ja opetti opinkappaleita, ei vakaumus voinut kuulua yksityiselämän piiriin.  Asianomistajat eivät toimineet tallenteilla yksityishenkilöinä. He olivat seruakunnan vanhimpia ja heillä oli pitkälle menevä valta-asema ja he käyttävät sitä opettaessaan seurakuntalaisille karttamisoppia. Asianomistajat olivat hakeutuneet seurakunnan piirissä julkiseen tehtävään.
 
Peltoniemi on kiistänyt kuvan ja äänitallenteen poistamista koskevan
vaatimuksen. Kuvat olivat sumennettuja ja äänitallenteet olivat sellaisessa muodossa, etteivät puhujat olleet tunnistettavissa.Tuomion perustelut

Tuomio ei ole lainvoimainen. Asiasta kerrotaan lisää sen jälkeen, kun tuomio on lainvoimainen.
 

 


Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity