Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Johanneksen pojan uutissivutTutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoJehovan todistajien lapset

Oikeuskomiteat

Karttaminen

Vuosi 1975, ennustelu

Verikysymys
 


Muita aiheita:

  Tunne vihollisesi
01.08.2018 Tuomas YläjuurakkoKuva: JW.ORG

Vartiotornin toukokuun 2018 numero kirjoittaa jälleen hyvin kiinnostavasta ja vakavasta aiheesta. Se muistuttaa lukijoitaan siitä, että Saatana, pahuuden personoituma, hallitsee demoneineen nykyistä maailmaa ja on meidän ensisijainen vihollisemme.

Vartiotorni Toukokuu 2018 s.23
Saatana ohjailee henkiolennoista koostuvan järjestönsä välityksellä kaikkia ihmisten hallintojärjestelmiä. Tämä kävi ilmi, kun Saatana näytti Jeesukselle ”kaikki asutun maan valtakunnat” ja sanoi: ”Minä annan sinulle kaiken tämän vallan ja niiden loiston, sillä se on luovutettu minulle, ja minä annan sen kenelle tahdon.” (Luuk.4:5,6.)

Paitsi että kaikki ihmisten hallintojärjestelmät ovat Saatanan ohjauksessa, ovat myös uskonnot hänen ohjauksessaan. Jumalan sijasta ihmiset palvovatkin jumalanpalveluksissaan demoneja.

Vartiotorni Toukokuu 2018 s.23,24
Saatana ja demonit käyttävät hyväkseen myös väärää uskontoa - -, jotta he voisivat ”eksyttää koko asuttua maata” (Ilm.12:9). Väärän uskonnon välityksellä Saatana levittää valheita Jehovasta. - - Niinpä jotkut vilpittömät ihmiset, jotka ajattelevat palvovansa Jumalaa, palvovatkin todellisuudessa demoneja (1.Kor.10:20; 2.Kor.11:13–15).

Saatana ei voi kuitenkaan pakottaa meitä toimimaan vastoin omaa tahtoamme.

Vartiotorni Toukokuu 2018 s.26
Saatana ei voi pakottaa ihmisiä toimimaan vastoin heidän omaa tahtoaan (Jaak.1:14). Monet palvelevat tietämättään Saatanan tarkoitusperiä. Mutta kun ihminen kuulee totuudesta, hän valitsee, kenen puolelle hän asettuu.

Kuultuamme Raamatun totuudesta, me voimme valita puolemme ja sen perusteella varmistua, ettemme vain palvele tietämättämme Saatanan tarkoitusperiä.

Vartiotorni Toukokuu 2018 s.24
Ensinnäkin on olemassa vain kaksi puolta, ja meidän on valittava niistä toinen: joko olemme uskollisia Jehovalle tai asetumme Saatanan leiriin (Matt.7:13).

Kummalla puolella itse kukin meistä uskoo olevansa? Tuskinpa kukaan meistä uskoo kuuluvansa Saatanan leiriin. Mutta sinne meistä ihmisistä suurin osa Vartiotornin mukaan kuitenkin kuuluu.

Vartiotorni Toukokuu 2018 s.24
Koska tajuamme, että Saatana yrittää kätkeä Jehovan nimen ja tahrata hänen maineensa, teemme kaikkemme opettaaksemme toisille totuuden Jehovasta.

Jehovan todistajat pitävät itseään ainoana Jumalan valitsema uskontokuntana, muiden palvellessa demoneja ja Saatanan tarkoitusperiä. Vain he Jumalan ohjaamina kykenevät kertomaan, mikä on Raamatun totuus.

Jumalan nimen Jehova käyttäminen on yksi merkittävimmistä todisteista tämän puolesta. Tosin he eivät kiistä siitä, etteikö Jahve olisi oikeampi muoto tuosta nimestä. He jättävät kuitenkin huomiotta sen merkittävän asian, etteivät kreikkalaisten kirjoitusten eli Uuden testamentin kirjoittajat käyttäneet omissa teksteissään Jumalan nimeä. Ei myöskään Jeesuksen kerrota käyttäneen sitä. Ainoastaan lainauksissa Heprealais-aramealaisista eli Vanhan testamentin kirjoituksista tuo nimi mahdollisesti esiintyi. Jos varhaiskristityt eivät käyttäneet tuota nimeä, ei pitäisi olla kovin tuomittavaa, ettei meidän aikamme kristitytkään käytä sitä. Joten Vartiotornin väittämä: "Saatana yrittää kätkeä Jehovan nimen" ei näytä uskottavalta.

Kuten Vartiotorni edellä totesi: "Väärän uskonnon välityksellä Saatana levittää valheita Jehovasta." Onko Jehovan todistajien uskontokunta mahdollisten muiden uskontokuntien tavoin levittänyt myös valheita Jumalasta ja siten tahrannut hänen maineensa?

Jumalan paljastaman tiedon mukaan nykyisen maailman loppu piti tulla 1914, 20-luvulla ja 70-luvulla. Se sukupolvi, joka oli ymmärrysiässä vuonna 1914 tulisi näkemään tämän maailman lopun. Nämä opetukset ovat vain yksi esimerkki siitä, mitä Jehovan todistajat ovat Jumalan nimissä julistaneet. He syyllistyivät näin levittämään valheita Jumalasta,
koska nämä tiedot eivät olleet totta, eivätkä siten lähtöisin häneltä, vaikka he niin vakuuttivat. Näin he tahrasivat hänen mainettaan ja vahvistivat ei-uskovien epäilyksiä hänen olemassaolostaankin.

Jehovan todistajat velvoittavat kaikkia jäseniään toimimaan evankelistoina, varoitussanoman julistajina, pelastaakseen lähimmäisiään lähestyvältä tämän maailman tuholta. He vertaavat tätä aikaa Nooan aikaan, jolloin Nooa Jumalan käskystä varoitti aikalaisiaan lähestyvästä vedenpaisumuksesta ja on siten esimerkki heille.

Vartiotorni Toukokuu 2018 s.19
Ihmisten välinpitämättömyydestä huolimatta Nooa julisti uskollisesti varoitussanomaa, niin kuin Jehova oli häntä käskenyt.


Kuva: Raamatun ymmärtämisen opas, julkaisija Vartiotorniseura

Antoiko Jumala todella tämän käskyn? Hän ei käskenyt Nooaa julistaa varoitussanomaa kuten 1.Mooseksen kirjan 6:13-22 tekstistä voidaan todeta. Miksi Vartiotorni kertoo Jumalan sanoneen sellaista, jota hän ei Raamatun mukaan kuitenkaan sanonut? Miksi Vartiotorni syyllistyy näin vakavaan väärintekoon:

Ilmestys 22:18,19 Um
18 ”Minä todistan jokaiselle, joka kuulee tämän kirjakäärön profetian sanat: jos joku panee näihin jotakin lisää, niin Jumala lisää hänelle ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjakääröön, 19 ja jos joku ottaa jotakin pois tämän profetian kirjakäärön sanoista, niin Jumala ottaa pois hänen osansa elämän puista ja pyhästä kaupungista, joista tässä kirjakäärössä on kirjoitettu.

Kun väitetään, että Jumala antoi Nooalle käskyn julistaa varoitussanomaa, syyllistytään valehteluun. On suorastaan häkellyttävää kerrata vielä, mitä Vartiotorni aiemmin totesi: "Väärän uskonnon välityksellä Saatana levittää valheita Jehovasta." Tämän mukaan Jehovan todistajatkin lukeutuvat näihin "vääriin uskontoihin".

Vartiotorni Toukokuu 2018 s.28
Kun Raamatun totuuden vyö on tukevasti ympärillämme, pyrimme elämään sopusoinnussa totuuden kanssa ja puhumaan totta kaikissa tilanteissa. Miksi kartamme valehtelua? Koska valheet kuuluvat Saatanan tehokkaampiin aseisiin. Valheet vahingoittavat sekä niiden kertojaa että sitä, joka uskoo niihin (Joh.8:44).

"Valheet kuuluvat Saatanan tehokkaampiin aseisiin" mutta ei Jumalalta saatavaan aseistukseen kuten kertoo Vartiotornin seuraava kirjoitus: Nuoret, pysykää lujina Saatanaa vastaan.

Efesolaisille 6:11,12 Um
11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu voidaksenne pysyä lujina Panettelijan vehkeilyjä vastaan, 12 sillä meillä ei ole kamppailua verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tämän pimeyden maailmanhallitsijoita vastaan, taivaallisissa olevia pahoja henkivoimia vastaan.

Vartiotorni Toukokuu 2018 s.26
Saatana yrittää murtaa uskollisuutemme Jehovaa kohtaan myös pelottelun tai painostuksen avulla. - - Hän voi myös vaikuttaa ei-uskoviin perheenjäseniimme, - -

Vaikka Vartiotorni tarkoittaa tässä uskollisuutta Jehovan todistajien opetuksia kohtaan, voidaan tilanne nähdä myös päinvastaisena. Jehovan todistajat yrittävät murtaa niiden uskollisuuden omaatuntoaan ja tosiasioita kohtaan, joka ovat alkaneet ymmärtää totuuden "totuudesta". He ovat joutuneet pelottelun ja painostuksen kohteeksi seurakuntansa vanhinten ja perheensä taholta. Jos he eivät pidä havaintojaan vain omana tietonaan uhataan heitä erottamisella, jolloin he joutuvat perheensä ja ystäviensä karttamaksi. Mikä vakavinta, he ovat siihen valmiita, vaikka se heidän uskonsa mukaan merkitsee kuolemantuomiota, joka toteutuu pian tämän nykyisen maailman tuhossa.

Vartiotorni Toukokuu 2018 s.26
Meidän täytyy tuntea vihollisemme, - -

On siis syytä vakavasti pohtia, mikä on totta ja mikä valhetta? Onko Jeesuksen ennustuksen mukaan maailmanlaajuisesti levinnyt kristillisyys todella Saatanan hallinnassa? Onko vain Jehovan todistajien uskontokunta siitä poikkeus?

Matteus 13:31-33 Um
31 Hän esitti heille taas yhden kuvauksen sanoen: ”Taivasten valtakunta on sinapinsiemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa; 32 sehän on pienin kaikista siemenistä, mutta kun se on kasvanut, se on suurin vihanneskasveista, ja siitä tulee puu, niin että taivaan linnut tulevat ja löytävät lepopaikan sen oksilta.” 33 Hän puhui heille vielä yhden kuvauksen: ”Taivasten valtakunta on hapatteen kaltainen, jonka nainen otti ja kätki kolmeen suureen mitalliseen jauhoja, kunnes koko määrä happani.”

Jeesus ennusti myös, että aito kristillisyys joutuisi Saatanan hyökkäyksen kohteeksi.

Matteus 13:24-26 Um
24 Hän esitti heille vielä toisen kuvauksen sanoen: ”Taivasten valtakunta on verrattavissa mieheen, joka kylvi hyvää siementä peltoonsa. 25 Ihmisten nukkuessa tuli hänen vihollisensa ja kylvi vehnän sekaan rikkakasveja ja meni pois. 26 Kun oras nousi ja tuotti hedelmää, silloin rikkakasvitkin ilmaantuivat.

Kun voidaan huomata, että myös Jehovan todistajat ovat syyllistyneet levittämään valheita Jumalasta, voisiko se mahdollisesti tarkoittaa sitä, että myös he ovat näitä kristillisyyden sekaan ”vihollisen kylvämiä rikkakasveja”?

Nooan toiminnasta tarkemmin kirjassa Maahan lyödyt s.67-72.Maahan lyödyt, sivut 67-72.

Paluu nykyaikaan

Henri oli tuonut mukanaan myös muistivihkonsa haettuaan tietokoneen huoneestaan. Nyt hän selasi siihen tekemiään muistiinpanoja, joita kokouksessa oli tehnyt.
   - Entäs sitten se, mitä esitelmän pitäjä meille tänään opetti.
   - Mitä siitä? Eikö se nyt ainakin ollutkin tosi hyvä ja selkeä puhe, totesi Johanna reippaammin aivan kuin olisi saanut voimaa tästä havainnostaan.
   - Paitsi että siitä hyvin lähellä olevasta maailman lopusta muistutettiin jälleen kerran, puhui hän Nooan suorittamasta saarnaamistyöstä, jota Jumala oli hänen käskenyt tehdä arkin rakentamisen lisäksi.
   - Silloin oli aivan samanlainen tilanne kuin nyt. Nooan piti varoittaa ihmisiä lähestyvästä vedenpaisumuksesta ja kutsua heitä arkkiin, jossa vain voi pelastua, innostui Johanna kertaamaan kuulemaansa esitelmää.
   - Käskikö Jumala Nooaa varoittaa ihmisiä ja kutsua heitä arkkiin, kysyi Henri terävästi Johannaa silmiin katsoen.
   - Käski! Niinhän esitelmän pitäjäkin sanoi.
   - Katsotaanpa mitä Jumala käski Nooan tehdä. Siitä on kerrottu tässä 1.Mooseksen kirjan 6:ssa luvussa. 14. jakeessa on käsky tehdä arkki, mutta missä on käsky ihmisten varoittamisesta, kysyi Henri antaen Raamatun Johannalle.
   - Ei sitä tässä kohtaa ainakaan näytä olevan, tunnusti Johanna tekstiä hetken silmäiltyään.
   - Eikä sitä ole muuallakaan, valisti Henri.
   - Kyllä minä olen aina luullut, että tuossa samassa yhteydessä sekin käsky on kerrottu.
   - Niin olen minäkin, kunnes tämä meidän salapoliisi paljasti syyllisen, totesi Henri isäänsä viitaten. - Tai siis paljasti tämän väärän uskomuksen.
   - Arkin tilat oli tarkkaan suunniteltu, jotta sinne sopii kaikki pelastettavat maaeläimet. Nooan perheen lisäksi sinne ei suunniteltu lainkaan tiloja muille ihmisille, selitti isä. - Mikä se kohta olikaan, josta tämä käy hyvin ilmi?
   - Se oli kirjeessä Heprealaisille 11:7:ssä, kertoi Henri alkaen etsiä tätä kyseistä kohtaa. - Siinä sanotaan näin:

7 Uskon vaikutuksesta osoitti Nooa, kun hänelle oli annettu jumalallinen varoitus siitä, mitä ei vielä nähty, jumalan pelkoa ja rakensi arkin huonekuntansa pelastamiseksi, ja tämän uskon välityksellä hän langetti maailmalle tuomion, ja hänestä tuli uskon mukaisen vanhurskauden perillinen.
(Heprealaisille 11:7 Um)


   - Hän rakensi arkin oman huonekuntansa pelastamiseksi. Ei sanota, että hän olisi rakentanut arkin ihmisten pelastamiseksi yleensä. Huomaa myös, että tämä rakennushanke oli uskon osoitus, jonka välityksellä hän langetti maailmalle tuomion. Hän ei siis langettanut ihmisille tuomiota saarnaamistyön välityksellä, selitti Henri innostuneesti.
   - Mutta kutsuuhan Pietari häntä saarnaajaksi, kuten puhuja kertoi, muistutti Johanna.
   - Katsotaanpa sekin kohta. Siinä sanotaan näin:

5 eikä pidättynyt rankaisemasta muinaista maailmaa, mutta varjeli Nooan, vanhurskauden saarnaajan, sekä seitsemän muuta tuottaessaan vedenpaisumuksen jumalattomien maailmalle,
(2.Pietarin kirje 2:5 Um)


   - Häntä sanotaan ”vanhurskauden saarnaajaksi”, joka ilmeisesti tarkoittaa sitä, että hän uskollisena Jumalan palvelijana oli saarnannut aikalaisilleen Jumalan antamia elämänohjeita. Tämän vuoksi hän erottautui aikalaisistaan, jotka olivat läpeensä pahoja kuten tuo äsken lainattu Mooseksen kohta sanookin:

5 Silloin Jumala näki, että ihmisen pahuus maan päällä oli hyvin suuri ja että hänen sydämensä ajatusten kaikki taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. (1.Mooseksen kirja 6:5 Um)

   - Hän oli siis vanhurskauden saarnaaja, ei varoitussanoman saarnaaja, saati että hän olisi kutsunut näitä läpeensä pahoja ihmisiä arkkiin, päätteli Henri.
   - Mutta eikös Matteus kerro Nooan varoittaneen ihmisiä, mutta he eivät välittäneet tästä varoituksesta, muistutti Johanna.
   - Hyvä että muistutit tästäkin kohdasta. Se on itseasiassa kohta, joka viimeistään kumoaa väitteen, että Nooa olisi varoittanut ihmisiä.
   - Miten niin, kysyi Johanna ihmeissään.
   - Luetaanpa tuo kohta ensin Uuden maailman käännöksen mukaan. Se kääntää tämän asian näin:

38 Sillä niin kuin ihmiset olivat noina päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, miehet menivät naimisiin ja naisia naitettiin aina siihen päivään saakka, jona Nooa meni arkkiin, 39 eivätkä panneet merkille, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja pyyhkäisi heidät kaikki pois, niin tulee Ihmisen Pojan läsnäolo olemaan. (Matteus 24:38,39 Um)

   - ”Eivätkä panneet merkille” Nooan varoitusta. Niinhän siinä aivan selvästi sanottiin, toisti Johanna hyvin painokkaasti.
   - Näinhän minäkin tämän asian olen aiemmin ymmärtänyt. Mutta katsohan miten muut käännökset tuon kohdan kääntävät ja ennen kaikkea, miten tuo kohta tulisi aivan sanatarkasti kääntää, kääntyi Henri Johannan puoleen ja nosti tietokoneensa sohvapöydälle hänen eteensä.
Johanna alkoi mietteliäänä lukea näkemäänsä:

"eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli - -"
Vanha kirkkoraamattu v.1938

"Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli - -"
Uusi kirkkoraamattu v.1992

"eivätkä panneet merkille, ennen kuin vedenpaisumus tuli - -"
"and they took no note until the flood came ..."
Uuden maailman käännös v.1995 / v.1985

"and not they knew until came the cataclysim ..."
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures v.1985
(Sanatarkka käännös)

He "eivät välittäneet" (Um) Nooan - - sanomasta.
Uuden maailman käännös. Vartiotorni 15.10.1962 s.478

   - Kuten huomaat, sanatarkan käännöksen mukaan kohta tulee kääntää kuten vanha kirkkoraamattu sen kääntää: ”eivätkä tienneet” tai sitten niin kuin uusi kirkkoraamattu: ”Kukaan ei aavistanut”. Uuden maailman käännös kääntää kuitenkin tämän kohdan tarkoituksellisesti niin, että se saadaan tukemaan Nooan varoitustyötä. Se käänsi sen jopa joskus aiemmin sanoilla: ”eivät välittäneet”, mutta se todettiin liian selvästi alkukielen vastaiseksi ja muutettiin muotoon: ”eivätkä panneet merkille”, jolla edelleen voidaan tukea uskomusta Nooan suorittamasta varoitustyöstä. Koska täsmällisen käännöksen mukaan he eivät tienneet vedenpaisumuksen tulosta, ei Nooa niin ollen varoittanut heitä.
   - Tuo isäsikö se nämä asiat näin tarkoin on tutkinut, kysyi Johanna ilmeisen hämmästyneenä.
   - Kunhan vain kannustin poikaa tutkimaan uskonsa perusteita. Se kun tuo teidän vakaumuksenne on niin totaalisesti elämää hallitseva, tulee se minun mielestäni sitäkin varmemmin perustua tosiasioihin ja nimenomaa varmoihin todistettuihin tosiasioihin, huomautti isä.
   - Juu, myönsi Henri. - Hän tämän tutkimisen aloitti, mutta sitten kun minäkin aloin niihin paremmin perehtyä olen löytänyt lisää hyvin kiinnostavaa aineistoa. Kuten ne Vartiotornin lainaukset, mitkä ovat siinä seuraavana, osoitti Henri tietokoneensa näyttöä, jota Johanna alkoikin lukea:

Jumala oli kertonut Nooalle, että tulisi vedenpaisumus, ja käskenyt tätä kaiuttamaan varoitusta.
(Vartiotorni 15.11.2004 s.12)

Palvontamuotomme on vapaa valheista ja vääristelyistä, joita kristikunnan väärät opetukset ovat tuottaneet.
(Vartiotorni 15.11.2004 s.20)

   - Jos samassa lehdessä väitetään, että Jumala käski Nooaa kaiuttamaan varoitusta ja että palvontamuotomme on vapaa valheista ja vääristelyistä, ei minun omatuntoni voi tällaista epärehellisyyttä hyväksyä, selitti Henri tietokoneen näyttöä tuijottavalle Johannalle.
   - Aiemmassa laulukirjassa oli laulu, jossa väitettiin tätä samaa. Lainaus siitäkin on siinä seuraavana:

Kerran Jehova päätöksen lausui, että väärät hän pois hukuttaa.
Silloin Nooalle tehtävän antoi: ’Arkki tee, kerro myös sanomaa!’
Koskaan ennen ei sellaista tehty, Nooa hylkääkö työmääräyksen?
Ei, vaan Luojansa armoon hän turvaa, arkin valmistaa myös saarnaten.
(Laulakaa ylistystä Jehovalle v.1986 Laulu 215)

   - Kyllä minä siihen uskon, että rehellinen sinä yrität olla, tunnusti Johanna edelleen näyttöä tuijottaen.
   - Tuntui suorastaan pahalta, kun juuri Vartiotornin tutkistelussa tutkittiin aihetta: Tosi kristityt kunnioittavat Jumalan sanaa, jota sitten kuitenkin näinkin selvästi vääristellään. Mutta se oli rohkaisevaa huomata, niin kuin Vartiotorni totesi, ”että aina on ollut joitakuita, jotka ovat rohkeasti puolustaneet Jumalan sanaa ja paljastaneet - - epäraamatullisia opetuksia”. Rohkeuttahan se tosin kysyy, mutta jos me aidosti uskomme Jumalaan ja luotamme siihen, että hän tukee rehellisiä ihmisiä, ei ole mitään pelättävää. Kuulkaa nyt mitä tuon kirjoituksen lopussa oikein vakuutettiin, pyysi Henri ja luki Vartiotornista:

Uskonkäsityksemme perustuvat yhä edelleen Raamattuun. Niinpä Jehovan todistajien hallintoelin on valinnut vuoden 2012 vuositekstiksi Jeesuksen esittämän varman toteamuksen. ”Sinun sanasi on totuus.” (Joh.17:17.) Kaikkien, jotka haluavat saada Jumalan hyväksynnän, täytyy vaeltaa totuudessa. Pyrkiköön siis kukin meistä ottamaan jatkuvasti vastaan Jumalan sanasta saatavaa opastusta!
(Vartiotorni 15.1.2012 s.8)

   - ”Uskonkäsityksemme perustuvat yhä edelleen Raamattuun.” Miten kummassa voidaan sanoa, ”yhä edelleen”, kun varsin hyvin tiedetään, että korjauksia on jouduttu tekemään juuri siksi, kun on havaittu, ettei moni opetus olekaan perustunut Raamattuun. Saati ne opetukset, joissa tietoisesti vääristellään Raamattua. ”Kaikkien, jotka haluavat saada Jumalan hyväksynnän, täytyy vaeltaa totuudessa.” Nämä olivat kuin loppusanat minun uralleni Jehovan todistajissa. Kerroin jo Johannalle, että olen päättänyt erota koko porukasta, julisti Henri isäänsä katsoen.
   - Vai niin. No jopas nyt. Omapa on asiasi ja kaipa olet päätöksesi tehnyt sovussa omantuntosi kanssa. Ilmankos tuo aina niin iloinen ja hymyilevä Johanna onkin ollut niin kovin vakavan oloinen. Jotain vakavaa siksi aavistelinkin tapahtuneen, tapaili yllättynyt isä sanojaan. - No mitäs mieltä sinä tuosta Henrin päätöksestä olet? Loppuuko teidän ystävyytenne nyt tämän vuoksi?
   - Kyllä kai, vastasi Johanna apeana. - Tai en minä nyt oikein tiedä, kun kuulin näistä syistä. Vaikka nämä kertomanne asiat olivatkin ikävää kuultavaa, toisaalta ne kuulostivat hyvinkin perustelluilta ja ymmärrettäviltäkin. Paitsi että tämä on minulle hyvin kipeä ja uskoanikin järkyttävä asia, tekee  tämä kipeää senkin vuoksi, kun tuo Henri on ...
   - Tulkaapa nyt välillä kahville, kutsui äiti hiljaisella äänellä. Hän oli jo tovin ollut esittämässä kutsua, mutta jäänytkin sitten oven suuhun seuraamaan keskustelua.
Keskustelu loppui kaikkien kääntyessä katsomaan totisen oloista äitiä, jonka he nyt vasta huomasivat kuunnelleen heidän keskusteluaan.

 


  
Vartiotornin kirjoitus Tunne vihollisesi JW.ORG:n sivuilla.

Kirja Maahan lyödyt täällä
.


 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity