Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Johanneksen poika - Uutisia Jehovan todistajista ja Vartiotorniseurasta
 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset
 
Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG ja Google Earth
 Loppuuko mannerlaattojen liike joskus?
23.01.2019 Johanneksen poika (Päivitetty kerran)


Jehovan todistajien virallisilla internetsivuilla on artikkeli, joka on otsikoitu näin: Mitä Raamattu sanoo luonnononnettomuuksista?

Kirjoituksessa vakuutetaan, että Jumala ei aiheuta luonnononnettomuuksia. Toisaalta kuitenkin sanotaan, että "viimeisten päivien" yhtenä tunnusmerkkinä olisivat mm. maanjäristykset. Miten nämä lauseet sopivat yhteen? Jos Jumalalla ei ole mitään osuutta luonnononnettomuuksien aiheuttamisessa, miten ne todistavat "viimeisistä päivistä"? Mikä tai kuka ne sitten aiheuttaa? Mistä monet luonnononnettomuudet, kuten esimerkiksi maanjäristykset, johtuvat?

Tässä on otteita JW.ORG:n sivuilta:
Kuva: JW.ORG

Mitä Raamattu sanoo luonnononnettomuuksista?

Jumala ei aiheuta nykyisiä luonnononnettomuuksia, mutta hän välittää ihmisistä, joihin ne vaikuttavat. Jumalan valtakunta tulee poistamaan kaikki kärsimyksen aiheuttajat, ja luonnononnettomuudet ovat yksi niistä. Sillä välin Jumala lohduttaa luonnononnettomuuksien uhriksi joutuneita (2. Korinttilaisille 1:3).

Miksi voimme olla varmoja, että luonnononnettomuudet eivät ole rangaistus Jumalalta?

Luonnononnettomuudet eroavat tavasta, jolla Raamattu kertoo Jumalan käyttävän luonnonvoimia.

Luonnononnettomuudet eivät valikoi sitä, ketkä niissä kuolevat tai vammautuvat. Sitä vastoin tuomiot, jotka Jumala saattoi voimaan ja joista kerrotaan Raamatussa, olivat valikoivia.
- - -
Yleensä luonnononnettomuudet iskevät lähes varoituksetta.
- - -
Ihmiset ovat jossain määrin myötävaikuttaneet tuhojen syntymiseen. Miten? Vahingoittamalla ympäristöä ja rakentamalla sellaisille alueille, jotka ovat alttiita maanjäristyksille, tulville ja äärimmäisille sääoloille.

Ovatko luonnononnettomuudet merkki siitä, että elämme viimeisiä päiviä?

Kyllä ovat. Raamatun ennustuksista ilmenee, että ”viimeisinä päivinä”, jolloin ”tämä aikakausi on päättymässä”, esiintyisi luonnononnettomuuksia (Matteus 24:3; 2. Timoteukselle 3:1). Jeesus sanoi meidän ajastamme esimerkiksi seuraavasti: ”Paikassa toisensa jälkeen on nälänhätää ja maanjäristyksiä.” (Matteus 24:7.)Kuka tai mikä on vastuussa maapallon luonnononnettomuuksista? Onko maapallon tekijällä jotain osuutta asiaan?

Lyhyesti tiivistettynä voitaisiin sanoa, että mannerlaattojen jatkuva liike vaikuttaa monien luonnononnettomuuksien syntyyn. Esimerkiksi maanjäristykset johtuvat mannerlaattojen liikkeestä. Joskus maanjäristys aiheuttaa tsunamin. Mannerlaattojen liikkeellä on vaikutusta myös tulivuorenpurkauksien syntymisessä.

Voit katsoa kuvia, jotka selittävät mannerlaattojen liikettä, maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia. - Lähde: Tiedon Maailma, osa 3, Luonnonvoimat, sivut 102, 104 ja 108 (julkaisija Bonnier Publications)

Koska mannerlaattojen liikkeet ovat avainasemassa monissa luonnononnettomuuksissa, on tarpeen hiukan katsoa, millä tavalla ne vaikuttavat maapalloon.

Mitä Wikipedia kertoo mannerlaatoista?

Mannerlaatta on kappale Maan litosfääriä. Mannerlaatta nimityksenä on harhaanjohtava sikäli, että mannerlaatat eivät noudata mannerten rajoja. Tästä syystä yleisesti puhutaan myös litosfäärilaatoista viitaten litosfääriin eli maapallon kivikehään, tai tektonisista laatoista viitaten laattatektoniikkaan eli teoriaan mannerlaattojen liikkeistä. Sanojen mannerlaatta, litosfäärilaatta ja tektoninen laatta merkitys on siis täsmälleen sama. Kratoniksi eli mannerytimeksi sanotaan hyvin vanhaa mantereen osaa, jonka usein edellytetään olevan isostaattisessa tasapainossa.

Maan kiinteä ulkokerros koostuu paristakymmenestä litosfäärilaatasta, jotka ”kelluvat” vaipan raskaamman kiviaineksen päällä. Mannerliikunnot tarkoittavat mantereiden liikkumista laattatektoniikan vaikutuksesta. Laatat liikkuvat jatkuvasti toistensa suhteen, aiheuttaen maanjäristyksiä ja tulivuoritoimintaa, lähinnä laattojen reunoilla, jossa ne törmäävät tai työntyvät toistensa alle. Toisaalta uutta laattamateriaalia eli merenpohjaa muodostuu valtamerten keskellä. Näin tapahtuu esimerkiksi Islannissa, jossa epätavallisen voimakas vulkanismi on peittänyt mahdollisesti paljastuneet vaipan osat alleen.

Litosfäärilaattojen liikettä ajaa viime kädessä painovoima, joka saa useita ilmiasuja laattatektonisessa systeemissä.

Mikä aiheuttaa mannerlaattojen liikkumisen?

Mannerliikuntojen voimanlähteenä on maan sisustaa lämmittävä radioaktiivinen hajoaminen. Lämpöä muuttavat liike-energiaksi lämpötilaeroista johtuvat konvektiovirrat, joista on esitetty yksikerrosteoria ja kaksikerrosteoria, joiden ero on siinä, millainen epäjatkuvuuskerros on 670 km syvyydessä. 1990-luvulle asti ajateltiin että liikkeen pääasiallinen syy on konvektio keskiselänteiden kohdalla, missä syntyvä uusi kuori työntää laattoja erilleen. Myöhemmin on annettu yhä tärkeämpi rooli saumakohdille, joissa reunat painuvat toisensa alle ja vetävät laattaa kohti saumaa.


Kuva: Wikipedia (katso kuva isompana täältä)

Laatat voivat liikkua toisistaan poispäin, toisiaan kohti tai sivuttain toisiinsa nähden.

Mitä vaikutuksia on konvektiovirroilla maapalloon?

Wikipedian mukaan konvektiovirroilla on voimakas vaikutus magneettikentän syntyyn. Suora lainaus:

Muiden planeettojen, hitaasti pyörivien Venuksen ja Marsin magneettikenttä on Maan kenttää heikompi, ja Marsin kenttä heikko, koska sen ytimen konvektio on oletettavasti lakannut.
- - -
Laajasti kannatettu teoria Maan magneettikentän pääasialliseksi selittäjäksi on ns. dynamoteoria, jonka mukaan magneettikenttä syntyy Maan sulassa ulkoisessa ytimessä, jossa on hyvin sähköä johtavaa raudan ja nikkelin seosta. Mekaanisten virtojen ja sähkövirtojen yhteisvaikutus aiheuttaa itseään ylläpitävän dynamon, joka saa käyttövoimansa liike-energiasta. Monet tutkijat pitävät konvektiovirtauksia todennäköisimpänä syynä. Dynamoteorian avulla voidaan selittää kentän hitaat aikavaihtelut ja kentän napaisuuden eli polariteetin vaihtumiset.

Millainen on Marsin magneettikenttä?

Marsin kaasukehä ja magneettikenttä eivät suojaa planeettaa auringonpurkausten hiukkassäteilyltä ja jatkuvalta avaruussäteilyltä.

Avaruustutkimus vie jossain vaiheessa ihmisiä Marsiin. Mars-lennoissa on se ongelma, että kun siellä ei ole kunnollista magneettikenttää, säteily voi muodostua ihmisille kohtalokkaaksi.

Magneettikenttä on maapallolle ensiarvoisen tärkeä. Se suojaa elämää vahingolliselta avaruudesta tulevalta säteilyltä. Ilman magneettikenttää säteily pääsisi lähes esteettömästi ilmakehän läpi ja aiheuttaisi vakavan uhan terveydelle.

Toteutuuko joskus se, minkä em. JW.ORG:n tekstiaineisto kertoi?

Jumalan valtakunta tulee poistamaan kaikki kärsimyksen aiheuttajat, ja luonnononnettomuudet ovat yksi niistä.

Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että Jehovan todistajien paratiisissa ei sattuisi enää koskaan maanjäristyksiä, tsunameja eikä tulivuorenpurkauksia. Millä tavalla nämä voisivat loppua?

Se vaatisi mannerlaattojen liikkeen loppumista. Silloin ei sattuisi enää maanjäristyksiä. Mutta jos mannerlaatat eivät enää liikkuisi, se johtuisi siitä, että Maan ytimen konvektio olisi loppunut. Se taas johtaisi magneettikentän huomattavaan heikkenemiseen ja näin ollen auringosta ja muualta avaruudesta tuleva säteily pääsisi lähes esteettä Maan päälle. Säteily vaurioittaisi ihmisiä, eläimiä ja kasveja. Lopulta elämä Maan päällä voisi tulla säteilyn lisääntymisen takia lähes mahdottomaksi.

Kun JW.ORG tarjoaa luonnononnettomuuksista vapaata maapalloa, sitä ei perustella mitenkään. Toki hallintoelin voi selittää, että Jumalalle mikään ei ole mahdotonta, mutta pieni ihminen kaipaisi hiukan tarkemman selityksen, koska mannerlaattojen liikkuminen on maapallon normaali ominaisuus.
   


Lue kirjoitus Mitä Raamattu sanoo luonnononnettomuuksista? JW.ORG:n sivuilta.

Herätkää! -lehti käsitteli mantereiden liikkumista 22.09.1977 sivulta 8 alkaen.


 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity