Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset


Kuva ja teksti: Lastenkirja Opimme suurelta opettajalta
 
Lisää linkkejä

Sivupalkin kuvat: JW.ORG paitsi nämä:
  • Hakamäen ja Palosen kuvat, jotka on otettu konventtivideoista
  • Ylin kärrykuva, jonka on ottanut Terho Miettinen Espanjasta
 Onko Jehovan todistajien käsitys Jumalan nimestä "hukassa"? Miksi merkitys on muuttunut?
03.01.2020 Johanneksen poikaKuva. JW.ORG

Harva Jehovan todistaja tulee ajatelleeksi, että Jehovan todistajien tulkinta nimestä Jehova ei ole aina ollut sama. Tulkinta on vaihtunut vuosien varrella. Onko perusteita uskoa, että tämän hetkinen tulkinta on oikea? Vieläkö Jehovan todistajat pitävät myös nimeä Jahve oikeana?

Muutama vuosikymmen sitten Jehovan todistajilla oli käytössään pehmeäkantinen violetin värinen laulukirja. Vartiotorni kertoi laulukirjan julkaisusta näin:

*** w87 1/12 s. 26 Laulamisen arvo tosi palvonnassa ***

Vuonna 1966 (suom. 1969), julkaistiin kirja Laulakaa ja soittakaa sydämessänne. Se sisälsi 119 Valtakunnan laulua.

Laulujen sanoissa vuorottelivat Jehova ja Jahve. Myöhemmin laulukirjan uudistuksen yhteydessä Jahve pudotettiin kokonaan pois laulukirjasta eikä sitä ole sen jälkeen palautettu.

Mitä Jehovan todistajat ajattelevat nimistä Jehova ja Jahve?

Raamatun ymmärtämisen opas kertoo nimistä näin:

*** it-1 s. 932 Jehova ***

JEHOVA

(hepr. verbin ha·wahʹ ’tulla [joksikin]’ imperfektiivinen kausatiivimuoto; merk. ’hän saattaa tulemaan [joksikin]’).


*** it-1 s. 933 kpl 1-2 Jehova ***

Jumalan nimen oikea lausumistapa. Jehova” on suomalaisella kielialueella kauimmin käytössä ollut Jumalan nimen lausumistapa, vaikka useimmat heprean kielen tutkijat suosivatkin muotoa ”Jahve. Vanhimmissa heprealaisissa käsikirjoituksissa tämä nimi esiintyy neljänä konsonanttina, joista käytetään yhdessä tavallisesti nimeä Tetragrammi (kreik. te·tra- ’neljä’ ja gramʹma ’kirjain’). Nämä neljä kirjainta (jotka kirjoitetaan oikealta vasemmalle) ovat יהוה, ja ne voidaan translitteroida suomeksi JHWH (tai JHVH).

Jumalan nimen heprealaiset konsonantit siis tunnetaan. Kysymys onkin siitä, mitkä vokaalit näihin konsonantteihin pitäisi liittää. Hepreassa alettiin käyttää vokaalimerkkejä vasta ensimmäisen vuosituhannen jälkimmäisellä puoliskolla.

Tässä ei kuitenkaan ole ihan koko "totuus" asiasta. Vartiotorniseuran tulkinnat ovat vaihtuneet ja muuttuneet vuosien varrella. Kyse ei ole pelkästään vokaaleista. Vaihtelua on ollut myös nimen merkityksessä. Millä tavalla?

* Vartiotorni 15.03.1954 sivu 98 Lukijoiden kysymyksiä *

Nimi ”Jehova” on ”olla”-verbin yksikön kolmannen persoonan kausatiivimuoto ja merkitsee kirjaimellisesti ”hän saattaa olemaan”.

No niin, kirjaimellinen merkitys oli vuonna 1954 ”hän saattaa olemaan”.

Mutta ei tässä vielä kaikki.

* Vartiotorni 15.12.2015 sivut 10-11 kpl 7 Jumalan sanan elävä käännös *

Jehovan nimi on tosi kristityille erittäin tärkeä. Uuden maailman käännöksen vuoden 2013 englanninkielisessä tarkistetussa laitoksessa on liite, jossa on päivitettyä tietoa tästä nimestä. Uuden maailman käännöksen raamatunkäännöskomitea ymmärtää, että nimi on heprean verbin ha·wahʹ kausatiivimuoto ja että tuo nimi merkitsee ’hän saattaa tulemaan (joksikin)’. Julkaisuissamme Jumalan nimen merkitys on aikaisemmin yhdistetty 2. Mooseksen kirjan 3:14:n sanoihin: ”Minä osoittaudun miksi osoittaudun.” Tämän vuoksi vuoden 1984 laitoksessa esitettiin nimen tarkoittavan sitä, että hän ’saattaa itsensä tulemaan lupausten Täyttäjäksi’. Vuoden 2013 englanninkielisen tarkistetun laitoksen liitteessä A4 kuitenkin selitetään:

”Vaikka nimeen Jehova voikin siis sisältyä tämä ajatus, nimi ei kuitenkaan ilmaise pelkästään sitä, miksi hän itse päättää tulla. Siihen sisältyy myös se, miksi hän saattaa luomistekonsa – niin elolliset kuin elottomatkin – tulemaan toteuttaakseen tarkoituksensa.” (Ks. myös Jumalan sanan tutkimisopas s. 5.)


Vartiotorni esitti tässä toisen "varman" merkityksen, "hän saattaa tulemaan (joksikin)".

Mutta sekään ei ollut se "ainoa oikea totuus". Tuo merkitys on selitetty myös näin: ”Minä osoittaudun miksi osoittaudun.”

Kolme eri versiota pelkästään nimestä Jehova. Ja sen lisäksi Vartiotorniseura vielä myöntää, että Jahvekin voi olla ihan oikein.

*** w82 15/6 s. 25-26 kpl 23 Jumalan sanan uskollinen puoltaminen ***

Tulisiko sitten ”Jahvea” käyttää ”Jehovan” sijasta? Ei välttämättä. Kaniikki D. D. Williams (Cambridge) on sitä mieltä, että ”todisteet ilmaisevat tai oikeastaan melkein todistavat, että Jahve ei ollut tetragrammin oikea lausumistapa”. Vuonna 1951 Stuttgartissa Saksassa julkaistu Biblia Hebraican laitos vokalisoi tetragrammin niin, että siitä tulee muoto ”Jehwáh”. Tätä laitosta käytti Uuden maailman käännöksen valmistanut komitea. Saksalainen professori Gustav Oehler (Tübingen) sanoo: ”Tästä lähtien käytän sanaa Jehova, koska tämä nimi on kerta kaikkiaan kotiutunut sanastoomme eikä sitä voida syrjäyttää.”


*** w80 1/5 s. 12 Jumalan nimi myöhempinä aikoina ***

”Sana ’Jehova’ ei täsmällisesti edusta heprean kielessä käytetyn Jumalan nimen mitään muotoa”, sanotaan ”Tarkistetun standardikäännöksen” esipuheessa. Mutta mikä sana ’edustaa täsmällisesti’ Jumalan nimeä heprean kielessä? Jotkut pitävät parempana ”Jahvea”, toiset ”Jehvaa”, toiset ”Javea” ja niin edelleen. Ongelma on siinä, että muinaista hepreaa kirjoitettaessa käytettiin vain konsonantteja, ja asiantuntijatkin myöntävät, että se, mitkä vokaalit kuuluvat täydelliseen Jumalan nimeen, on arvelun varassa.


*** w74 1/12 s. 534 kpl 9 Ihmisten suunnitelmat epäonnistuvat kun Jumalan tarkoitus onnistuu ***

”Suunnitelmat lisääntyvät moninkertaisiksi ihmisen sydämessä, mutta Jahven tarkoitus pysyy lujana.” (Ks. myös The New English Bible ja Revised Standard Version.) Tässä esiintyvä nimi Jahve on Jumalan nimen lausumistapa, jota jotkut pitävät parempana kuin lausumistapaa Jehova.
 
Vertaillaan vielä eri ikäisiä Uuden maailman käännöksiä keskenään. Miten teksti eroaa?

  Vanhempi Uuden maailman käännös

(2. Mooseksen kirja 3:14) 14 Tähän Jumala sanoi Moosekselle: ”MINÄ OSOITTAUDUN MIKSI OSOITTAUDUN.” Ja hän lisäsi: ”Näin sinun pitää sanoa Israelin pojille: ’MINÄ OSOITTAUDUN on lähettänyt minut teidän luoksenne.’” (UM 2010, vanhempi käännös)

*** Rbi8 2. Mooseksen kirja 3:14 ***

”MINÄ OSOITTAUDUN MIKSI OSOITTAUDUN.” Hepr. אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה (’Eh·jehʹ ’Ašerʹ ’Eh·jehʹ), nimi jolla Jumala kutsui itseään; Leeser: ”MINÄ TULEN OLEMAAN SE, JOKA MINÄ TULEN OLEMAAN”; Rotherham: ”Minä olen tuleva miksi tahansa haluan.” Kreik. E·gōʹ ei·mi ho ōn ’Minä olen Olevainen’ tai ’Minä olen Olemassaoleva’; lat. ego sum qui sum ’Minä olen se joka olen’. ’Eh·jehʹ tulee hepr. verbistä ha·jahʹ ’tulla (joksikin)’, ’osoittautua’. ’Eh·jehʹ on tässä imperfektiivisessä tilassa, yksikön 1. persoonassa, ja merkitsee ’minä tulen (joksikin)’ tai ’minä osoittaudun’. Tässä ei viitata siihen, että Jumala on itsestään olemassa oleva, vaan siihen, miksi hän aikoo tulla toisia kohtaan. Vrt. 1Mo 2:4: ”Jehova”, alav., jossa hepr. sukulaisverbi ha·wahʹ esiintyy Jumalan nimessä.


  Uudempi Uuden maailman käännös

(2. Mooseksen kirja 3:13, 14)  ”14 Tähän Jumala sanoi Moosekselle: ”Minusta tulee se, miksi päätän tulla.” Hän lisäsi: ”Näin sinun pitää sanoa israelilaisille: ’Minusta tulee on lähettänyt minut teidän luoksenne.’” (UM 2018, uudempi käännös)

*** nwt s. 1799 Liite A4 Jumalan nimi Raamatun heprealaisissa kirjoituksissa ***

Mikä on nimen Jehova merkitys? Hepreassa nimi Jehova on johdettu verbistä, jonka merkitys on ’tulla (joksikin)’. Joidenkin tutkijoiden mielestä Jumalan nimi on tämän verbin kausatiivimuoto, joka ilmaisee toiminnan aiheuttamista. Siksi Uuden maailman käännöksen raamatunkäännöskomitean käsitys on, että Jumalan nimi tarkoittaa ’hän saattaa tulemaan (joksikin)’. Tutkijoilla on asiasta erilaisia näkemyksiä, joten merkityksestä ei voida olla ehdottoman varmoja. Tämä määritelmä sopii kuitenkin hyvin Jehovaan, koska hän on kaiken Luoja ja hän toteuttaa aina tarkoituksensa. Hän on saattanut olemassaoloon fyysisen maailmankaikkeuden ja älylliset olennot, ja lisäksi hän saattaa jatkuvasti tahtonsa ja tarkoituksensa toteutumaan, tulipa eteen mitä tahansa.

Nimen Jehova merkitys ei siis rajoitu siihen, mitä tähän nimeen sisältyvän verbin sukulaisverbi ilmaisee 2. Mooseksen kirjan 3:14:ssä: ”Minusta tulee se, miksi päätän tulla” tai ”Minä osoittaudun miksi osoittaudun.” Nämä sanat eivät tarkkaan ottaen ilmaise Jumalan nimen koko merkitystä, mutta ne paljastavat hänen persoonallisuudestaan yhden piirteen: hän tulee miksi tahansa, mitä kussakin tilanteessa tarvitaan, jotta hänen tarkoituksensa toteutuu. Vaikka nimeen Jehova voikin siis sisältyä tämä ajatus, nimi ei kuitenkaan ilmaise pelkästään sitä, miksi hän itse päättää tulla. Siihen sisältyy myös se, miksi hän saattaa luomistekonsa – niin elolliset kuin elottomatkin – tulemaan toteuttaakseen tarkoituksensa.

Jos nimen merkityksestä EI OLLA EHDOTTOMAN VARMOJA, miksi se kuitenkin esitetään sellaisena? Katso iso kuva tästä.
 

Kuva: Watchtower Library

Jumalan nimeen liittyy vielä yksi merkittävä asia: Onko oikein, että myös kreikkalaisten kirjoituksen puolella Jumalan nimi esiintyy Uuden Maailman käännöksessä?

 

 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity