Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Johanneksen poika - Uutisia Jehovan todistajista ja Vartiotorniseurasta
 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset
 
Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG ja Google Earth
 Sanojen lukumäärät kertovat arvoista
16.01.2019 Johanneksen poikaKuvat: Watchtower Library -kirjasto-ohjelma

Jehovan todistajien järjestön yksi parhaista tuotteista on Watchtower Library -kirjasto-ohjelma. Se sisältää valtavan määrän Vartiotorniseuran kirjallisuutta. Sen avulla voi lukea ja etsiä kirjallista materiaalia usean vuosikymmenen ajalta suomen kielellä.

Kirjasto-ohjelma kertoo epäsuorasti myös Vartiotorniseuran omista arvoista. Kun tarkastellaan muutaman sanan esiintymistä, lukumääristä voidaan vetää johtopäätöksiä siitä, mitkä asiat ovat Vartiotorniseuralle tärkeitä.

Jumalan nimi on erittäin tärkeä asia Jehovan todistajille. Siksi ei ole ihme, että nimi Jehova esiintyy kirjasto-ohjelmassa tällä hetkellä 274412 kertaa. Tosin siihen lukumäärään sisältyy myös nimi Jehovan todistajat, joiden lukumäärä on 120151.
 
Watchtower Library sisältää kaksi suomenkielistä raamatunkäännöstä (sekä alunperin vuonna 1995 suomeksi käännetty Uuden maailman käännös että 2018 uudistettu Uuden maailman käännös). Sen takia nimi Jehova esiintyy Raamatuissa yli 16000 kertaa. On huomattava, että tämä ei tarkoita sitä, että Raamatun teksteissä on niin monta kertaa nimi Jehova. Nimi esiintyy myös tekstin ulkopuolella Raamatun liiteosissa, esimerkiksi tiivistelmissä, kysymysosiossa, sanahakemistossa, sanastossa esipuheissa, johdannossa ja liitteissä. Molemmissa Raamatuissa on itse tekstissä yli 7000 kertaa nimi Jehova.

Ylivoimaisesti suurin määrä Jehovan nimistä esiintyy Vartiotorni-lehdissä, yli 150000 kertaa.

Nimi Jeesus löytyy Watchtower Library -kirjasto-ohjelmasta 141731 kertaa. Näistä on Raamattujen osuus yhteensä 2638, ja samaan tapaan kuin nimen Jehova kohdalla, Jeesuksen nimikin esiintyy myös Raamatun liiteosissa usein.Jeesuksen nimi esiintyy myös Vartiotorni-lehdissä usein, yhteensä yli 90000 kertaa.

Joten näistä luvuista voi päätellä, että sekä nimi Jehova että nimi Jeesus ovat tärkeitä Jehovan todistajille.

Miten on laita nimen Saatana suhteen? Paljonko sitä löytyy kirjasto-ohjelmasta?Watchtower Librarysta löytyy nimi Saatana yhteensä 20998 kertaa.

Raamatuista löytyy nimi Saatana yhteensä 165 kertaa, tosin näistä on osa Raamatun varsinaisen tekstin ulkopuolelta erilaisissa liitteissä ym. sellaisissa.

Saatanan kohdalla on laskettava mukaan myös nimet Panettelija ja Perkele. Jos nämä kaikki lasketaan yhteen, saadaan luku 27591 kertaa Watchtower Libarayssa yhteensä.

On kiinnostavaa, että Vartiotorni-lehdissä Saatana, Panettelija ja Perkele esiintyvät yhteensä yli 18000 kertaa.

Ei ole siis ihme, jos valtakunnansalin kokouksissa kaikuu viikoittain useita kertoja nimi Saatana, usein pienen lapsen vastauksessa.

Nyt on käsitelty kolme huomattavinta persoonaa. Seuraavaksi huomion saavat Vartiotorniseuralle niin rakkaat sanat järjestö, hallintoelin ja uskollinen ja ymmärtäväinen orja.

Sanaa järjestö ei ole Raamatuissa. Se tosin esiintyy kaksi kertaa hakutuloksissa, mutta molemmat ovat varsinaisen tekstin ulkopuolella.Vaikka siis järjestö ei ole raamatullinen termi, Vartiotorni-lehdissä se esiintyy yli 10000 kertaa. Millaisissa yhteyksissä tuo sana esiintyy? Otetaan kaksi esimerkkiä eri vuosilta:

*** w19 tammikuu s. 6 kpl 13 ”Älä ole huolissasi, sillä minä olen sinun Jumalasi” ***

Erityisesti silloin kun vihollisemme vainoavat meitä, meidän on hyvä pitää mielessä se Jehovan lupaus, että hän vahvistaa meitä. Joissain osissa maailmaa vastustajat yrittävät kovasti lopettaa saarnaamistyömme tai kieltää järjestömme.

*** w50 15/1 s. 22-23 kpl 2 Miten ja miksi se on saarnattava nyt ***

Kristuksen alaisessa Jumalan näkyvässä järjestössä on jokainen uskollinen jäsen hyvien uutisten julistaja. Kunkin lopullinen pelastus riippuu siitä.

Vartiotorniseura siis korostaa voimakkaasti sanaa järjestö esimerkiksi saarnaamistyön yhteydessä ja se kertoo, että pelastus riippuu siitä, kuuluuko järjestöön vai ei. Näin on, vaikka sanaa järjestö ei ole Raamatussa.

Esiintyykö sana hallintoelin Raamatussa?Hakutuloksissa se löytyy, mutta vain yhdestä kohdasta, eikä se ole varsinaista Raamatun tekstiä vaan tiivistelmässä:

*** nwt s. 1512 Apostolien tekojen tiivistelmä ***

Hallintoelimen kirje (22–29)
Pysykää erossa verestä (28, 29)

Sana hallintoelin esiintyy kirjasto-ohjelmassa yhteensä 2729 kertaa, joista Vartiotornin osuus on 1340 kertaa.

Termi hallintoelin oli ennen vanhaan muodossa hallitseva elin. Niinpä on otettava myös sen lukumäärät tarkasteluun. Kirjasto-ohjelmassa esiintyviä sanoja hallitseva elin on yhteensä 2277 kappaletta. Niistä Vartiotornin osuus on 1626.Mitä ajattelet, onko Jehovan todistajien järjestöllä perusteita sanoille hallintoelin tai hallitseva elin, kun termejä ei tunneta Raamatussa? Tämä on kuitenkin perustavaa laatua oleva kysymys, koska Jehovan todistajien järjestön ylimmässä johdossa on hallintoelimeksi itseään kutsuva joukko miehiä, jotka näin kontrolloivat jokaisen Jehovan todistajan elämän kaikkia piirteitä? Hallintoelin on vallankäytön kannalta erinomainen "keksintö". Sitä se nimenomaan on, sana on "keksitty" Jehovan todistajien päätoimistossa. Ensimmäisellä vuosisadalla kristilliset seurakunnat olivat varsin itsenäisiä, ei heillä ollut mitään keskusjohtoista valtarakennetta. Vain yhdessä tapauksessa Raamatussa kerrotaan, että seurakunnassa kysyttiin neuvoa muilta kristityiltä, mutta ei se ollut mikään hallintoelin. Kyseessä oi Apostolien tekojen 15: 28,29.

Entäpä sitten termi uskollinen ja ymmärtäväinen orja? Se varmaan löytyy Raamatusta. Kyllä.Kahden Raamatun yhteismäärä on 47, joista varsinaisessa Raamatun tekstissä sanat esiintyvät yhteensä 39 kertaa. Mutta Vartiotorni mainitsee nuo sanat yhteensä 6970 kertaa. Millaisissa yhteyksissä? Pidä mielessäsi, että nykyisen tulkinnan mukaan hallintoelin on uskollinen ja ymmärtäväinen orja.

*** w19 tammikuu s. 7 kpl 18 ”Älä ole huolissasi, sillä minä olen sinun Jumalasi” ***

Kun tunnemme, että Jehova ikään kuin kietoo vahvat käsivartensa ympärillemme, meillä on turvallinen ja rauhallinen olo. Uskollinen ja ymmärtäväinen orja haluaa auttaa meitä olemaan levollisella mielellä ongelmistamme huolimatta ja on siksi valinnut vuoden 2019 vuositekstiksi Jesajan 41:10:n. Vuositeksti kuuluu: ”Älä ole huolissasi, sillä minä olen sinun Jumalasi.” Mieti näitä rauhoittavia sanoja. Ne antavat sinulle voimaa kohdata edessä olevat haasteet.

*** w18 huhtikuu s. 31 kpl 1 Lukijoiden kysymyksiä ***

Jehova on valtuuttanut ainoastaan ”uskollisen ja ymmärtäväisen orjan” jakamaan hengellistä ruokaa (Matt. 24:45). Tämä ”orja” julkaisee hengellistä aineistoa vain virallisilla sivustoillaan, jotka ovat www.jw.org, tv.jw.org ja wol.jw.org. Meillä on ainoastaan kolme mobiilisovellusta: JW Language®, JW Library® ja JW Library Sign Language®. Voimme luottaa siihen, että nämä tuotteet ovat vapaita mainoksista ja Saatanan maailman turmelevasta vaikutuksesta. Muiden kanavien kautta tuleva hengellinen ruoka saattaa hyvinkin olla muunneltua tai turmeltunutta (Ps. 18:26; 19:8).

*** w95 1/5 s. 19 kpl 18 Hyödymme päivittäisestä Raamatun lukemisesta ***

Raamatun lukemisen ei tietenkään tule korvata sen erinomaisen tutkimisaineiston käyttöä, jonka olemme saaneet ”uskollisen ja ymmärtäväisen orjan” välityksellä. Sekin on Jehovalta – ja hyvin arvokas. (Matteus 24:45–47.) Katso, että itse Jumalan sanan säännöllinen lukeminen on huomattavalla sijalla elämässäsi. Jos suinkin mahdollista, ”LUE JUMALAN SANAA PYHÄÄ RAAMATTUA JOKA PÄIVÄ”.


Jehovan todistajien järjestö vallankäyttö on hyvin keskittynyttä. Kaikki tieto, neuvot ja säännöt tulevat ylhäältä, hallintoelimeltä, joka itse väittää olevansa uskollinen ja ymmärtäväinen orja. Kenelläkään ei ole oikeutta kyseenalaistaa hallintoelimen opetuksia. Jehovan todistajien järjestö keskittyy paljon "maailman lopun" odottamiseen ja Vartiotorniseuran sanoman levittämiseen. Sen arvot ovat melko "kovat".

Monet ihmiset kaipaisivat järjestöön enemmän rakkautta, armoa, sääliä ja anteeksiantoa. Miten näiden "pehmeiden" arvojen on käynyt? Ovatko ne jääneet kovan vallankäytön ja järjestörakenteen vaalimisen jalkoihin? Katsotaanpa. Hakutulokset puhukoot puolestaan.
 
Tässä välissä kannattaa huomioida, että sana rakkaus ei ole aina positiivisessa merkityksessä kirjoitettu Vartiotorniseuran julkaisuihin. Otetaan yksi esimerkki:

*** w15 15/4 s. 29 Miksi erottaminen on rakkaudellinen järjestely? ***

Miksi erottaminen on rakkaudellinen järjestely?

”KUN kuuntelin ilmoitusta poikani erottamisesta, koko maailmani näytti romahtavan”, muistelee Julian. ”Hän oli vanhin lapseni, ja olimme hyvin läheisiä. Teimme kaikenlaista yhdessä. Vaikka hän oli aina ollut kunnon poika, hän alkoi yhtäkkiä käyttäytyä sopimattomalla tavalla. Vaimoni itki usein, enkä tiennyt, miten olisin lohduttanut häntä. Aprikoimme, olimmeko jotenkin epäonnistuneet vanhempina.”

Miksi seurakunnasta erottamisen voidaan sanoa olevan rakkaudellinen järjestely, kun se kerran aiheuttaa niin paljon tuskaa?


Vertaa näitä "pehmeitä arvoja" (rakkaus, armo, sääli ja anteeksianto) sanojen järjestö ja hallintoelin lukumääriin. Ja muista, että niitä sanoja ei ole Raamatussa. Onko tärkeysjärjestys kohdallaan? Ovatko Vartiotorniseuran arvot Jeesuksen arvojen mukaiset?

(Matteus 5:43–48)  – – Te olette kuulleet sanotun: ’Sinun on rakastettava lähimmäistäsi ja vihattava vihollistasi.’ 44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa jatkuvasti vihollisianne ja rukoilkaa jatkuvasti niiden puolesta, jotka vainoavat teitä, 45 jotta osoittautuisitte taivaissa olevan Isänne pojiksi, koska hän antaa aurinkonsa nousta pahoille ja hyville ja antaa sataa vanhurskaille ja epävanhurskaille. 46 Sillä jos rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, mikä palkka teillä on? Eivätkö veronkantajatkin tee samoin? 47 Ja jos tervehditte ainoastaan veljiänne, mitä poikkeuksellista teette? Eivätkö kansakuntien ihmisetkin tee samoin? 48 Teidän on siis oltava täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.

(Matteus 9:12, 13)  – – Eivät terveet tarvitse lääkäriä, vaan sairaat. 13 Menkää siis ja oppikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armoa minä tahdon enkä teurasuhria.’ Sillä minä en tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä.”


(Markus 6:34)  – – Ja astuessaan esiin hän näki suuren ihmisjoukon, mutta hänen tuli heitä sääli, sillä he olivat kuin lampaat ilman paimenta. Ja hän rupesi opettamaan heille monia asioita.

(Matteus 6:14, 15)  – – Sillä jos te annatte ihmisille anteeksi heidän hairahduksensa, niin taivaallinen Isännekin antaa teille anteeksi, 15 mutta jos taas ette anna ihmisille anteeksi heidän hairahduksiaan, ei Isännekään anna anteeksi teidän hairahduksianne.

 
Kuinka paljon Jeesus puhui järjestöstä? Kuinka monta kertaa hän mainitsi sanan hallintoelin? Oliko hän kiinnostunut vallankäytöstä? Vastauksesi voi osoittaa sen, oletko ymmärtänyt Jeesuksen opetuksen ytimen. Samalla se voi osoittaa sen, kuinka korkealle arvostat vartiotorniseuran vallankäytön. Mitä ajattelet tästä, sopiiko se myös seurakuntaan ja uskovien yhteisöön:

(Saarnaaja 8:9)  – – Olen nähnyt kaiken tämän, ja syvennyin kaikkeen, mitä on tehty auringon alla sinä aikana, jona ihminen on hallinnut toista ihmistä tämän onnettomuudeksi.
 

 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity