Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia
Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys
      
 Hallintoelin ohjeistaa seurakuntia kiinteiden kuukausittaisten summien lahjoittamiseen
09.04.2014 Filippos
Vuotanut kirje, joka on päivätty 29.3.2014, on jaettu kaikille vanhimmistoille ohjeistamaan valtavaa muutosta valtakunnan- ja konventtisalien rakentamisten rahoitusjärjestyihin.

Kirje on neljä sivua pitkä, mutta vain ensimmäinen sivu luetaan julistajille. Kolmen sivun jälkikirjoitus , joka sisältää lisätietoja siitä, miten uusi järjestely on tarkoitus toteuttaa , sisältää lauseen "Tätä jälkikirjoitusta ei pitäisi lukea seurakunnalle eikä tätä kirjettä tulisi laittaa ilmoitustaululle."

Ensimmäinen sivu on tarkoitus lukea ääneen seurakunnille 5.5.2014 alkavan viikon palveluskokouksessa.

   Kuva: JWsurvey
Seurakunnat määrätään varaamaan kiinteä kuukausittainen summa organisaatiolle

"Riittävän soveltuvien palvontapaikkojen omistaminen on elintärkeää nyt kun Jehova jatkaa 'väkevän kansan' kokoamista kiihtyvällä vauhdilla" kirjeessä lukee. " Vastatakseen näihin yhä kasvaviin tarpeisiin, hallintoelin on ohjeistanut, että on tehtävä tarkennus siihen kuinka valtakunnansalien ja konventtisalien rakennushankkeet rahoitetaan."

Mikä on tämä tarkennus? "Sopusoinnussa 2 Kor 8:12-14 kanssa , seurakuntia pyydetään nyt kokoamaan voimavaransa maailmanlaajuisesti tukeakseen teokraattisten tilojen rakentamista missä tahansa niitä tarvitaan."

Mitä tämä voimavarojen "yhdistäminen" sisältää? "... kaikilla seurakunnilla on mahdollisuus tukea valtakunnansalien ja konventtisalien rakennustöitä maailmanlaajuisesti päättämällä tehdä kuukausittain lahjoitukset seurakunnan varoista."

   Kuva: JWsurvey
Seurakunnilla on nyt "mahdollisuus" sitoutua lähettämään kuukausittainen summa Vartiotorniseuralle

Kun viesti on luettu, seurakunnilla on vain neljä viikkoa (lopullinen määräaika 31. toukokuuta) sopia kuukausittainen summa, joka lähetetään Vartiotorniseuralle, väitetysti valtakunnansalien ja konvettisalien rakentamiseksi ympäri maailmaa .

Lukuja, jotka eivät täsmää

"Tarve valtakunnan- ja konventtisaleille on suurempi kuin koskaan ennen" kirje tähdentää. "Tällä hetkellä yli 13000 valtakunnansali- ja 35 konventtisalihanketta tarvitaan maailmanlaajuisesti."

Kuultuaan edellä lausutun, julistajien tulisi saada anteeksi oletus, että yli 13000 uutta valtakunnansalia tarvitaan vuosittain, jotta pysytään julistajien kasvun tahdissa.

Kuitenkin , kun vertaa seurakuntien määrää vuonna 2013 (113 823) edellisvuoden seurakuntien määrään (111 719), huomaa, että kasvua on ollut vain 2104 seurakuntaa maailmanlaajuisesti - joista osa tulee jakamaan nykyisiä jo olemassa olevia valtakunnansaleja. Luku 13000 on siis joko räikeää liioittelua tai valtakunnansaleja kunnostetaan ja jälleenrakennetaan hämmästyttävällä nopeudella - nopeammin kuin mitä todellisuudessa vaaditaan.

Loputon lainojen takaisinmaksu

Vuotaneen kirjeen mukaan "valtakunnan- ja konventtisalien ei enää odoteta maksavan lainaa takaisin." Kuitenkin ainoastaan vanhimmistoille suunnatussa kirjeen osassa, seurakunnat ohjeistetaan asettamaan kuukausittaisen maksettavan summan "vähintään yhtä suureksi kuin nykyisen lainan lyhennyksen", jotta seurakunta tulee maksaneeksi tuon rakentamiseen otetun lainan takaisin.

Toisin sanoen, jos seurakuntasi maksaa pois valtakunnansalinsa rakennus- tai kunnostuslainaa, tulee lainan takaisinmaksun jatkua tehokkaasti loputtomiin.

Jos seurakunta ei jo nyt maksa lainojen lyhennyksiä, niin on tehtävä luottamuksellinen kysely, jossa paperilapuilla paikalliset veljet voivat määritellä, kuinka paljon he voivat sitoutua lahjoittamaan.

Liikkumavaraa

Seurakunnan vanhimmilla on sentään jonkinlainen mahdollisuus muuttaa seurakunnan kuukausittaista maksua tulevaisuudessa tilanteen mukaan, mutta tämä toimii molempiin suuntiin.

"Vanhinten tulisi tarkistaa tämä ratkaisu vuosittain toukokuussa varmistaakseen, että summa on sellainen, minkä seurakunta voi realistisesti lahjoittaa kuukausittain. Esimerkiksi seurakunnan julistajien määrässä voi olla merkittävää nousua tai laskua, tai paikalliset taloudelliset olosuhteet voivat merkittävästi parantua tai heikentyä, mikä vaikuttaa määrään, jonka seurakunta voi kohtuudella suorittaa. Mikäli tarpeellista, vanhimmat voivat tehdä uuden taloudellisen selvityksen, yllä mainitulla tavalla, selvittääkseen tarvitaanko muutoksia kuukausittaiseen suoritukseen valtakunnan- ja konventtisalien rakentamisrahastoon tulevalle vuodelle." -29. maaliskuu 2014 BOE -kirje, sivu 2

Kuukausittainen maksu voidaan siis muuttaa pienemmäksi tai suuremmaksi vanhimpien harkinnan mukaan vuosittain.

Mutta kuka oikeastaan omistaa valtakunnansalin ja kuka on siten vastuussa sen maksamisesta?

Kuka omistaa valtakunnansalin?

Useimmissa seurakunnissa on järjestelyt, joiden mukaan valtakunnansalin laillinen omistajuus on paikallisista vanhimmista koostuvalla johtokunnalla. Mutta tämä ei anna vanhimmistolle vapautta tehdä mitä haluaa, vaikka kaikki olisivat asiasta samaa mieltä. Vartiotorniseura pitää lopulta kaikki ässät omissa käsissään.

   Kuva: JWsurvey
Menlo Parkin skandaali osoitti, että vartiotorniseura omistaa valtakunnansalit

Katsos kun vanhimmat voivat olla vanhimpia vain Vartiotorniseuran hyväksynnällä. Vanhimmat, jotka Vartiotorniseura erottaa vanhimmistosta, ovat automaattisesti ulkona johtokunnasta, eikä heillä ole enää sananvaltaa miten heidän valtakunnansalinsa asioita hoidetaan.

Tätä tilannetta on äskettäin korostanut Menlo Parkissa sattunut skandaali, jossa koko vanhimmisto Kaliforniassa poistettiin johtokunnasta järjestön toimesta, koska he eivät yhtyneet piirivalvojan vaatimukseen valtakunnansalin kunnostamisesta, vaikka kunnostuksen ei katsottu olevan tarpeellinen.

Tästä seurasi pitkällinen oikeudellinen taistelu, jossa osa syrjäytetyistä vanhimmista vaati uudelleennimitystä, mutta he olivat huonosti valmistautuneet. He olettivat olevansa vain yhden tai kahden kelmimäisen yksilön uhreja organisaatiossa, eivätkä tajunneet, että ongelmat, joita he yrittivät osoittaa, olivat systeemistä johtuvia.

Heidän todellinen vihollinen oli Vartiotorniseura itse.

Ehkä kaikkein kirvelevin hetki Menlo Parkin tapauksessa oli, kun Vartiotorniseuran laillinen edustaja Calvin Rouse esitti seuraavan lausuman oikeudessa ...

"Tavallisesti en olisi täällä, mutta tämä on yksi meidän 13000:sta seurakunnasta Yhdysvalloissa. Olemme rakenteeltaan hierarkkinen uskonto aivan kuten katolinen kirkko. Kun Paavi antaa määräyksen hierarkkiassa alempana olevan papin irtisanomisesta, tällä papilla ei enää ole mitään sanomista paikallisen seurakunnan papille kuuluvissa asioissa - seurakunnassa. Sama tilanne kuin tässä. Kantelussaan hän esittää yhden vaatimuksen. Hän vaatii päästä takaisin Menlo Parkin seurakunnan ohjaajaksi ja virkamieheksi. Tämä on ristiriidassa kirkkomme sääntöjen ja määräyksien, sekä annettujen ohjeiden kanssa. Me toimme organisaatiomme sääntökirjan, meidän ohjekirjamme, ja olemme valmistautuneet esittämään todisteet siitä, että tämä on hierarkkinen organisaatio."

Tuomioistuimen puhtaaksikirjoitus, joka sisältää yllä olevan toteamuksen, on saatavilla tästä linkistä

Näin ollen organisaatiolla, joka itse määrittelee olevansa hierarkkinen, on täysi määräysvalta koskien valtakunnansalirakennuksia, mutta seurakunnan jäsenten odotetaan silti maksavan kaiken.

Ei enää "ylijäämävaroja"

Taloudellisen itsenäisyyden jäänteiden lopullinen heikennys seurakuntatasolla tapahtuu sivulla 4 tässä uudessa kirjeessä kohdassa "ylijäämävarallisuus", joka poistaa tehokkaasti kaikki mahdollisuudet varakkaasta omavaraisesta seurakunnasta.

Täten seurakunnat antautuvat taloudellisesti täysin organisaation hallintaan. Ei ole enää mitään tekosyytä kerätä varallisuutta pahojen päivien varalle. Vain "pienet korjaukset" on määrä hoitaa paikallisesti. Mikäli ylijäämävaroja löytyy, vanhimpien täytyy keskustella niiden lähettämisestä Vartiotorniseuralle.

Tällainen riippuvuus "isoveljeen" voi näyttää tavallisen todistajan silmissä virkistävältä, mutta siinä on omat riskinsä. Jos Vartiotorniseura menisi konkurssiin, yksittäiset seurakunnat tulisivat olemaan omillaan ilman pesämunaa, johon voisi turvautua valtakunnansalien alkaessa ränsistyä.

Pakon sanelema "mahdollisuus"?

Ajatus siitä, että seurakuntien tulisi olla jatkuvassa kiitollisuudenvelassa Vartiotorniseuralle kuukausittaisten kiinteiden "lahjoitusten" muodossa, joiden maksamiseen seurakunnat velvoitetaan suostumaan neljän viikon sisällä, on omituinen juttu - ainakin Raamatun ohjeiden mukaan.

Raamatun mukaan Jeesus Kristus rohkaisi antamaan velkoja anteeksi (Mat. 06:12 ; 18:23-35 ) , ja apostoli Paavali neuvoi, että kristittyjen ei pitäisi antaa "pakosta ." - 2 Kor 9:07

Hallintoelimen suoruus pyrkimyksessään saada seurakunnat rahoittamaan mitä tahansa hanketta, on varmasti mielenkiintoa herättävä joillekin, varsinkin kun on paljastunut, että järjestöllä on taskussaan huikeat miljardi dollaria Brooklynin kiinteistöjen myynnistä.

Mutta kun ajatellaan Vartiotorniseuran ilmeistä taloudellista alamäkeä, minkä osoituksena voidaan pitää organisaation supistamisia, puhumattakaan lasten hyväksikäyttöjuttujen aikaansaamasta korvausten uhasta, oli hallintoelimen hyökkäys seurakuntien kassojen ylimääräisiin rahoihin aivan liian helposti ennustettavissa.

Cedars

Alkuperäiset JWsurveyn internetsivut täällä.Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu