Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Johanneksen pojan uutissivutTutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys
 


Muita aiheita:

  JW.ORG: Siviilipalvelusohjelma osoittautunut menestykselliseksi Taiwanissa
24.02.2018 Johanneksen poika
Jehovan todistajien virallisilla internetsivuilla kerrotaan, kuinka Taiwanissa Jehovan todistajat suorittavat iloiten siviilipalveluksen.

Juttu alkaa näin:

Taiwanissa käynnistettiin vuonna 2000 siviilipalvelusohjelma, jonka ansiosta aseistakieltäytyjät voivat suorittaa kansalaisvelvollisuutensa niin, ettei heidän tarvitse toimia vastoin omaatuntoaan. Tämä järjestely tarjoaa aseistakieltäytyjille mahdollisuuden työskennellä sairaaloissa, hoitolaitoksissa tai muilla julkisen sektorin aloilla. Ohjelma on ylittänyt odotukset ja hyödyttänyt niin Taiwanin yhteiskuntaa kuin aseistakieltäytyjiäkin, joita ei enää tuomita vankeuteen puolueettoman kantansa vuoksi.

Tässä videossa kerrotaan, miten Taiwanin siviilipalvelusohjelma on toteutettu. Siinä vastataan ohjelman vastustajien usein esittämiin kysymyksiin, ja ohjelmassa mukana olevat viranomaiset ja muut kertovat omista havainnoistaan. Maan kutsunnoista vastaavan viraston pääjohtaja Lin Kou-Enn sanoo: ”Toivon, että muut maat ottavat oppia kokemuksestamme.”

Niitä ihmisiä varten, joilla ei ole aikaa katsoa yli 16 minuutin videoa, aiheeseen voi tutustua nopeasti myös tekstin ja kuvakaappausten avulla. Kuvakaappaukset on otettu JW.ORG:n nettisivuilta.
Asepalvelus oli ollut pakollista Taiwanissa useita vuosia. Tilanne muuttui vuonna 2000, kun viranomaiset käynnistivät siviilipalvelusohjelman. Aseistakieltäytyjät voivat päästä ohjelmaan, kun he ovat läpäisseet hyväksymisprosessin. Heille annetaan työtehtävä julkisella sektorilla - kaupungintaloissa, poliisiasemilla, kouluissa ja sairaaloissa.


Miten siviilipalvelusjärjestelmä on vaikuttanut Taiwanin yhteiskuntaan?

Kuka valvoo siviilipalvelusohjelmaa?
Siviilipalvelusta valvoo sisäministeriö. Siviilipalvelus ei ole puolustusministeriön alaisuudessa, koska puolustusministeriö valvoo asepalvelukseen liittyviä asioita.


Mitä etua on siitä, että siviilipalveluksesta vastaa siviilihallinto eikä sotilashallinto?

Sisäministeriö vastaa sosiaalipalveluista. Siksi päätettiin, että sisäministeriö valvoo siviilipalvelusta alusta loppuun, perehdytyksestä palveluksen päättymiseen asti. 

Siviilipalvelus täyttää kolme tarvetta:

ensiksikin voimme vähentää sotilashenkilöstöä, toiseksi ottaa huomioon uskonnollisten ihmisten vakaumuksen ja kolmanneksi huolehtia vähäosaisista perheistä.

Jotkut siis valitsevat siviilipalveluksen perhesyistä. Nyt puhumme kuitenkin siitä, miten voidaan ottaa huomioon ne, joilla on uskonnollinsen vakaumus.


Mitä taloudellisia hyötyjä siviilipalvelusohjelmassa on?

Siviilipalvelus hyödyttää yhteiskuntaamme monin tavoin. Tämä ilmenee 16 erilaisesta julkisen sektorin tehtävästä. Tilastojen mukaan virastojen ja laitosten tyytyväisyysaste on 90 prosenttia, jopa 97 prosenttia.
Sairaalamme kuuluu alueelliseen opetussairaalaan. Tavoitteemme on palvella yhteisöämme, ja siviilipalvelusta suorittavien ansiosta voimme tarjota tarpeellisia palveluja alueen asukkaille. On kunnia tehdä töitä heidän kanssaan. On mukava nähdä, miten innokkaita he ovat.


Onko aseistakieltäytyjien määrä kasvanut sen jälkeen kun siviilipalvelusjärjestelmä käynnnistettiin?

Voi tietenkin herätä kysymys, että jos uskonnollisista syistä hakeville annetaan etusija, käyttävätkö jotkut uskontoa verukkeena välttääkseen asepalveluksen. Ei, sillä siviilipalvelus vaatii kovaa työtä. Kyse on ihmisten auttamisesta. Siviilipalvelusmahdollisuus uskonnollisin perustein ei ole johtanut hakijoiden määrän kasvuun. Tähän asti hakijoita on ollut 10-30 joka vuosi. Ohjelma käynnistettiin vuonna 2000, ja hakijoita on ollut noin 700 kuluneiden 15-16 vuoden aikana. Määrät eivät ole kasvaneet, koska siviilipalvelus on kovaa työtä. Työpäivän pituus on kahdeksan tuntia. Ne, joilla on aito vakaumus, haluavat tehdä työtä yhteisön hyväksi. Ha haluavat auttaa vähäosaisia perheitä. Hakijoiden määrä ei kasva äkillisesti. Ei ole järkeä käyttää uskontoa tekosyynä, koska kuka tahansa voi halutessaan hakea siviilipalvelukseen. Jokaisella on mahdollisuus päästä siviilipalvelukseen. Vain ne, jotka aidon vakaumuksen vuoksi eivät halua osallistua sotaan tai tappamiseen, hakevat siviilipalvelukseen uskonnollisista syistä. Joten hakijoiden määrä ei tosiaankaan kasva. Olemme todenneet sen.

Onko viranomaisen vaikea selvittää siviilipalvelukseen hakevan henkilön vakaumuksen aitous?

Tarvitaan tietenkin järjestelmä sen arvioimiseksi, täyttääkö hakija edellytykset. Arviointijärjestelmä on kolmivaiheinen. Emme oleta, että hakijat yrittävät vältellä asepalvelusta. Siviilipalvelushan ei ole helppoa työtä. Heidän pitää tehdä 8-tuntisia päiviä. Hakuprosessi alkaa paikallistasolta, siirtyy sitten piirikuntatasolle ja lopuksi sisäministeriön arviointikomiteaan.Miten hakemus käsitellään?

Hakemukset lähetetään ensin paikalliseen aluetoimistoon, joka tekee ensimmäisen arvion. Jos hakemus on tehty uskonnollisista syistä, siinä on mainittavat hakijan uskonto tai vakaumus. Hakijan on täytynyt kuulua uskontokuntaansa vähintään kahden vuoden ajan. Hakemukseen täytyy myös liittää todistus siitä, että hakija on uskontokuntansa jäsen. Lisäksi on tietenkin tärkeää varmistautua siitä, että hakijan vakaumus on aito. Kuten teidän tapauksessanne, katsomme, että jos hakija on ollut uskontokuntansa jäsen vähintään kaksi vuotta ja selkeästi ilmaisstu vakaumuksensa, niin se on riittävä peruste.
Monet Jehovan todistajat ovat osallistuneet siviilipalvelukseen. Miten tämä on hyödyttänyt heitä?Tämä ohjelma on merkittävä yhteisömme jäsenille, koska voimme hoitaa tehtävämme seurakunnissa ja samalla täyttää velvollisuutemme. Nyt voimme tehdä niin rikkomatta Raamatun periaatteita. Jesajan kirjassa sanotaan: "Eivätkä he enää opettele sotaa."Arvostamme sitä, että voimme suorittaa velvollisuutemme eikä meidän tarvitse toimia vastoin omaatuntoamme.

Siviilipalveluksen suorittajat määrätään työskentelemään valtion virastoissa tai terveydenhoitolaitoksissa. Seuraava esimerkki kertoo työtehtävästä sairaalassa.

Teen yleensä paperihommia sairaalan toimistossa. Lisäksi siivoamme ja huollamme sairaala-aluetta joka viikko. Saamme työskennellä iäkkäiden parissa. Autamme henkilökuntaa hoitamalla puita ja siivoamalla sairaala-aluetta. Iäkkäille järjestetään musiikkihetkiä joka viikko. Laulamme, liikumme yhdessä tai vain juttelemme heidän kanssaan. Näin saan tilaisuuden auttaa heitä.


Millaisia havaintoja on tehty aseistakieltäytyjien asenteesta ja työn laadusta?
Vuosina 2000-2001 monet olivat vielä vankilassa vakaumuksensa vuoksi. Kun siviilipalvelusohjelma otettiin käyttöön, laki salli valita siviilipalveluksen uskonnollisin perustein sen sijaan, että aseistakieltäytyjät olisivat joutuneet vankilaan. Tämä ratkaisi ihmisoikeusongelman, joka oli vallinnut maassamme pitkään. Tulokset olivat erinomaisia. Uskonnolliset ihmiset yleensä auttavat mielellään toisia, ja siksi heidät määrätään töihin sairaaloihin ja hoitokoteihin. He tekevät työnsä tosissaan, sillä se on sopusoinnussa heidän vakaumuksensa kanssa. Näin me olemme ratkaisseet tämän kysymyksen. Tämä on mielestäni erittäin onnistunut ohjelma. Monet muut ovat samaa mieltä kanssani. Olen tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen. Olen erittäin iloinen ja ylpeä saavutuksestamme. Meillä ei ole mitään syytä huoleen, kun uskonnolliset ihmiset hakevat siviilipalvelukseen, koska he haluavat olla hyödyksi. Heitä ei tarvitse pakottaa. Mitä useampi hakee siviilipalvelukseen, sitä parempi. Olen sanonut työtovereilleni, että hakijoita pitäisi saada lisää. Parisenkymmnetä hakemusta vuodessa on liian vähän. Asian edistämiseksi voidaan vielä tehdä paljon.Olin ensimmäisen kerran tekemisissä aseistakieltäytyjien kanssa Pulissa. Heitä oli neljä tai viisi. En ollut koskaan aikaisemmin kuullut Jehovan todistajista. Menin nettiin ja etsin tietoa heistä. Sain selville, että heidän kirkkonsa on perhekeskeinen ja hyvin organisoitu. Olen pannut merkille, että heillä on erinomainen työmoraali ja he ovat hyviä tiimityöntekijöitä. Heillä on myönteinen vaikutus muihin ohjelmassa mukana oleviin. Ei ole epäilystäkään siitä, että siviilipalveluksella on ollut myönteinen vaikutus yhteiskuntaamme ja ohjelmassa mukana olleisiin.Olen erittäin kiitollinen, että maassamme on siviilipalvelusohjelma. Se on säästänyt minut useilta vankeustuomioilta. Mikä tärkeintä, ohjelman ansiosta olen voinut käyttää paremmin aikaani ja energiaani toisten auttamiseen. 


Onko uskonnollisen vakaumuksen kunnioittaminen sopusoinnussa viranomaisten ihmisoikeuksia koskevien yleisten periaatteiden kanssa?
Uskonnollisen vakaumuksen kunnioittaminen on tärkeä osa perusihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksien näkökannalta myös asepalveluksen suorittamisen pitäisi olla tasapuolista. Ei olisi kovin tasapuolista, jos vain yksi ryhmä vapautettaisiin asepalveluksesta. Tasavertaisuuden vuoksi siviilipalveluskaan ei sisällä kovin kevyttä työtä. Olemme sisällyttäneet siviilipalvelusohjelma lakiimme, koska pidämme sitä tärkeänä. Luulenpa, että kun muiden maiden viranomaiset tutustuvat ohjelmaamme, he todennäköisesti kahdehtivat meitä ja haluavat ottaa oppia kokemuksestamme. Maamme kunnioittaa uskonnollisten ryhmien oikeuksia. En esiinny uskonnollisten ihmisten puolestapuhujana. Mutta heidän pyrkimyksensä on auttaa toisia, ja tämä on sopusoinnussa siviilipalveluksen tarkoituksen kanssa. Tarkoitus on palvella ihmisiä. Meidän pitäisikin kannustaa useampia ihmisiä tähän palvelukseen. Siviilipalvelusohjelma ratkaisi myös ihmisoikeusongelman. Tämä on yksi hyöty. Aiemmin omaatuntoaan kuunteleviä ihmisiä oli vankilassa ja omastatunnosta piittaamattomia ihmisiä vapaana. Tämän ristiriidan ratkaiseminen osoittaa, että arvostamme ihmisoikeuksia. Palatakseni vielä aikaisempaan, on hyvä idea, että uskonnolliset ihmiset kutsutaan siviilipalvelukseen, koska he ovat valmiita auttamaan toisia. He ovat innostuneita työstään. Heitä ei tarvitse pakottaa. Sanon tämän usein: he työskentelevät ahkerasti.


Miksi suosittelette siviilipalvelusohjelmaanne malliksi myös muille maille?


Jokainen maa on tietenkin erilainen eikä siviilipalveluksen tarve ole kaikkialla sama. Mutta katsokaapa erinomaisia tuloksiamme. Siviilipalvelus ei ole ristiriidassa asepalveluksen kanssa. Kannustamme muita maita tutustumaan siihen, miten omantunnonsyistä kieltäytyvien siviilipalvelus on järjestetty. Muut maat kohtaavat saman ongelman. Jotkut kieltäytyvät asepalveluksesta vakaumuksensa vuoksi. Miten ongelma ratkaistaan? Lähetetäänkö kaikki vankilaan? Siitä ei ole mitään hyötyä. Täytyy ottaa huomioon, että siviilipalvelus on kovaa työtä. Nämä ihmiset haluavat auttaa toisia. Annetaan heille se mahdollisuus! Näin voidaan ratkaista ihmisoikeusongelma ja varmistaa tasapuolisuus. Siviilipalvelusohjelmaamme ei ehkä voi täysin soveltaa muissa maissa, mutta vakaumuksen huomioiminen on varmasti soveltamisen arvoista. Asepalveluksen rinnalle on hyvä tarjota vaihtoehto. Se on ratkaisu. Tulokset ovat ylittäneet odotuksemme. Ihmisoikeuksia ja syrjintää koskevat kysymykset voidaan ratkaista. Mikä tärkeintä, se edistää tasapuolisuutta. Sekä ihmisoikeudet että asevelvollisuus on otettu huomioon. Toivon, että muut maat ottavat oppia kokemuksestamme.Monien Euroopan maiden tavoin Taiwan on ottanut menestyksellisesti käyttöön siviilipalvelusohjelman. Siviilipalvelus hyödyttää sekä valtiota että aseistakieltäytyjiä, kuten Jehovan todistajia. Tämä ohjelma on hyvä ratkaisu, koska nämä nuoret miehet voivat palvella yhteiskuntaa tavalla, joka ei loukkaa heidän omaatuntoaan.


 

  
Katso video JW.ORG:n nettisivuilta.


 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity