Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia
Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys
      
 Mitä Jehovan todistaja -vanhinten salainen ohjekirja kertoo oikeuskomiteoista, erottamisesta ja karttamisesta?
09.05.2014 Johanneksen poika


Veikko Leinonen väitti YLE:n haastattelussa, ettei erotettua ja eronneita karteta. Hän sanoi vain "hengellisen siteen" katkevan. Miten asia on vanhinten ohjekirjan mukaan?

Tässä ote YLE:n uutisesta:

Toimittaja: Mutta sitten käy niin, että joskus tämä joka on syytettynä jostakin joutuu eroon läheisistään?

Veikko Leinonen:
– Tuo on sellainen asia, että tässä on hyvin paljon sekavaa ja väärinymmärrystä ja väärinesitystä, että ei tähän ole mitenkään mahdollista vastata näin lyhyesti.

Toimittaja: Mutta siitähän on selviä tietoja, että jos on joutunut erotetuksi Jehovan todistajista niin ei saa pitää yhteyttä läheisiinsä?

Veikko Leinonen:
– Ei asia ei ole noin ollenkaan. Ilman muuta saa pitää yhteyttä läheisiinsä. Kysymys on siitä, että jos joku eroaa tai erotetaan jehovan todistajista, niin uskonnollinen yhteys katkeaa mutta perhesiteet, perheen jäsenten välinen rakkaus, se säilyy. Tää asia on julkisuudessa esitetty kyllä väärin.

Toimittaja: Kiistättekö te sen, että tämän uskonnollisen yhteisön jäsenyydestä erotetut eivät saisi pitää yhteyttä vanhempiinsa?

Veikko Leinonen:
– Kyllä. Nimenomaan saa pitää yhteyttä vanhempiinsa.


Mitä sanookaan
vanhinten ohjekirja näistä asioista?

Otteita vanhinten salaisesta ohjekirjasta "Kiinnittäkää huomiota itseenne ja koko laumaan" (1991):

Oikea näkemys erotetuista ja eronneista

Jos joku yrittää saada toisia ryhtymään epäraamatulliseen menettelyyn tai yrittää pettää toisia, kaikkien tulisi karttaa häntä; häntä kuvaillaan Johanneksen 2. kirjeen 9-11:ssä.

Ne, jotka haluavat säilyttää hyvän suhteen Jehovaan, karttavat erotettuja ja eronneita.

Keskeiset Raamatun neuvot oikeasta suhtautumistavasta niihin, jotka on poistettu seurakunnasta, esitetään 1. Korinttolaiskirjeen 5:11-13:ssa olevissa apostoli Paavalin sanoissa.

Johannes kehottaa olemaan puhumatta erotetulle tai eronneelle tai olemaan seurustelematta hänen kanssaan, jottei olisi "osallinen hänen pahoihin tekoihinsa". (2. Joh. 11)

Raamatullisia ja historiallisia suuntaviivoja siitä, miten erotettuihin ja eronneisiin tulee suhtautua, löytyy Vartiotornista 15. marraskuuta 1981 sivuilta 20-31.

Meidän tulee erityisesti varoa olemasta yhteydessä niihin erotettuihin, jotka ovat tulleet luopioiksi, ja niihin, jotka jatkuvasti käyttäytyvät moraalittomasti. (Tiit. 3:10, 11; 1.Joh. 2:19)

Nämä voivat saastuttaa seurakuntaa kuolion tavoin. (2. Tim. 2:16-18)

Matteuksen 10:34-38:ssa olevissa Jeesuksen sanoissa esitetty periaate koskee tilanteita, jotka liittyvät erotettuihin tai eronneisiin sukulaisiin.

Erityisiä ja vaikeita ongelmia voi syntyä, kun on kyse yhteenkokoontumisista.

Jehovan uskolliset palvojat haluavat pitää kiinni 1. Korinttolaiskirjeen 5:11:ssä olevasta henkeytetystä neuvosta.

Tavallisesti ei lähisukulaista erotettaisi siksi, että hän on yhteydessä erotettuun jollei yhteydenpito ole hengellistä tai jollei väärää menettelyä yritetä puolustella.

Miten erotetun hautajaiset voidaan hoitaa:

Jos erotetun käytöksessä oli näkynyt todisteita katumuksesta, jonkun veljen omatunto voisi sallia sen, että hän pitää raamatullisen puheen hautajaiskappelissa tai haudalla. Valtakunnansalia ei kuitenkaan tule käyttää. (w81 15/11 s. 31; w78 1/1 s. 30, 31)

Jos vainaja yhä puolsi vääriä opetuksia tai jumalatonta käytöstä, ei olisi sopivaa pitää hänen hautajaispuhettaan. (2.Joh.9-11)

Pitäkää mielessänne, että kaikki näissä asioissa esiin tulevat vaikeudet ja koetukset ovat luonnollinen seuraus erotetun väärästä käytöksestä.

- - - - -

Menettelytapa oikeuskomitean pitämässä kuulustelussa

Sen jälkeen kun on aloitettu rukouksella, puheenjohtaja kertoo syyn kokoukseen.

Hän voi esittää aluksi jonkin ajatuksen Raamatusta, esimerkiksi Sananlaskujen 28:13:sta tai Jaakobin 5:14, 15:stä.

Ilmaisemalla haluavansa auttaa vanhimmat voivat saada syytetyn tuntemaan olonsa rauhalliseksi. (w89 15/9 s. 19, 20)

Puheenjohtaja kehottaa syytettyä esittämään henkilökohtaisen lausuntonsa.

Esittäkää todistajat yksi kerrallaan, jollei väärintekijä tunnusta.

Jos syytetty ei myönnä syyllisyyttään, hänelle tulisi ilmoittaa, ketkä ovat esittäneet syytteen (syytteet) häntä vastaan.

Syyttäjien tulisi halukkaasti kantaa vastuunsa, kuten Israelissa vaadittiin. (5. Moos. 17:6, 7; 19:16-21)

Syytetty voi myös esittää todistajia, joiden lausunto vaikuttaisi asiaan.

Todistajien ei tulisi olla läsnä koko kuulustelun ajan, koska heidän ei tarvitse kuulla yksityiskohtia ja todistuksia, jotka eivät koske heitä.

Väärinteon todistajien tulisi kuitenkin olla läsnä, jos käy tarpeelliseksi jatkaa syytetyn ojentamista "kaikkien katselijoiden edessä". (1. Tim. 5:20)

Komitea pyrkii tutkivin kysymyksin saamaan selville tosiasiat ja syytetyn asenteen.

Osoittavatko kahdelta todistajalta tai muutoin saadut todisteet riittävän selvästi, että henkilö on todellakin syyllinen vakavaan väärintekoon? (5. jakso (b) s. 111) Erotelkaa toisistaan nimenomaiset rikkomukset ja saatavissa olevat todisteet.

Vaikka ei olekaan tarkoituksenmukaista ryhtyä erikoisponnistuksiin tai pitkittää tapausta tarpeettomasti, taitava Jumalan sanan käyttö voi tavoittaa henkilön sydämen ja saattaa hänet katumukseen.

Vanhinten tulisi olla nopeita kuuntelemaan mutta hitaita ottamaan kantaa jonkin näkemyksen puolesta tai asettumaan jommallekummalle puolelle.

Tehkää johtopäätökset ja ratkaisut vasta sen jälkeen, kun olette kuulleet kaikki tosiasiat. (Sananl. 18:13)

Jos syyllisyydestä saadaan vahvistus, ojentakaa väärintekijää Jumalan sanan avulla ja osoittakaa tuon synnin sekä niiden askeleiden vääryys, jotka ovat voineet johtaa siihen.

Teidän on ehkä tehtävä se niiden synnin todistajien ("katselijoiden") edessä, jotka ovat antaneet lausuntonsa.

Raamatullisen keskustelun ja kaikkien todisteiden esittämisen jälkeen lähettäkää syytetty ja kaikki todistajat pois ja tarkastelkaa huolellisesti todisteita ja syytetyn asennetta.

Jos syytös tai syyte on näytetty toteen, katuuko väärintekijä? Jos ilmenee katumusta, miten sitä osoitettiin? (5. jakso (b) s. 112-115)

Riippuen siitä, onko syyllisyys todistettu ja katumusta osoitettu, päättäkää, mihin toimiin mahdollisesti tulee ryhtyä.

Lykätkää päätöksentekoa monimutkaisessa tapauksessa, jos ette ole varmoja Raamatun ohjeista ja Seuran neuvoista.

Älkää kuitenkaan pitkittäkö päätöksentekoa tarpeettomasti, koska se voi vaikuttaa haitallisesti syytettyyn ja seurakuntaan.

Etsikää Jehovan viisautta rukouksessa.

Jos väärintekijä on syyllinen räikeään syntiin, mutta ilmaisee todisteita jumalisesta katumuksesta, vaikkapa vasta kuulustelussa, oikeuskomitean antama ojennus saattaa riittää; erottaminen ei ehkä ole välttämätön. (2. Tim. 4:1, 2; Tiit. 1:9; w83 1/5 s. 30, 31)

Jotkut väärintekijät ovat menneet niin pitkälle synnin harjoittamisessa tai ovat niin monesti olleet petollisia, että voi olla vaikea hyväksyä väitettä katumuksesta. (1. Kor. 5:3-5, 13)

Jos henkilö on syyllistynyt johonkin sellaiseen vakavaan syntiin, joka mainitaan jaksossa 5 (a) sivuilla 92-96, ja on katumaton sekä sydämeltään todella paha ja/tai on päättänyt jatkaa jumalaa häpäisevää menettelyä, hänet täytyy erottaa, poistaa.

Kun päätös on tehty, ilmoittakaa siitä asianomaiselle suullisesti.

Jos erottaminen on välttämätön, edetkää asiassa seuraavan väliotsikon alla esitetyllä tavalla.

jos erottaminen ei ole välttämätön, mutta syytetty on syyllistynyt räikeään syntiin, katsokaa väliotsikon "Oikeuskomitean antamaa ojennusta koskevia seikkoja" alla olevaa aineistoa sivuilta 123 ja 124.

Jos päätöksenä on erottaminen

Kertokaa syylliselle toimenpiteen raamatullinen syy (raamatulliset syyt).

Ilmoittakaa väärintekijälle, että hän voi valittaa kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa, jos hänen mielestään ratkaisussa on tapahtunut vakava erehdys. (om s. 147; km 1/80 s. 4)

Kertokaa, mitä askeleita tarvitaan takaisin ottamista varten.

Olkaa myönteisiä ja vakuuttakaa hänelle, että anteeksianto on mahdollinen, jos hän todella katuu; hän saattaa olla ahdistuneessa mielentilassa.

Jos valitus jätetään määräajan kuluessa, mitään ilmoitusta ei tehdä valituksen tulosta odotettaessa.

Sitä ennen syytetyn ei sallita vastata eikä pitää rukouksia kokouksissa eikä nauttia erikoispalveluseduista. (om s. 147)

Jos syytetty valittaa mutta jättää sitten tahallaan saapumatta valituskuulusteluun, erottamisesta tulisi ilmoittaa sen jälkeen, kun on ryhdytty järkeviin ponnistuksiin yhteyden saamiseksi häneen joko henkilökohtaisesti tai puhelimitse.

Jos valitusta ei tehdä seitsemän päivän kuluessa, ilmoittakaa erottamisesta.

Antakaa seitsemän päivän valitusajan kulua, vaikka henkilö sanookin, ettei hän halua valittaa.

Esivalvojan tulisi tarkistaa ilmoitus sen varmistamiseksi, että se on Seuran esittämien ohjeiden mukainen.

Vanhimman, kenties oikeuskomitean puheenjohtajan, tulisi lukea tuo ilmoitus.

Erottaminen astuu voimaan, kun ilmoitus esitetään seurakunnalle.

Haaratoimistolle tulisi ilmoittaa Seuran valmistamilla lomakkeilla henkilön nimi, erottamisen raamatullinen syy ja toimenpiteen päivämäärä. (S-77- ja S-79-lomakkeet)

Tulisi antaa myös lyhyt selostus esitetyistä todisteista.

Samanlainen raportti tehdään, kun joku eroaa järjestöstä. (S-77- ja S-79-lomakkeet)

Komitean tulisi laatia tapauksesta kirjallinen selonteko ja sulkea se kirjekuoreen, joka pannaan seurakunnan arkistoon.

Jos erotettu muuttaa toiselle paikkakunnalle, uudessa seurakunnassa ei tulisi ilmoittaa lavalta hänen olevan erotettu.

Julistajia voidaan neuvoa yksityisesti, jos he epähuomiossa ovat tekemisissä tällaisen henkilön kanssa.

 Vanhinten salainen ohjekirja löytyy täältä.
Huomautus: Vanhinten ohjekirjasta on ilmestynyt uusi versio. Sitä ei vielä ole internetissä suomen kielellä, mutta pieniä otteita voit lukea täältä.Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZe  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity