Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset


Kuva ja teksti: Lastenkirja Opimme suurelta opettajalta
 
Lisää linkkejä

Sivupalkin kuvat: JW.ORG paitsi nämä:
  • Hakamäen ja Palosen kuvat, jotka on otettu konventtivideoista
  • Ylin kärrykuva, jonka on ottanut Terho Miettinen Espanjasta
 Miksi vertauskuviin osallistuvien Jehovan todistajien lukumäärä kasvaa?
04.03.2020 Lähetetty


Eräs Jehovan todistaja oli lukenut JP-sivuilta toisen Jehovan todistajan laatiman kirjoituksen. Siitä rohkaistuneena hän lähetti julkaistavaksi oman kirjoituksensa. Se julkaistaan tässä kokonaisuudessaan.


 

Kuva: Vartiotorni, joulukuu 2013

Jeesuksen kuoleman muistonvieton vertauskuviin osallistujien määrä on noussut huimasti vuoden 2007 jälkeen. Kuten alla olevasta kaaviosta näkyy, luku pysyi vuosia lähes samana kunnes lähti selvään nousuun vuonna 2007. Miksi juuri silloin? Vartiotornissa 1.5.2007 julkaistiin oppimuutos, jonka mukaan "taivaallinen kutsu" ei päättynytkään vuonna 1935 kuten aiemmin oli opetettu. Hallintoelimen oli pakko tehdä kyseinen muutos, sillä uudemmat hallintoelimen jäsenet (joilla kaikilla on "taivaallinen toivo") ovat syntyneet vuoden 1935 jälkeen.


 
Koska lehti ilmestyi jo ennen tuon vuoden muistonviettoa, nosti se osallistujien määrää muutamalla sadalla jo silloin. Mutta todellinen kasvu näkyi vasta seuraavina vuosina. Kun osallistujien luku oli alimmillaan vuonna 2005 vain 8524, oli se vuonna 2019 jo peräti 20526. Samoilla luvuilla ollaan oltu viimeksi 70 vuotta sitten 1950-luvun alussa. Luku olisi vielä paljon suurempi jos mukaan laskettaisiin ne todistajat, jotka ottavat viiniä ja leipää vasta kotonaan seurakunnan muistonvieton jälkeen. He tekevät näin välttääkseen joutumasta huomion kohteeksi seurakunnassa. Ja kyllä, sellaisia todistajia tosiaan on olemassa.

Ovatko yhä useammat todistajat viime vuosina alkaneet uskoa, että heillä on "taivaallinen toivo"? Tai onko kyse vain siitä, että heillä on jotain mielenterveydellisiä ongelmia, kuten saattaa kuulla joidenkin todistajien vihjailevan? Tuskin kumpikaan näistä tekijöistä selittää täysin määrän kasvua, joka on nyt jatkunut jo yli 10 vuotta oppimuutoksen jälkeen. Sen voisi selittää lisääntynyt itsenäinen ajattelu ja Raamatun tutkiminen. Toisin sanoen monet todistajat ovat tajunneet, että kaikkien kristittyjen kuuluu ottaa osaa leipään ja viiniin hallintoelimen vastakkaisesta näkemyksestä huolimatta. Miksi he ovat tulleet siihen tulokseen?


Johanneksen 6. luku paljastaa totuuden

Raamattu ei missään sano että Herran illallisella olisi läsnä kristittyjä sivustakatsojia, jotka vain seuraisivat toisten osallistumista. Jeesus ei myöskään sanonut, että leipä ja viini olisivat matkalippu taivaaseen. Sen sijaan hän antoi selkeän ja yksinkertaisen käskyn: "Tehkää tämä toistuvasti minun muistokseni". Miten kenelläkään voi olla oikeutta sanoa, että tätä Jeesuksen käskyä ei pidä noudattaa? Vai eikö käsky koske kaikkia kristittyjä?
Kuvat: Muistonviettokutsu 2020

Muutamat kohdat Raamatussa ovat avanneet monen todistajan silmät tässä asiassa ja siksi leivästä ja viinistä kieltäytyminen on alkanut tuntua aivan väärältä. Näistä Johanneksen 6. luku on ehkä se ensimmäinen kohta, joka panee ajattelemaan asiaa. Jokaisen Jehovan todistajan on tärkeää lukea koko luku huolella ja ajatuksella. Siinä Jeesus toteaa selvästi: ”Totta totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää itsessänne.  Joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, sillä on ikuinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä;  sillä minun lihani on tosi ruoka ja minun vereni on tosi juoma. Joka syö minun lihaani ja juo minun vertani, pysyy minun yhteydessäni, ja minä pysyn hänen yhteydessään." - Joh. 6:53-56

Teksti ei jätä mitään epäselväksi. Jos haluat ikuisen elämän tai että Jeesus herättää sinut viimeisenä päivänä, sinun on otettava osaa leipään ja viiniin. Pelkkä vierestä katsominen ei hyödytä sinua. Tämän vahvistaa toinen asia, jonka Jeesus sanoo tässä samassa yhteydessä: Hän vertaa antamaansa uhria Israelin kansalle annettuun mannaan erämaassa. Kukaan israelilainen ei olisi selvinnyt hengissä, jos olisi kieltäytynyt syömästä mannaa ja vain tarkkaillut vierestä muiden syömistä. Moista toimintaa olisi pidetty aivan järjettömänä. Miksi asia siis olisi toisin "elämän leivän" eli Jeesuksen kohdalla?

Jeesus sanoi lisäksi tämän tärkeän seikan: "Tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, jotta kuka tahansa voisi syödä sitä ja olla kuolematta." Hän ei sano, että syöminen on vain jonkun pienen ryhmän etuoikeus ja että muiden on vain katsottava vierestä, vaikka he haluaisivatkin osallistua. Ei, vaan sanat "kuka tahansa" osoittavat, että mahdollisuus on tarjolla kaikille. Leivästä ja viinistä kieltäytyminen tuntuu siis olevan täysin ristiriidassa tämän luvun opetusten kanssa. Eivätkö kaikki todistajat haluakaan ikuista elämää tai että Jeesus herättää heidän viimeisenä päivänä? - Joh. 6:48-50; 53, 54.

Mutta odotas nyt hetki, huomauttaa joku Jehovan todistaja. Eikö Jeesus puhunut Herran illallisella liitoista ja että viinin ja leipän nauttiminen liittyisi niihin? Katsotaanpa sitä.


Uusi liitto ja "liitto valtakunnasta"

Herran illallinen on kuvattu Matteuksessa näin: "Kun he jatkoivat syömistä, Jeesus otti leivän, ja esitettyään siunauksen hän taittoi sen ja antoi opetuslapsille ja sanoi: ”Ottakaa, syökää. Tämä tarkoittaa minun ruumistani.” Hän otti myös maljan, ja esitettyään kiitoksen hän antoi sen heille ja sanoi: ”Juokaa siitä, te kaikki, sillä tämä tarkoittaa minun vertani, ’liiton verta’, joka vuodatetaan monien puolesta syntien anteeksi antamiseksi." (Matteus 26: 26-28). Luukas lisää vielä että kysymyksessä oli nimenomaan "uusi liitto". - Luukas 22:20

(Huomaa että alkuteksti todellisuudessa sanoo "tämä ON minun ruumiini" ja "tämä ON minun vereni". Jeesus siis selventää tässä mitä hän tarkoitti aiemmin, kun hän käski syömään lihaansa ja juomaan vertaan. Sanan "tarkoittaa" käyttäminen UM-käännöksessä tekee asian lukijalle etäisemmäksi.)

Uusi liitto tuli nimensä mukaisesti vanhan liiton eli lakiliiton tilalle. Ketkä Israelin kansasta kuuluivat vanhaan liittoon? Vain papitko? Esikoiset? Leeviläiset? Ei vaan kaikki miljoonat kansaan kuuluvat ja he kaikki pyrkivät noudattamaan Mooseksen lakia. Samoin kaikki kristityt kuuluvat uuteen liittoon ja noudattavat kaikkea, mitä Jeesus käski heidän noudattaa (Matt. 28.20). Uuden liiton veri vuodatettiin "monien puolesta syntien anteeksi antamiseksi", ei vain 144.000:n yksilön puolesta (Matt. 26:28). Eivätkö kaikki tarvitse anteeksiantoa eikä vain joku pieni ryhmä?

Entä sitten "liitto valtakunnasta", jonka vain Luukas mainitsee? (Luukas 22:29) Monelle todistajalle lienee yllätys kuulla, että sananmukaisesti sellaista liittoa ei edes ole olemassa! Jos luet saman kohdan muista raamatunkäännöksistä, huomaat ettei Jeesus käyttänyt alun perin sanaa "liitto" lainkaan. Sen sijaan hän vain lupasi kuninkaallisen vallan apostoleilleen kuten hänen Isänsä oli antanut sen hänelle. Esimerkiksi Kirkkoraamattu kääntää jakeen näin: "Niinpä minä annan teille kuninkaallisen vallan niin kuin Isäni on minulle antanut."

Uuden maailman käännös on siis lisännyt kahdesti sanan "liitto" tähän jakeeseen. Ei ihme jos jotkut todistajat on vähän sekaisin kaikista liitoista. Lisäksi on huomattava tapahtumien järjestys: Ensin pidettiin Herran illalllinen. Sen jälkeen käytiin ensin pieni kiista siitä, kuka opetuslapsista olisi suurin ja vasta sitten Jeesus lausui lupauksensa kuninkaallisesta vallasta apostoleileen. Jeesuksen lupaus apostoleilleen, jota Uuden maailman käännös sanoo "liitoksi valtakunnasta", ei siis liity leipään ja viiniin. Tämä seikka sivuutetaan muistonviettopuheessa joka vuosi eikä kukaan ei tunnu huomaavan asiaa. - Luukas 22:17-20, 28-30

Mietipä vielä seuraavaa: mitä jos lakiliittoon kuuluvat juutalaiset eivät olisikaan torjuneet Jeesusta vaan enemmistö olisi ottanut hänet vastaan? Sanotaan että heitä olisi ollut vaikka puoli miljoonaa henkeä. Kun lakiliitto eli vanha liitto lakkautettiin, olisivatko monet heistä olleet yhtäkkiä kaikkien liittojen ulkopuolella vain siksi, että uuteen liittoon ei mahtuisi kuin 144000 henkeä? Siinä ei ole järkeä. Uuteen liittoon täytyy olla pääsy kaikilla, sillä Jeesushan sanoi aiemmin: "kuka tahansa" voi tulla Jeesuksen seuraajaksi ja osallistua viiniin ja leipään.


Kuinka tärkeä asia on?

Jotkut todistajat ovat toimineet kuten beroialaiset (Apt 17:11) ja tutkineet Raamatusta, ovatko hallintoelimen opetukset Herran illallisesta oikeita - ja huomanneet että ne eivät ole. Beroialaiset eivät aikoinaan tarkistaneet kenen tahansa opetuksia vaan itse Paavalin, joten miksi hallintoelimen opetuksia ei saisi tutkia? Eihän Paavalikaan kieltänyt beroialaisia "tutkimasta huolellisesti Raamatun kirjoituksia". Lisäksi Raamattu kehottaa "varmistautumaan kaikesta" (1Te 5:21). Jos ei tee niin, on vaarana noudattaa "ihmisten käskyjä oppeina", jolloin palvonnastakin tulee turhaa (Matteus 15:9).

Perimmäinen kysymys siis on, kenen käskyjä todellisuudessa halutaan noudattaa? Kaikki todistajat pitävät itsestään selvänä, että lähetyskäskyä "menkää ja tehkää opetuslapsia" pitää noudattaa. Sama pätee näihin Jeesuksen sanoihin: "Annan teille uuden käskyn, että rakastatte toisianne." (Matt. 28:19; Joh. 13:34) Miksi siis hänen käskyään "tehkää tämä toistuvasti minun muistokseni" ei noudateta? Jeesus käski seuraajiaan "noudattamaan kaikkea mitä hän käski heidän noudattaa" - onko siis Herran illallista koskeva käsky jotenkin poikkeus?

Tämä ei ole mikään pikkuasia. Jeesuksen sanojen mukaan ikuinen elämä riippuu siitä, että noudattaa hänen käskyään ja ottaa osaa leipään ja viiniin. Jos epäröit mitä tehdä, kysy itseltäsi: Haluanko totella Jeesusta vaiko jotakuta muuta, joka käskee toimimaan päinvastaisella tavalla? Ja kenen puheisiin luotan, Jeesuksen vai jonkun muun? Nykyinen toimintatapa on alkujaan peräisin J.F. Rutherfordilta, joka muun muassa ennusti lopun tulevan vuonna 1925. Monet luottivat häneen ja joutuivat pettymään. Psalmi 146:3 varoittaa: "Älkää panko luottamustanne jalosukuisiin älkääkä ihmisen poikaan, joille pelastu ei kuulu."

Jeesuksen sanat eivät voi olla selvemmät: "jokainen" ja "kuka tahansa" joka osoittaa uskoa häneen syömällä hänen lihaansa ja juomalla hänen vertaan, saa ikuisen elämän. Pelkkä läsnä oleminen ei hyödytä mitään. Siinä on ajattelemisen aihetta jokaiselle Jehovan todistajalle.


Varoituksen sana

Jos otat osaa leipään ja viiniin seurakunnan järjestämässä muistonvietossa, sinun on oltava varovainen. Ensinnäkin saat väistämättä tietyn leiman seurakunnassa ja huhut lähtevät liikkeelle. Mutta erityisen tarkkana sinun on oltava sen suhteen mitä sanot, kun sinulta varmasti kysytään asiasta. Et voi sanoa ottaneesi osaa vain siksi, että se on sinun mielestäsi oikein. Jos niin teet, istut seuraavaksi oikeuskomitean edessä. Näin on käynyt ja todistajia on oikeasti erotettu seurakunnasta tästä syystä.

Ehkä voit sanoa että asia on henkilökohtainen etkä halua puhua siitä enempää. On kuitenkin silti vaarana, että jossain vaiheessa lipsautat jollekin todistajalle jotakin ja joudut ongelmiin. Joku voi vaikka sanoa että "sinullahan on taivaallinen kutsu", jolloin saatat tokaista siihen jotain harkitsematonta. Se että ottaa osaa julkisesti seurakunnassa on toisaalta hyödyllistä toisten kannalta, sillä näytät silloin rohkeasti muille esimerkkiä miten jokaisen kuuluisi toimia. Jos kuitenkaan et halua tehdä niin asiaan liittyvien riskien vuoksi, voit yhtä hyvin ottaa osaa leipään ja viiniin seurakunnan tilaisuuden jälkeen kotonasi. Niin yhä useammat todistajat tekevät eri maissa. Niin myös kristillisyyden alkuaikoina tehtiin kun tilaisuutta vietettiin yksityiskodeissa.

Tähän aiheeseen liittyy paljon muitakin seikkoja ja perusteita mutta asian ydin on se että kaikkien kristittyjen kuuluu osallistua leipään ja viiniin. Toivon mukaan se tuli jo tällä lyhyellä aiheen käsittelyllä ilmeiseksi.

"Sillä Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainosyntyisen Poikansa, jottei kukaan häneen uskova tuhoutuisi, vaan hänellä olisi ikuinen elämä." - Johannes 3:16

"Sillä tämä on Isäni tahto, että jokaisella joka näkee Pojan ja uskoo häneen, olisi ikuinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä." - Johannes 6:40

"Minä sanon teille: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä. Minä olen elämän leipä - - tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, jotta kuka tahansa voisi syödä sitä ja olla kuolematta." - Johannes 6: 47, 48, 50
  

 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity