Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia

Johanneksen poika - Uutisia Jehovan todistajista ja Vartiotorniseurasta
 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset
 
Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG ja Google Earth
 Jossain vaiheessa kaikki vielä maan päällä olevat voidellut kootaan taivaaseen, ja he osallistuvat Harmageddonin sotaan. Maan päällä ei siis ole enää hallintoelintä.
30.06.2019 Johanneksen poika

Kuvat: JW.ORG

Jehovan todistajien tulkinnan mukaan vain he ovat Jumalan hyväksymiä ja vain heillä on "oikea" uskonto. Kaikki muut maailman ihmiset ovat Saatanan vallassa ja osa väärää uskontoa.

Jehovan todistajien tulkinnan mukaan vain he selviytyvät elossa läpi Harmageddonin taistelun. Kaikki muut ihmiset tuhoutuvat sodassa, jossa teloitusjoukkoihin kuuluvat mm. nykyiset Jehovan todistajien hallintoelimen jäsenet.

Lokakuun 2019 Vartiotornin kirjoitukset ovat taas tietynlaista "vihapuhetta". Sen kohteena ovat "väärät uskonnot" ja poliittiset vallat sekä YK.

Kirjoitus Pysy uskollisena läpi "suuren ahdingon" tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman nykyisen Jehovan todistajien hallintoelimen jäsenten osuuteen tulevassa Harmageddonin sodassa. Morris, Lösch, Jackson, Splane, Herd, Sanderson, Lett ja Cook tulevat kirjaimellisesti taistelemaan maan kansoja vastaan ja tappamaan huomattavan osan ihmiskuntaa. Näin tapahtuu, mikäli uskomme Vartiotornin tulkintaa Raamatun teksteistä. Suora lainaus kappaleesta 14:

Suuren ahdingon aikana tapahtuu myös muutos siinä, ketkä veljet johtavat työtä. Jossain vaiheessa kaikki vielä maan päällä olevat voidellut kootaan taivaaseen, ja he osallistuvat Harmageddonin sotaan (Matt. 24:31; Ilm. 2:26, 27). Maan päällä ei siis ole enää hallintoelintä. Suuri joukko on silti edelleen hyvin organisoitu. Muihin lampaisiin kuuluvat pätevät veljet ottavat silloin johdon. Meidän täytyy osoittaa uskollisuutemme tukemalla heitä ja noudattamalla ohjeita, joita he saavat Jumalalta. Se on ainoa keino säilyä elossa!
 
Tällä sivulla luodaan lyhyt katsaus lokakuun Vartiotornin sisältöön.


Kuvateksti: Ihmisten täytyy kuulla Jumalan varoitus lähestyvästä ”myrskystä”!

Kirjoituksessa Jumalan tuomiot - varoitetaanko aina riittävästi? (sivulta 6 alkaen) kerrotaan, että raamatun aikoina Jehova varoitti eri tilanteissa siitä, että hän panisi täytäntöön tuomionsa niille, jotka rikkoivat tahallaan hänen käskyjään. Hän ilmoitti näistä ”myrskyistä” aina hyvissä ajoin niille, joihin ne vaikuttaisivat, ja kertoi, mitä muutoksia hän halusi heidän tekevän. Kirjoitus mainitsee esimerkkeinä Nooan ajan vedenpaisumuksen ja Egyptiä kohdanneet vitsaukset, joiden seurauksena israelilaisten onnistui paeta Egyptistä.

Sitten Vartiotorni kohdistaa huomion nykyaikaan ja Jehovan todistajien mainostamaan Harmageddonin taisteluun. Suora lainaus Vartiotornista sivulta 7:

Nykyäänkin kaikkien ihmisten täytyy reagoida kiireellisen tärkeään varoitussanomaan, jota julistetaan kaikkialla maailmassa. Kun Jeesus oli maan päällä, hän varoitti ”suuresta ahdingosta”, jonka aikana Jumalan tuomio tälle maailmalle pantaisiin täytäntöön (Matt. 24:21). Yksityiskohtaisessa profetiassaan hän kertoi, mitä hänen seuraajansa voisivat odottaa näkevänsä ja kokevansa tuon ajan lähestyessä. Hän kuvaili siinä maailmanlaajuisia ilmiöitä, joita näemme ympärillämme nykyään. (Matt. 24:3–12; Luuk. 21:10–13.)

Kirjoitus Pysy kiireisenä "viimeisten päivien" lopussa (sivulta 8 alkaen) tarjoaa katsauksen "nykyajan ihmisiin". Sivulla 9 lainataan Raamattua:Vartiotornin tulkinnan mukaan meidän täytyy nyt elää ”viimeisten päivien” loppuvaihetta, sillä vuodesta 1914 on kulunut jo pitkän aikaa. Tuo tulkinta on kyllä melko hataralla pohjalla, koska vuosiluku 1914 perustuu vuoteen 607 eaa., jonka tapahtumille ei ole historiallisia todisteita. - "Jouni" tutki perusteellisesti, onko vuoden 607 eaa. merkitykselle perusteita. Lue täältä, mihin tulokseen hän tuli ja miksi.

Vartiotorni kertoo, mitä tapahtuu ennen kuin "viimeiset päivät" päättyvät. Juuri ennen kuin Harmageddon alkaa, kansat julistavat: ”Rauha ja turvallisuus!”
 

Kuvateksti: Älä anna "rauhan ja turvallisuuden" julistuksen johtaa sinua harhaan

Vartiotorni ei väitä tietävänsä, mikä johtaa "rauhan ja turvallisuuden" julistukseen. Sitäkään ei tiedetä, miten se esitetään. Epäselvää on myös se, onko kysymyksessä vain yksi huomattava julistus vai julistusten sarja.

Jehovan todistajat saarnaavat Vartiotornin sanomaa siihen saakka, kunnes loppu tulee. He pyrkivät sitä ennen tekemään "maailman ihmisistä" "opetuslapsia", jotta nämä pelastaisivat henkensä tulevassa Harmagedonissa.

Vartiotorni muistuttaa, että tämän aikakauden loppuun on hyvin vähän aikaa jäljellä. Saarnaamistyö on kiireellistä. Tosin näin on ollut asianlaita yli 100 vuotta. Jehovan todistajat ovat paahtaneet kiireellisyyden tunteen vallassa läpi elämänsä tekemällä työtä järjestölle, joka on muuttanut oppejaan ja ennustuksiaan pakon edessä sitä mukaa kuin on ollut tarpeen. Esimerkiksi kuuluisa "sukupolvioppi" muutettiin, kun ajan hammas oli purrut opetusta riittävästi. Mitä perusteita Jehovan todistajilla on nykyiselle "kiireellisyyden tunteelle", kun aikaisemmatkin ennustukset ovat valuneet hiekkaan?

Kirjoitus Pysy uskollisena läpi "suuren ahdingon" (sivulta 14 alkaen) pyytää lukijoita kuvittelemaan, että kauan sitten esitetty ennustus on toteutunut ja kansat ovat juuri julistaneet "Rauha ja turvallisuus". Toistaiseksi kaikki Vartiotornin ennustukset ovat olleetkin pelkästään kuvittelua, esimerkiksi ennustukset vuodesta 1975.

Kappaleessa 3 kerrotaan, että ”Suuri Babylon” (väärät uskonnot) tuhotaan! Vartiotornin tulkinnan mukaan Yhdistyneet kansakunnat on merkittävässä asemassa väärän uskonnon tuhon aikaansaamisessa. Poliittiset vallat tukevat YK:ta ja ne kääntyvät Vartiotornin mukaan väärää uskontoa vastaan ja hävittävät tämän.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että "väärän uskonnon" kaikki jäsenet tuhotaan. Suora lainaus Vartiotornista:

Emme tiedä, miten kansat perustelevat sitä, että ne hyökkäävät Suuren Babylonin kimppuun. Ehkä maailman uskontojen sanotaan olevan esteenä rauhan saavuttamiselle, tai ehkä niitä syytetään siitä, että ne sekaantuvat jatkuvasti politiikkaan tai että ne ovat ahnehtineet paljon omaisuutta (Ilm. 18:3, 7). Hyökkäys väärää uskontoa vastaan ei luultavasti merkitse sitä, että kaikki niiden jäsenet tuhotaan, vaan tuho koskee nähtävästi uskonnollisia järjestöjä. Kun noista järjestöistä on tehty loppu, niiden entiset jäsenet tajuavat, että uskonnolliset johtajat ovat pettäneet heitä. He saattavat väittää, ettei heillä ole mitään tekemistä noiden järjestöjen kanssa.

Väliotsikko Kannata Jehovan puhdasta palvontaa

Vartiotorni antaa Jehovan todistajille ohjeita, joiden noudattaminen on välttämätöntä, jotta voisi säilyä hengissä Harmageddonissa. Suora lainaus:

Ensinnäkin meidän täytyy pitää lujasti kiinni Jehovan korkeista moraalinormeista. Meidän ei tule omaksua maailman arvoja ja normeja. Emme esimerkiksi hyväksy samaa sukupuolta olevien avioliittoja ja muita homoseksuaalisia elämäntapoja emmekä minkäänlaista muutakaan seksuaalista moraalittomuutta (Matt. 19:4, 5; Room. 1:26, 27). Toiseksi meidän täytyy kokoontua säännöllisesti yhteen toisten Jumalan palvelijoiden kanssa. Käymme kokouksissa valtakunnansaleissamme tai, jos se ei ole mahdollista, yksityiskodeissa tai jopa piilopaikoissa. Tapahtuipa mitä hyvänsä, emme luovu tavastamme palvoa Jehovaa yhdessä. Itse asiassa meitä neuvotaan käymään kokouksissa ”sitä enemmän, mitä lähemmäs näemme sen päivän tulevan”. (Lue Heprealaiskirjeen 10:24, 25.)

Vartiotornissa kerrotaan, että Jehovan todistajien saarnaamistyössä tapahtuu merkittävä muutos. Menneinä vuosikymmeninä ja nykyään Jehovan todistajien saarnaaminen on ollut virallisesti "valtakunnan hyvän uutisen saarnaamista". Julistustyö kuitenkin muuttuu suuren ahdingon aikana. Lopulta Jehovan todistajat saarnaavat kansoille "tuomiosanomaa", jota Vartiotorni vertaa raesateeseen. Kansat tulevat tietenkin reagoimaan tällaiseen voimakkaaseen sanomaan. Ne yrittävät vaientaa Jehovan todistajat lopullisesti.

Väliotsikko Valmistaudu Gogin hyökkäykseen

Jehovan todistajat uskovat, että he kohtaavat merkittäviä vaikeuksia sen jälkeen, kun väärä uskonto on hävitetty. Suora lainaus Vartiotornista:

Ihmiset, joiden uskonto on hävitetty, saattavat jossain vaiheessa olla vihoissaan siitä, että Jehovan todistajat harjoittavat edelleen uskontoaan. Voimme vain kuvitella, millaista kuohuntaa syntyy  esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kansat ja niiden hallitsija Saatana vihaavat meitä, koska kuulumme ainoaan jäljellä olevaan uskontokuntaan. He eivät ole onnistuneet poistamaan kaikkea uskontoa maan päältä, ja siksi he kohdistavat huomionsa meihin. Tässä vaiheessa kansat omaksuvat Magogin Gogin roolin. Ne liittoutuvat keskenään ja ryhtyvät suurhyökkäykseen Jehovan palvelijoita vastaan. (Hes. 38:2, 14–16.) Jos alkaisimme arvailla, mitä tuolloin tapahtuu, voisimme tulla levottomiksi. Emme tiedä kaikkia yksityiskohtia, mutta on aivan varmaa, että meidän ei tarvitse pelätä suurta ahdinkoa. Jehovan ohjeita noudattamalla voimme säilyä elossa (Ps. 34:19). Voimme ”nousta pystyyn ja nostaa päämme”, koska tiedämme, että ”vapautuksemme lähestyy”.

Väliotsikko Vahvista uskollisuutta, kestävyyttä ja rohkeutta


Kuvateksti: Valmistaudu nyt, jotta voit säilyä elossa ”suuresta ahdingosta”.

Voidakseen selviytyä Harmageddonin sodan läpi Jehovan todistajat tarvitsevat Vartiotornin tulkinnan mukaan muutamia ominaisuuksia:
  • Uskollisuus
  • Kestävyys
  • Rohkeus
Kappale 14 tarjoaa mielenkiintoisen ajatuksen siitä, kuinka innokkaasti nykyiset hallintoelimen jäsenet kaipaavat taivaaseen pääsemistä ja Harmageddonin sotaan osallistumista. Suora lainaus Vartiotornista:

Suuren ahdingon aikana tapahtuu myös muutos siinä, ketkä veljet johtavat työtä. Jossain vaiheessa kaikki vielä maan päällä olevat voidellut kootaan taivaaseen, ja he osallistuvat Harmageddonin sotaan (Matt. 24:31; Ilm. 2:26, 27). Maan päällä ei siis ole enää hallintoelintä. Suuri joukko on silti edelleen hyvin organisoitu. Muihin lampaisiin kuuluvat pätevät veljet ottavat silloin johdon. Meidän täytyy osoittaa uskollisuutemme tukemalla heitä ja noudattamalla ohjeita, joita he saavat Jumalalta. Se on ainoa keino säilyä elossa!

Väliotsikko Vapautus lähenee


Kuvateksti: Jeesus ja hänen taivaassa oleva armeijansa ratsastavat pian Harmageddonin sotaan ja tuhoavat Jumalan viholliset.

Vartiotorni
vakuuttaa, ettei Jehovan todistajilla ole mitään hätää Harmageddonin sodan melskeissä, koska Jumala taistelee Jehovan todistajien puolella. Eikä siinä vielä kaikki. Suora lainaus Vartiotornista:

Kuten edellisessä kirjoituksessa sanottiin, useimmat meistä ovat eläneet koko ikänsä viimeisten päivien aikana. Me odotamme kuitenkin myös säilyvämme elossa suuresta ahdingosta. Ajanjakso, joka johtaa tämän aikakauden loppuun, huipentuu Harmageddonin sotaan. Meillä ei kuitenkaan ole mitään pelättävää, koska tässä sodassa Jumala taistelee puolestamme (Sananl. 1:33;  Hes. 38:18–20; Sak. 14:3). Jehovan käskystä Jeesus Kristus ryhtyy hyökkäykseen. Hänellä on vierellään kuolleista herätetyt voidellut ja myriadit enkelit. He taistelevat yhdessä Saatanaa ja demoneja sekä heidän maan päällä olevia joukkojaan vastaan. (Dan. 12:1; Ilm. 6:2; 17:14.)

Olisi mielenkiintoista tietää, millainen vaikutus tämän kaltaisilla kirjoituksilla on herkkiin ihmisiin? Miten lapset reagoivat kuullessaan kauheista asioista? Voiko mielenterveys järkkyä vuosikymmenten ajan jatkuneesta pelottelusta?

Ehkä tässä olisi ainesta jollekin yliopiston tutkijalle. Toivottavasti joskus lähitulevaisuudessa saamme lukea gradun tai väitöskirjan aiheesta.
 


Voit lukea vuoden 2019 lokakuun Vartiotornin kokonaan täältä.


 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity