Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia
Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys
      
 UUT:n edustajat keskustelivat sisäministeri Päivi Räsäsen kanssa Jehovan todistajien oikeuskomiteoiden toiminnasta ja karttamisrangaistuksista
31.10.2014 Joni Valkila


UUT:n edustajat tapasivat 29.10.2014 sisäministeri Päivi Räsäsen. Tapaamisen taustalla oli se, että julkaisimme toukokuussa kaksi selvitystyötä (täällä ja täällä) liittyen Jehovan todistajien oikeuskomiteoiden toimintaan ja karttamisrangaistuksiin. Touko-heinäkuussa julkaistiin yli 150 uutista näihin aiheisiin liittyen, näistä huomattavimpana Anu Nousiaisen perusteellinen aiheeseen paneutuminen Hesarin Kuukausiliitteessä.

Aiheen nouseminen julkisuuteen johti myös siihen, että oikeusministeri Henriksson ja sisäministeri Räsänen kutsuivat Jehovan todistajien johtomiehiä tapaamaan heitä 15.5.2014. UUT:n edustajat tapasivat ministeri Henrikssonin 2.7.2014. Oli aiheellista tavata myös hallituksessa uskonnollisiin yhteisöihin liittyvistä asioista vastaava ministeri Räsänen.


Kuvassa vasemmalta alkaen: Kirsi-Maria Aho, Päivi Räsänen ja Joni Valkila

UUT:n delegaatiossa oli mukana allekirjoittanut - UUT:n toiminnanjohtaja Joni Valkila - ja UUT:n Jehovan todistaja -asiantuntija Jari-Pekka Peltoniemi. Kirsi-Maria Aho edusti niitä 28 entistä Jehovan todistajaa, jotka kirjoittivat kokemuksistaan (täällä ja täällä) toukokuussa julkaisemiamme selvitystöitä varten. Lisäksi pyysimme mukaan Aila Ruohon, joka on kirjoittanut hengellisestä väkivallasta. Hän tuntee erityisen hyvin vanhoillislestadiolaisten ja Jehovan todistajien yhteisöjä. Aila Ruoho on kirjoittamassa kirjaa entisten Jehovan todistajien kokemuksista, oikeuskomiteoista ja karttamisesta.

  
Vasen kuva: Joni Valkila, Aila Ruoho ja Kirsi-Maria Aho. Oikea kuva: Kirsi-Maria ja maalaus

Sisäministeriön puolelta tapaamisessa oli ministeri Räsäsen lisäksi valtiosihteeri Marjo Anttoora. Tapaamisen aluksi Kirsi-Maria Aho luovutti Räsäselle maalauksensa ”komitea”. Kotimaa24 kertoi maalauksesta ja haastatteli Kirsi-Mariaa. Hän kertoo Facebook-sivullaan: ”Päivi oli tosi rento tyyppi, kiitteli taulusta ihan kädestä pitäen. Tapaaminen meni hienosti, nyt vaan toivotaan että asiaan tulisi edistystä. Räsänen kehoitti jatkamaan toimintaa.. ehkä joku kaunis päivä asioihin tulee positiivisia muutoksia!”


Kirsi-Maria Aho luovuttaa Päivi Räsäselle maalauksen "Komitea"

Tapaamista jatkettiin siten, että esittelin tekemämme selvitystyön lyhyesti ja keskustelimme ehdotuksistamme siitä, miten oikeuskomiteoiden toimintaan ja karttamisrangaistuksiin voitaisiin puuttua.


Vasemmalta alkaen: Jari-Pekka Peltoniemi, Aila Ruoho ja Kirsi-Maria Aho

Mielestäni kaikki paikallaolijat toivat keskusteluun tärkeitä näkökohtia. Omasta mielestäni parhaiksi mahdollisuuksiksi toimia nousivat keskustelun pohjalta seuraavat toimet.

1) Poliisilla voisi olla tähän aiheeseen perehtynyt yhteyshenkilö tai -henkilöitä. Tämä madaltaisi hieman kynnystä ottaa yhteyttä poliisiin silloin kun Jehovan todistaja on joutumassa oikeuskomitean kuulusteluun tai hänelle langetetaan karttamisrangaistus. Näin poliisin tiedot ilmiöstä lisääntyisivät. Poliisi voisi tehdä lastensuojeluilmoituksen silloin kun alaikäinen joutuu oikeuskomitean kuulusteltavaksi tai saa karttamisrangaistuksen. Tiedossamme on, että seksuaalirikosten uhreja on syyllistetty ja vaiennettu Jehovan todistajien keskuudessa. Poliisi voisi olla avuksi siinä, milloin kannattaisi tehdä rikosilmoitus.

2) Terveydenhuollossa olisi hyvä olla ammattilainen tai ammattilaisia, jotka tuntevat karttamisen ilmiönä ja joilla olisi kokemusta karttamisen uhrien auttamisesta.

UUT on näissä asioissa jatkossa yhteydessä Sisäministeriöön, Sosiaali- ja Terveysministeriöön ja poliisiin.


Joni ValkilaAsialista käsitellyistä aiheista:

Selvitystyön lyhennelmä:

Tämän dokumentin tarkoituksena on esittää näkemyksiämme siitä miten yhteiskunnan tulisi puuttua Jehovan todistajien oikeuskomiteoiden toimintaan ja karttamisrangaistuksiin.

Karttamisrangaistukset ovat Jehovan todistajien johtajien tarkasti organisoimaa toimintaa, joiden langettamisesta on olemassa tarkka kirjallinen ohjeistus. Rangaistuksista laaditaan myös salainen pöytäkirja. Karttaminen merkitsee sitä, että nykyiset Jehovan todistajat eivät saa puhua entisten Jehovan todistajien kanssa, eivätkä tervehtiä heitä. Karttaminen koskee myös sukulaisia ja omaisia. Karttamisrangaistusta pidetään yllä karttamisrangaistuksen uhalla: Jehovan todistaja, joka ei karta entistä jäsentä voi joutua tämän perusteella erotetuksi Jehovan todistajista ja siis kartetuksi.

Karttamisrangaistukset loukkaavat uskonnonvapautta, koska pelkästään Jehovan todistajista eroaminen johtaa karttamisrangaistukseen. Uskonnonvapauslain mukaan ”uskonnollisen yhteisön tulee toteuttaa toimintaansa perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen” (Uskonnonvapauslaki 2. luku § 7). Karttamisrangaistuksiin pitäisi puuttua, koska ne loukkaavat ihmisoikeuksia ja uhkaavat ihmisten terveyttä: karttaminen on johtanut joidenkin kohdalla mielenterveydenongelmiin ja itsemurhiin.

Tähän ongelmaan puuttumiseksi voitaisiin käyttää erilaisten keinojen yhdistelmiä. Mahdollisia keinoja ovat seuraavat.

1) Uskonnolliset tuomioistuimet voitaisiin kieltää lailla.

2) Uskonnonvapauslain mukaan yhteisölle voidaan antaa varoitus.

3) Oikeuskomiteat ovat erityisen ongelmallisia silloin kun niissä käsitellään rikoksia. Jehovan todistajille, jotka joutuvat tällaisiin prosesseihin tulisi olla tarjolla apua, jotta rikokset käsiteltäisiin myös maallisessa oikeusjärjestelmässä.

4) Oikeuskomiteoiden kuulusteluihin joutumisesta ja karttamisrangaistuksista voidaan tehdä rikosilmoituksia, mutta ei ole selvää ovatko teot rangaistavia rikoslain mukaan.

5) Oikeuskomiteoiden istunnoista ja karttamisrangaistuksista tehdään yksityiskohtaisia pöytäkirjoja. Tällaisten tietojen säilyttäminen rikkoo henkilötietolakia. Tietosuojavaltuutetun tulisi puuttua tähän.

6) Yhteiskunta tukee tällä hetkellä Jehovan todistajien toimintaa esimerkiksi erilaisten verovapauksien kautta. Yhteiskunnan ei pitäisi tukea sellaisen järjestön toimintaa, joka loukkaa jäsentensä ihmisoikeuksia.

7) Yhteiskunta suosii Jehovan todistajia vapauttamalla heidät asevelvollisuuden suorittamisesta. Tämä laki on vanhentunut, koska Jehovan todistajat ovat sallineet siviilipalveluksen suorittamisen jäsenilleen jo vuodesta 1996. Laki syrjii muita aseistakieltäytyjiä ja rankaisee entisiä Jehovan todistajia, jotka joutuvat asevelvollisiksi erotessaan Jehovan todistajista.

8) Tarvitaan terveydenhuollon ammattilainen, joka on erikoistunut auttamaan karttamisen uhreja.
Lue koko selvitys täältä.
 Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity