Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Johanneksen poika - Uutisia Jehovan todistajista ja Vartiotorniseurasta
 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset
 
Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG ja Google Earth
 Historiaa - osa 65: Rutherfordin vuonna 1939 julkaisema kirja "Pelastus" ei oppitulkinnoiltaan ihan vastaa nykyisiä käsityksiä "totuudesta"
19.03.2019 Johanneksen poika (Päivitetty 20.03.2019)


Vuonna 1939 englanniksi julkaistu kirja Pelastus käännettiin suomeksi ja julkaistiin vuonna 1941. Kirja on Jehovan todistajien kirjaksi melko tyypillinen, pelotellaan Harmagedonin sodalla ja kerrotaan Jehovan todistajien kanta moniin oppikysymyksiin.

Otetaan malliksi muutama ote kirjasta:

Jumala ilmaisee täydellisen vihansa Saatanaa ja hänen järjestöään kohtaan Harmagedonin taistelussa. Hän pysähdytti vihansa ilmaisemisen 1918, mutta aloittaa sen jälleen Harmagedonin taistelussa.

- - -

Tuleeko pelastus kaikille ihmisille siitä huolimatta, haluavatko he pelastua vai eivät? Ei, se ei kuulu niille, jotka eivät halua sitä.

- - -

Täytyykö Jumalan ulottaa armonsa jokaiselle luomukselle ollakseen oikeudenmukainen? Ei. Ne, jotka ovat Jumalan tahallisia ja tarkoituksellisia vastustajia, eivät ottaisi vastaan Hänen armoaan, vaikka se tarjottaisiinkin heille; eikä Jumala halua tarjota armoa tuollaisille vastustajille eikä teekään sitä.

- - -

Nooan ajan vedenpaisumus eli suuri tulva oli esikuvallinen, s. o. se esitti eli kuvasi tulevia suurempia asioita. Jumala tuhosi "silloisen maailman" vesitulvalla, mikä kuvasi Harmagedonia, jossa nykyinen paha maailma hävitetään ennen pitkää.

- - -

Kuvauksessa, jossa Loot pakenee Sodomasta, ei tähdennetä vain uskoa, vaan myöskin kuuliaisuutta. Kun Herran enkelit olivat johdattaneet Lootin ja hänen perheensä pois Sodomasta ennen tuhon alkamista, niin he varoittivat sitten heitä seuraavin sanoin: "Pakene henkesi edestä, älä katso taaksesi."

Tässä kirjassa kerrotaan talosta, jota sanottiin Beet-Sarimiksi. Se merkitsee "Ruhtinasten talo". Tuon talon tuli olla vanhan ajan uskollisten asuinpaikka heidän ylösnousemuksensa jälkeen. Sen piti tapahtua joskus 1925 jälkeen. Talon asukkaisiin olisi pitänyt kuulua mm. Aabraham, Joosef ja Daavid.

Rutherfordin kirjasessa Miljoonat, jotka nyt elävät, eivät kuole koskaan (käännetty suomeksi v. 1920) kerrottiin mm. näin:

Jehovan Israelille antaman riemuvuosijärjestelmän ymmärtäminen heittää melkoista valoa niihin tapahtumiin, jotka ovat välittömästi edessämme. Raamattu osoittaa selvästi, että Israel oli esikuvallinen kansa, sinä aikana, jolloin Jumala enemmän kuin kahdeksantoistasataa vuotta toimi heidän kanssaan. Sen laki oli esikuva suuremmista ja paremmista asioista, jotka tulevat.

- - -

Näiden riemuvuosien yksinkertainen laskeminen vie meidät seuraavaan merkitykselliseen tulokseen: Seitsemänkymmentä riemuvuosikautta, joista kukin on viisikymmenvuotinen, tekee 3500 vuotta. Koska riemuvuosia alettiin ottaa huomioon 1575 vuotta eKr., niin päättyy tämä aika ilmeisesti syksyllä vuonna 1925, jolloin esikuva lakkaa ja jolloin suuren vastakuvan täytyy alkaa. Mitä meillä on sentähden odotettavissa? Esikuvassa täytyi riemuvuonna tapahtua täydellinen ennalleenasettaminen ja sentähden täytyy suuren vastakuvan alun merkitä "kaiken ennalleenasettamisen" alkamista. Tärkein, mikä ennalleenasetetaan, on ihmiskunnan elämä; ja koska toiset raamatunpaikat sanovat varmuudella, että Aabraham, Iisak, Jaakob ja toiset muinaiset uskolliset herätetään ja että nämä tulevat saamaan ensimmäisen suosion, niin voimme odottaa, että 1925 tulee näkemään näiden Israelin uskollisten palaavan kuolemasta, nousevan täydelleen ennalleenasetettuina täydelliseen inhimilliseen luontoon ja asetetaan uuden asiainjärjestyksen laillisiksi edustajiksi maan päälle.

Tuo näkemys korjattiin vasta vuonna 1950, jolloin Jehovan todistajien oppia muutettiin. Nykyinen käsitys on sellainen, että em. vanhan ajan uskolliset herätettäisiin kuolleista vasta Harmagedonin jälkeen.
"Pelastus"-kirjassa on seitsemän lukua:

1. Hätätila (sivut 9 - 30)
2. Elämään (sivut 31 - 60)
3. "Suuri joukko" (sivut 61 - 163)
4. Lunnaat (sivut 164 - 224)
5. Vaatimukset (sivut 225 - 289)
6. Jumalan hallitus (sivut 290 - 301)
7. Edut (sivut 302 - 347)Kuvat: Pelastus-kirja


Luku 1. Hätätila

"Pelastus" merkitsee vapautumista uhkaavasta tuhosta ja turvan löytämistä paikasta, missä on täydellinen suoja. Koska suurin ahdistus, mikä milloinkaan kohtaa maailmaa, on aivan ovella, niin ennenkuulumaton hätätila uhkaa kaikkia kansoja.

- - -

Jeesus ennusti nyt maailmassa vallitsevat olosuhteet, jotka ovat juuri suurimman tuhon edellä, mikä maailmassa voi milloinkaan raivota, ja jotka johtavat siihen. Hän ennusti maailmansodan, joka alkoi 1914 ja pysähtyi äkkiä 1918. Hän sanoi, että sitä sotaa seuraa pian nälkä, rutto ja suuret häiriöt maassa ja että ne ovat niiden murheitten alku, jotka edeltävät maailmaa pian kohtaavat suurta tuhoa. (Matteus 24:7) Hän ennusti, että "sotaa taivaassa" seuraavat monet murheet, jotka kohtaavat maan kansoja (Ilmestys 12:7 - 12); ja tosiseikat osoittavat tämän ennustuksen täyttyneen.

- - -

Jumala loi maan ihmistä varten ja sen jälkeen täydellisen miehen ja naisen ja pani heidät maan päälle asumaan sitä. (Jesaja 45:12, 18) Jumala antoi tuolle täydelliselle ihmisparille valtuuden "olla hedelmällinen, lisääntyä ja täyttää maa". (1. Mooses 1:28) Jumala teki Lusiferin henkiluomukseksi ja maailman, myöskin ihmisen, yliherraksi (Hesekiel 28:14, 15) Kaikki luomukset taivaassa ja maan päällä antoivat kunnian Jehova Jumalalle, niinkuin pitikin, koska jokainen luomus on kiitollisuudenvelassa elämänedustaan Kaikkivaltiaalle Jumalalle. Poikkeuksen teki Lusifer, joka alkoi ahnehtia sitä, mihin hänellä ei ollut oikeutta, nim. sitä kunniaa ja ylistystä, mikä annettiin oikeudella Kaikkivaltiaalle Jumalalle.

- - -

Aadam ja Eeva tuomittiin myöskin kapinoimissynnin tähden kuolemaan, mutta Jumala salli heidän elää jonkin aikaa, jotta he voisivat tuotata lapsia.

- - -

Jumala lähetti aikanaan rakkaan Poikansa maan päälle. Jeesus syntyi, s. o. tehtiin lihaksi, ja hän eli ihmisten keskuudessa maan päällä. "Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta." (Johannes 1:14) Jeesusta sanotaan tässä kohdassa "Sanaksi", koska hän oli ennen ihmiseksi tuloaan Jehova Jumalan puhemies. Kun ihminen Jeesus tuli 30 vuoden vanhaksi, Jumala voiteli hänet lupaamansa valtakunnan Kuninkaaksi.

- - -

Kristuksen Jeesuksen kaikki totiset seuraajat ovat odottaneet samalla tavalla vuosisatoja, toivoen tämän Herran Jeesuksen Kristuksen hallituksen tuloa. Apostolit olivat niin kovin kiinnostuneita Jeesuksen tulemiseen ja hänen valtakuntaansa, että he tekivät hänelle tämän kysymyksen vähää ennen hänen kuolemaansa: "Mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun [s. o. Saatanan häiritsemättömän hallinnan loppumisen] merkki [todistus]?"

- - -

Kaiken sen ajan kuluessa, jolloin edellämainitut olosuhteet vallitsevat todistaen Jeesuksen läsnäolon ja Saatanan häiritsemättömän hallinnan lopun, hän [Jeesus] julistaa ja käskee: "Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu". (Matteus 24:14)

Siitä seuraa, että niiden, jotka rakastavat Jumalaa ja Kristusta, täytyy totella tätä käskyä. Sitä totellen pieni joukko kristittyjä ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka tunnetaan "Jehovan todistajina", on kulkenut ja kulkee yhä ympäri maata saarnaamassa Jumalan valtakunnan hyviä uutisia. Tätä evankeliumin saarnaamista täytyy jatkua, kunnes suuri uhkaava hätätila saa huippunsa; ja kun tämä valtakunnan hyvien uutisten saarnaaminen on suoritettu, niin mitä sitten seuraa? "Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule." (Matteus 24:21)

Se suuri ahdistus on Harmagedonin taistelu, jota sanotaan myöskin 'Jumalan, Kaikkivaltiaan, suuren päivän taisteluksi'. (Ilmestys 16:14 - 16) Se on Kaikkivaltiaan Jumalan taistelu, koska siinä ratkaistaan lopullisesti ja iäksi kysymys siitä, kuka on korkein ja voiko Jumala toteuttaa ilmaisemaansa päätöksen vai ei. Tuo suuri taistelu päättyy Saatanan kannattajien ja järjestön jokaisen rippeenkin täydelliseen hävittämiseen.

- - -

Jeesuksen täytyy odottaa, kunnes oli tuleva Jehovan aika hänen ottaa valtansa ja käyttää sitä Saatanan hallinnan tuhoamiseksi ja perustaa oma vanhurskas ja täydellinen hallituksensa maan päälle. (Heprealaisille 10:12, 13) Tämä odotusaika loppui 1914, ja silloin Jumala lähetti Jeesuksen Kristuksen hallitsemaan Saatanan ollessa vielä käyttämässä valtaansa. (Psalmi 110:2 - 6)

- - -

Jumala ilmaisee täydellisen vihansa Saatanaa ja hänen järjestöään kohtaan Harmagedonin taistelussa. Hän pysähdytti vihansa ilmaisemisen 1918, mutta aloittaa sen jälleen Harmagedonin taistelussa.

- - -

Vanhurskauden olisi mahdotonta vallita maassa, jos Saatana ja hänen laumansa jatkaisivat vallankäyttöä ihmisiin katsoen. Siitä syystä Jehova Jumala lopettaa Saatanan järjestön. Saatana ja hänen sotavoimansa vastustavat varmasti katkeraan loppuun asti. Siitä johtuu Harmagedonin suuren taistelun välttämättömyys, ja siitä tulee suurin ahdistus, mikä milloinkaan on kohdannut maailmaa, koska kaikki, mikä on Jumalaa vastaan, täytyy pyyhkäistä ja pyyhkäistään silloin kokonaan pois.

- - -

Kaikki todistukset, sekä Raamatun että tosiasioiden antamat, jotka ovat hyvintunnetut kaikille ihmisille, jotka koettavat tarkkailla niitä, todistavat ylivoimaisesti, että Harmagedonin taistelu on uhkaamassa ja hyvin lähellä. Siksi varoitus on annettava ja annetaankin. Maailma on sen tähden suurimman hätätilan edessä, mitä milloinkaan on ollut, ja kaikkien varoittaminen, jotka tahtovat elää, on niin ehdottoman tärkeää, että Jumala laskee velvoituksen niiden niskoille, jotka tuntevat Hänen totuutensa, että heidän tulee kertoa sitä toisille; ja tästä syystä julistaminen jatkuu uskonnoitsijoitten taholta tulevan suuren vastustuksen keskellä. (Hesekiel 33:4 - 19)

- - -

Perkele oli kääntänyt Nooan päivinä ihmiset jumalattomuuteen, ja Jumala sanoi päättäneensä tuhota kaiken lihan vesien tulvassa, minkä piti pian seurata. (1. Moosee 6:1 - 20) Nooa kulki Jumalan käskystä monta vuotta ihmisten keskuudessa julistamassa heille varoitusta tulvivan veden uhkaavasta hävityksestä. Nooa oli yksi Jehovan todistajista, "vanhurskauden saarnaaja". (2. Pietarin kirje 2:5) Nooan perhettä lukuunottamatta ihmiset eivät ottaneet vaarin varoituksesta ja kun vedenpaisumus tuli, niin kaikki tuhoutuivat, ja vain Nooa ja hänen lähin perhekuntansa, johon kuului kaikkiaan kahdeksan henkeä, vältti tuhon ja pelastui.
Luku 2. Elämään

Pelastus uhkaavasta hävityksestä on toinen asia ja pelastus elämään toinen. Ihmisen suuri vihollinen on kuolema. Ihmisen pääsiunaus on iankaikkisen elämän saaminen rauhassa, onnessa ja menestyksessä. Pelastuksen saaminen kuolemasta merkitsee iankaikkisen elämän saamista. Pelastus Jumalan vihalta, joka ilmenee Harmagedonissa, ei merkitse ehdottomasti sitä, että kaikki sen saajat pelastuvat lopulta kuolemastakin ja saavat elää ikuisesti. Jehova Jumala on tehnyt varmat ja järkkymättömät säännöt, jotka, jos ihminen tottelee niitä, koituvat ihmisen pelastumiseksi iankaikkiseen elämään. Ne, jotka välttävät Harmagedonin hävityksen, astuvat sitten iankaikkiseen elämään johtavalle tielle. Jumalan vaatimusten tunteminen ja uskon ja kuuliaisuuden omaaminen on silloin ehdottoman välttämätön asia kaikille, jotka pelastuvat iankaikkiseen elämään.

Saadakseen Jumalan hyväksymyksen luomuksen täytyy miellyttää Häntä. "Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että Hän palkitsee ne, jotka Häntä etsivät. Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin huonekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee. (Heprealaisille 11:6, 7)

Nooa ja hänen poikansa pelastuivat tulvan hävitykseltä, mutta Nooa oli ainoa noista kahdeksasta, jonka sanotaan saavan Jumalan lopullisen hyväksynnän. (Heprealaisille 11:7, 13, 39) Mooses ja paljon israelilaisia pelastui Punaisen meren aalloista, jotka tuhosivat egyptiläiset (Heprealaisille 11: 29), mutta Herra mainitsee vain joitakuita harvoja noista israelilaisista, jotka saivat Hänen hyväksyntänsä

- - -

"Herrassa on pelastus", s. o. Jehova Jumalassa. (Psalmi 3:9) Kukaan ihminen tai mikään ihmisjärjestö ei voi antaa pelastusta toisille. Uskonnolliset järjestelmät ja varsinkin niiden johtajat väittävät pelastavansa sieluja eli tuovansa pelastuksen ihmisille, mutta sellainen väitös on aivan väärä. Jehova Jumala on Luoja ja elämän Antaja, eikä yksikään luomus voi saada elämää keneltäkään muulta. Jumala loi ihmisen ja antoi täydelliselle ihmiselle elämän (1. Mooses 2:7) Jumala on tehnyt varauksesn syntisten ihmisten pelastamiseksi kuolemasta elämään.

- - -

Jeesuksesta Kristuksesta tulee ihmissuvun omistaja ostonoikeudella. Ostohinta on ihmisen Jeesuksen elämänveri, joka on vuodatettu kuolemaan Jehova Jumalan, hänen Isänsä, tahdon mukaan. (Jesaja 53:10, 12) Jeesus alistui halulla pantavaksi kuolemaan, jotta hän voisi ostaa ihmissuvun, ja hän sanoi tästä: "Sen tähden Isä minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni." (Johannes 10: 17, 18)

Jeesus "kuoletettiin lihassa [s. o. täydellisenä ihmisluomuksena], mutta tehtiin eläväksi hengessä [s. o. Suuren Hengen, Jehova Jumalan, voimalla]". (1. Pietari 3:18) Jumala herätti Jeesuksen kuolleista, ja siitä lähtien hän on elävä ikuisesti. (Apostolien teot 2:31, 32, Ilmestys 1:18)

- - -

Ostohinnasta, jolla ihmissuku on ostettu, on kirjoitettu: "Tietäen, ettette ole millään katoavaisella, että hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan." (1. Pietari 1:18, 19)

- - -

Tuleeko pelastus kaikille ihmisille siitä huolimatta, haluavatko he pelastua vai eivät? Ei, se ei kuulu niille, jotka eivät halua sitä.

- - -

Pelastus suodaan ihmisille niillä erityisillä ehdoilla ja edellytyksillä, mitkä Jumala on maininnut sanassaan, ja yksi näistä erityisistä ehdoista on: "Ettei yksikään, joka häneen [Kristukseen Jeesukseen] uskoo,  hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä." (Johannes 3:16)

- - -

Pelastusta ei varata jokaiselle. Älyllinen luomus, joka on tahallaan ja harkitusti Jehova Jumalan vastustaja, ei voi suinkaan saada pelastusta elämään ilmaisena lahjana Jumalalta. Lusifer, Perkele, on Jumalan tahallinen ja tarkoituksellinen vihollinen, ja hänen loppunsa on tuho. (Jesaja 14:19; Hesekiel 28:19) Aadam oli täydellinen ihminen, kun Jumala oli hänet luonut. Kaikki Jumalan työt ova täydellisiä. (5. Mooses 32:4) Koska Aadam oli täydellinen, niin Hän oli älykäs, ja hän oli täysin tietoinen Jumalan laista ja sen rikkomista seuraavasta rangaistuksesta.

Saatana, Jumalan vastustaja, petti Eevan ja johdatti hänet syntiin, "eikä Aadamia petetty". Hän yhtyi tahallaan Perkeleen kapinaan, ja siitä syystä hän oli älyllinen, tahallinen ja tarkoituksellinen synnintekijä. (1. Timoteus 2:14) Aadamilla oli etu saada iankaikkinen elämä sillä ehdolla, että hän olisi kuuliainen Jumalalle. Aadam, jolle oli asiaankuuluvalla tavalla ilmoitettu, että tahallinen väärinteko merkitsee kuolemaa ja elämän loppumista, meni tahallaan kuolemaan. Ei ole sen tähden mitään syytä päättää, että hän saisi milloinkaan enää lunastusta ja pelastusta elämään.

- - -


Mutta Aadamin jälkeläisten tila on aivan erilainen. Aadam ja hänen vaimonsa Eeva eivät olleet käyttäneet lasten maailmaantuottamisvoimaa ja -tilaisuutta ennen Aadamin synnintekoa. Näyttää siltä, että Jumala lykkäsi kuolemantuomion täydellistä toimeenpanoa ihmiselle, jotta Aadam ja Eeva tuottaisivat lapsia, niinkuin he tekivätkin. (1. Mooses 4:1, 2, 25; 5:3 - 8) Koska Aadamin lapset eivät olleet syntyneet silloin, kun hänelle lausuttiin tuomio, niin he eivät olleet elämänkoetuksella, ja siksi heitä ei tuomittukaan kuolemaan. Mutta he olivat kuitenkin syntyessään tuomionalaisuudessa perimänsä epätäydellisyyden takia.

- - -

Raamattu ilmaisee selvästi, ehdottomasti ja kiistattomasti tämän perityn synnin. "Sen tähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet." (Roomalaisille 5:12)

- - -

Täytyykö Jumalan ulottaa armonsa jokaiselle luomukselle ollakseen oikeudenmukainen? Ei. Ne, jotka ovat Jumalan tahallisia ja tarkoituksellisia vastustajia, eivät ottaisi vastaan Hänen armoaan, vaikka se tarjottaisiinkin heille; eikä Jumala halua tarjota armoa tuollaisille vastustajille eikä teekään sitä.

- - -

Ihmissuvun lunastushinta on Kristuksen Jeesuksen kallis veri, joka vuodatettiin kuolemaan niin monen puolesta kuin uskoo ja tottelee Herran käskyjä. Tästä säännöstä ei ole yhtään poikkeusta. Ne, jotka ottavat vastaan tämän säännön hyödyn ja jotka pysyvät uskossa ja kuuliaisuudessa, saavat pelastuksen iankaikkiseen elämään.

Voiko Jumala panna maan päälle ihmisiä, jotka jouduttuaan Saatanan heille asettamaan mitä ankarimpaan koetukseen säilyttävät tuossa koetuksessa nuhteettomuutensa pysymällä totisina ja uskollisina Jehova Jumalalle. Tämä on se kysymys, minkä Saatanan jumalaton väite herätti. (Job 2:1 - 6)

- - -

Tästä seuraa siis ehdottomasti, että Saatanan täytyi saada vapaat kädet pannakseen ihmiset koetukselle.

- - -

Aabel mainitaan Raamatussa ensimmäisenä, jolla oli usko Jumalaan (1. Mooses 4:4; Heprealaisille 11:4). Heprealaisten 11:nnessä luvussa on sitten luettelo ihmisistä, joiden joukossa mainitaan Eenok, Nooa, Aabraham, (Saara), Iisak, Jaakob ja Mooses ja muut, jotka kaikki kuuluivat siihen luokkaan, joka tunnetaan uskollisten ihmisten luokkana, ja nämä ihmiset laskettiin vanhurskaiksi heidän uskonsa perusteella Jumalaan ja kuuliaisuutensa tähden Hänen käskyilleen.

- - -

Jehova Jumala teki liiton Kristuksen Jeesuksen kanssa, että Jeesus oli oleva Kuningas ja hallitseva maailmaa; ja Jeesus sanoi tästä asiasta uskollisille opetuslapsille: "Mutta te olette pysyneet minun kanssani minun kiusauksissani; ja minä säädän teille, niinkuin Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, niin että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa." (Luukas 22:28 - 30)

Perkele on yrittänyt kaikkina aikoina tuhota jokaisen niistä, jotka on kutsuttu ja valittu johonkin paikkaan valtakunnassa. Perkele on tehnyt tämän yrittäessään tukea jumalatonta väitettään, ja Jehova on sallinut Perkeleen saada vapaat kädet ja aiheuttaa tällaisen ahdistuksen Hänen kutsutuilleen, jotta heidät koeteltaisiin ja jotta he voisivat todistaa nuhteettomuutensa koetuksessa.

- - -

Niiden, jotka on valittu ja joista tehdään lopullisesti valtakuntaluokan jäseniä, täytyy antautua halulla ja ilolla yksinomaan Jumalalle ja Hänen Kristuksen hallitsemalle valtakunnalleen.

- - -

Tämän pienen lauman eli valtakuntaluokan valitsemiseen on käytetty verraten pitkä aika. Valinta alkoi uskollisista apostoleista Kristuksen Jeesuksen aikana, ja helluntaina alettiin kutsua toisia tähän luokkaan. Kaikkien siihen tulevien täytyy etsiä ensin Herraa ja antautua vapaaehtoisesti Jumalalle ja Kristukselle.

- - -

Mutta Herra sanoo nyt näinä viimeisinä päivinä jäännöksen jäsenille, että on toinenkin luokka, johon kuuluvat sen "toverit". Puhuttuaan sanansa lampaista, jotka kuulevata ja tottelevat hänen ääntään ja jotka muodostavat "pienen lauman", Jeesus lisää heti seuraavat sanat: "Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen." (Johannes 10:16)

Herra kokoaa nyt tykönsä "muita lampaitaan", koska aika on tullut tehdä se.

- - -

Niiden lukumäärä, jotka kuuluvat Herran "muihin lampaisiin", ei ole rajoitettu, vaan heitä sanotaan "suureksi joukoksi", jonka jäsenmäärää ei ole ilmoitettu, ja he tulevat "kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä" ja riemuitsevat ja tunnustavat ilolla, että pelastus kuuluu Jehova Jumalalle ja annetaan Kristuksen Jeesuksen, Kuninkaan, kautta. (Ilmestyskirja 7:9 - 10)
Luku 3. "Suuri joukko"

"Suuri joukko" on toinen luokka Jehovan suosimia pieniä, jotka saavat palkinnon uskollisuudestaan ja kuuliaisuudestaan. Kun Raamattu tekee meille paljastuksen ilmaisemalla suuren joukon, niin me rupeamme arvostamaan yhä enemmän Jumalan laupeutta.

- - -

Ketään yksilöä ei ole ennaltamäärätty suureen joukkoon, vaan Herra avaa tien, ja ne, jotka etsivät häntä ahkerasti, löytävät sen tien.

- - -

Jumala loi maan ihmistä varten, ja Hän loi ihmiset elämään maan päällä ja iloitsemaan maasta ja sen täyteydestä, ja täydellinen ihminen onkin Kaikkivaltiaan Jumalan sallinnalla aikanaan nauttivat tätä suurta suosiota ja siunausta. (Jesaja 45:12, 18; Psalmi 24:1) Ne, jotka pelastuvat Harmagedonin kauheasta ahdistuksesta ja hävityksestä ja jotka saavat sen jälkeen Herran siunaukset maan päällä, muodostavat "suuren joukon", s. o. "muut lampaat", jotka Herra kokoaa tarhaansa.

- - -

Nooan ajan vedenpaisumus eli suuri tulva oli esikuvallinen, s. o. se esitti eli kuvasi tulevia suurempia asioita. Jumala tuhosi "silloisen maailman" vesitulvalla, mikä kuvasi Harmagedonia, jossa nykyinen paha maailma hävitetään ennen pitkää. (2. Pietari 3:5 - 7)

- - -

Nooa oli "vanhurskauden saarnaaja" ja siis Jehova Jumalan nimen ja majesteettiuden todistaja. (2. Pietari 2:5) Nooan pojat ja heidän vaimonsa uskoivat, mitä Nooa sanoi heille, ja he osoittivat uskonsa menemällä arkkiin Nooan kanssa ja pysymällä siellä, kunnes vedenpaisumus päättyi, ja niin he löysivät suojan ja turvan arkista, joka kuvasi Jumalan järjestöä.

- - -

Eräs profeetallinen kuvaus niistä hyväätahtovista ihmisistä, jotka löytävät turvan Herrasta, joka kuvaus muodostettiin kauan sitten, koskee Lootia ja hänen pelastumistaan Sodomasta. Sosoman asukkaat olivat Perkeleen uskonnon harjoittajia ja äärimmäisen jumalattomia. (1. Mooses 13:13)

- - -

Vain Loot ja hänen perheensä havaittiin sellaisiksi, joilla oli usko Jumalaan, ja hänen perheeseensä kuului hänen vaimonsa ja kaksi tytärtään. Herra osoitti armoaan Lootia, hänen vaimoaan ja kahta tytärtään kohtaan ja antoi johtaa heidät pois hävityspaikasta: "Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran tyköä taivaasta, ja hävitti nämä kaupungit ynnä koko lakeuden sekä kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvullisuuden." (1. Mooses 19:24, 25)

- - -

Loot ja hänen perheensä esittivät eli esikuvasivat tässä profeetallisessa kuvauksessa niitä ihmisiä, joilla on hyvä tahto ja jotka kuulevat sitä suurta hävitystä koskevan varoituksen, mikä on kohtaava maailmaa Harmagedonissa, mitä varoitusta Jehovan todistajat kaiuttavat nyt kautta maan. On varmaa, että Sodoman hävitys kuvasi Harmagedonia ja että Sodoma esikuvasi erityisesti sitä osaa maailman järjestösta, mitä sanotaan "kristikunnaksi" sanotuista uskonnollisista järjestelmistä: 'Se suuri kaupunki [järjestö], jota sanotaan Sodomaksi, missä Kristus ristiinnaulittiin.'

- - -

Kuvauksessa, jossa Loot pakenee Sodomasta, ei tähdennetä vain uskoa, vaan myöskin kuuliaisuutta. Kun Herran enkelit olivat johdattaneet Lootin ja hänen perheensä pois Sodomasta ennen tuhon alkamista, niin he varoittivat sitten heitä seuraavin sanoin: "Pakene henkesi edestä, älä katso taaksesi."

- - -

"Ja Lootin vaimo, joka tuli hänen jäljessään, katsoi taakseen, ja niin hän muuttui suolapatsaaksi." (1. Mooses 19:24 - 26) Lootin vaimo halveksi kokonaan Herran edustajien varoitusta, ja hänen taakseen katsahtamisensa oli tottelematon teko, mistä seurasi, että siihen paikkaan muodostui suolapatsas muistuttamaan hänen tottelemattomuudestaan.

- - -

Kuvaillessaan Harmagedonin aikaan maan päällä vallitsevia olosuhteita Jeesus sanoi: "Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan, ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin. Muistakaan Lootin vaimoa!" (Luukas 17:31, 32)

- - -

Raamatussa käytetään sanaa "vuori" (kallistettu teksti) kuvaamaan Jehova Jumalan valtakuntaa Kristuksen Jeesuksen ollessa sen Johtaja ja Pää. "Herran Temppelin vuori" on korotettu kuninkaallinen perhe, johon kuuluvat Kristus Jeesus ja hänen morsiamensa. Ennustuksessa on kirjoitettu: "Aikojen lopussa on Herran Temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki [kansat] virtaavat sinne." (Jesaja 2:2) Kaikkien kansojen yksilöiden, jotka saavat pelastuksen, täytyy tulla Herran huoneeseen palvomaan, s. o. heidän täytyy uskoja Jehova Jumalaan ja Herran Jeesukseen Kristukseen, Hänen päävälineeseensä, ja palvoa heitä. (Filippiläisille 2:10, 11) Me elämme nyt "viimeisiä päiviä", ja hyväntahtoiset ihmiset tulevat kaikista kansoista etsimään Herraa. "Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: 'Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että Hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme Hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana'." (Jesaja 2:3) Tämä ennustus edeltäkertoo Herran "muista lampaista", jotka kootaan hänen tykönsä ja jotka, jos he pysyvät jatkuvasti uskollisina, muodostavat suuren joukon. He etsivät nyt Herraa löytääkseen suojeluksen ja pelastuksen.

- - -

Herra Jeesus asetettiin vuonna 1914 valtaistuimelle kuninkaaksi. (Matteus 24:3 - 14) 3 ja puoli vuotta sen jälkeen Kuningas Kristus Jeesus ilmestyi Jehovan tamppeliin ja kokosi tykönsä uskolliset seuraajansa ja valtuutti heidät ja lähetti heidät 'saarnaamaan tätä valtakunnan evankeliumia'; ja siten ilmaistaan, että Herra alkoi tuomita kansoja, mistä on kirjoitettu: "Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle." (Matteus 25:32, 33)

Tämä ilmaisee erityisesti kaksi ihmisluokkaa. Toinen luokka, joka on äärimmäisen itsekäs ja soraa toisia ja vainoaa niitä, jotka palvelevat Jumalaa, on esitetty vertauskuvallisesti "vuohina". Toinen luokka, joka on ystävällinen Jumalan kansalle, joka rakastaa vanhurskautta, esitetään "lampaina".

- - -

Kristuksen Jeesuksen uskolliset seuraajat, joita sanotaan myöskin Jehovan todistajiksi, ovat kulkeneet tänä aikana paikasta toiseen Herran käskyn mukaan, kertoen ihmisille, että taivaan valtakunta on tullut ja että ainoa pelastuksen ja iankaikkisten siunausten saamiskeino on niiden löydettävissä, jotka kääntyvät Kuningas Kristuksen Jeesuksen puoleen ja kannattavat häntä täydelleen.

- - -

Huomaa seuraava: että suuri joukko tulee kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä ja että näitä on harvoja verrattuna kaikkiin kansoihin. Heillä kaikilla on hyvä tahto Jumalan suhteen, ja he näkevät, että Perkele on laatinut uskonnolliset perinnäisopit, joita hän on käyttänyt ja käyttää ihmisten vieroittamiseksi Jehovasta ja hänen valtakunnastaan. He näkevät, että he eivät voi pelastuta olemalla minkään uskonnollisen järjestelmän yhteydessä, koska 'pelastaminen kuuluu Jehova Jumalalle'.
Luku 4. Lunnaat

Mikä hinta vaaditaan ihmiskunnan ostamiseksi? Täydellisen ihmisluomuksen elämä. Jumalan laki vaatti elämän elämästä. (5. Mooses 19:21) Aadam oli täydellinen ihminen, kun hän teki tahallaan ja harkitusti syntiä rikkoen Jumalan lain, ja Jumalan laki vaatii tämän täydellisen ihmiselämän menettämistä kuolemassa. (1. Mooses 2:17) Ei voitu vaatia mitään sen vähempää eikä enempää Aadamin jälkeläisten ostamiseksi kuin täydellinen elämä. Enkelin elämä ei voinut olla täydellinen hinta, koska enkeli on suurempi kuin ihminen. Koska kaikki Aadamin jälkeläiset ovat perinnöllisesti epätäydellisiä, niin ei kukaan heistä voinut hankkia vaadittua ostohintaa. (Psalmi 29:8)

- - -

Mitä on tehty ihmisen vapauttamiseksi kuolemasta ja hänen pelastamiseksi elämään?

Vastauksen edelläolevaan kysymykseen löydämme Raamatusta: "Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, jotta hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä maistanut kuolemaa." (Heprealaisille 2:9)

- - -

Kun ihminen Jeesus oli 30 vuoden vanha, hän esittäytyi Jumalalle vihkiytyen eli suostuen täysin ja kokonaan tekemään Jumalan tahdon, mikä vertauskuvattiin hänen kastamisellaan Jordan-virrassa. (Luukas 3:21 - 23; Psalmi 40:8, 9; Matteus 3:16, 17) Jeesus oli silloin täydellinen ihminen, jolla oli kaikki ominaisuudet, mitkä tarvittiin syntisen ihmisen ostohinnan hankkimiseen.

- - -

Koska Jeesus ei ollut menettänyt oikeuttaan ihmiselämään, niin hänellä oli yhä tämä oikeus ihmiselämään, kun hänet herätettiin kuolemasta; ja tämä oikeus ihmiselämään on juuri syntisen ihmisen ostohinta.

- - -

Ihmisen Jeesuksen elämänveri on ihmisen lunastushinta. Jumala sanoaa laissaan: "Lihan elämä on veressä ... sen veri on sen elämäksi." (3. Mooses 17:11, 14, engl. käänn.) Siten ihmisen Jeesuksen elämänveri on se ominaisuus, se arvokas asia, jolla hän lunasti syntiset ihmiset.

- - -

Ihminen Jeesus vaihtoi Jumala Isänsä tahdosta täydellisyytensä ja oikeutensa elämään sellaisena ihmisenä arvokkaaksi asiaksi, jolla oli riittävä ostokyky, ostaakseen eli hankkiakseen takaisin kaikki ne oikeudet, mitkä Aadam menetti itseltään ja mitkä hänen jälkeläisensäkin kadottivat Aadamin synnin takia. Se ei merkitse, että Aadamia olisi lunastettu, vaan että joka ainoa oikeus, minkä Aadam kerran omisti, ostettiin.

- - -

Esim. Aabel oli arvollinen ja sai Jumalan hyväksymyksen, mutta ei voinut saada elämää eli oikeutta siihen, ennen kuin lunastus- eli ostohinta oli maksettu ja saantu Jehovan hyväksymyksen. Koska hänet murhattiin pitkän aikaa ennen lunastushinnan maksamista, niin hänen täytyi odottaa Jumalan aikaa tullakseen herätetyksi kuolemasta ja saadakseen lunastushinnan täyden ja kokonaisen hyödyn.

- - -

Ne ihmiset, jotka kieltäytyvät tuntemasta Jumalaa ja Kristusta Jeesusta, eivät voi saada elämää. Monet ihmiset, joille totuus esitetään ja joille osoitetaan Jumalan varaus elämään ja pelastukseen, halveksivat tätä totuutta ja sanovat tähän tapaan: "Minua ei kiinnosta ollenkaan. Olen tyytyväinen siihen, mitä minulla on." Ei ole mitään syytä odottaa Aadamin saavan elämää, koska hän oli tahallinen ja häikäilemätön syntinen; ei ole myöskään mitään syytä odottaa kenenkään sellaisen Aadamin saavan elämää, joka kieltäytyy tahallaan kuulemasta Jumalan elämää varten tekemää varausta.

- - -

Ihmisellä ei ole mitään muuta keinoa pelastua iankaikkisen kuoleman oikeudenmukaisesta rangaistuksesta kuin Kristuksen Jeesuksen ansion kautta, jota sovellutetaan häneen ja jonka hän ottaa vastaan. Oppi siitä, että on olemassa 'lunnaat kaikkien puolesta heidän uskostaan välittämättä', on aivan vailla Raamatun tukea.

Lunastushinta on se arvokas asia eli hinta, mikä on varattu ihmiskunnan ostamiseksi ja mikä hinta vastaa täsmälleen sitä, minkä täydellinen ihminen Aadam menetti itseltään ja kadotti kaikilta jälkeläisiltäänkin.
Luku 5. Vaatimukset

Jokainen terve ihminen haluaa elää. Mitä enempää voitaisiin toivoa kuin iankaikkista elämää täydellisessä rauhassa ja onnessa? Nyt on tullut aika, jolloin vilpittömät ihmiset voivat elää iankaikkisesti maan pääll, jos he vain mukautuvat Jumalan vaatimuksiin. Jumalan valtakunta on täydellisessä vallassa maan päällä Harmagedonista lähtien. Kuuliaisille ihmisluomuksille koituvista seurauksista on kirjoitettu: "Ja [Jumala] on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt." (Ilmestyskirja 21:4)

- - -

Kaikkien, jotka saavat elämän armollisen lahjan, täytyy olla Jumalalle mieliksi. Usko on ensimmäinen vaatimus. "Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että Hän palkitsee ne, jotka Häntä etsivät." (Heprealaisille 11:6)

- - -

Seuraava vaatimus, joka on täytettävä, on Kaikkivaltiaan Jumalan tahdon noudattaminen, koska Jeesus tekee aina sen, niinkuin on kirjoitettu: "Sanoo hän [Jeesus] sitten: Katso, minä tulen tekemään Sinun tahtosi." (Heprealaisille 10:9) "Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja Sinun lakisi on minun sydämessäni." (Psalmi 40:8) Epätäydellinen ihminen on itsekäs ja haluaa tehdä oman tahtonsa, mutta kun ihminen uskoo Jumalaan ja Kristukseen Jeesukseen, niin hänen täytyy sen jälkeen luopua vapaaehtoisesti omasta itsekkäästä tahdostaan ja suostua tekemään Jumalan tahto, mikä se hänen suhteensa lieneekin. Se merkitsee vihkiytymistä Jehova Jumalan palvelukseen Kristuksen Jeesuksen välityksellä.

- - -

"Oikeintekeminen" merkitsee sen tekemistä, mikä on oikein ja vanhurskasta. "Muita lampaita" käsketään erityisesti "etsimään vanhurskautta", minkä vuoksi heidän tulee ahkeroida varmistuakseen siitä, mikä on vanhurskasta Jumalan silmissä.

- - -

Jumala vaatii kuuliaisuutta käskyilleen jokaiselta, joka sitoutuu tekemään Hänen tahtonsa. Totteleminen merkitsee sitä, että saa pelastuksen elämään. Tottelemattomuus merkitsee tuhoa. Herra Jeesus valaisi kuuliaisuuden tien, jota jokaisen sellaisen luomuksen täytyy kulkea, joka saa iankaikkisen elämän. Tottelemattomuus on kapinoimista Jumalaa vastaan ja syntiä, jota ei anneta anteeksi. Lusifer oli tottelematon kapinoidessaan Jumalaa vastaan. Hänen loppunsa on täydellinen tuho. (Hesekiel 28:19)

- - -

Ne velvollisuudet, mitkä Jumalan laki asettaa ihmisille, tulee täyttää ja suorittaa vapaaehtoisesti ja ilolla. Jeesus sanoi: "Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja Sinun lakisi on minun sydämessäni." (Psalmi 40:9)

- - -

Herra käskee Matteuksen 24:14:nnessä, että tämä valtakunnan evankeliumi täytyy saarnata kansoille.

- - -

Vaaditaanko kaste jokaiselta, joka on Jumalan tahdon tekemisliitossa? Vaaditaan, koska kaste eli veteenupotus on vertauskuva, joka todistaa ulkonaisesti, että siten upotettu henkilö on luopunut itsekkäästä tahdostaan tehdäkseen Jumalan tahdon. Jumala varaa sellaisille suojeluksen.

- - -

Jeesus asetti kuolemansa muiston vieton juuri paaluunnaulitsemisensa edellä. Onko välttämätöntä ja sopivaa, että Herran "muut lampaat", joonadabit, osallistuvat muistoaterian vertauskuviin? Ei, sitä ei vaadita, ja olisikin aivan sopimatonta niille, joista muodostuu suuri joukko, osallistua muistoaterian vertauskuviin seuraavasta syystä: Jumala teki liiton rakkaan Poikansa, Kristuksen Jeesuksen, kanssa valtakunnasta. Jeesuksen täytyi kuolla ihmisenä, tulla herätetyksi henkiluomuksena kuolemasta, nousta taivaaseen ja saada siellä valtakunnan valta käsiinsä. Jumalan tahto on, että Jeesuksella tulee olla yhteydessään valtakunnassa 144000 maailmasta otettua jäsentä. Näiden uskollisten täytyy kuolle ihmisluomuksina, tulla herätetyksi kuolemasta ja päästä Jehovan kuninkaallisen järjestön jäseniksi. Heidän tulee kulkea Jeesuksen askeleissa.

- - -

Murrettu leipä kuvasi Herran murrettua ruumista, ja viini kuvasi hänen vuodatettua elämänvertaan.

- - -

Niiden, jotka toivovat pääsevänsä Kristuksen Jeesuksen kanssa hänen taivaalliseen valtakuntaansa, täytyy sen tähden viettää muistoateriaa, siten todistaen suostuneensa olemaan kuolleet Kristuksen kanssa, jotta voisivat myöskin elää hänen kanssaan. (2. Timoteus 2:11, 12)

- - -

Ne, joista suuri joukko muodostuu, eivät kuole ihmisluomuksina tullakseen herätetyksi henkiluomuksina. Heitä ei kutsuta taivaallisella kutsulla, ja siksi he eivät ole osa valtakunnasta. He saavat elämän maan päällä Kuninkaan ja valtakunnan turvissa.


Luku 6. Jumalan hallitus

Jehovat Jumalan hallitus on kaikkein tärkein kaikille, jotka etsivät tietä elämään. Jehova puhdistaa nimensä hallituksensa eli valtakuntansa kautta ja lujittaa pysyvän rauhan maailmankaikkeuteen, eikä ahdistustas tule enää milloinkaan uudelleen. (Naahum 1:9)

- - -

Kapinan jälkeen ensimmäinen toivonsäde, mikä ihmisen eteen asetettiin, oli Jumalan kätketyin sanoin lausuma lupaus perustaa maan päälle vanhurskas hallitus.

- - -

Kaikki Jumalan pyhät profeetat ennustivat kaiken valtakuntaa koskevan ennallistamisen, ja näiden ennustusten täytyy olla tosia. (Apostolien teot 3:20, 21) Jumalan profeetta kirjoitti ennustuksen Kuninkaan ja hänen vanhurskaan ja loistavan hallituksensa tulosta: "Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annttu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä." (Jesaja 9:5, 6) Tämän ennustuksen täytyy täyttyä kokonaisuudessaan.

Lähes neljätuhatta vuotta Eedenin kapinan jälkeen syntyi Jeesus Beetlehemissä. Silloin alkoi täyttyä edellämainittu Jesajan ennustus.

- - -

Jeesus voideltiin Kuninkaaksi kasteensa aikana. (Matteus 3:16; Johannes 18:37) Hänen ensimmäinen julkinen esityksensä oli: "Taivasten valtakunta on tullut lähelle." Hän opetti kaikkia hyväntahtoisia ihmisiä rukoilemaan jatkuvasti Jumalaa: "Tulkoon Sinun valtakuntasi; tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa." (Matteus 6:10)

- - -

Vaikka Kuningas Jeesuksella olikin täysi valta ja valtuus Kuninkaana noustessaan taivaaseen, niin hänen täytyi kuitenkin odottaa hallintansa aloittamista, kunnes Jehova oli valinnut hänen kuninkaallisen järjestönsä ruumiinjäsenet, ja kun se oli tehty, niin vihollisen kukistamisaika oli tullut. Saatana jatkoi jumalatonta menettelyään häiriintymättä. Siksi on kirjoitettu: "HERRA sanoi minun herralleni: 'Istu Minun oikealle puolelleni, kunnes Minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi'." (Psalmi 110:1)

- - -

"Odotus"-aika on ollut Jumalan hyvän mielisuosion mukaan lähes 1900 vuotta, minä aikana on koottu Kristuksen ruumiin jäseniä, ja niiden ylösnousemusmuutos, jotka kuuluvat mainittujen 144000:n jäännökseen, tapahtuu pian. Ne valitut, jotka ovat kuolleet Kristuksessa, on je herätetty. (1. Tessalonikalaisille 4:15 - 17; 2. Timoteukselle 4:1) Odotusaika päättyi v. 1914 j.Kr., ja Kuningas otti korkean asemansa Jehovan, suuren Jumalvaltiaan, käskynalaisuudessa. "HERRA ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista [sanoen:] hallitse vihollistesi keskellä. Altis on sinun kansasi sinun sotaanlähtösi päivänä; pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi, niinkuin kaste aamuruskon helmasta." (Psalmi 110:2, 3)

- - -

Taivaan valtakuntaan kuuluvat Kristus Jeesus, Jumalan pääjärjestön - jota sanotaan Siioniksi - Pää, ja hänen 144000 seuralaistaan, jotka määrätään kuninkaiksi ja papeiksi Jumalalle ja Kristukselle. He ovat kaikki henkiä ja Kristuksen Jeesuksen kaltaisia. Heidän lukumääränsä ei ole suurempi eikä pienempi kuin 144000.

- - -

Jehova Jumalalla on ollut kaikkina aikoina siitä lähtien, jolloin Perkele sinkautti väitteensä suoraan Hänelle, maan päällä joitakin uskollisia ja totisia palvelijoita. Niiden joukossa mainitaan Aabel, Hanok, Nooa, Aabraham, Jaakob, Mooses ja muut. (Heprealaisten 11. luku) Heihin kuuluivat myöskin kaikki Jumalan uskolliset profeetat Samuelista Johannes Kastajaan asti. Nuo miehet uskoivat Jumalaan ja Hänen lupaukseensa perustaa hallitus ja lujittaa rauha, ja he antautuivat täysin Jumalalle kieltäytyen sovittelemasta millään tavalla Saatanan maailman eli järjestön kanssa. Yksikään heistä ei voi tulla milloinkaan Jehovan taivaallisen valtakunnan eli hallituksen jäseneksi siitä ilmeisestä syystä, että he kuolivat kaikki, ennen kuin lunastusuhri  oli varattu eli maksettu.

- - -

Nuo miehet asetetaan Raamatussa uskon ja tosi antaumuksen esimerkeiksi. (Heprealaisille 12:1) Koska he olivat uskollisia, he saivat Jumalalta hyvän "todistuksen". He olivat Kaikkivaltiaan Jumalan nimen ja majesteettiuden todistajia, ja Hän hyväksyi heidät, ja henkeytetty apostoli, joka oli valtakunnan jäsen, kirjoitti heistä: "Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä." (Heprealaisille 11:13, 39, 40)

- - -

Jumalalla oli edustajansa maan päällä esikuvallisen valtakunnan aikana, ja niin Hänellä on oleva maan päällä edustajansa Kristuksen, kirkkauden Kuninkaankin hallitessa, ja niinä näkyväisinä edustajina, jotka toimivat valtuudella, ovat ne muinoiset uskolliset miehet, jotka maintaan Heprealaisten 11. luvussa ja joita on sanottu Raamatussa vuosisadat "meidän isiksemme" ja joista on kirjoitettu: "Sinun poikasi tulkoot sinun isiesi sijaan; aseta heidät ruhtinaiksi kaikkeen maahan." (Psalmi 45:17)

- - -
Huomautus.

Jehovan todistajien "historiakirjassa" kerrottiin, miten BeetSarimin talolle myöhemmin kävi.

*** jv luku 7 s. 76 Julistakaa Kuningasta ja Valtakuntaa! (1919–1941) ***

Muutamia vuosia veli Rutherfordin kuoleman jälkeen Vartiotorni-seuran johtokunnan jäsenet päättivät myydä BeetSarimin. Miksi? ”Vartiotornissa” 1.3.1948 selitettiin: ”Se oli täysin palvellut tehtävässään ja oli nyt vain muistomerkkinä, jonka pito tuli melko kalliiksi; meidän uskomme niiden muinaisen ajan miesten paluuseen, joista Kuningas Kristus Jeesus tekee ruhtinaita KAIKKEEN maailmaan (ei ainoastaan Kaliforniaan), ei perustu tuohon taloon Beet-Sarimiin, vaan Jumalan lupaussanaan.”

Tuohon aikaan uskottiin, että sellaiset vanhan ajan uskolliset miehet kuin Aabraham, Joosef ja Daavid herätettäisiin kuolleista ennen tämän asiainjärjestelmän päättymistä ja että he palvelisivat ”ruhtinaina kaikessa maassa” psalmin 45:17 täyttymykseksi. Tämä näkemys korjattiin vuonna 1950, jolloin Raamattua edelleen tutkittaessa selvisi, että nuo Jeesuksen Kristuksen maalliset esi-isät herätettäisiin kuolleista Harmagedonin jälkeen. (Ks. ”Vartiotornia” 1.2.1951, s. 42–44.)

- - -

Jumalanvaltaisen hallituksen, s. o. taivaallisen valtakunnan, kuninkaallisen huoneen, muodostavat yksinomaan Kristus Jeesus ja 144000 jäsentä hänen kanssaan; ja kaiken yläpuolella on Jehova Jumala. Jehova edeltämääräsi kuninkaallisen huoneen jäsenten lukumäärän, mutta Hän ei määrännyt niiden lukua, jotka ovat Herran "muita lampaita". Siksi heitä sanotaankin yhteensä "suureksi joukoksi, jota ei kukaan voinut lukea" (Ilmestyskirja 7:9), eli toisin sanoen suureksi joukoksi, jonka jäsenmäärää ei ole mainittu. Suuri joukko ei kuulu jumalanvaltaiseen hallitukseen eli taivaan valtakuntaan, vaan se elää iankaikkisesti maan päällä ja toimii Herran suoranaisessa ohjauksessa.


Luku 7. Edut

Jehova toteuttaa varmasti sen, minkä Hän on ilmoittanut päättäneensä tehdä. "Minkä olen puhunut, sen Minä myös toteutan; mitä olen aivoitellut, sen Minä myös teen." (Jesaja 46:11)

- - -

"Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - Hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; Hän on sen vahvistanut, ei Hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi Hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole." (Jesaja 45:12, 18) Edelläoleva raamatunkohta osoittaa Hänen luoeen sen ihmisen asuttavaksi iankaikkisesti. Tämän johtopäätöksen vahvistaa lisäksi se käsky, minkä Jehova antoi Aadamille ja Eevalle: "Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: 'Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet'." (1. Mooses 1:28)

- - -

"Suurelle joukolle" annetaan etu toteuttaa tämä lisääntymistä ja maan täyttämistä koskeva Jumalan toimeksianto. Suureen joukkoon kuuluvat Herran "muut lampaat", jotka hän saattaa laumaansa ja joille hän antaa iankaikkisen elämän maan päällä.

- - -

Saatanan suunnitelma oli turmella koko luomakunta maan päällä ja aikaansaada siten kaikkien ihmisten tuho, ja hän yritti toteuttaa jumalattoman väitteensä tällä ponnistelulla. Mutta Perkeleen juoni epäonnistui! Vedenpaisumus koitui kaiken maan päällä  olleen lihan tuhoksi, Nooaa ja hänen perhettään lukuunottamatta, joiden pelastuminen oli isku Saatanan suunnitelmalle ja koitui Jehovan nimen puhdistukseksi.

- - -

Jumala sanoo, että Hänen tarkoituksena arkin varaamisella oli pitää hengissä vanhurskaat. (1. Mooses 6:18; 7:3) Nooa ja hänen perheensä jäsenet laskettiin vanhurskaiksi Jumalan silmissä heidän uskonsa ja kuuliaisuutensa perusteella.

- - -

Kuten Raamattu osoittaa, suuri joukko palvelee "Jumalan valtaistuimen edessä" (Ilmestyskirja 7:15), se merkitsee sitä, että he palvelevat Herran Jeesuksen Kristuksen suoranaisessa käskynalaisuudessa. Profeetallinen kuvaus osoittaa selvästi, että Nooan perhe, hänen poikansa ja heidän vaimonsa, viittaavat suureen joukkoon; ja koska heille annettiin esikuvassa käsky lisääntyä ja täyttää maa, niin siitä seuraa, että suurta joukkoa käytetään Kristuksen ohjauksessa tähän tarkoitukseen.

- - -

Maa on ollut kirouksen alainen Eedenin kapinasta lähtien. (1. Mooses 3:17) Saatana on hallinnut maata jumalattomuudessa, ja epävanhurskaat ihmiset ovat olleet hänen toimivia asiamiehiään maan päällä. Mutta niin ei tule olemaan ainian, koska Jumala on antanut sanansa siitä, että jumalattomat pyyhkäistään pois ja sen jälkeen seuraa "uusi maa". Jumala antoi painavan lupauksensanansa siitä, että Hän uo uudet taivaat ja uuden maan: "Sillä katso, Minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu." (Jesaja 65:17)

- - -

"Taivaat" merkitsevät ihmissilmille näkymättömiä hallitusvaltoja. Saatana on ollut kauan tämän maailman näkymätön hallitsija. (2. Korinttolaisille 4:4) Uusiin taivaisiin kuuluu Koko Kristus, Pää ja ruumis, joita taivaan pyhät enkelit palvelevat. Epävanhurskaat ihmiset ovat hallinneet jumalatonta maata. "Uuden maan" muodostavat vanhurskaat ihmiset, jotka todistivat menneinä aikoina nuhteettomuutensa Jumalan edessä ja jotka herätetään täydellisinä ihmisinä ja tehdään ruhtinaiksi maan päälle ja jotka hallitsevat vanhurskaudessa. (Psalmi 45:17; Jesaja 32:1)

Noitten ruhtinaitten kanssa on oleva suuri joukko. Jokaisen luomuksen, joka saa iankaikkisen elämän maan päällä, täytyy tulla vanhurskaaksi, ja vanhurskaat eivät kuole milloinkaan. (Matteus 225:45) Uudet taivaat ja uusi maa muodostavat yhdessä vanhurskaan maailman, jota Raamatun henkeytetty kirjoittaja sanoo "tulevaksi maailmaksi", "loputtomaksi maailmaksi" (engl. käänn.). (Heprealaisille 2:5; 6:5; Efesolaisille 3:21)

- - -

Raamatun mainitsemien "viimeisten päivien" aika on nyt tullut. Tämä on suuren hätätilan ja uhkaavan vaaran aikaa. Suuri osa maan päällä olevista ihmisistä on jumalattomia, useimmat lapsetkin mukaanluettuina. Herran "muilla lampailla", joita kootaan nyt hänen tykönsä, on ankara vastuu, johon heidän täytyy kiinnittää huolella huomionsa.

- - -

Vanhempien velvollisuus on opettaa lapsilleen totuutta Jehovasta ja Hänen Kristuksen hallitsemasta valtakunnastaan ja siten johtaa heitä, jotta he 'etsisivät vanhurskautta ja nöyryyttä', ja jos he tekevät siten, niin sellaisiin lapsiin soveltuu Jumalan lupaus: "Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä." (Sefanja 2:39

- - -

Uskollisten kuolleitten ylösnousemus alkoi Herran Jeesuksen tullessa temppeliin ja rakentaessa Siionin. (Psalmi 102:17; 2. Timoteus 4:1, 7, 8; 1. Tessalonikalaisille 4:14 - 17) Ne, jotka pääsevät "ensimmäiseen ylösnousemukseen", ovat Kristuksen ruumiin jäseniä. (Ilmestyskirja 20:6) Niillä muinoisilla uskollisilla miehillä, joista tehdään ruhtinaita maan päälle, on "parempi ylösnousemus" kuin niillä, jotka tulevat yleiseen ylösnousemukseen, ja he ovat seuraavina järjestyksessä Kristuksen ruumiin jälkeen. (Heprealaisille 11:15 - 39)

- - -

Eikö kaikkia kuolleita herätetä ylösnousemukseen ja eivätkö Jeesuksen sanat varmista sitä (Johannes 5:28, 29): "Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen"? Raamattu ei tue tätä johtopäätöstä. Ei ole mitään järkevää eikä raamatullista todistusta siitä, että Jumala herättäisi tahallaan jumalattomat.

Juudas Iskariot, fariseukset ja kirjanoppineet sekä toiset jumalattomat kuolivat, ja epäilemättä heidät haudattiinkin, mutta kuuluvatko he niihin, jotka Jeesus mainitsee niinä, "jotka haudoissa ovat"? Sana, joka on käännetty tässä "haudoiksi", on mnemeion, mikä merkitsee "muistomerkkiä kuolleitten muistoksi". (Strong's Conc.) Ne, jotka sisältyvät tämän sanan merkityspiiriin, pysyvät Jumalan muistissa. Pitääkö Jumala muistissaan jumalattomatkin, s. o. ne, jotka ovat tahallaan yhtyneet Perkeleeseen, taistelleet Jumalan palvelijoita vastaan ja vainonneet heitä siksi, että he ovat tehneet uskollisesti Jumalan tahdon? Vastauksen tähän kysymykseen löydämme seuraavasta raamatunkohdasta: "Vanhurskaan muistoa siunataan, mutta jumalattomien nimi lahoaa." (Sananlaskut 10:7)

- - -

Herra Jeesus sanoo, että nämä vuohet menevät pois iankaikkiseen "poiseristykseen" eli tuhoon (Matteus 25:46, Diaglott), ja hänen sanansa ovat sitova todistus siitä, että siihen luokkaan kuuluvat joutuvat lopullisen tuomion täytäntöönpanoon, eikä heitä herätetä kuolleista. Herra sanoo nykyisiä jumalattomia "vuohiksi", ja tässä edellä on osoitettu, että näitä "vuohia" ei tuoda pois kuolemasta.

- - -

Raamatusta käy ilmi, että kuolleitten ylösnousemuksen järjestys on tämä: Uskolliset apostolit ja muut heidän kaltaisensa, jotka ovat kuolleet uskossa ja ovat odottaneet Herran tulemusta, "sekä hänen ilmestymisessään ja että hänen valtakunnassaan" (2. Timoteukselle 4:1, 8; 1. Tessalonikalaisille 4:16); ne, jotka muuttuvat yht'äkkiä, silmänräpäyksessä", Herran toisessa tulemuksessa (1. Korinttolaisille 15:51, 52); muinoiset uskolliset henkilöt, joilla on "parempi ylösnousemus" (Heprealaisille 11:35) ja joihin saattava kuulua nekin uskolliset joonadabit, jotka kuolevat juuri Harmagedonin edellä tai sen aikana (Joonatan, joka kaatui Gilboan taistelussa, kuvasi näitä). Sitten yleinen ylösnousemus, millä tarkoitetaan kaikkien niiden ylösnousemusta, jotka ovat kuolleet saamatta tilaisuutta todistaa nuhteettomuuttaan ja jotka herätetään ja joille annetaan tämä tilaisuus Kristuksen hallitessa.

- - -

Jehovan sana tekee tiettäväksi, että maallisille luomuksille tullaan asettamaan lopullinen koetus. "Ja kun ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään Saatana vankeudestaan, ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagoogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät." (Ilmestyskirja 20:7 9)

- - -

Kun Harmagedon on päättynyt, niin vanhurskas hallitus on vallalla kaikkialla maan päällä, ja maa saatetaan vähitellen Eedenin paratiisin kaltaiseen tilaan, koska se on Kaikkivaltiaan Jumalan lupaus, Hänen, joka loi maan vanhurskaitten ihmisten asuttavaksi. Maa täyttyy vähitellen vanhurskailla ihmisillä, jotka koituvat Jehovan, Korkeimman, nimen ja sanan puhdistukseksi.

Varoituksen saatuaan jokaisen varoitetun tätyy nyt valita vaelluksensa suunta, haluaako hän kulkea iankaikkiseen hävitykseen vai iankaikkiseen pelastukseen johtavaa tietä, joka jälkimmäinen on varattu kuuliaisille ihmisille ja jonka varauksen on tehnyt Jeesuksen Kristuksen, rakkaan Poikansa, kautta Jehova, Kaikkivaltias Jumala, "Iankaikkisuuden kuningas".
 


Tutustu myös toiseen Rutherfordin kirjoittamaan kirjaan, Miljoonat, jotka nyt elävät, eivät kuole koskaan.


 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity