Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu
 


Muita aiheita:

  Jehovan todistajien ankara raamattu – osa I
14.09.2016 Maaria (Päivitetty kerran)


Jehovan todistajien raamattu on vaativa, paljon vaativampi kuin muiden raamatut. Miksi ajattelen näin? Katsotaanpa pari raamatunkohtaa.

Heprealaisille 13:15 UM:

Uhratkaamme aina hänen kauttaan Jumalalle ylistysuhria, toisin sanoen niiden huulten hedelmää, jotka julistavat julkisesti* hänen nimeään.

Sama kohta kirkkoraamatun mukaan:

Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät.

Ja alkukielen mukaan:


Huomaatko eron? Ero on alkukielen sanassa ὁμολογούντων, jonka UM kääntää ”julistavat julkisesti”, mutta kirkkoraamattu ”ylistävät”. Englannin kielen sana confess tarkoittaa sanakirjan mukaan tunnustaa, ripittäytyä, ilmiantaa, tunnustaa syntinsä tai myöntää.

Moni ei pitäisi eroa merkittävänä, mutta tarkemmin ajateltuna se on sitä. Jehovan todistajien käännös nimittäin vaatii töihin, eli heidän sanastonsa mukaan kenttäpalvelukseen, kun taas kirkon mielestä ylistäminen riittää.

Suomisanakirja on määritellyt sanan ”ylistää” näin:

Kiittää, kehua ylenpalttisesti, hartaasti jotakin tai jkta. esim. Ylisti lääkäriä pelastajakseen. Ylistää jonkin kauneutta, helppoutta. Ylistää jotakin pilviin, maasta taivaaseen. Sai pelkästään ylistäviä arvosteluja. (Hengellinen) kiitollisuuden ja kunnioituksen ilmaisemisesta. esim. Kiittäkää ja ylistäkää Herraa.

Kirkon onnellisen kiitollisuuden sijaan Jehovan todistajat vaativat kulkemista ihmisten ovilla ja saarnaamista, eli todella kovaa työtä. Sitä pitäisi tehdä mielellään yli seurakunnan keskiarvon, joka pyörii siellä 8 h/kk hujakoilla. Ahkerat tekevät yli 10 h/kk, oikein ahkerat tienraivaajat 70 h/kk ja elämänsä tuohon työhön uhranneet erikoispalveluksessa olevat 120 h/kk.

Uuden maailman käännöksen alaviitteessä tosin myönnetään tässä kohdassa näin: ”Kirjm. tunnustavat”. Käsi ylös, kuka lukee viitelaitosta ja sen alaviitteitä? Alaviitteeseen on siis piilotettu se, että tunnustaminen oikeastaan riittää, eikä raamattu todellisuudessa vaadi kulkemista ja saarnaamista talosta taloon.

Tästä päästäänkin mukavasti raamatunkohtaan eli mitä raamattu todella sanoo ”talosta taloon” kulkemisesta. Jos olet nykyinen tai entinen Jehovan todistaja saatat yllättyä siitä mitä Luukkaan 10:7 sanoo, ihan Uuden maailman käännöksen mukaan:

Majailkaa siis siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä he tarjoavat, sillä työntekijä on palkkansa arvoinen. Älkää siirtykö talosta taloon.

Montakos kertaa tämä kohta on luettu valtakunnansalilla? Jännästi ne kaksi muuta kohtaa, joissa on sanonta ”talosta taloon”, on paljon useammin lainattuja. Kohdat ovat Apostolien tekojen 5:42 ja 20:20. Ensiksi mainittu:

Ja joka päivä temppelissä ja talosta taloon* he jatkoivat herkeämättä opettamista ja hyvän uutisen julistamista Kristuksesta, Jeesuksesta. UMEntiseen tapaan he joka päivä opettivat temppelissä ja kodeissa ja julistivat, että Jeesus on Messias. KR-92

Huomaa jälleen kerran tähti sanonnan ”talosta taloon” jälkeen:

Kirjm. ”talon mukaan”. Kreik. katʼ oiʹkon. Prepositiota ka·taʹ on tässä käytetty yks. akkusatiivin kanssa distributiivisessa eli jaottelevassa, eriin jakavassa, merkityksessä. R. C. H. Lenski sanoi teoksessaan The Interpretation of The Acts of the Apostles (Minneapolis 1961) Ap 5:42:sta: ”Apostolit eivät hetkeksikään lopettaneet siunattua työtään. ’Joka päivä’ he jatkoivat sen tekemistä avoimesti ’temppelissä’, missä sanhedrin ja temppelipoliisit saattoivat nähdä heidät ja kuulla heitä, ja tietenkin myös κατ’ οἴκον, jota on käytetty distributiivisessa merkityksessä (’talosta taloon’) eikä pelkästään adverbiaalisessa merkityksessä (’kodissa’).”

Kirjaimellinen käännös olisi ”talon mukaan” tai jopa ”yksityiskodeissa”. Jotkut muutkin käännökset kääntävät myös ”talosta taloon”, mutta ideana ei ollut se, että Pietari olisi kiertänyt ovilla nykyisten Jehovan todistajien tavoin, vaan ihmiset kerääntyivät kuuntelemaan apostoleita jonkun kotiin ja seuraavassa kaupungissa seuraavaan kotiin. Kokouksethan pidetiin siihen aikaan yksityiskodeissa. Nykyään Jehovan todistajilla on sitä varten valtakunnansaleja ja luterilaisilla kirkkoja.

Vertailun vuoksi Apostolien teot 2:46:

Ja he olivat päivän toisensa jälkeen alati temppelissä yksimielisesti, ja he aterioivat yksityiskodeissa* ja nauttivat ruokaa suuresti iloiten ja vilpittömin sydämin UMJa he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, KR-92

Huomaa, että tässä tämä ihan sama sanonta κατ’ οἶκον = katʼ oiʹkon käännetty yksityiskodeissa. Eikös se pitänyt olla talosta taloon…?

Miksi tämä kaikki on merkittävää? Kun Jehovan todistaja lukee raamattuaan, korostuu hänen mielessään vaatimus käydä kentällä. Tämän seurauksena kasvaa pelko, ettei pelastu ellei tee tätä työtä tarpeeksi. Jehovan todistajien keskuudessahan hengellisyys ja pelastuksen todennäköisyys mitataan järjestön hyväksi tehtyjen työtuntien perusteella. Kyllä, tunnit raportoidaan ja raportteja seurataan tarkasti. Ja pelko, se taas saa ihmiset tekemään aina vain enemmän. Ja mukavampihan se on vaatia jäseniä tekemään aina vain enemmän työtä kun voi viitata näihin raamatunkohtiin, joissa näennäisesti vaaditaan julkista julistamista talosta taloon.

Jamie Buckinghamin sanoin: "Kristuksesta todistaminen on yksinkertaisesti omana itsenäsi olemista. Se ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi saarnata; tai että sinun pitäisi välttämättä mennä ovelta ovelle kertomaan vieraille ihmisille Jeesuksesta. Se tarkoittaa jokapäiväistä Jeesukselle elämistä niin, että sanojesi lisäksi myös koko elämäsi heijastaa hänen elämäänsä." (Power for Living)


   Uuden Maailman käännös (JT)

  Kingdom Interlinear Translation (JT)

  Kirkkoraamattu 1992

 


Mikä on Kingdom Interlinear Translation? Jehovan todistajien julkaisema "historiakirja" kertoo näin:

*** jv luku 27 s. 610 Jumalan oman pyhän sanan painaminen ja levittäminen ***

Koska Uuden maailman käännöksen raamatunkäännöskomitea halusi hartaasti auttaa Jumalan sanaa rakastavia perehtymään Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten alkuperäiseen koinee- eli yleiskreikankieliseen sisältöön, se valmisti raamattulaitoksen nimeltä The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten rivienvälinen valtakunnankäännös). Vartiotorni-seura julkaisi sen alkuaan vuonna 1969 ja sitten ajantasaistettuna vuonna 1985. Siihen sisältyy B. F. Westcottin ja F. J. A. Hortin toimittama The New Testament in the Original Greek (Uusi testamentti alkukreikaksi). Sivun oikeanpuoleisella palstalla on Uuden maailman käännöksen teksti (ajantasaistetussa laitoksessa vuoden 1984 tarkistettu teksti). Kreikkalaisten tekstirivien välissä on kuitenkin toinen, hyvin kirjaimellinen, sanasanainen käännös siitä, mitä kreikkalainen teksti kunkin sanan perusmerkityksen ja kieliopillisen muodon mukaan varsinaisesti sanoo. Tämän ansiosta sellaisetkin tutkijat, jotka eivät osaa kreikkaa, voivat saada selville kreikkalaisen alkutekstin sisällön.
 

 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity