Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset

Kuvat: JW.ORG

Lisää linkkejä
    Miksi Jehovan todistajat aloittavat jatkuvasti oikeusjuttuja?
06.04.2022 Johanneksen poika (Päivitetty 14.04.2022)Jehovan todistajat väittävät, että he ovat ”alamaisia esivalloille”.

Helmikuun 1. päivän Vartiotornissa vuonna 1993 kerrottiin sivulla 17 alamaisuudesta esivalloille näin:

11 Jumalinen alamaisuus vaatii myös sitä, että tottelemme esivaltoja. Roomalaiskirjeen 13:1:ssä meitä neuvotaan: ”Olkoon jokainen sielu alamainen esivalloille, sillä ei ole valtaa muutoin kuin Jumalalta; olemassa olevat vallat ovat suhteellisissa asemissaan Jumalan asettamina.” Nämä sanat merkitsevät muun muassa sitä, että meidän täytyy totella liikennesääntöjä ja maksaa tunnontarkasti verot ja tullit, kuten apostoli Paavali huomauttaa Roomalaiskirjeen 13:7:ssä.

Piti maksaa tunnontarkasti verot.

Täytyykö yhteiskunnan säätämät verot todella maksaa, niin kuin edellä mainittu Vartiotornin kirjoitus kertoo? Mitä Raamattu kertoo?

Jeesuksen uskonnolliset vastustajat yrittivät saa Jeesuksen ansaan. He kehittelivät ovelan juonen. He kysyivät Jeesukselta verojen maksusta. Jeesuksen vastaus voisi saada hänet sanomaan jotain, joka ärsyttää joko roomalaisia tai juutalaisia. Miten Jeesus selviytyi koettelevasta tilanteesta?


Kuva: JW.ORG

Jeesuksen vastustajat kysyivät: ”Onko meidän oikein maksaa keisarille henkilöveroa vai ei?”. Mitä Jeesus vastasi? Hän pyysi näyttämään verorahan. Hänelle tuotiin denaari. Jeesus kysyi heiltä: ”Kenen kuva ja nimi tässä on?” He vastaavat: ”Keisarin.” Sitten hän antoi erinomaisen ohjeen: ”Antakaa siis takaisin keisarille, mikä kuuluu keisarille, mutta Jumalalle, mikä kuuluu Jumalalle.” (Matteus 22:18-21.)

Lue lisää täältä.

Maksavatko Jehovan todistajat kaikki ne verot, mitkä "esivallat" ovat määränneet? Eivät. He nostavat oikeusjuttuja vältyyäkseen verojen maksusta. He toimivat täysin vastoin Jeesuksen neuvoja.

 
Jehovan todistajat yrittävät saada verovapauden Belgiassa

Tämä kirjoitus perustuu La Libren tekemään uutiseen. Uutista on hiukan editoitu ja lyhennetty.
 

Kuva: JW.ORGEuroopan ihmisoikeustuomioistuin (ECHR) moitti Belgiaa vakavasti ja huomautti, että sen uskontojen tunnustamismenettely on mielivaltainen ja epämääräinen. Strasbourgin tuomarit, joihin Jehovan todistajat viittaavat, huomauttivat, että Belgia on uskonnonvapauden osalta syrjinyt Jehovan todistajia suhteessa kuuteen Belgiassa tunnustettuun uskontoon.

Kaikki alkoi Brysselin pääkaupunkiseudun parlamentin 23. marraskuuta 2017 hyväksymästä asetuksesta. Tekstissä määrättiin, että verovuodesta 2018 alkaen kiinteistöverovapaus rakennusten osalta, joihin jumalanpalvelus kohdistuu, on vastedes varattu vain "tunnustetuille uskonnoille". Tavoitteena oli välttää niin kutsuttujen "fiktiivisten" kulttien rakennusten väärinkäyttö.

Kuusi tunnustettua uskontoa

Jehovan todistajat eivät kuitenkaan ole "tunnustettu uskonto" Belgiassa. Tällä hetkellä Belgia tunnustaa kuusi uskontokuntaa: katoliset, protestantit, juutalaiset, anglikaanit, muslimit ja ortodoksit. Kaksi muuta kulttia ovat hakeneet tunnustusta: buddhalaisuus (vuonna 2006) ja hindulaisuus (vuonna 2013). Näistä pyynnöistä ei ole vielä tehty päätöstä.

Brysselin määräyksen jälkeen yhdeksältä Brysselin Jehovan todistajien seurakunnalta evättiin siksi vapautus kiinteistöverosta, joka niillä oli siihen asti. He nostivat kumoamiskanteen perustuslakituomioistuimeen, joka hylkäsi sen marraskuussa 2019.


Kuva: JW.ORG

Perustuslakituomioistuin katsoi erityisesti, että uskonnon tunnustamisen kriteeri ei ollut suhteeton, koska tunnustamattomat uskonnot voivat hakea tunnustamista.

Jehovan todistajat eivät olleet tyytyväisiä tähän ja hakivat muutosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta. Tämä kiinteistövero on merkittävä taakka heidän yhdeksälle seurakunnalleen Brysselissä. Se edustaa 23 prosenttia saaduista lahjoituksista, jotka ovat heidän ainoa rahoituslähteensä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että tämä määräys ei ole merkityksetön ja vaikuttaa huomattavasti Jehovan todistajien toimintaan. Tämä seuraa siis Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklasta (oikeus uskonnonvapauteen).

Hallitus vastasi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, että jos Jehovan todistajat haluavat hyötyä verovapaudesta, he voisivat hakea tunnustamista. He vastasivat, että on turhaa hakea tällaista tunnustusta, koska siinä on monia epävarmuustekijöitä.
 


Lue alkuperäinen uutinen kokonaan täältä.

Lue myös tämä uutinen.

Tietolähteenä on myös TJ EM FOCOJehovan todistajat ja Rooman kaupunki käyvät Italian tuomioistuimissa kiistaa veronkannosta

TJ EM FOCO - sivusto kertoo, että Rooman kaupungintalo on ilmoittanut Jehovan todistajille, että he eivät ole maksaneet veroja joistakin heidän kaupungissa olevista kiinteistöistään. Uskonnollinen järjestö väittää, ettei se ole velvollinen maksamaan veroja, koska sen kiinteistöt ovat palvontapaikkoja ja paikallisen lain mukaan uskonnolliset temppelit on vapautettu verosta.

Rooman kaupunki väittää, että Jehovan todistajien on maksettava veroja joistakin rakennuksistaan, koska monia niistä ei käytetä palvontapaikoina. Esimerkkinä on haaratoimisto, joka toimii asuntolana, jossa useat sen työntekijöistä asuvat.

Rooman kaupungille Jehovan todistajien Betel ei ole uskonnollinen temppeli, ja uskonnollisella järjestöllä on velvollisuus maksaa kiinteistöveroa, mistä sen asianajajat eivät ole samaa mieltä ja ovat vieneet asian tuomioistuimeen.
Studio Sottocasa kertoo, että ajoittain syntyy kiistoja palvontapaikkojen verotuksesta. Mm. roomalaiskatolisen kirkon kirkkorakennukset, sairaalat, hoitokodit ja kaikki muut rakennukset, jotka on tarkoitettu uskonnon harjoittamiseen, on nykyisen lainsäädännön mukaan vapautettu kunnallisista kiinteistöveroista.

Perustelut ovat selvät: veroa ei saa periä rakennuksista, joiden tarkoitus on yhteisön sosiaalis-hengellinen avustaminen.

Tästä määritelmästä haluavat hyötyä myös muut uskonnolliset yhdistykset, jotka sanovat suorittavansa samoja tehtäviä kuin katolinen kirkko. Muutkin uskonnolliset yhteisöt väittävät, että heidän perimmäisenä tavoitteenaan olisi myös henkinen ja hengellinen hoito ja avustaminen.

Italian perustuslaissa tunnustetaan vapaus harjoittaa jumalanpalvelusta missä tahansa muodossa, levittää uskontoa ja harjoittaa sen rituaaleja yksityisesti tai julkisesti, kunhan se ei ole haitallista moraalille. Lisäksi määrätään, että "Yhdistyksen tai laitoksen kirkollinen luonne ja uskonnon tai jumalanpalveluksen tarkoitus ei voi olla syynä erityisiin lainsäädännöllisiin rajoituksiin tai erityisiin verorasitukseen sen muodon, oikeudellisen kyvyn tai minkäänlaisen toiminnan vuoksi."

Lainsäätäjä määrittää, mitkä uskonnot "eivät ole moraalin vastaisia" ja tekevät niiden kanssa erityissopimuksia. Ne tehdään valtion ja eri "uskontojen" edustajien välillä, joiden tehtävänä on tunnustaa tämä uskonyhteisö hyväksytyksi uskonnoksi Italiassa. Näin ollen vuosien saatossa esimerkiksi Waldensian Table, Union of Jewish Communities, Evankelis Lutheran Church, Buddhist Union ja Hindu Union on virallisesti tunnustettu. Edellä mainittujen uskontojen ja Italian valtion välisiä suhteita säätelevät samat sopimukset ja verosäännöt, jotka koskevat katolista kirkkoa. Muita uskontoja ei ole vielä tunnustettu Italiassa, ja syitä tähän on pohjimmiltaan kaksi: papistoon verrattavan yhtenäisen edustuksen puute (esim. muslimit, jotka jakautuvat kahteen suureen ryhmään, shiioihin ja sunneihin), tai koska heitä pidetään "potentiaalisesti vaarallisina", koska he voisivat manipuloida jäseniään (kuten Jehovan todistajat ja skientologit).

Kun valtio ei tunnusta kulttia, verokohtelu ja uskontojen ja viranomaisten väliset suhteet delegoidaan yksittäisille hallinnonaloille.

Jehovan todistajien yhdyskunta on jättänyt maksamatta veroja vuosina 2005, 2006 ja 2007. Seurakunnat ovat valittaneet tuomioistuimelle ja vaativat verovapautta kiinteistöilleen. Jehovan todistajien rakennuksia on käytetty maatalous- ja karjantuotantoon sekä ulkomaisten uskonnollisten palvelijoiden majoittamiseen, mikä tekee rakennuksesta hotellin kaltaisen.

Näistä syistä Roma Capitalen kunta haastoi Jehovan todistajien seurakunnat oikeuteen maksamattomien verojen takia vuosina 2005, 2006, 2007. Seurakunnat valittivat tuomioistuimeen ja vaativat, että kiistanalaiset kiinteistöt luokiteltaisiin palvontapaikoiksi ja siten ne olisi vapautettu verojen maksamisesta.
 

 
Mikä on Jehovan todistajien järjestön olemassaolon tarkoitus?

Vuoden 2007 marraskuun ensimmäisen päivän Vartiotornissa sivulla 17 kerrotaan näin:

Jehovan todistajilla on monia hankkeita, jotka tähtäävät samaan tavoitteeseen kuin Vartiotorni-lehti: tarkoitus on ylistää Jehovaa kaikkeuden Suvereenina Herrana ja julistaa hänen Valtakuntansa hyvää uutista (Matteus 24:14; Ilmestys 4:11).

Viime vuosien tapahtumat osoittavat kuitenkin, että Jehovan todistajien tarkoitus on jossain määrin muuttunut. He nostavat oikeusjutuja monissa maissa pelkästään taloudellisista syistä, vaikka Jeesus kehotti maksamaan verot, jotka "keisari" on asettanut.

Muutos näkyy myös siinä, että viime vuosina on useaan otteeseen haettu päteviä lakimiehä Jehovan todistajien järjestön käyttöön. Tässä on kaksi esimerkkiä:


Esimerkki 1

Tammikuun 13. päivänä 2015 USA:n haaratoimisto oli lähettänyt kaikille amerikkalaisille vanhimmille kirjeen, missä haettiin vapaaehtoiseen Betel-palvelukseen korkeasti koulutettuja lakimiehiä. Saman kirjeen lopussa vahvistettiin se koulutuskielteisyys, mistä Vartiotorni-seura on tullut tunnetuksi.

Kokeneita, kypsiä ja hengellisesti päteviä lisensioituja asianajajia ja avustajia tarvitaan avustamaan töissä Betelissä. (Fil. 1:7) Erityinen tarve on niistä, jotka omaavat kokemusta oikeudenkäynneistä, yritysasioista tai kiinteistökaupoista...

Huomatkaa, että me emme rohkaise yksilöitä tavoittelemaan korkeampaa koulutusta tai yliopistotutkintoja saavuttaakseen lakiasioihin liittyvät taidot.

Esimerkki 2

Yhdysvalloissa on vuodettu elokuun 2021 alussa julkisuuteen kirje, jonka on lähettänyt Jehovan todistajien päätoimisto seurakunnan vanhimmille. Kirjeessä etsitään lakimiehiä, jotka palvelisivat Jehovan todistajien päätoimiston etuja ja myös eri maissa toimivien haaratoimistojen etuja.

Kirjeessä mainitaan, että lakimiehiä tarvitaan mm. oikeudenkäynteihin. Ilmeisesti Jehovan todistajien johtoportaalla on tiedossaan sellaisia oikeudenkäyntejä, joista on vaikea selviytyä. Nämä saattavat koskea mm. lasten seksuaalista hyväksikäyttöä Jehovan todistajien seurakunnissa eri puolilla maailmaa.
 
        


Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity