Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Johanneksen pojan uutissivutTutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys
 


Muita aiheita:

  Mitä UUT:n järjestämissä vertaistukitapaamisissa tapahtuu?
21.02.2018 Johanneksen poika
UUT tarjoaa Suomessa useilla paikkakunnilla vertaistukea niille, joita on haavoitettu uskonnollisissa yhteisöissä. Useimmat vertaistukitapaamiset on tarkoitettu kaikille ihmisille heidän taustastaan riippumatta, mutta osa ryhmistä on tarkoitettu tarkoin rajatuille ryhmille. Esimerkiksi Helsingissä järjestetään myös pelkästään Jehovan todistaja -taustaisille tarkoitettuja tapaamisia.UUT:n vertaistukitoiminnan koordinaattori Laura Laukkanen antoi haastattelun JP-Uutisille. Hän kertoo yksityiskohtia tapaamisista. Tämä tieto voi auttaa madaltamaan kynnystä osallistua tapaamisiin.Monia entisiä Jehovan todistajia kiinnostaa UUT:n järjestämä vertaistukitoiminta. Mitä vertaistukitapaamisissa käytännössä tapahtuu?

Laura Laukkanen:

Vertaistukitapaamisissa osallistujat voivat jakaa toistensa kanssa kokemuksia ja tunteita. Ryhmässä on mukana tavallisesti kaksi vertaisohjaajaa, jotka tarvittaessa ohjaavat keskustelua ja ovat vastuuroolissa ryhmän toiminnasta.


Aluksi ryhmässä käydään yleensä pieni kierros, jossa jokainen voi halutessaan kertoa jotakin itsestään tai aiheesta, josta haluaisi sillä kerralla puhua. Ohjaajat saattavat myös pitää alustuksen ryhmän alkaessa. Usein tapaamisissa on pientä syötävää ja juotavaa tarjolla. Ajoittain pidämme myös vapaamuotoisempia tapaamisia esimerkiksi piknikin merkeissä kesällä. Tapaamiset kestävät yleensä kaksi tuntia.

Keskustelemalla ja kuuntelemalla muita voi löytää itselleen uusia selviytymiskeinoja. Tapaamisten tarkoituksena on muun muassa auttaa osallistujia jäsentämään omia kokemuksiaan sekä tunnistamaan omia voimavarojaan. Vertaistukiryhmätoiminta täydentää sosiaali- ja terveyspalveluita.

Onko vertaistukiryhmien tapaamisissa joitakin sääntöjä, joita osallistujien pitää noudattaa?


Laura Laukkanen:

Kyllä, vertaistukiryhmiin on laadittu omat säännöt, jotka luetaan tapaamisten alussa. Säännöissä painotamme luottamuksellisuutta sekä sitä, että kaikki osallistujat ovat samanarvoisia. Tapaamisissa jokainen voi itse päättää, kuinka paljon haluaa osallistua keskusteluun. Pelkkä kuunteleminenkin on täysin sallittua.


Vertaistukiryhmän säännöt


Vertaistukiryhmiemme toiminnan kulmakiviä ovat luottamus, kunnioitus, yksityisyys, oman itsensä hoitaminen ja uskonnollinen puolueettomuus.

Ryhmistä ei kerätä yksilöityjä henkilötietoja, joskin yhdistys kirjaa ylös osallistujamäärän sekä taustojen jakaantumisen.

Ryhmien tärkein tehtävä on tukea jokaista suhteessa omiin kokemuksiinsa ja taustaansa. Ryhmiin osallistuvat ovat paikalla ensisijaisesti hoitamassa itseään.

Osallistuminen keskusteluihin on vapaaehtoista. Muille ryhmän jäsenille voi esittää kysymyksiä. Näihin ei kuitenkaan tarvitse vastata, jos ei halua.

Tallenteita ja muistiinpanoja ei ryhmissä saa tehdä. Ryhmissä tapaamistamme henkilöistä tai keskustelun sisällöstä ei saa kertoa ryhmän ulkopuolella. Erityisesti tämä kannattaa muistaa sosiaalisessa mediassa. Saattaa kuitenkin olla järkevää noudattaa varovaisuutta siinä, mitä haluaa ryhmissä tuoda esille. Kaikesta huolimatta on hienoa, jos ryhmässä syntyneet kontaktit ulottuvat myös ryhmien ulkopuolelle.

Ryhmien vetäjät keskustelevat silloin tällöin toistensa ja yhdistyksen henkilökunnan kanssa ryhmien teemoista. Keskusteluissa ei kuitenkaan koskaan yksilöidä tiettyjä henkilöitä.

Toisten puheenvuoroa ei saa keskeyttää. Vetäjät saattavat kuitenkin rajoittaa puheenvuorojen pituutta, jos on tarvetta jakaa puheenvuoroja tasaisemmin.

Kaikki ryhmään osallistuvat ovat samanarvoisia. Omia kokemuksia ei tarvitse verrata muiden kertomuksiin, tärkeintä on puhua rehellisesti ja kuunnella avoimesti. Muiden kokemuksia ja tunteita ei ole syytä kritisoida tai vähätellä.


Kuinka monta henkilöä keskimäärin vertaistukitapaamisiin osallistuu?

Laura Laukkanen:

Kävijämäärät vaihtelevat eri ryhmien ja paikkakuntien välillä, mutta esimerkiksi JT-taustaisten ryhmiin Helsingissä on osallistunut viime syksynä keskimäärin kahdeksan ihmistä.

Ovatko vertaistukitapaamiset avoimia kaikista taustoista tuleville ihmisille?

Laura Laukkanen:

Meillä on kaikille avoimia ryhmiä ympäri Suomen eri paikkakunnilla. Kaikille avoimissa ryhmissä voi siis tavata ihmisiä hyvin erilaisista taustoista. Monet ovat todenneet sen olevan avartavaa, kun kuulee ihmisten samankaltaisista kokemuksista eri yhteisöjen piirissä. Samankaltaisia toimintamalleja siis löytyy, vaikka toki yhteisöissä on myös eroavaisuuksia.

Lisäksi meillä on Helsingissä omia tapaamisia tietyistä taustoista tuleville, ja esimerkiksi JT-taustaisille on oma ryhmänsä. Eri ryhmien tapaamisaikatauluja näkee nettisivuiltamme.

Onko myös erikoisryhmiä? Millaisia?


Laura Laukkanen:

Myös muita ryhmiä löytyy. Näitä ovat tällä hetkellä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ryhmä, naisten ryhmä sekä kaikille avoin kansainvälinen ryhmä, jossa pääkielenä on englanti. Lisäksi ajoittain on myös muita yksittäisiä ryhmiä tai kursseja. Vuonna 2017 taitavat vapaaehtoisemme mahdollistivat esimerkiksi urakurssin sekä psykofyysisen vertaistukiryhmän järjestämisen.

Kuinka usein järjestetään pelkästään Jehovan todistaja -taustaisille tarkoitettuja tapaamisia?

Laura Laukkanen:

Jehovantodistajataustaisten tapaamisia järjestetään tällä hetkellä noin neljä vuodessa.

Missä kaupungeissa vertaistukiryhmiä kokoontuu tällä hetkellä?

Laura Laukkanen:

Ryhmät tapaavat tällä hetkellä säännöllisesti Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Kokkolassa. Lisäksi järjestämme joitakin tapaamisia vuodessa Lahdessa ja Rovaniemellä. Joensuussa ryhmä aloitti juuri tämän vuoden tammikuussa ja vaikuttaa siltä, että toiminta lähtee siellä hyvin liikkeelle.

Onko tarkoitus laajentaa toimintaa myös muihin kaupunkeihin?

Laura Laukkanen:

Kyllä, tarpeen ja kysynnän sekä käytössämme olevien resurssien mukaan aloitamme ryhmiä myös muissa kaupungeissa. Meille voi kertoa, jos toivoo erityisesti jollekin paikkakunnalle ryhmää. Voimme sitten yhdessä pohtia mahdollisuuksia uuden ryhmän aloittamiseen.

Kertoisitko lopuksi, miksi kannattaa tulla vertaistukitapaamisiin?

Laura Laukkanen:

Toisten samankaltaisia asioita kokeneiden kanssa keskustellessa voivat omat voimavarat lisääntyä, kun huomaa ettei olekaan ajatustensa kanssa yksin. Muilta voi saada myös hyviä vinkkejä ja tukea selviytymiseen sekä työkaluja pohtia omia mahdollisuuksiaan elämässä. Ryhmissä voi tavata mukavia ihmisiä ja tulla kuulluksi omien kokemustensa kanssa.

Kevään 2018 aikana joihinkin ryhmiimme on tulossa asiantuntijoita pitämään alustuksia esimerkiksi mielenterveyden ylläpitämiseen ja hengellisestä väkivallasta selviytymiseen liittyen. Kannattaa siis seurata toimintaamme esimerkiksi Facebookissa!

Kiitos haastattelusta.

Laura Laukkanen:

Kiitos ja mukavaa kevätkautta kaikille!

 

Vertaistukihuone, jossa Helsingin ryhmämme tavallisesti kokoontuvat


  
UUT:n toimisto muutti uuteen osoitteeseen, lue lisää täältä.

Lue lisää vertaistukitoiminnasta UUT:n sivuilta. 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity