Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Johanneksen poika - Uutisia Jehovan todistajista ja Vartiotorniseurasta
 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset
 
Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG ja Google Earth
 Historiaa - osa 61: Vuoden 1973 Herätkää! esitti väärän profetian sukupolvesta, joka ei katoa
18.01.2019 Johanneksen poikaKuvat: JW.ORG

Vuonna 1973 Jehovan todistajat uskoivat vielä vanhaan "kunnon" sukupolvioppiin. Sen jälkeen tuo oppi on muuttunut monta kertaa. Millainen oli sukupolvioppi vuonna 1973?

Se selviää Herätkää! -lehdestä, joka on julkaistu 08.12.1973.


*** g73 8/12 s. 16 Miksi ihmiskunta oli tienhaarassa vuonna 1914? ***

Ennen kuin tämä sukupolvi päättyy

Mutta mitä tämä merkitsee meille nykyään eläville? Miksi sitä tulisi pitää niin tärkeänä, että tuon erityisen käännekohdan ajankohta nähtiin etukäteen Raamatun ennustusten avulla? Onhan siitä kulunut jo lähes 60 vuotta. Useimmat ihmiset, jotka elivät vuonna 1914 ja olivat kyllin vanhoja tajutakseen, mitä oli tekeillä, eivät edes ole enää elossa, ja ne, jotka vielä elävät, ovat hyvin iäkkäitä.

Juuri tästä syystä nämä tarkastelemamme seikat ovat niin tärkeitä, elintärkeitä kaikille meille. Etukäteen ei ollut kerrottu ainoastaan maailman käännekohdan vuosi vaan myös sitä seuraavat olosuhteet, sekä mihin ihmiskunnan nykyinen suunta johtaa ja mikä on oleva lopputulos. Meille on hyvin tärkeätä se, että lopputulos on ennustettu nähtävän vain yhden sukupolven eliniän aikana, sen sukupolven, joka oli elossa vuonna 1914.

Kristus Jeesus, ihmiskunnan historian kuuluisin profeetta, ennusti tämän. Hänen ennustuksensa oli kaksiosainen. Sillä oli oleva ensimmäinen täyttymys siihen aikaan (ajanlaskumme ensimmäisellä vuosisadalla) ja paljon suurempi täyttymys aikana; jolloin Jumalan messiaaninen valtakunta ryhtyisi toimimaan maailman näyttämöllä. Jeesus sanoi tuossa ennustuksessa: ”Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.” (Matt. 24:34; Ilm. 21:2–4) Miten kävi?

Hänen sanansa osoittautuivat tosiksi ensimmäisellä vuosisadalla. Ennustuksen ensimmäisestä täyttymyksestä tuli historiallista todellisuutta vähemmän kuin 40 vuotta myöhemmin – niiden elinaikana, jotka kuulivat ennustuksen.

Jeesus oli ennustanut Jerusalemin täydellisen tuhon ja juutalaisen kansan hajottamisen (Luuk. 21:5, 6, 20–24; vrt. Luuk. 19:41–44.) Täsmälleen niin tapahtui vuonna 70, jolloin Rooman legioonat autioittivat Jerusalemin.

Me voimme olla yhtä varmoja siitä, että vuonna 1914 elossa olleesta sukupolvesta jotkut näkevät Kristuksen Jeesuksen ennustuksen suuremman täyttymyksen ja tuhon, johon se huipentuu. Tämä merkitsee sitä, että ihmiskunta on nyt historiansa kriittisimmässä ajassa, jolloin tämän maan ja ihmisten kaikkien asioitten hallinto siirtyy epätäydellisten poliittisten hallitsijoitten käsistä Jumalan itsensä perustamalle vanhurskaalle hallitukselle.

Miksi voimme olla varmoja tästä? Pelkästäänkö siksi, että tietty vuosi – 1914 – nähtiin ennalta maailmanlaajuisen muutoksen ajankohdaksi? Onko se ainoa seikka, joka takaa, että Jeesuksen ennustuksessa edeltä mainittu ”sukupolvi” on juuri tuolta ajalta? Ei suinkaan. On valtaisa joukko muita syitä uskoa vakaasti, että asia on näin.

Tämä johtuu siitä, että Kristus Jeesus sisällytti ennustukseensa merkin – jonka lukuisat piirteet ehdottomasti ilmaisisivat tämän sukupolven tulevan näkemään hänen meidän aikaamme koskevan ennustuksensa täyttymyksen.

Näemmekö me nykyään tuon omaa aikaamme koskevan merkin? Ja koska ennustuksen suurempi täyttymys ei sovellu vain yhteen kansaan vaan koko ihmiskuntaan kaikkialla, näemmekö me tämän merkin – kaikkine piirteineen – maapallon laajuisessa mitassa, kaikkialla maailmassa?

Kun vuodet kuluivat ja vuoden 1914 nähnyt sukupolvi alkoi olla iäkäs, Vartiotorniseuran oli pakko "tarkistaa" (ts. muuttaa) sukupolvioppiaan. Vartiotorniseura oli tehnyt Raamatun tekstistä vääriä johtopäätöksiä.

Marraskuun 1. päivän Vartiotornissa vuonna 1995 vanha sukupolvioppi heitettiin romukoppaan ja korvattiin uudella. Miten Vartiotorniseura selitti oppimuutosta?

Vartiotornin kirjoitus eteni varovaisesti ja pikku hiljaa ilmeni, että Vartiotorni oli muuttanut oppitulkintaansa.

*** w95 1/11 s. 13 kpl 13 Pelastuminen ”pahasta sukupolvesta” ***

Myöhemmin vuonna 31, kun Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät toiselle saarnamatkalleen Galileaan, ”jotkut kirjanoppineista ja fariseuksista” pyysivät Jeesukselta tunnusmerkkiä. Hän sanoi heille ja läsnä oleville ”ihmisjoukoille”: ”Sukupolvi, joka on paha ja avionrikkoja, etsiskelee tunnusmerkkiä, mutta muuta tunnusmerkkiä ei sille anneta kuin profeetta Joonan tunnusmerkki. Sillä niin kuin Joona oli suunnattoman kalan vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin tulee Ihmisen Poika olemaan maan sydämessä kolme päivää ja kolme yötä. – – Näin käy myös tälle pahalle sukupolvelle.” (Matteus 12:38–46.) Ilmeisesti ”tämä paha sukupolvi” sisälsi sekä uskonnolliset johtajat että ”ihmisjoukot”, jotka eivät koskaan ymmärtäneet Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa täyttynyttä tunnusmerkkiä.

*** w95 1/11 s. 13 kpl 14 Pelastuminen ”pahasta sukupolvesta” ***

Vuoden 32 pesahin jälkeen Jeesuksen ja hänen opetuslastensa tullessa Magadanin seudulle Galileaan saddukeukset ja fariseukset pyysivät Jeesukselta jälleen tunnusmerkkiä. Hän toisti heille: ”Sukupolvi, joka on paha ja avionrikkoja, etsiskelee tunnusmerkkiä, mutta muuta tunnusmerkkiä sille ei anneta kuin Joonan tunnusmerkki.” (Matteus 16:1–4.) Nuo uskonnolliset ulkokultailijat olivat tosiaan kaikkein moitittavimpia, koska he johtivat niitä uskottomia ”ihmisjoukkoja”, jotka Jeesus tuomitsi ”täksi pahaksi sukupolveksi”.

*** w95 1/11 s. 14 kpl 18 Pelastuminen ”pahasta sukupolvesta” ***

Mikä sitten on se ”sukupolvi”, josta Jeesus puhui niin usein opetuslastensa läsnä ollessa? Miten he ymmärsivät hänen sanansa: ”Tämä sukupolvi ei missään tapauksessa katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat”? Jeesus oli yhdenmukaisesti käyttänyt ilmausta ”tämä sukupolvi” aikalaisistaan, jotka ”sokeine oppaineen” muodostivat juutalaisen kansakunnan, eikä hän varmasti poikennut tästä vakiintuneesta tavastaan (Matteus 15:14). ”Tämä sukupolvi” koki kaiken sen ahdistuksen, jonka Jeesus oli ennustanut, ja katosi sitten Jerusalemia kohdanneessa vertaansa vailla olevassa ”suuressa ahdistuksessa” (Matteus 24:21, 34).

*** w95 1/11 s. 15 kpl 21 Pelastuminen ”pahasta sukupolvesta” ***

Nykyään ”Jehovan suuri päivä – – on lähellä ja tulee hyvin kiireesti” (Sefanja 1:14–18; Jesaja 13:9, 13). Yhtäkkiä, Jehovan itsensä ennalta määräämänä ”päivänä ja hetkenä”, hänen vimmansa purkautuu maailman uskonnollisiin, poliittisiin ja kaupallisiin aineksiin samoin kuin itsepäisiin ihmisiin eli oman aikamme ”sukupolveen, joka on paha ja avionrikkoja” (Matteus 12:39; 24:36; Ilmestys 7:1–3, 9, 14).

Sukupolvioppi irroitettiin vuodesta 1914. Nyt sillä ei ollut enää takarajaa. Tosin tämäkään oppi ei ollut pysyvä, sitä muutettiin, eikä sekään ollut pysyvä. Tällä hetkellä on voimassa hyvin epämääräinen selitys kahdesta osittain rinnakkaisesta sukupolvesta, vaikka Jeesus puhui vain yhdestä sukupolvesta. Mutta ei siitä sen enempää tässä jutussa.

Vartiotorniseura oli julistanut täysin varmana asiana vuonna 1973, että vuoden 1914 nähnyt sukupolvi ei katoa ennen kuin loppu tulee:

Me voimme olla yhtä varmoja siitä, että vuonna 1914 elossa olleesta sukupolvesta jotkut näkevät Kristuksen Jeesuksen ennustuksen suuremman täyttymyksen ja tuhon, johon se huipentuu. Tämä merkitsee sitä, että ihmiskunta on nyt historiansa kriittisimmässä ajassa...

Nyt, vuonna 2019, voimme nähdä, että tuo ennustus oli väärää profetiaa. Jehovan todistajien oli pakko uskoa tuo vuonna 1973. Epäilijät olisivat saaneet kutsun puhutteluun, ja julkisesti asian kyseenalaistaminen olisi johtanut jopa erottamiseen ja karttamiseen.

Onko Vartiotorniseura oppinut jotain virheistään, joita se on tehnyt jatkuvasti ennustellessaan maailman loppua? Ei ole oppinut. Yhä edelleen se julistaa samaan tapaan täysin varmana, että loppu tulee aivan pian.

Otetaan malliksi kolme esimerkkiä lopun läheisyydestä Vuoden 2018 Vartiotorneista. Niistä heijastuu se sama "pian" -asenne, josta on kirjoitettu laajemmin täällä.
 
*** w18 tammikuu s. 26 kpl 19 Millainen rakkaus tuo aitoa onnellisuutta? ***

Saatanan hallinnassa oleva maailma on aiheuttanut kärsimyksiä noin 6 000 vuotta. Nyt kun hänen hallintonsa loppu on lähellä, maailma on täynnä ihmisiä, joiden elämä pyörii heidän itsensä, rahan ja nautintojen ympärillä.

*** w18 huhtikuu s. 12 kpl 14 Palvele Jehovaa, vapauden Jumalaa ***

On rohkaisevaa nähdä, että monet ovat tajunneet meidän elävän lähellä tämän pahan maailman loppua ja päättäneet yksinkertaistaa elämäänsä voidakseen aloittaa kokoaikaisen palveluksen (1. Kor. 9:19, 23).

*** w18 joulukuu s. 19 kpl 2 Nuoret, Luojanne haluaa teidän olevan onnellisia ***

Muista, että Jehovalla on asioista täydellinen kokonaiskuva. Hän on selvillä siitä, mitä nykyiselle maailmalle tulee tapahtumaan ja miten lähellä sen loppu on (Jes. 46:10; Matt. 24:3, 36).
 

 

 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity