Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisiaTutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

VerikysymysMitä Vartiotorniseuran päätoimistossa  tapahtuu?


 Vartiotorniseura pelaa omaa peliään myös lasten huoltajuusjutuissa
03.08.2013 Filippos ja Johanneksen poika


Jehovan todistajien keskuudessa avioerot ovat nykyään hyvin yleisiä. Sen takia yhä enemmän tulee myös riitoja, mitkä koskevat lasten huoltajuuskysymyksiä. Huoltajuuskysymys on erotilanteessa vielä hankalampi, jos toinen osapuoli on Jehovan todistaja ja toinen ei.


Kuva: jw.org

Vartiotorniseuran lakiosasto on laatinut "paketin" auttamaan JT-osapuolta lasten huoltajuuden saamisessa. Etukäteen jo voi arvata, ettei asian käsittely ole täysin puolueetonta, avointa ja rehellistä. "Teokraattinen sodankäynti" otetaan JT-osapuolen avuksi. Lue itse otteita Vartiotorniseuran ohjeista:

23. Paketti oikeudellisista seikoista on valmistettu auttamaan julistajia, joilla on lapsen huoltajuutta ja tapaamisoikeutta käsitteleviä oikeusjuttuja, joissa uskontomme on uhattuna. Pakettia voi pyytää vanhimmisto ainoastaan tapauksessa, jossa on selvää, että julistajan uskonnollinen vakaumus on kyseessä. Niille, joilla on edessään vain maallisia asioita lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskien, hyödyllistä tietoa löytyy lokakuun 2009 Herätkää!-lehdestä sivuilta 21 ja 27, 8. joulukuun Herätkää!-lehdestä 1997 sivuilta 3-12, kaaviosta 22. huhtikuun Herätkää!-lehdestä 1991 sivulta 9, ja 22. lokakuun Herätkää!-lehdestä 1988, sivuilta 2-14.

24. Vanhimpien ei pitäisi tehdä mitään lupauksia julistajille organisaation osallistumisesta tapauksiin. Jos julistaja pyytää paketin, ota huomioon seuraavat asiat ennen paketin pyytämistä oikeudelliselta osastolta:

Onko riita-asia käynnissä? Toisin sanoen, onko jollekin annettu paperit, jotka velvoittavat hänet tuomioistuimeen? Jos riita ei ole alkanut, lakiasiainosasto ei lähetä pakettia. On parempi, jos osapuolet voivat sopia asiasta keskenään ilman oikeudenkäyntiä. Paketin lähettäminen ennenaikaisesti voi antaa vaikutelman, että rohkaisemme riitaan.

Onko riita kahden biologisen vanhemman välillä? Joskus riitaan liittyy vanhempi ja isovanhempi, kahdet isovanhemmat, vanhempi ja ottovanhempi, ja niin edelleen. Paketti on erityisesti luotu käsittelemään vain lakeja, joita sovelletaan biologisiin vanhempiin. Se ei koske muita tilanteita, eikä sitä lähetetä tällaisissa tapauksissa. Kuitenkin, jos näyttää, että toinen osapuoli käyttää aktiivisesti uskonnollista kysymystä toista vastaan, voitte kirjoittaa lakiasiainosastolle selvittääksenne asianhaarat ja tiedustella, onko mitään apua saatavilla.

Onko julistaja, joka pyytää pakettia, hyvässä asemassa Jehovan todistajissa? Kastamattomat julistajat, kehittyneet Raamatun tutkijat, tai oikeudellisia rajoituksia omaavat kastetut henkilöt harkitaan tapauskohtaisesti. Vanhimmiston harkinnassa on seuraava: järkyttäisikö tai häiritsisikö se seurakuntaa, jos he huomaavat, että järjestö auttaa tätä henkilöä. Jos näin on, pakettia ei lähetetä.

Onko toisena riidan osapuolena ei- Jehovan todistaja? Tähän kuuluvat ne, jotka eivät ole koskaan tunteneet totuutta sekä eronneet ja erotetut henkilöt. Pakettia ei lähetetä, jos molemmat osapuolet ovat Todistajia, vaikka toinen osapuoli ei ole tällä hetkellä aktiivinen eikä noudata kristittyä elämää. Kuitenkin, jos näyttää, että toinen vanhemmista käyttää aktiivisesti uskonnollista kysymystä toista vastaan, voitte kirjoittaa lakiasiainosastolle selvittääksenne tilanteen ja tiedustella, onko mitään apua saatavilla.

Onko mukana uskonnollinen asia? Väittääkö ei-Todistaja osapuoli, että Todistaja ei sovi vanhemmaksi, koska hän ei salli lasten juhlia juhlapyhiä, saada korkeakoulutusta, saada verensiirtoa, osallistua koululiikuntaan tai olla yhteyksissä keneenkään seurakunnan ulkopuolella? Hän väittää, että altistuminen kahdelle uskonnolle hämmentää (Re: Menettely, kun oikeudelliset kysymykset ovat mukana 09 huhtikuu 2012 sivu 6) lasta tai että Jehovan todistajat ovat kultti? Jos toinen osapuoli on erotettu ja hän väittää, että hän on vieraantunut lapsista, koska hän on "kartettu?" Jos näitä tai vastaavia uskonnollisia asioita ei ole mukana riidassa, paketti ei ole tarkoituksenmukainen ja sitä ei lähetetä.

25. Jos vastaus kaikkiin viiteen kysymykseen on kyllä, paketti voidaan pyytää. Ole valmis antamaan:

vanhempien nimet ja heidän asianajajat; kyseessä olevien lasten määrä ja heidän ikänsä; kristityn vanhemman hengellinen tila; lyhyt kuvaus tosiseikoista, mukaan lukien minkäänlainen luopio-osallistuminen; ja riidan tämän hetkinen asema.

Jos vastaus kaikkiin viiteen kysymykseen ei ole kyllä, selittäkää julistajalle miksi pakettia ei pyydetä tällä hetkellä. Jos olosuhteet muuttuvat, tämä asia voidaan käsitellä uudelleen. Aiemmin lueteluissa Herätkää! lehdissä olevat asiat saattavat silti olla hyödyllisiä henkilölle, joka ei ole oikeutettu saamaan pakettia.


Kuva: jw.orgAlkuperäinen englanninkielinen teksti:

CHILD CUSTODY

23. A packet of legal material is available to assist publishers who are involved in lawsuits over child custody and visitation matters in which our religion is under attack. The packet should be requested by the body of elders only in a case in which it is evident that the publisher’s religious beliefs will be at issue. For those facing secular issues on child custody or visitation, helpful information can be found in the October 2009 Awake!, pages 21 and 27; the December 8, 1997, Awake!, pages 3-12; the chart found in the April 22, 1991, Awake!, page 9; and the October 22, 1988, Awake!, pages 2-14.

24. Elders should not make any promises to publishers about the organization’s involvement. If a publisher requests the packet, please determine the following before calling the Legal Department to request a packet:

1. Is there litigation? In other words, has someone been served with papers to appear in court? If litigation has not begun, the Legal Department will not send the packet. It is better if the parties can settle the issue between themselves without going to court. Sending the packet prematurely may give the impression that we are encouraging litigation.

2. Is the litigation between the two biological parents? Sometimes the litigation involves a parent and grandparent, two sets of grandparents, parent and step-parent, and so forth. The packet is specifically crafted to address only the law that applies to biological parents. It will not apply to any other situation and will not be sent in such cases. Nevertheless, if it appears one party is actively using a religious issue against the other, you may write to the Legal Department to explain the extenuating circumstances and inquire whether any type of assistance would be available.

3. Is the publisher requesting the packet one of Jehovah’s Witnesses in good standing? Unbaptized publishers, advanced Bible students, or baptized persons on judicial restrictions will be considered on a case-by-case basis. In the judgment of the elders, would it shock or upset the congregation if they learned that the organization was helping this person? If so, a packet will not be sent.

4. Is the other party to the litigation not one of Jehovah’s Witnesses? This includes those who were never in the truth as well as disfellowshipped and disassociated persons. However, the packet will not be sent if both parties are Witnesses, even if the other party is currently inactive and not leading a Christian life. Nevertheless, if it appears one parent is actively using a religious issue against the other, you may write to the Legal Department to explain the extenuating circumstances and inquire whether any type of assistance would be available.

5. Is there a religious issue? Does the non-Witness party allege that the Witness is not a fit parent because she will not allow the children to celebrate holidays, get a college education, receive a blood transfusion, participate in school sports, or associate with anyone outside of the congregation? Does he allege that exposure to two religions will confuse

Re: Procedures when legal issues are involved April 9, 2012 Page 6 the child or that Jehovah’s Witnesses are a cult? If disfellowshipped, does he allege that
he will be alienated from his children because of being “shunned?” If these or similar religious issues are not present in the litigation, the packet is not appropriate and will not
be sent.

25. If the answer to all five questions is yes, a packet may be requested. Please be prepared to provide the names of the parents and their attorneys; the number of children involved and their respective ages; the spiritual condition of the Christian parent; a brief description of the facts, including any apostate involvement; and the status of the litigation. If the answer to all five questions is not yes, please explain to the publisher why a packet will not be requested at this time. If circumstances change, this matter can be revisited. The Awake! issues listed previously may still be helpful to an individual who does not qualify to receive a packet.Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu