Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset

Kuvat: JW.ORG

Lisää linkkejä
    Havaintoja Raamatusta ja Jehovan todistajien suhtautumisesta siihen
13.06.2022 Tuomas Yläjuurakko
Kuvat: JW.ORG

Raamattu on kristillisen teologian perusta. Vaikka kristilliset uskontokunnat tulkitsevat Raamattua eri tavoin, pitävät ne sitä kuitenkin Jumalan Sanana.


Toinen Pietarin kirje 1:20,21 KR92
20 Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. 21 Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.

Raamattua tutkineet ovat voineet todeta, että sen monet ennustukset osoittavat niiden olevan lähtöisin Jumalalta, kuten Pietari vakuuttaa, sillä ihmisiltä ne eivät ole voineet olla lähtöisin, koska ihmisellä ei ole kykyä nähdä kauas tulevaisuuteen.

Jehovan todistajat suhtautuvat Raamattuun siten, että sen teksti on kaikilta osin lähtöisin Jumalalta. Heidän mukaansa ihmiset ovat toimineet vain kirjureina, jotka ovat kirjoittaneet Jumalalta saamansa tiedon kaikkien tiedoksi, jotta he osaisivat elää Jumalan tahdon mukaista elämää.

Toinen kirje Timoteukselle 3:16 Um18
16 Koko Raamattu on kirjoitettu Jumalan hengen ohjauksessa, ja se on hyödyllinen opettamisessa, ojentamisessa, oikaisemisessa ja oikeaan toimintaan valmentamisessa,
 
Jehovan todistajat perustelevat suhdettaan Raamatun teksteihin näillä Paavalin Timoteukselle kirjoittamilla sanoilla. Heidän käyttämänsä Uuden maailman käännös kääntää tuon tekstin harhaan johtavalla tavalla. Tuolloin ei vielä ollut olemassa "Raamattua" siinä muodossa kuin se meillä nyt on. Paavali ei voinut viitata sellaisten kirjoitusten kokoelmaan, jota ei vielä silloin ollut, ja joka vasta myöhemmin koottiin "Raamatuksi".

Kirkkoraamattu 1992 kääntääkin tuon kohdan oikeammin.

Toinen kirje Timoteukselle 3:16 KR92
16 Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään.

Kirkkoraamatun käännöksessä ei viitata "Raamattuun", vaan "pyhiin kirjoituksiin", eli ns. Vanhan testamentin profeetallisiin kirjoituksiin. Pietarin mukaan "pyhien kirjoitusten ennustuksiin", jotka eivät voineet olla lähtöisin kirjoittajalta itseltään, vaan olivat "Jumalan Hengestä syntynyttä kirjoitusta".

Toinen kirje Timoteukselle 3:15 KR92
15 Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen.

Timotetus tunsi "pyhät kirjoitukset" eli Vanhan testamentin profeetalliset kirjoitukset myös niiltä osin, mitkä viittasivat Jeesukseen.

Kirje galatalaisille 3:8 KR92
8 Pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltäpäin, että Jumala tekee vanhurskaiksi kansat, kun ne uskovat. Jumala näet ilmoitti edeltäpäin Abrahamille hyvän sanoman: sinun kanssasi saavat kaikki kansat siunauksen.

Vanhan testamentin profeetallinen punainen lanka on Jeesus, johon kirjoittajat eri tavoin viittaavat. Jumala paljasti näissä "pyhissä kirjoituksissa" jopa Jeesuksen tuloajan, jonka Daniel kirjasi muistiin. - Dan.9:24-26

Kristittyinä voimme uskoa, että Vanhan testamentin profeetalliset kirjoitukset ovat lähtöisin Jumalalta, varsinkin Jeesukseen liittyvät. Ne ovat meille hyvin merkittäviä koska kristillinen uskomme perustuu ensisijaisesti Jeesuksen opetuksiin, joka näiden ennustusten täyttymyksenä tuli maan päälle.

Voimmeko uskoa, että Raamatun teksti kaikilta osin on lähtöisin Jumalalta?

Asiaan tarkemmin perehdyttyä voidaan huomata, että emme voi uskoa kaikkien tekstien olevan lähtöisin Jumalalta. Teksteissä näkyy kirjoittajan oma inhimillinen puoli. Se ei tarkoita sitä, etteikö kirjoittajan kertomuksiin voitaisi lainkaan luottaa. Kerrottujen tapahtumien yksityiskohdat vain osoittavat, että kertojalla on tapahtumasta oma näkemys, joka ei saata olla aivan oikea.

Evankeliumin kirjoittajien kertomat tapahtumat Jeesuksen haudalla osoittaa, miten he kertovat tapahtuman yksityiskohdat oman näkemyksensä ja muistinsa mukaan - ei Jumalan ilmoituksen mukaan.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 28:1-8 KR92
Evankeliumi Markuksen mukaan 16:1-8 KR92
Evankeliumi Luukkaan mukaan 24:1-9 KR92
Evankeliumi Johanneksen mukaan 20:1-18 KR92

Matteuksen mukaan naisten tultua haudalle enkeli vieritti haudan oviaukon kiven sivuun ja istui sille.

Markuksen mukaan naisten tultua haudalle oli oviaukon kivi jo vieritetty sivuun ja haudassa istui enkeli.

Luukkaan mukaan oviaukon kivi oli vieritetty sivuun naisten tullessa haudalle ja hauta oli tyhjä. Heidän sitä ihmetellessään heidän luokseen tuli kaksi enkeliä.

Johanneksen mukaan oviaukon kivi oli vieritetty sivuun vain yhden naisen, Magdalan Marian tullessa haudalle. Hän lähti kertomaan asiasta mm. Pietarille, joka tuli haudalle ja totesi sen tyhjäksi. Marian jäädessä haudalle ja kurkistaessaan sinne siellä istui kaksi enkeliä. Paikalle tuli myös Jeesus.Myös kertomukset Jeesuksen veden päällä kävelystä eroavat toisistaan.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 14:24-32 KR92
Evankeliumi Markuksen mukaan 6:47-51 KR92
Evankeliumi Johanneksen mukaan 6:19-21 KR92
 
Matteuksen mukaan Pietari poistui veneestä kävelläkseen Jeesusta vastaan. Yhdessä he lopulta nousivat veneeseen.

Markuksen mukaan vain Jeesus nousi veneeseen. Pietarista ei kerrota mitään.

Johanneksen mukaan Jeesus ei noussut lainkaan veneeseen, koska vene tuli juuri rantaan.Nämä kaksi esimerkkiä osoittavat, että kertomukset perustuivat kirjoittajien omaan muistiin ja näkemykseen - ei Jumalalta tulleeseen tietoon. Jos kirjoittajat olisivat saaneet kirjoittamansa tekstin Jumalalta, kertomukset eivät olisi voineet erota toisistaan näinkin merkittävästi.

Emerituspiispa Eero Huovinen on tämän myös todennut:

Studio55.fi
- Uudessa testamentissa on neljä evankeliumia, jotka kaikki kertovat näistä tyhjän haudan tapahtumista: Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. On oikeastaan aika ymmärrettävää, että kaikki nämä evankelistat katsovat ja muistavat vähän eri tavoin sen, mitä haudalla todella tapahtui. Niistähän monet ovat kirjoitetut vuosikymmeniä näiden tapahtumien jälkeen. Kun Markus kirjoittaa 30 vuotta tapahtumien jälkeen ja Johannes 50-60 vuotta tapahtumien jälkeen, niin he muistavat eri tavalla, Eero Huovinen sanoi lähetyksessä.

Jeesuksen ylösnousemus on kristillisen uskon yksi peruskivistä, joten kertomukset tapahtumista Jeesuksen haudalla on yksi merkittävimmistä tapahtumista, joita Raamatusta voimme lukea. Evankeliumin kirjoittajien toisistaan eroavat kertomukset osoittavat, ettemme voi kaikilta osin luottaa heidän kirjoituksiinsa. Jos näin merkittävän tapahtuman teksti ei ole kaikilta osin luotettavaa, ei todennäköisesti heidän kirjoittamansa teksti joissain muissakin kohdin ole täsmällisesti oikeaa.

Tämä ei tarkoita sitä, ettemme voi lainkaan luottaa evankeliumeissa kerrottuihin tapahtumiin, kuten Jeesuksen ylösnousemukseen ja hänen veden päällä kävelyynsä. Meidän on vain tunnustettava näissä kertomuksissa näkyvä inhimillinen epätäsmällisyys.

Kun Jeesukseen liittyvien tapahtumien kerronnassa on tällaista inhimillistä epätäsmällisyyttä, miksei sitä voisi olla myös Vanhan testamentin teksteissä?

Tämä, epäilemättä monille yllättävä havainto, opettaa meitä suhtautumaan Raamatun teksteihin tavalla, jolloin emme tartu yksittäisiin teksteihin ja ryhdy saivartelemaan niillä, vaan keskitymme siihen oleelliseen, mikä kerrotun tapahtuman tarkoitus ja mahdollinen opetus on.

Joudumme myös tunnustamaan, ettemme ehkä ymmärrä aivan oikealla tavalla joidenkin profetioiden ja tapahtumien merkitystä. Kuten Pietari totesi: "etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä". Ymmärtämiseen tarvitaan apua, jota Jehovan todistajat uskovat saavansa hallintoelimeltään, joka heidän mukaansa on Jumalan viestintäkanava. Heidän oppihistoriansa osoittaa kuitenkin, että väitetystä Jumalan avusta huolimatta "pyhien kirjoitusten ennustuksia" ei ole ymmärretty oikein.

Jehovan todistajien ja joidenkin muiden harhaan johtavat selitykset eivät kuitenkaan hämärrä sitä profeetallista punaista lankaa, joka johtaa Jeesukseen ja hänen opetuksiinsa.

Jeesuksen opetukset ovat kristillisen uskomme ydin. Hänen profeetalliset sanansa tulevaisuudesta toteutuivat, kun kristillisyys korvasi juutalaisuuden, ja juutalaisen yhteiskunnan loppu koitti v.70. Ennen tuota loppua elettiin "lopun aikoja", joka tarkoitti juutalaisen yhteiskunnan loppua. Se ei tarkoittanut tätä meidän aikaamme, jota Jehovan todistajat kutsuvat "lopun ajaksi" soveltaessaan nuo Jeesuksen profeetalliset sanat myös meidän aikaamme.

Ennustukset toteutuivat silloisen sukupolven aikana. Jos nämä ennustukset olisi voinut kohdistaa myös meidän aikaamme, olisi niiden pitänyt toteutua sen sukupolven aikana, jolloin "lopun aika" Jehovan todistajien mukaan alkoi. Ne eivät toteutuneet, joten näiden ennustusten kohdistaminen myös meidän aikaamme osoittautui Jeesuksen profetian harhaan johtavaksi tulkinnaksi.

Jeesus saattoi viitata myös kauemmaksi tulevaisuuteen kuten myös Johannekselle paljastamistaan tiedoista Ilmestyskirjassa voisimme päätellä. Mutta kukapa nuo tiedot oikein tulkitsee?

Ovatko opetuslasten kirjoitukset tarkoitettu myös kaikkina myöhempinä aikoina eläville kristityille?

Opetuslasten tekstit kirjoitettiin ensisijaisesti silloisille kristityille. Nämä kirjoitukset sovelsivat Jeesuksen opetuksia silloisessa kulttuurissa eläville, jolloin Mooseksen laki oli vielä vaikuttamassa ja piti ottaa jossain määrin huomioon. Myös juutalainen, kreikkalainen ja roomalainen kulttuuri tuli huomioida.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 9:19-23 KR92
19 Vaikka olen vapaa ja kaikista riippumaton, olen ruvennut kaikkien orjaksi voittaakseni Kristukselle mahdollisimman monia. 20 Voittaakseni hänen omikseen juutalaisia olen näille ollut kuin juutalainen; voittaakseni lain alaisina eläviä olen näille ollut kuin lain alainen, vaikka en olekaan lain alainen. 21 Voittaakseni ilman lakia eläviä olen näille ollut kuin eläisin ilman lakia, vaikka en olekaan Jumalan lakia vailla – onhan minulla Kristuksen laki. 22 Voittaakseni heikkoja olen näille ollut heikko. Kaikille olen ollut kaikkea, jotta pelastaisin edes muutamia. 23 Kaiken tämän teen evankeliumin vuoksi, jotta olisin itsekin siitä osallinen.

Paavali eli tuolloin monien perinteiden ja kulttuurien ristiaallokossa. Hän pyrki huomioimaan kaikkia tavalla, joka ei aiheuttaisi sellaisia ristiriitoja, että ne estäisivät omaksumasta Jeesuksen opetusten perimmäistä tarkoitusta. "Kaikille olen ollut kaikkea, jotta pelastaisin edes muutamia."

Mistä voisimme päätellä, että opetuslasten kirjoitukset oli tarkoitettu ensisijaisesti silloisille kristityille, eikä meille sillä painoarvolla, jolla Jehovan todistajat näihin kirjoituksiin suhtautuvat?

Toinen kirje Timoteukselle 3:1 KR92
1 Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 10:11 KR92
11 Nämä tapahtumat ovat varoittavia esimerkkejä, ja ne on kerrottu ojennukseksi meille, joiden osana on elää lopun aikoja.

Paavali kirjoitti nämä sanat Timoteukselle ja korinttilaisille, jotka elivät juutalaisen yhteiskunnan viimeisiä päiviä. Paavali ei siis kirjoittanut meille, kuten Jehovan todistajat nämä kohdat tulkitsevat.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 11:4-7 KR92
4 Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä. 5 Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois. 6 Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä.

Paavali kirjoitti nämä sanat korinttilaisille, joiden keskuudessa oli taustaltaan juutalaisia ja kreikkalaisia. Heidän tapansa naisten pään peittämisestä yhteen kokoontumisissa erosivat, ja siitä oli vaarassa tulla seurakuntaa jakava riidan aihe. Tästä tilanteesta johtuen Paavali antoi tämän ohjeen.

1.Kor.11:2-34 Kommentaariraamattu Raamattu Kansalle v.2018
Jakeissa Paavalin ensisijainen huoli oli kunnioituksen puute jumalanpalveluksessa. Pään peittäminen saattaa tuntua merkityksettömältä, mutta siitä oli tullut iso ongelma kulttuurien yhteentörmäyksen takia. Juutalaiset naiset peittivät aina päänsä jumalanpalveluksessa, sillä julkinen esiintyminen ilman päänpeitettä oli merkki löyhästä moraalista. Kreikkalaiset naiset taas olivat ehkä tottuneet osallistumaan jumalanpalvelukseen peittämättä päätään. Paavali oli jo aiemmin käsitellyt seurakunnassa vallitsevaa hajaannusta ja epäjärjestystä, jotka molemmat liittyivät tähän kysymykseen. Hänen ohjeensa perustuivat haluun vahvistaa seurakunnan yhtenäisyyttä ja ottaa huomioon, mikä oli sopivaa yhteisissä kokoontumisissa.
- - Vaikka monet Paavalin ohjeista liittyvät kulttuuriin, kuten naisten pään peittäminen, periaatteet niiden taustalla ovat ajattomia: puolison kunnioittaminen, sovelias käytös jumalanpalveluksessa ja Jumalan pitäminen elämän keskipisteessä. Jos jokin teko loukkaa muita tai aiheuttaa hajaannusta, kannattaa muuttaa toimintaansa niin, että se edistää yhteyttä. Paavali ei pyytänyt naisia peittämään päätä seurakunnassa siksi, että se olisi ollut hengellisempää, vaan sen vuoksi, ettei seurakuntaan olisi syntynyt hajaannusta pikkuasiasta, joka käänsi katseen pois Kristuksesta.

Jehovan todistajat noudattavat tätä naisten pään peittämistä koskevaa Paavalin ohjetta, silloin kun nainen toimii opettajana miehen sijasta. Ohje oli kuitenkin tarkoitettu silloisissa oloissa eläville naisille - ei meille tänä aikana eläville. "Paavali ei pyytänyt naisia peittämään päätä seurakunnassa siksi, että se olisi ollut hengellisempää, vaan sen vuoksi, ettei seurakuntaan olisi syntynyt hajaannusta pikkuasiasta". Jos tuota ohjetta tarkoin noudatettaisiin, ei naisten tulisi leikata hiuksiaan lyhyeksi, koska "hiusten leikkaaminen - - on naiselle häpeällistä". Näin tarkoin Jehovan todistajat tätä ohjetta eivät kuitenkaan noudata.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 14:33-35 KR92
33 - - Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, 34 naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo. 35 Jos he tahtovat tietoa jostakin, heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa.

Ensimmäinen kirje Timoteukselle 2:11-15 KR92
11 Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. 12 Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti. 13 Ensinhän luotiin Aadam ja sitten Eeva, 14 eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. 15 Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä, Jumalalle pyhitettyä elämää.

Paavalin suhde naisiin on yllättävän kielteinen ja väheksyvä. Heidän ei ole lupa puhua seurakunnan kokouksissa saati, että osallistuisi opettamiseen. Nainen on myös pääsyyllinen syntiinlankeemukseen. Vain lasten synnyttäjänä hän voi pelastua, edellyttäen, että hän pysyy uskossa ja elää hillittyä elämää.

Miksi Paavali suhtautui naisiin näin väheksyvästi toisin kuin Jeesus, jonka suhtautumisessa naisiin ei voida nähdä vastaavaa asennetta? Se johtui silloin vielä vahvasti vallinneesta juutalaisesta kulttuurista ja perinteeksi kehittyneestä suhteesta naisiin.

https://veliloponen.com/?p=92
Juutalaisessa ajattelussa nainen oli usein toisarvoinen. Eräs rabbi on sanonut, että hän mieluummin polttaisi Raamatun kuin antaisi naisen lukea sitä. Vaikka sapattikäskyyn ja siihen liittyvään synagogajumalanpalvelukseen suhtauduttiin hyvin vakavasti, naisten kohdalla siinäkin tehtiin poikkeus. Naisten ei tarvinnut osallistua synagogajumalanpalvelukseen, koska ajateltiin, että siitä ei kuitenkaan olisi mitään hyötyä naisille. Pohtivatpa jopa jotkut oppineet juutalaiset, onko naisella ollenkaan sielua. Samaa pohtivat myös jotkut keskiajan kristityt teologit. Paikoin oli myös hyvinkin laajalle levinnyt käsitys, että nainen ei mitenkään voi noudattaa Jumalan säädöksiä, vaan nainen on kaiken synnin alkusyy.

Jehovan todistajat pyrkivät noudattamaan näitä Paavalin naisia koskevia ohjeita. Nainen ei saa osallistua opettamiseen. Tätä kieltoa kierretään kuitenkin siten, että nainen voi olla seurakunnan edessä keskustelemassa toisen naisen kanssa tarkoituksena harjoitella ihmisten tapaamista kenttätyössä. Tämä naisten välinen keskustelu on kuitenkin tarkoitettu opetukseksi koko seurakunnalle, joten näin nainenkin voi osallistua opettamiseen. Jos Paavalin ohjetta tarkoin noudatettaisiin merkitsisi se, että "naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa - - en salli, että nainen opettaa".

Paavalin naisia koskevat ohjeet johtuivat silloisesta kulttuurista, eikä niitä voida soveltaa sellaisenaan enää meidän aikaamme. Tähän johtopäätökseen emme voi olla tulematta.

Apostolien teot 15:5,6,11,19-21 KR92
5 Silloin eräät uskoon tulleet fariseukset puuttuivat asiaan ja sanoivat, että kääntyneet pakanat oli ympärileikattava ja velvoitettava noudattamaan Mooseksen lakia. 6 Apostolit ja vanhimmat kokoontuivat käsittelemään tätä kysymystä.
11 Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo, samalla tavoin kuin heidät.»
19 Tästä syystä ei mielestäni pidä hankaloittaa niiden elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät Jumalan puoleen. 20 Meidän on kuitenkin lähetettävä heille kirje ja kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalanpalvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta verta ei ole laskettu. 21 Onhan Mooseksen laki jo ikimuistoisista ajoista tullut tunnetuksi joka kaupungissa, kun sitä luetaan synagogissa jokaisena sapattina.»
_____
15:20 "Haureus" tarkoittanee tässä Vanhassa testamentissa kiellettyjä sukulaisavioliittoja, ks. 3.Moos.18:6-18.

Jerusalemiin kokoontuneet apostolit ja vanhimmat päättivät, ettei Mooseksen lain mukainen ympärileikkaus koskenut enää kristittyjä. Heidän tuli vain karttaa epäjumalille uhrattua lihaa, verta, lihaa, josta verta ei ole laskettu, sekä Mooseksen lain mukaan määriteltyä haureutta. Heidän ohjeensa perustui kuitenkin edelleen Mooseksen lain kunnioittamiseen: "Onhan Mooseksen laki jo ikimuistoisista ajoista tullut tunnetuksi".

Miten Paavali sovelsi tätä apostolien ohjetta korinttilaisille kirjoittamassaan kirjeessä?

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 8:1,2,8,9 KR92
1 Sitten on puhuttava epäjumalille uhratusta lihasta. Meillä kaikilla toki on tästä asiasta tieto. Mutta tieto tekee ylpeäksi, rakkaus sen sijaan rakentaa. 2 Jos joku luulee tietävänsä jotakin, hänellä ei vielä ole oikeaa tietoa.
8 Ei ruoka vie meitä lähemmäs Jumalaa. Emme menetä mitään, jos jätämme syömättä, emmekä voita mitään, jos syömme. 9 Pitäkää kuitenkin huoli siitä, ettei tämä teidän vapautenne saa heikkoja kompastumaan.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 10:23-29,32,33 KR92
23 »Kaikki on luvallista» – mutta kaikki ei ole hyödyksi. »Kaikki on luvallista» – mutta kaikki ei ole rakentavaa. 24 Kenenkään ei pidä etsiä omaa etuaan vaan toisen parasta. 25 Syökää kaikkea, mitä lihakaupoissa on tarjolla, tekemättä kysymyksiä omantunnonsyistä. 26 »Herran on maa ja kaikki mitä siinä on.» 27 Jos joku, joka ei usko, kutsuu teidät luokseen ja te otatte kutsun vastaan, älkää omantunnonsyistä kyselkö, vaan syökää kaikkea mitä teille tarjotaan. 28 Mutta jos joku sanoo teille: »Tämä on uhrilihaa», jättäkää se syömättä hänen vuokseen, omantunnon takia. 29 En tarkoita teidän omaatuntoanne vaan tuon toisen. Miksi antaisin toisen ihmisen omantunnon määrätä omaa vapauttani?
32 Älkää loukatko sen enempää juutalaisia kuin kreikkalaisiakaan älkääkä liioin Jumalan seurakuntaa. 33 Minäkin yritän aina tulla toimeen kaikkien kanssa; en etsi omaa etuani vaan muiden ihmisten parasta, jotta he pelastuisivat.

Paavali kumosi apostolien kiellon epäjumalille uhratun lihan karttamisesta. Kielto perustui Mooseksen lain kunnioittamiseen, eikä se sitonut enää kristittyjä.

Mooseksen lakiin perustuva juutalainen kulttuuri vaikutti vielä voimakkaasti joihinkin Korintin kristittyihin. Joukossa saattoi olla niitä, joiden omatunto ei sallinut uhrilihan syöntiä. Vaikka Paavalin mukaan sen syömiseen ei ollut mitään estettä, tuli siitä kieltäytyä, jos se loukkasi jonkun omaatuntoa.

Silloisissa lihakaupoissa myytiin epäjumalille uhrattua lihaa, josta verta ei oltu laskettu Mooseksen lain mukaisella tavalla. Sillä ei ollut Paavalin mukaan merkitystä, eikä sitä ollut syytä kysellä. Näin hän kumosi myös apostolien veren karttamista koskevan kiellon.
 
Jehovan todistajat, vaikka he tarkoin tarttuvat Paavalin silloisille kristityille antamiin ohjeisiin, sivuuttavat nämä Paavalin tekstit, joissa hän kumoaa apostolien kiellot epäjumalille uhratusta lihasta ja lihasta, josta verta ei oltu laskettu. Verta sinänsä ei siis tullut karttaa tavalla, jolla Jehovan todistajat sitä karttavat.

Jehovan todistajat viittaavat apostolien Mooseksen lakiin perustuviin kieltoihin. Heidän käyttämänsä ruoka-aineet eivät saa sisältää missään määrin verta. He kuolevat myös mieluummin kuin hyväksyvät verensiirron heidän elämänsä pelastamiseksi.

Jeesuksen opetukset ovat kristillisen vakaumuksemme perusta - eivät opetuslasten kirjoitukset, joiden tarkoitus oli soveltaa Jeesuksen opetuksia silloiseen kulttuuriin.

Kielsikö Jeesus veren käyttämisen siten kuin Jehovan todistajat sen kieltävät? Ei. Suhtautuiko Jeesus naisiin yhtä vähättelevästi kuin Paavali? Ei.

Miksi Paavali antoi niin tarkkoja ohjeita silloisille kristityille, vaikka sellaisia ei ollut Jeesuksen opetuksissa?

Mooseksen laki sisälsi tarkat ohjeet kaikesta elämään liittyvästä. Silloiset ihmiset olivat tottuneet tarkkoihin ohjeisiin. Se helpotti elämää, kun kaikesta elämään liittyvästä oli tarkat ohjeet, eikä tarvinnut pohtia miten missäkin tilanteessa tuli toimia. He olivat tässä suhteessa lasten kaltaisia, jotka tarvitsevat tarkkoja ohjeita. Aivan kuten Jehovan todistajat, joiden ei itse tarvitse pohtia pelastaako elämänsä verensiirrolla tai katkaiseeko välinsä erilaisen vakaumuksen valinneeseen lapseensa.

Kristillisyys nosti ihmiset aikuisten tasolle. Nyt jokaisen tuli itse ratkaista, mikä missäkin tilanteessa on paras toimintatapa. Ei voida laatia sääntöä, miten rakkautta tulee osoittaa kussakin eteen tulevassa tilanteessa.

Kristillisyys perustuu periaatteisiin, ei tarkkoihin ohjeisiin. Jeesus kertoi, mitä sisältyy kaiken kattavaan lakiin.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 22:36-40 KR92
36 »Opettaja, mikä on lain suurin käsky?» 37 Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. 38 Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. 39 Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 40 Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.»

Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:12 KR92
12 Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat.

Kristillisyyden toteuttaminen on hyvin yksinkertaista. Tämä yksinkertaisuus osoittaa jumalallista viisautta toisin kuin ihmisten laatimat moninaiset säännöt, jollaisia jo Jeesuksen aikaiset fariseukset velvoittivat noudattamaan. Kuka tahansa koulutuksestaan ja Raamattuun perehtyneisyydestään huolimatta kykenee noudattamaan näitä Jeesuksen käskyjä.

Sillä ei ole merkitystä, vaikka inhimillisiä epätäsmällisyyksiä Raamatusta löytyykin, kunhan keskitymme Jeesuksen opetuksiin, ja erityisesti siihen, miten hän edellä kiteytti opetuksiensa ytimen.

Paavalikin muistutti silloisia kristittyjä siitä, mikä on ja tulee olla kristillisyyden keskiössä.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 13:2 KR92
2 Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään.
        


Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity