Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia
Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys
      
 Jos lähimmäisten karttamiskäytännöllä on raamatulliset perusteet, miksi Vartiotorniseura julkisesti kiistää tämän käytännön?
23.06.2014 Punainen
Kuva oikealla:

Karttamisen kieltäjät: Veikko Leinonen (keskellä) on viimeisin Vartiotorniseuran edustaja, joka vähättelee karttamiskäytäntöä medialle
Vartiotorniseuran edustaja Veikko Leinonen vieraili vähän aikaa sitten Suomen televisiossa ja käytännössä kielsi sen, että Jehovan todistaja -vanhemmat karttaisivat uskonnon jättäneitä lapsiaan.

Kun Leinoselta kysyttiin, voiko Jehovan todistaja -nuori lähteä uskonnosta vapaasti ja elää omaa elämäänsä, hän vastasi ”Ehdottomasti, aivan vapaasti, ja me toivomme, että he palaavat vapaaehtoisesti, ei tule minkäänlaista muuria”.

Kun toimittaja vielä halusi selvennyksen sille, että kartetaanko sellaista henkilöä, Leinonen vastasi hyvin painokkaasti ”ei” useaan kertaan – sanojaan varoen ehkäpä sen takia, että Jehovan todistajat ovat viime aikoina olleet tapetilla oikeuskäytäntöjensä vuoksi.

Näin sivuuttaessaan todistajien karttamiskäytännön Leinonen seurasi usean muun Vartiotorniseuran maiden edustajien esimerkkiä, kun he ovat nähneet tarpeelliseksi esittää todistajien uskomuksia väärässä valossa medialle.

Välittämättä Leinosen motiiveista ne, jotka tuntevat Vartiotorniseuran opit, tietävät, että Leinosen karttamisopin kiistäminen on täysin ristiriidassa todistajille annettavan ohjeistuksen kanssa. Vartiotorni heinäkuun 15. päivältä (yhtä esimerkkiä lainatakseni) meni jopa niin pitkälle, että vertasi erotettuja teini-ikäisiä Nadabiin ja Abihuun, hairahtuneisiin pappeihin, jotka jumala tappoi.

”Tänä päivänä Jehova ei heti tapa niitä, jotka eivät tottele hänen lakejaan”, artikkeli huomioi. ”Hän rakkaudellisesti antaa heille mahdollisuuden katua pahoja tekojaan. Mutta miltä Jehovasta tuntuisi, jos väärintekijän vanhemmat laittaisivat hänet jatkuvasti testiin pitämällä tarpeetonta yhteyttä erotettuun lapseensa?” (Ks. Vartiotorni 15.7.2011, s. 32)

Tämän tyyppisillä Vartiotornin sanelemilla pakotteilla on todellinen vaikutus lukemattomiin perheisiin, jotka on tarpeettomasti revitty hajalle vain sen takia, koska perheenjäsen on päättänyt olla alistumatta hallintoelimen mielivaltaiseen käskyvaltaan.

Todistajien kannattaisi miettiä, miksi heidän edustajiensa on turvauduttava kiertelyyn ja valehteluun , kun heiltä kysytään karttamisesta. Kuitenkin eikö karttamisjärjestely ole Jehovalta tuleva käsky? Eikö sen perusteella Vartiotornin edustajien pitäisi olla innokkaita kertomaan läpinäkyvästi karttamisjärjestelystä, huolimatta siitä mitä seurauksia sillä olisi julkisuudessa?

Mietihän seuraavaa kappaletta vuoden 2008 Vartiotornista:

”Yli 40 vuotta Jeremia kohtasi välinpitämättömyytta, vastustusta, pilkkaa ja jopa fyysistä väkivaltaa. (Jer. 20: 1, 2) Toisinaan hän olisi halunnut luovuttaa. Kuitenkin hän jatkoi sinnikkäästi epäsuositun viestin välittämistä vastaanottamattomalle yleisölle. Jumalan voiman avulla Jeremia saavutti jotain sellaista, mitä hän ei olisi voinut koskaan yksin saavuttaa. - Lue Jeremia 20: 7-9” - Vartiotorni 15.7. s. 7.

Jos Jeremia kerran sinnikkäästi jaksoi levittää epäsuosittua sanomaa jopa fyysisen uhan edessä, eikö tämän pitäisi toimia esimerkkinä myös Vartiotorniseuralle ja sen tiedotushenkilöstölle? Jos Jehovan todistaja ei pysty selittämään Jehovalta tullutta käskyä, kun siitä häneltä suoraan kysytään, vain koska tuo käsky on epäsuosittu, niin eikö hän silloin pelkää enemmän ihmisiä ja häpeä jumalaansa?

Siitä ei ole epäilystäkään, että Vartiotorniseuran harjoittama karttamisjärjestely on epäsuosittu suuren yleisön keskuudessa ja syystäkin. Karttamisjärjestely on sadistinen käytäntö, jossa hyväksikäytetään henkilön perhettä rankaisukeinona siitä, että hän on jättänyt uskontonsa ja jo sellaisenaan karttamisjärjestely loukkaa ihmisen perusoikeuksia.

Sen sijaan, että Vartiotorniseura kohtaisi tämän ylistämänsä käytännön seuraukset julkisuudessa, mitä ne sitten olisivatkaan, he taipuvat pienimmänkin mediahuomion edessä. Sen vilpilliset kiistämiset ja kiertelyt ovat sekä raukkamaisia että mauttomia.

Vaikka heidän vilpillinen taktiikkansa voi johtaa yksittäisiä toimittajia hetkeksi harhaan, jotkut meistä seuraavat heidän tekemisiään tarkasti ja aikovat jatkossakin saada Vartiotorniseuran vastuuseen.
   


Alkuperäiset JWsurveyn internetsivut täällä.
Katso YouTube-video täältä.Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity