Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia
Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto


 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

VerikysymysMuita aiheita:

        
 Jehovan todistajat eivät äänestä näissäkään eduskuntavaaleissa
19.04.2015 Johanneksen poika


19.04.2015 Suomessa järjestetään eduskuntavaalit. Vaalit.fi -sivusto kertoo vaaleista näin:

Vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus.
 
Yleisellä äänioikeudella tarkoitetaan sitä, että äänioikeus on riippuvainen vain sellaisista edellytyksistä, jotka kansalaisilla yleensä on. Esimerkiksi äänioikeudelle eduskuntavaaleissa on vain kaksi edellytystä: 18 vuoden ikä ja Suomen kansalaisuus.

Yhtäläisellä äänioikeudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella äänioikeutetulla on yhtäläinen oikeus vaikuttaa vaalin tulokseen eli sama äänimäärä. Yleisissä vaaleissa kullakin äänestäjällä on käytettävissään yksi ääni.


Kuva: Uusi Suomi

Suomessa on kuitenkin ainakin yksi ihmisryhmä, jolla ei ole käytännössä oikeutta äänestää vaaleissa vapaasti: Jehovan todistajat.

Jos joku Jehovan todistaja menisi äänestämään, hän voisi joutua oikeuskomiteaan, joka erottaisi hänet. Näin äänestämisen takia voisi menettää kaikki JT-sukulaiset ja muut JT-ystävät, jotka eivät koskaan enää suostuisi puhumaan erotetun kanssa.

Kotimaa24.fi -sivusto kirjoitti aiheesta 13.02.2015. Kotimaa24 kertoi näin:

Ihmisoikeusliitto on huolissaan Jehovan todistajien, erityisesti suljettujen osastojen vankien, vammaisten ihmisten sekä transihmisten äänioikeuden toteutumisesta Suomessa.

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila kertoo Kotimaa24:lle, että järjestö välitti ETYJ:lle huolensa siitä, millainen mahdollisuus Jehovan todistajilla on osallistua poliittiseen toimintaan tai äänestää. Mattilan mukaan Jehovan todistajien ohjeistukset asiassa ovat kyseenalaisia ja voivat käytännössä estää poliittiseen toimintaan osallistumista.

Miten Jehovan todistajien kirjallisuudessa perustellaan se, että Jehovan toditaja ei saa äänestää? Asiaa on käsitelty vuosien varrella mm. Vartiotorni-lehdissä. Vuonna 2010 perustelu oli esitetty keskustelun muodossa:

*** w10 15/12 s. 5 Mitä lapsenne sanoisi? ***

POLIITTISET MIELIPITEET

Mikko: Jos meillä olisi jo äänioikeus, niin ketä sinä äänestäisit?
Timo: En ketään.
Mikko: Miksi et?
Timo: Olen jo antanut ääneni.
Mikko: Mutta ethän sinä saa vielä äänestää.
Timo: Tässä tapauksessa saan. Minä kannatan parasta mahdollista hallitusta.
Mikko: Millainen hallitus se oikein on?
Timo: Sen johdossa on Jeesus. Minun mielestäni hän on täydellinen siihen tehtävään. Haluaisitko tietää, miksi?
Mikko: Enpä erityisemmin.
Timo: Jos joskus haluat tietää, niin kerron mielelläni.

Vuonna 1999 Vartiotorni julkaisi aiheesta "lukijoiden kysymyksen":

*** w99 1/11 s. 28-29 Lukijoiden kysymyksiä ***

Lukijoiden kysymyksiä

Miten Jehovan todistajat suhtautuvat äänestämiseen?

Raamatussa on selviä periaatteita, jotka auttavat Jumalan palvelijoita suhtautumaan oikein tähän asiaan. Raamatussa ei kuitenkaan näytetä esitettävän mitään sellaista periaatetta, jonka mukaan äänestämisessä sinänsä olisi jotakin väärää. Ei esimerkiksi ole mitään syytä, miksei johtokunta voisi päättää äänestyksellä yritystä koskevista asioista. Jehovan todistajien seurakunnat päättävät usein kokousajoista ja seurakunnan varojen käytöstä äänestyksellä, joka tapahtuu kättä nostamalla.

Entä sitten poliittisissa vaaleissa äänestäminen? Joissakin demokraattisissa maissa on tavallista, että peräti 50 prosenttia ihmisistä jättää vaalipäivänä äänestämättä. Jehovan todistajat eivät puutu toisten äänioikeuden käyttämiseen, eivätkä he millään tavoin kampanjoi poliittisia vaaleja vastaan. He kunnioittavat vallanpitäjiä, jotka on asianmukaisesti valittu virkaansa näillä vaaleilla, ja ovat yhteistoiminnassa heidän kanssaan. (Roomalaisille 13:1–7.) Mitä tulee siihen, äänestävätkö Jehovan todistajat henkilökohtaisesti jotakuta vaaliehdokasta vai eivät, jokainen Jehovan todistaja tekee päätöksen, joka perustuu hänen Raamatun avulla valmennettuun omaantuntoonsa ja hänen käsitykseensä vastuustaan Jumalaa ja valtiota kohtaan (Matteus 22:21; 1. Pietarin kirje 3:16). Todistajat harkitsevat monia seikkoja tätä henkilökohtaista päätöstä tehdessään.

Ensinnäkin Jeesus Kristus sanoi seuraajistaan: ”He eivät ole osa maailmasta, niin kuin en minäkään ole osa maailmasta.” (Johannes 17:14.) Jehovan todistajat suhtautuvat vakavasti tähän periaatteeseen. Koska he ”eivät ole osa maailmasta”, he ovat puolueettomia maailman politiikkaan liittyvissä asioissa. (Johannes 18:36.)

Toiseksi apostoli Paavali sanoi itseään ”lähettilääksi”, joka edusti Kristusta sen ajan ihmisten keskuudessa (Efesolaisille 6:20; 2. Korinttilaisille 5:20). Jehovan todistajat uskovat, että Kristus Jeesus on nyt Jumalan taivaallisen valtakunnan valtaistuimelle asetettu Kuningas, ja heidän täytyy lähettiläiden tavoin julistaa se kansakunnille (Matteus 24:14; Ilmestys 11:15). Lähettiläiden odotetaan olevan puolueettomia ja pysyvän erossa sen maan sisäisistä asioista, johon heidät lähetetään. Jumalan taivaallisen valtakunnan edustajina Jehovan todistajat pitävät samoin velvollisuutenaan olla puuttumatta sen maan politiikkaan, jossa he asuvat.

Kolmas harkittava seikka on, että ne, jotka ovat äänestäneet jotakuta virkaan, voivat olla vastuussa hänen teoistaan (vrt. 1. Timoteukselle 5:22, vuoden 1992 kirkkoraamattu). Kristittyjen on punnittava huolellisesti, haluavatko he harteilleen tuon vastuun.

Neljänneksi Jehovan todistajat arvostavat syvästi kristillistä ykseyttään (Kolossalaisille 3:14). Uskontojen sekaantumisesta politiikkaan on usein seurauksena jakaumat niiden jäsenten keskuudessa. Jeesusta Kristusta jäljitellen Jehovan todistajat välttävät sekaantumasta politiikkaan, ja näin he säilyttävät kristillisen ykseytensä. (Matteus 12:25; Johannes 6:15; 18:36, 37.)

Vielä viidenneksi politiikasta erossa pysyminen suo Jehovan todistajille puhumisen vapauden, kun he kertovat tärkeää Valtakunnan sanomaa ihmisille, joilla on erilaisia poliittisia näkemyksiä (Heprealaisille 10:35).

Edellä esitettyjen Raamatun periaatteiden valossa Jehovan todistajat tekevät monissa maissa sellaisen henkilökohtaisen päätöksen, etteivät he äänestä poliittisissa vaaleissa, ja noiden maiden lait suovat heille vapauden toimia siten.

Entäpä jos laki vaatii kansalaisia äänestämään? Tällöin kukin todistaja on vastuussa siitä, että hän ratkaisee oman omantuntonsa ja Raamatun avulla, mitä hän tilanteessa tekee. Jos joku päättää mennä vaalipaikalle ja äänestyskoppiin, se on hänen ratkaisunsa. Se mitä hän siellä ollessaan tekee, on hänen ja hänen Luojansa välinen asia.


Vartiotornin 1.3.1951 sivulla 74 sanottiin: ”Kun keisari tekee kansalaisten äänestämisen pakolliseksi – – [todistajat] voivat mennä vaalipaikoille ja äänestyskojuihin. Täällä heitä vaaditaan merkitsemään äänensä tai kirjoittamaan, minkä puolesta he seisovat. Äänestäjät tekevät vaalilistoilleen, mitä haluavat. Täällä, Jumalan edessä, täytyy siis hänen todistajainsa toimia hänen käskyjensä kanssa sopusoinnussa ja uskonsa mukaan. Meidän velvollisuutemme ei ole neuvoa, mitä äänestyslipulle on tehtävä.”

Entä jos kristityn vaimon ei-uskova mies vaatii häntä ilmoittautumaan äänestäjäksi? Vaimo on alamainen miehelleen, kuten kristityt ovat alamaisia esivalloille (Efesolaisille 5:22; 1. Pietarin kirje 2:13–17). Jos vaimo tottelee miestään ja menee äänestyskoppiin, se on hänen henkilökohtainen ratkaisunsa. Kenenkään ei pitäisi arvostella häntä. (Vrt. Roomalaisille 14:4.)

Entäpä jos maan laki ei velvoita äänestämään, mutta niihin, jotka eivät mene äänestämään, suhtaudutaan vihamielisesti – kenties heitä jopa uhataan fyysisesti? Tai entä jos niitä, jotka eivät mene äänestämään, rangaistaan tavalla tai toisella ankarasti, vaikka äänestäminen ei lain mukaan olisikaan pakollista? Näissä ja muissa vastaavanlaisissa tilanteissa kristityn on tehtävä oma ratkaisunsa. ”Kukin joutuu kantamaan oman kuormansa.” (Galatalaisille 6:5.)

Jotkut ihmiset saattavat kompastua huomatessaan, että heidän maansa vaaleissa jotkut Jehovan todistajat käyvät äänestämässä, mutta toiset eivät. He voivat sanoa, että Jehovan todistajat eivät ole johdonmukaisia. Ihmisten tulisi kuitenkin tajuta, että tämänkaltaisissa omantunnonasioissa jokaisen kristityn on tehtävä oma ratkaisunsa Jehova Jumalan edessä (Roomalaisille 14:12).

Millaisen henkilökohtaisen ratkaisun Jehovan todistajat erilaisissa tilanteissa sitten tekevätkin, he huolehtivat siitä, että he säilyttävät kristillisen puolueettomuutensa ja puhumisen vapautensa. He luottavat kaikessa siihen, että Jehova Jumala vahvistaa heitä, antaa heille viisautta ja auttaa heitä olemaan tinkimättä uskostaan millään tavalla. Näin he osoittavat luottavansa psalmistan sanoihin: ”Sinä olet minun kallioni ja linnoitukseni, ja nimesi takia sinä johdatat minua ja ohjaat minua.” (Psalmit 31:3.)
 
Vanhinten salaisen ohjekirjan vanhempi versio (1991) on kokonaan luettavissa internetissä. Kirja mainitsee oikeuskomitean perustamisen yhdeksi syyksi "Puolueettomuuden vastaiset toiminnat". Jonkin puolueen äänestäminen vaaleissa on juuri tällaista toimintaa.Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity