Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu
 


Muita aiheita:

  Mitä yhteistä on hallintoelimellä ja laittomuuden ihmisellä?
22.04.2016 Johanneksen poika


Kysymys saattaa kuulostaa oudolta. Varsinkin Jehovan todistajien seurakuntien jäsenet voit pitää sitä jopa järjettömänä.

Miksi tuollainen otsikko?

Kun vanhimmat aloittivat kuulusteluni vuonna 2005, he syyttivät minua "ajatusrikoksista". Kolme pääasiallista "rikostani" olivat seuraavat:
  1. En hyväksynyt karttamisjärjestelyä.
  2. Olin puhunut YK:n ja Vartiotorniseuran kytköksestä.
  3. Olin kyseenalaistanut Vartiotorniseuran selityksen "laittomuuden ihmisestä".
Koska kahta ensimmäistä kohtaa on käsitelty nettisivuillani, on aika ottaa tarkasteluun myös tuo kolmas kohta. Mikä on laittomuuden ihminen Vartiotorniseuran tulkinnan mukaan? Ja miten kyseenalaistin tuon tulkinnan.

Jotta asiaa voidaan tarkastella mahdollisimman kattavasti, pitää ensin selvittää, mitä Vartiotorniseura kertoo "uskollisesta ja ymmärtäväisestä orjasta" ja Jumalan temppelistä.

Vuoden 2005 Helsingin piirikonventissa Ari Hakkarainen piti puheen, missä hän käsitteli mm. "uskollista ja ymmärtäväistä orjaa" ja Jumalan temppeliä. Tässä on neljä pientä otetta tuosta puheesta.

Uskollisen ja ymmärtäväisen orjan tunnistaminen (Matteus 24:45-47)

Voit joko kuunnella tai lukea tämän otteen:

Kun otat esille Matteuksen luvun 24, eli tämän kuuluisan raamatunluvun, jossa käsitellään näitä viimeisten päivien tunnusmerkkejä, niin yhtenä piirteenä Jeeus ennusti tälle ajalle juuri sen, että hän tulisi jakamaan valtaa. Jakeessa 45 hän kysymyksen muodossa esittää tämän:


(Matteus 24:45) 45 Kuka oikeastaan on se uskollinen ja ymmärtäväinen orja, jonka hänen isäntänsä on asettanut huolehtimaan palvelusväestään, antamaan heille heidän ruokansa oikeaan aikaan?

No miten voimme tunnistaa tämän orjan, joka jakaa hengellistä ravintoa? Oikeastaan ydinajatus löytyy tähän seuraavasta jakeesta:

(Matteus 24:46) 46 Onnellinen on tuo orja, jos hänen isäntänsä saapuessaan tapaa hänet näin tekemästä!

Milloin Jeesus saapui? Tämä saapuminen, jossa tässä viitataan, tapahtui vuonna 1918. Vuonna 1914 Jeesus oli saapunut kuninkaana, syttyi sota taivaassa, taivaat puhdistettiin ja sitten vuonna 1918 Jeesus tuli tarkastamaan tilannetta maan päällä, tarkastamaan ne, jotka väittävät palvelevansa Jumalaa. Ja ne, jotka tuolloin vuonna 1918 havaittiin näin tekemästä, olisivat niitä uskollisia. Mitä kristikunta teki tuohon aikaan? Oliko se jakamassa hengellistä ravintoa maailman kansoille? Ei, vaan se oli korviaan myöten ensimmäisessä maailmansodassa, otti todella osaa politiikkaan, maailmaan. Mutta tämä voideltujen kristittyjen pieni ryhmä, vaikka sillä oli omat vaikeutensa, niin se piti silti kaikkein tärkeimpänä asiana sitä, että se jakaa hengellistä ravintoa oikeaan aikaan. Nyt voitiin tunnistaa tämä orjaluokka. Seuraus:

(Matteus 24:47) 47 Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.

Hänestä tuli siis koko Jeesuksen maanpäällisen omaisuuden hoitaja. Muille ei jäänyt mitään. Hän sai kaiken.

Voimmeko siis olla uskollisia Jeesukselle, seurakunnan Päälle, olematta uskollisia "uskolliselle ja ymmärtäväiselle orjalle"? Tämän raamatunkohdan perusteella emme missän tapauksessa.

Jumalan temppeli (1. Korinttilaisille 3:16,17)

Voit joko kuunnella tai lukea tämän otteen:

Tähän liittyy toinenkin näkökulma. Jos otat esille 1. Korinttilaiskirjeen kolmannen luvun jakeet 16 ja 17:


(1. Korinttilaisille 3:16, 17) 16 Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? 17 Jos joku tuhoaa Jumalan temppelin, niin Jumala tulee tuhoamaan hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä, joka temppeli te olette.

Eli nyt nämä voidellut myös edustavat maan päällä Jumalan temppeliä. Voiko se olla hengellisesti epäpuhdas? Ei. Se ei ole mahdollista, koska Jehova asuu tässä temppelissä henkensä välityksellä. Jehova pitää huolen siitä, että tämä hengellinen temppeli pysyy puhtaana. Muutoin hän ei voisi asua siellä.

Me olemme havainneet, että Jeesuksella on "uskollinen ja ymmärtäväinen orja", jolle hän on jakanut valtaa, ja tämän "uskollisen ja ymmärtäväisen orjan" täytyy olla hengellisesti puhdas. Jehova itse pitää siitä huolen.

Hallintoelin ottaa johdon (Heprealaisille 13:7)

Voit joko kuunnella tai lukea tämän otteen:

Nyt tähän valtuutukseen antaa hengellistä ruokaa liittyy toinenkin näkökulma, ja se on se, että tätä "uskollista ja ymmärtäväistä orjaa" edustaa hallintoelin, ja nyt tämä hallintoelin ottaa johdon tämän työn tekemisessä, sekä Valtakunnan etujen valvomisessa maan päällä että saarnaamistyön organisoimisessa. Heprealaiskirjeen 13. luvun jakeessa 7 kiinnitetään huomiota tähän rooliin, myös siihen, miten sen tulisi vaikuttaa meihin.


(Heprealaisille 13:7) 7 Muistakaa niitä, jotka ottavat johdon teidän keskuudessanne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa, ja tarkastellessanne, millaiseksi heidän käytöksensä osoittautuu, jäljitelkää heidän uskoaan.

Uskollisuus "orjalle"

Voit joko kuunnella tai lukea tämän otteen:

Mitä tähän uskollisuuteen mm. liittyy? No ensiksi me kunnioitamme syvästi voideltua orjaluokkaa emmekä puhu siitä koskaan halveksivasti. Toiseksi me haluamme puolustaa orjaluokkaa, kun sitä arvostellaan. Ja kolmanneksi me tottelemme ripeästi sen antamia ohjeita. Ja neljänneksi me luemme ja otamme kiitollisena vastaan sen hengellisen ruuan, jota jaellaan julkaisujen, kokousten ja konventtien välityksellä.


Vuonna 2005, kun em. puhe pidettiin, Vartiotorniseuran tulkinnan mukaan "uskollinen ja ymmärtäväinen orja" koostui kaikista niistä voidelluista vielä maan päällä olevista kristityistä, joilla on toivo päästä taivaaseen hallitsemaan Kristuksen kanssa.

*** w07 1/4 s. 22 kpl 5 Uskollisia Kristukselle ja hänen uskolliselle orjalleen ***

Jeesus sanoi: ”Kuka oikeastaan on se uskollinen ja ymmärtäväinen orja, jonka hänen isäntänsä on asettanut huolehtimaan palvelusväestään, antamaan heille heidän ruokansa oikeaan aikaan? Onnellinen on tuo orja, jos hänen isäntänsä saapuessaan tapaa hänet näin tekemästä! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.” (Matteus 24:3, 45–47.) ”Saapuessaan” tarkastamaan ”orjaa” vuonna 1918 Kristus tapasi uskollisten opetuslasten hengellävoidellun jäännöksen antamasta hengellistä ”ruokaa oikeaan aikaan”; se oli jakanut sitä vuodesta 1879 lähtien Vartiotornin ja muiden Raamattuun perustuvien julkaisujen välityksellä. Hän tunnusti sen kollektiiviseksi välineekseen, ”orjakseen”, ja vuonna 1919 hän uskoi sille kaiken maallisen omaisuutensa hoidon.

Myöhemmin Jehovan todistajin hallintoelin "kaappasi vallan" ja julistautui yksin "uskolliseksi ja ymmärtäväiseksi orjaksi". Tuo julistus oli täysin yksipuolinen. Näin ollen yli 10000 vielä elossa olevaa voideltua kristittyä, jotka olivat luulleet kuuluvansa osana "orja-luokkaan", alennettiin. Tai oikeammin, hallintoelin korotti itsensä niin korkeaan asemaan kuin se oli mahdollista. Vuoden 2013 Vartiotorni kertoi tuosta "vallankaappauksesta".

*** w13 15/7 s. 22 kpl 10 ”Kuka oikeastaan on se uskollinen ja ymmärtäväinen orja?” ***

Ne voidellut veljet, jotka muodostavat uskollisen orjan, ovat koko viimeisten päivien ajan yhdessä palvelleet päätoimistossa. Viime vuosikymmeninä tämä orja on ollut Jehovan todistajien hallintoelin.

Tähän astisista lainauksista on siis selvinnyt mm. seuraavia asioita:
  • Taivastoivon omaavat maan päällä olevat voidellut krisityt muodostavat Vartiotorniseuran tulkinnan mukaan Jumalan hengellisen temppelin.
  • Hallintoelin on yksipuolisella julistuksellaan korottanut itsensä yksin "uskolliseksi ja ymmärtäväiseksi orjaksi" ja näin syrjäyttänyt tästä asemasta muut voidellut kristityt.
Nyt on aika tarkastella sitä, miten Jehovan todistajat tulkitsevat "laittomuuden ihmisen", joka tulee istumaan tuohon temppeliin.

Vanhimmat syyttivät minua vuonna 2005 siitä, että minulla on "luopioajatuksia", kun luin suoraan Raamatusta sen, mitä se kertoo laittomuuden ihmisestä ja siitä, miten se istuu Jumalan temppeliin.

Tässä on lainattuna tuo kiistelty kohta.

(2. Tessalonikalaisille 2:1-4) 2 Pyydämme teitä kuitenkin, veljet, mitä tulee Herramme Jeesuksen Kristuksen läsnäoloon ja meidän kokoamiseemme hänen luokseen, 2 ettette nopeasti järky pois tolaltanne ettekä minkään henkeytetyn ilmauksen tai suullisen sanoman tai muka meiltä olevan kirjeen välityksellä innostu ajattelemaan, että Jehovan päivä on tullut. 3 Älköön kukaan vietelkö teitä millään tavalla, sillä se ei tule, ellei luopumus tule ensin ja laittomuuden ihminen ilmesty, tuhon poika. 4 Hän on asettunut vastustamaan ja korottaa itsensä jokaisen yläpuolelle, jota kutsutaan ”jumalaksi” tai jumalisen kunnioituksen kohteeksi, niin että hän istuu Jumalan temppeliin ja osoittaa julkisesti olevansa jumala.

Voit kuunnella otteen vanhimman selityksestä, mikä on Vartiotorniseuran käsitys laittomuuden ihmisestä. Äänite on tehty vuonna 2005. Vanhimman ääni on muutettu niin, ettei häntä voi helposti tunnistaa. Kuuntele tästä.

Tässä on ote keskustelusta vanhimman ja JP:n välillä:

Vanhin: Jos laittomuuden ihminen on Jehovan järjestön sisäpuolella, niin jälleen ollaan harhateillä.

JP: Olin esittänyt sen kysymysmuodossa silloin kun soitin JT-siskolleni. Kysyin, oletko ajatellut, että se voi olla [järjestön sisäpuolella], kun Raamattussa sanotaan, että se istuu Jehovan temppeliin? Nyt jos olen ymmärtänyt väärin, niin minä olen vain lukenut Raamattua, eihän Raamatusta saa lukea sitä.

Vanhin: Kun luet sen jakeen Raamatusta, niin siinä sanotaan, että laittomuuden ihminen korottaa itsensä, ei se ole, vaan se korottaa itsensä. Se sanoo itseään Jumalaksi.

JP: Niin, mutta se istuu Jehovan temppeliin.

Vanhin: 2. Tessalonikalaisten kohta pitää lukea kunnolla, eikä valikoiden, ei "luopioiden tavalla", vaan niin kuin se on Raamatussa. Todellisuudessa olet sen lukenut "luopioiden sivuilta", se ei ole sun oma ajatuksesi.

JP: Onko niin, että Raamattua ei saa lukea?

Vanhin: Sitä täytyy lukea, mutta älä lue luopioiden sivuilta selityksiä.

Vanhin: Palaan nyt tähän 2. Tessalonikalaiskirjeen toisen luvun 4. jakeeseen. "Hän on asettunut vastustamaan ja korottaa itsensä jokaisen yläpuolelle, jota kutsutaan ”jumalaksi” tai jumalisen kunnioituksen kohteeksi, niin että hän istuu Jumalan temppeliin ja osoittaa julkisesti olevansa jumala".

Vanhin: Tämä on niin tasan selvästi sanottu, että joku sanoo muille, että minä olen jotakin...

JP: Niin, se korottaa itsensä ja sitten se istuu sinne temppeliin.

Vanhin: Niin, ... väittää istuvansa.

JP: Ei Raamatussa niin sanota...

Vanhin: No mutta...

JP: Okei, mulla on varaa perääntyä, minä olen vain lukenut Raamattua.

Vanhin: No minä luen Raamattua... asettunut vastustamaan, korottaa itsensä...

JP: Minäpä sanon, minkälainen tunne minulla on tässä. On kiinnostavaa, että jos ihminen lukee Raamattua, niin jos hän ei jotain kohtaa ymmärrä, niin häntä autetaan ymmärtämään sitä. Mutta jos ihminen lukee Vartiotorniseuran jotain julkaisua ja jos ei hän ymmärrä jotain kohtaa, häntä katsotaan kieroon, "sinulla on nyt luopioajatuksia, kun et ymmärrä tuota".

Vanhin: Miksi sanot näin?

JP: Juuri tuossa kohdassa [Vartiotorniseuran kirjallisuudessa] sanotaan, että laittomuuden ihminen on kristikunta. En ymmärrä, miten se voi olla, kun kristikunnalla ei ole hyvää asemaa Jehovan edessä, niin ei kristikunnan papisto voi mennä Jehovan temppeliin.

Vanhin: Mehän puhutaan raamatunpaikasta nyt eikä Vartiotornista.

JP: Tuostahan minä juuri sanoin. En ole ymmärtänyt sitä Vartiotornin kirjoitusta, missä kerrotaan, että [laittomuuden ihminen] on kristikunta.

Vanhin: No nyt luodaan ymmärrystä.

JP: No luodaan.

Vanhin: Siis hän on asettunut vastustamaan. (2. Tess. 2:4)
Kuka on asettunut vastustamaan? Kuka vastustaa Jehovan palvontaa?

JP: Opeta sinä nyt, kun minä en osaa.

Vanhin: Väärät uskonnot. Katolinen kirkko etunenässä. Ja korottaa itsensä jokaisen yläpuolelle, jota kutsutaan jumalaksi. Kuka korottaa itsensä jokaisen jumalaksi kutsutun yläpuolelle?

JP: Sano sinä.

Vanhin: Kristikunta. Tai jumalisen kunnioituksen kohteeksi, niin että hän istuu Jumalan temppeliin. Tässä on "niin"-sana, joka viittaa siihen, mitä edellä on puhuttu. Siis se ei istu Jehovan temppeliin vaan koska se asettuu vastustamaan ja korottaa itsensä jokaisen yläpuolelle, jota kutsutaan jumalaksi tai jumalisen kunnioituksen kohteeksi, siitä seuraa "niin", eli se, mitä edellä on sanottu, sitä tekemällä se istuu Jumalan temppeliin. Mutta eihän se oo oikea tie istua, ei sillä keinolla voi todellisuudessa istua Jumalan temppeliin, vaan sillä saa aikaan, että korottaa itsensä niin, että katsojista näyttää, että se istuu Jumalan temppelissä. Mutta eihän se noilla keinoilla...

JP: Onko nyt niin, että minä ansaitsen myllynkiven [kaulaani], jos minä en tätä ole ymmärtänyt?

Vanhin: Minä palaan siihen, mitä minä olen monta kertaa sanonut, että ei sentähden, että sinä et ole sitä ymmärtänyt vaan sen tähden, että sinä väität vastaan, kun sulle selitetään, ja sinä selität mahdollisesti joillekin muillekin, että joo, laittomuuden ihminen on Jehovan järjestön keskuudessa.

JP: Mulle tulee nyt sellainen olo, että en voi enää kenenkään kanssa puhua Raamatusta. Tulee epävarma olo, että minä en oo ymmärtänyt tuota kohtaa, jos minä sanon tämän, se on väärin, en minä voi tuotakaan kertoa ihmisille enkä tätä...

Vanhin: Sä tiedät, mitenkä Seura tän kohdan selittää. Jos sä tulkitset mielessäs jonkin kohdan eri tavalla kuin Vartiotorniseuran tulkitsee, niin älä puhu sitten siitä muille.

JP: Saanko puhua vaimolle?

Vanhin: --- joo.

JP: Saanko puhua lapsilleni?

Vanhin: Mun mielestä se ei ole viisasta vaikuttaa heihin.

JP: Eli saan puhua tästä lähtien Raamatusta vain vaimolle?

Vanhin: Ei, vaan niistä kohdista, missä sinä olet eri mieltä Vartiotorniseuran tulkinnan kanssa.

JP: Ei erimieltä oleva ole ollenkaan sama asia kuin se, että jotain asiaa ei ymmärrä.

Vanhin: Kyllä sä olit äsken tässä kohdassa rankasti eri mieltä.

JP: Sitä varten, kun en ymmärtänyt sitä.

Vanhin: Niin, mutta jos sä puhut jollekulle toiselle, että tässä on kyllä nyt tällainen kohta, että se oikeasti tarkoittaa sitä että [laittomuuden ihminen] on järjestön sisäpuolella, näinhän sä sanoit, niin sä voit sanoa sen vaimolle, mutta älä sano muille. (Vanhimmille saat sanoa.)


2. Tessalonikalaiskirje

Johtopäätöksiä.

Vartiotorniseuran tulkinta laittomuuden ihmisestä on täysin tuulesta temmattu eikä se sovi Raamatun tekstiyhteyteen. Vanhin ei perustellut sitä mitenkään. Kun em. keskustelussa vanhin yritti sovittaa laittomuuden ihmisen viittaa kristikunnalle ja erityisesti katoliselle kirkolle, se meni pahasti vikaan myös Vartiotorniseuran oman teologian mukaan. Täytyy muistaa, että Vartiotorniseuran mukaan Jumalan temppelin muodostavat voidellut kristityt. Miten ihmeessä Vartiotorniseura saa sopimaan tähän yhteyteen kristikunnan papit? Eihän heillä ole mitään tekemistä Jehovan todistajien voideltujen kristittyjen kanssa.

Sen sijaan hallintoelimellä on tekemistä "Jumalan temppelin kanssa" Vartiotorniseuran tulkinnan mukaan. Se korotti itsensä niin korkeaan asemaan, että korkeammalle se ei enää järjestössä pääse, kun se yksipuolisesti julistautui "uskolliseksi ja ymmärtäväiseksi orjaksi". Se myöskin vastustaa kaikenlaista, mikä mainittiin 2. Tessalonikalaiskirjeessä. Hallintoelin vastustaa sitä, että Jehovan todistajilla olisi uskonnonvapaus, sananvapaus, mielipiteen vapaus. Lisäksi se vastustaa täysien ihmisoikeuksien myöntämistä. Ja sana "laittomuus" tuo mieleen sen suunnattoman pahuuden, minkä hallintoelin on kirjoittanut tai kirjoituttanut Vartiotorniseuran sääntöihin, sekä julkisiin että varsinkin salaisiin. Niiden takia esim. lapset ovat kärsineet kohtuuttomasti seksuaalisen hyväksikäytön seurauksena. Lisäksi hallintoelin esiintyy säännöllisesti JW Broadcasting -televisio-ohjelmissa. Monet tavalliset Jehovan todistajat suoraastaan palvovat hallintoelimen jäseniä, vaikka virallista henkilöpalvontaa järjestössä ei olekaan.

En väitä, että hallintoelin on laittomuuden ihminen, mutta annan ajattelemisen aihetta kaikille Jehovan todistajille. Ei se laittomuuden ihminen ainakaan voi olla kristikunta eikä katolinen kirkko, kun niillä ei ole Vartiotorniseuran oman opetuksensakaan mukaan mitään osuutta Jumalan temppelistä.

  

 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity