Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia
Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* Uutisarkisto


 
Jehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

VerikysymysMuita aiheita:

        
 Mikä oli todellinen syy konventtipuheen esitutkinnan lopettamiselle?
26.05.2015 Johanneksen poika


Jehovan todistajien konventeissa kesällä 2013 pidettiin noin 15 minuuttia kestävä "luopiopuhe", mikä loukkasi syvästi monia entisiä Jehovan todistajia. Puheessa entiset Jehovan todistajat luokiteltiin täysin kelvottomiksi ihmisiksi.

   Helsingin jäähalli 2013

Eräs entinen Jehovan todistaja, joka oli itse kuuntelemassa kyseistä puhetta Helsingin jäähallissa kesällä 2013, päätti pyytää poliisia tutkimaan, täyttääkö tämä Jehovan todistajien pitämä puhe "vihapuheen" tunnusmerkit.Poliisi tutki puhetta yli vuoden, mutta sitten esitutkinta lopetettiin eikä syytteitä nostettu.

Poliisitutkinnan käynnistänyt entinen Jehovan todistaja on nyt saanut koko esitutkinta-aineiston käyttöönsä. Yleisen edun takia tutkinnasta julkaistaan nyt laajoja otteita, jotta suuri yleisö ja varsinkin entiset Jehovan todistajat saavat aitoa tietoa siitä, miten uskonnollinen yhteisö kiemurtelee irti asiasta, mikä on selvästi yleisen oikeustajun mukaan rikos, kuten myös tutkintadokumenttien mukaan.

Valtakunnansyyttäjäviraston päätöksessä 23.04.2015 sanotaan mm. näin:

Johtopäätökset

Solvattaessa ja paneteltaessa tietystä uskonnollisesta yhteisöstä eronneita tai erotettuja heidän uskontoa ja vakaumusta koskevien valintojen perusteella kyse on syrjinnästä ihmisoikeusloukkauksena. Samalla loukataan myös heille perustuslain turvaamaa uskonnon ja omantunnon vapautta omaksua jokin uskonto tai vakaumus tai olla omaksumatta mitään uskontoa tai vakaumusta. ...

On todennäköistä, että eronneisiin tai erotettuihin kuuluu uskonnoltaan ja vakaumukseltaan tai ylipäätään maailman- ja elämänkatsomukseltaan erilaisia henkilöitä. Heitä kuitenkin yhdistää tietynlainen epäilys ja kriittinen asenne kyseistä uskonnollista yhteisöä ja sen sääntöjä kohtaan, mahdollisesti ainakin osittain myös yhteisön sääntöjen rikkominen. Mikäli tämä kriittisyys on olennainen ja perustavaa laatua oleva tekijä sekä yksilön että ryhmän identiteetin muodostumisen kannalta, kyse on uskontoon rinnastettavasta vihapuheen perusteesta ja vaikuttimesta. Edellyttäen, että kriittinen ja epäilevä suhtautuminen uskonnollista yhteisöä kohtaan on merkittävässä määrin ryhmää yhdistävä tekijä, ryhmä on myös riittävän tarkkarajainen. Siten tietystä uskonnollisesta yhdyskunnasta eronneita tai erotettuja voidaan perustellusti pitää kiihottamissäännöksessä tarkoitettuna ryhmänä. Edellä mainittua tulkintaa puoltaa myös se, että hallituksen esityksen mukaan kiihottamissäännöksen tarkoituksena on antaa laajasti suojaa viharikoksia vastaan. Tulkinta vastaa myös lainsäätäjän edellyttämää perusoikeusmyönteisenä laintulkintaa.

Miksi sitten em. johtopäätösten mukaan syytettä ei nostettu? Tässä on perustelu:

Tähän mennessä suoritettujen esitutkintatoimenpiteiden perusteella on myös varsin todennäköistä, ettei esitutkinnassa saataisi syytteen nostamisen edellyttämää näyttöä siitä, että ns. luopiopuheet olisi suunnattu yksinomaan Jehovan todistajista eronneita ja erotettuja vastaan. Asiassa on esitetty ristiriitaisia käsityksiä siitä, mitä Jehovan todistajien keskuudessa ilmaisulla "luopio" ja "luopumus" tarkoitetaan.

Todettakoon, että jokainen Jehovan todistaja tietää tarkalleen, mitä ihmisryhmää konventtipuheessa tarkoitettiin sanalla "luopiot". Jokainen Jehovan todistaja ymmärtää sen tarkoittavan henkilöitä, jotka ovat olleet joskus itse Jehovan todistajia. Muista ihmisistä ei käytettäisi sanaa "luopio".

Kun Jukka Ropponen oli poliisikuulustelussa 18.03.2015, häneltä kysyttiin näin:

"Käytetäänkö luopio-nimitystä sellaisista ihmisistä, jotka eivät ole koskaan olleet Jehovan todistajia?" Jukka Ropponen vastasi täysin yksiselitteisesti: "Ei".

Joten Suomen Jehovan todistajien yhdyskunnan puheenjohtajakin vahvisti sen, että täysin ulkopuolisista ei Jehovan todistajien piirissä käytetä sanaa "luopio". Sitä käytetään vain niistä, jotka ovat olleet aikaisemmin Jehovan todistajia.

On kiinnostavaa, että Jukka Ropponen ei pystynyt muistamaan sitä, oliko hän paikalla Helsingin jäähallissa pidetyssä konventissa kuulemassa Saarenojan puhetta "Ihmisluopiot".

Poliisikuulustelussa 10.02.2015 luopiopuheen pitäjä Tapio Saarenoja joutui vastaamaan saman kaltaiseen kysymykseen kuin Jukka Ropponenkin.

Poliisi kysyi: "Käytetäänkö luopio-nimitystä sellaisista ihmisistä, jotka eivät ole koskaan olleet Jehovan todistajia?" Saarenoja vastasi näin: "Ei käytetä. Ei puhuta yksilöllisesti eikä mistään ryhmästä."

Jukka Ropposen ja Tapio Saarenojan vastaukset todistavat kiistattomasti sen, että sanaa "luopio" käytetään Jehovan todistajien puheissa vain entisistä Jehovan todistajista, ei koskaan sellaisista, jotka eivät ole olleetkaan todistajia. Joten "luopiot" ovat ryhmänä varsin tarkkarajainen joukko.

Poliisitutkinnassa Jehovan todistajien edustajilla oli mukanaan avustaja Sonya Walkila. Hän onnistui johtamaan poliisin harhateille parilla yksinkertaisella asialla.

Kun poliisi esitti Jukka Ropposelle Vartiotorni-lehden artikkeleita siitä, mitä Jehovan todistajien kirjallisuudessa kerrotaan sanoista erotettu, eronnut, luopio ja luopumus, Sonya Walkila puuttui asiaan ja näin näiden kirjallisessa muodossa olevien katkelmien arvo jäi näkymättömiin. Tässä lainaus kuulustelusta:

Merkitään: Kuultavalle (Ropposelle) esitetään erilliseltä lomakkeelta Vartiotorni-lehden artikkeleiden katkelmia, jotka on numeroitu 1 - 13, ja joiden yhteydessä on esitetty viite kuhunkin lehteen.

Avustajan (Sonya Walkilan) kommentti: Katson, että nämä katkelmat menevät tutkinnan kohteen ulkopuolelle. Kysymys on Saarenojan pitämästä puheesta, ja nämä viittaukset Vartiotornilehden katkelmiin menevät sen ulkopuolelle.

Poliisi: Ovatko Vartiotorni-lehtien artikkelit yleisesti sellaista aineistoa, joka Jehovan todistajiin kuuluvan on huomioitava seurakunnan antamana ohjeistuksena?

Ropponen: Kyllä.
En lausu mitään yksittäisistä katkelmista.

Merkitään: Kuultavaa kehotetaan lukemaan esitetyt katkelmat.

Toinen Sonya Walkilan onnistunut hämäys liittyy lukuisiin eri lähteistä lainattuihin dokumentteihin sanasta "luopio". Suurin osa ei liittynyt mitenkään Jehovan todistajien piirissä käytettyyn "luopio"-sanaan. Näin Walkila onnistui hämärtämään termin "luopio", vaikka Ropponen ja Saarenoja rajasivat Jehovan todistajin näkökannalta sanan luopio käytön vain entisiin jäseniin.

Poliisin esitutkintamateriaalia on lainattu hyvin laajasti täällä.

 


Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity