Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset


Kuva ja teksti: Lastenkirja Opimme suurelta opettajalta

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG paitsi nämä:
  • Hakamäen ja Palosen kuvat, jotka on otettu konventtivideoista
  • Ylin kärrykuva, jonka on ottanut Terho Miettinen Espanjasta
 Hallintoelin ennen ja nyt
30.05.2020 Johanneksen poikaJehovan todistajien järjestössä Vartiotorni-seuran presidenteillä on vuosikymmenten ajan ollut vahva ote. Charles T. Russell, Joseph F. Rutherford, Nathan H. Knorr, Frederick W. Franz ja Milton G. Henschel olivat aikanaan vahvoja vallankäyttäjiä.

Vartiotorni-seuran presidentti määritteli järjestön toiminnalle ja opetuksille suuntaviivat. Muut johtomiehet sitten toteuttivat näitä ohjeita ja määräyksiä.

Järjestörakennetta uudistettiin moneen otteeseen Vartiotorni-seuran presidenttien näkemysten mukaan. Nykyiset nuoren polven Jehovan todistajat eivät ehkä tiedä, että esimerkiksi vanhimmistojärjestely on suhteellisen "tuore" ilmiö.

Vuoden 1972 Vartiotornissa kerrottiin, millainen oli tilanne seurakunnissa:

*** w72 15/1 s. 41-42 kpl 21 Nimitetyt virkailijat teokraattisessa järjestössä ***

Nykyään Jehovan todistajien seurakunnissa on yleensä yksi seurakunnanpalvelija. Hän toimii seurakunnan puheenjohtajana ja ohjaa erityisesti seurakunnan jäsenten kentällä suorittamaa saarnaamista ja opettamista. Raamatun esitystavan mukaisesti hän on sekä ”vanhin” että sellaisena myös valvoja.

Vuoden 1974 Vartiotornissa kerrottiin suuresta muutoksesta:

*** w74 15/9 s. 419 kpl 1 Mukaudu nöyrästi Jehovan pelastustiehen ***

JEHOVAN todistajien seurakunnissa kautta maailman tapahtui suuri muutos syyskuussa 1972. Vuodesta 1932 aina vuoteen 1972 oli kussakin seurakunnassa pidetty yhtä miestä ”seurakunnan valvojana”, ja useissa tapauksissa hän oli palvellut vuosikausia siinä ominaisuudessa. Mutta vuonna 1971 palautui Raamatusta mieleen, että kristillisissä seurakunnissa oli ensimmäisellä vuosisadalla vanhinten eli valvojien ryhmä eikä vain yksi vanhin. (1. Tim. 4:14; Fil. 1:1) Tämä huomioon ottaen noudatettiin jälleen raamatullista järjestelyä, jotta kussakin seurakunnassa toimisi vanhimmisto ja jotta tämän vanhimmiston puheenjohtaja vaihtuisi vuodesta toiseen seurakunnissa. Näin ollen tuli useimmissa Jehovan todistajien seurakunnissa, joita syyskuussa 1972 oli 28407, joku uusi henkilö paikalliseksi esivalvojaksi.

Vartiotorniseuran presidenteillä oli toki läheisiä työtovereita ja neuvonantajia alusta asti. He muodostivat yhdessä ns. hallintoelimen (aikaisemmin: hallitseva elin).

Hallintoelimessä oli 1970-luvulla peräti 18 jäsentä. Se on suurin määrä järjestön historiassa.

Hallintoelimestä on erotettu jäseniä yhteensä kolme kertaa. Kun Raymond Franz erotettiin, julkaistiin tällainen pieni ilmoitus:

Vuoden 1980 Valtakunnan palvelus:

*** km 8/80 s. 4 Ilmoituksia ***

Täten ilmoitetaan, että Raymond Victor Franz ei enää ole hallitsevan elimen jäsen eikä myöskään palvele Beetel-perheen yhteydessä 22. toukokuuta 1980 lähtien.

    Raymond Franz

Hallintoelintä laajennettiin vuodesta 1971 alkaen. Samalla tehtiin järjestörakenteeseen muutoksia.

Jehovan todistajien "historiakirja", Jehovan todistajat – Jumalan valtakunnan julistajia (1993), kertoo näin:

*** jv luku 9 s. 109 Jehovan sana menee lakkaamatta nopeasti eteenpäin (1976–1992) ***

Hallintoelintä oli jo vuonna 1971 alettu laajentaa. Vuonna 1975 siinä oli 17 jäsentä. Tuon vuoden mittaan hallintoelin oli vakavasti ja rukoillen harkinnut, miten se voisi parhaiten huolehtia kaikesta siitä, mitä sisältyy Jumalan sanassa meidän ajallemme esitettyyn maailmanlaajuiseen saarnaamis- ja opettamistyöhön (Matt. 28:19, 20). Joulukuun 4. päivänä 1975 hallintoelin oli yksimielisesti hyväksynyt yhden Jehovan todistajien nykyhistorian merkittävimmistä järjestömuutoksista.

Tammikuun 1. päivästä 1976 lähtien kaikki Vartiotorni-seuran ja eri puolilla maailmaa olevien Jehovan todistajien seurakuntien toiminnot oli saatettu hallintoelimen kuuden hallintokomitean valvonnan alaisuuteen. Sopusoinnussa tuon järjestelyn kanssa oli 1. helmikuuta 1976 tehty muutoksia kaikissa Seuran haaratoimistoissa ympäri maailman. Kutakin haaratoimistoa ei enää valvonut yksi haaratoimistonvalvoja, vaan vähintään kolme kypsää miestä muodosti haaratoimistokomitean, jonka yksi jäsen palveli pysyvästi koordinaattorina. Kun komiteat olivat toimineet joitakin kuukausia, hallintoelin totesi: ”On osoittautunut hyödylliseksi, että usea veli neuvottelee yhdessä, kun harkitaan Valtakunnan työn etuja (Sananl. 11:14; 15:22; 24:6).”

Tuolloin Vartiotorni-seuran presidentillä oli vielä vahva asema. Tosin hallintoelimen asema vahvistui pikku hiljaa. "Historiakirja" julkaisi vallanvaihdosta tekstin:

*** jv luku 9 s. 109-110 Jehovan sana menee lakkaamatta nopeasti eteenpäin (1976–1992) ***

Kesäkuun 22. päivänä 1977, kaksi viikkoa veli Knorrin kuoleman jälkeen, 83-vuotias Frederick W. Franz valittiin Vartiotorni-seuran presidentiksi. Vartiotornissa 15.9.1977 sanottiin veli Franzista: ”Hänen merkittävä maineensa erinomaisena raamatunoppineena ja hänen väsymätön työnsä Valtakunnan etujen puolesta on aikaansaanut sen, että Jehovan todistajat kaikkialla luottavat häneen ja tukevat häntä uskollisesti.”

Jehovan todistajien hallintoelimessä oli vuonna 1992 yhteensä 12 jäsentä:

*** jv luku 9 s. 116 Jehovan sana menee lakkaamatta nopeasti eteenpäin (1976–1992) ***

Jehovan todistajien hallintoelin tammikuussa 1992
Carey W. Barber
John E. Barr
W. Lloyd Barry
John C. Booth
Frederick W. Franz
George D. Gangas
Milton G. Henschel
Theodore Jaracz
Karl F. Klein
Albert D. Schroeder
Lyman A. Swingle
Daniel Sydlik

Edelleen Vartiotorniseuran presidentillä oli ainakin muodollisesti suurin valta. Hallintoelin toimi käytännössä hänen alaisuudessaan.

Mutta sitten kaikki muuttui.

Vuoden 2002 Vartiotorni-lehti kertoi, miten hallintoelimen valta kasvoi, kun se sai keskittyä pelkästään hengellisiin asioihin:

*** w02 1/7 s. 17 kpl 10 Jehovan kirkkaus loistaa hänen kansalleen ***

Ja pari vuotta sitten otettiin vielä askel eteenpäin. Eräiden laillisten yhdistysten johtokunnissa tehtiin muutos, jonka ansiosta hallintoelin voi keskittyä täydemmin Jumalan kansan hengellisiin etuihin joutumatta hajottamaan huomiotaan jokapäiväisiin lakiasioihin.

Vuoden 2001 Vartiotornissa oli ilmoitettu, että eräät Jehovan todistajien hallintoelimen jäsenet, jotka olivat palvelleet ”uskollisen ja ymmärtäväisen orjan” Yhdysvalloissa käyttämien yhdistysten johtokuntien jäseninä ja virkailijoina, siirtyivät vapaaehtoisesti syrjään kaikista noista tehtävistä. Muiden lampaiden luokkaan kuuluvista valittiin luotettavia veljiä heidän tilalleen.

Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että hallintoelin sai puuhastella tästä lähtien vain hengellisten asioiden parissa. Heidän ei tarvinnut enää kantaa huolta Vartiotorni-seuran ja muiden laillisten yhdistysten toiminnasta. Se tarkoitti myös sitä, että hallintoelimeen valittavien täytyi edelleen olla "voideltuja" kristittyjä, joilla oli taivaallinen toivo, mutta Vartiotorni-seuran virkailijat voisivat olla myös maallisen toivon omaavia kristittyjä. Viimeistään tässä vaiheessa Vartiotorni-seuran presidentin asema romahti verrattuna hallintoelimen valta-asemaan. Juuri kukaan tavallinen Jehovan todistaja ei enää muista, kuka on Vartiotorni-seuran presidetti. Sen sijaan hallintoelimen jäsenten nimet he muistavat ulkoa. Toki tämä voi johtua myös siitä, että he esiintyvät usein JW Broadcasting -videoilla.

Näiden järjestön kahden osan erottaminen toisistaan oli hallinnollinen juttu. Mutta siinä on takana muutakin. Nyt käytännössä hallintoelimen jäsenet voivat väittää, että he eivät ole vastuussa Vartiotorni-seuran asioista, esimerkiksi oikeudenkäynneissä. Tästä saatiin esimakua, kun nykyinen hallintoelimen jäsen Gerrit Lösch väitti, että Vartiotornilla ei ole, eikä ole koskaan ollutkaan, mitään määräysvaltaa hänen suhteensa.

Tässä on tuo erikoisilmoitus, jolla sinetöitiin hallintoelimen tehtävien ja Vartiotorniseuran edustajien tehtävien välinen ero:

*** w01 15/1 s. 31 Erikoisilmoitus ***

Erikoisilmoitus

PENNSYLVANIASSA rekisteröidyn Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseuran vuosikokous pidettiin 7. lokakuuta 2000, ja sen lopussa puheenjohtaja, hallintoelimeen kuuluva John E. Barr, teki erikoisilmoituksen. Tämä ilmoitus oli jatkoa Theodore Jaraczin ja Daniel Sydlikin aiemmin tuona päivänä pitämille puheille. (Ks. tämän lehden sivuja 12–16 ja 28–31.)

Veli Barr mainitsi erään hyvin merkittävän seikan sanoessaan: ”’Uskolliselle ja ymmärtäväiselle orjalle’ ja sen hallintoelimelle on uskottu ylevämpiä ja paljon laaja-alaisempia etuja kuin laillisille yhdistyksille. Kunkin laillisen yhdistyksen peruskirja rajaa ne tavoitteet, joiden hyväksi ne työskentelevät. Herramme Jeesus Kristus on kuitenkin nimittänyt uskollisen orjaluokan huolehtimaan kaikesta ’omaisuudestaan’ eli Valtakunnan eduista täällä maan päällä.” (Matteus 24:45–47.)

Veli Barr sanoi Pennsylvanian yhdistyksestä: ”Siitä lähtien kun Pennsylvaniassa rekisteröity Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseura perustettiin vuonna 1884, sillä on ollut tärkeä osa nykyhistoriassamme. Se on silti vain laillinen väline, jota ’uskollinen ja ymmärtäväinen orja’ voi tarvittaessa käyttää.”

Kuten veljet Sydlik ja Jaracz olivat pitämissään puheissa selittäneet, se että ”uskolliselle ja ymmärtäväiselle orjalle” on uskottu kaikki Herran maanpäällinen omaisuus, ei estä orjaluokkaa antamasta pätevien veljien ”muiden lampaiden” joukosta huolehtia joistakin rutiiniluonteisista hallinnollisista tehtävistä (Johannes 10:16). Ei myöskään ole mitään raamatullista syytä vaatia, että kaikki tai jotkut Jehovan todistajien käyttämien laillisten yhdistysten johtokuntien jäsenet olisivat voideltuja kristittyjä.

Veli Barr kertoi kuulijoille, että hiljattain eräät Jehovan todistajien hallintoelimen jäsenet, jotka olivat palvelleet ”uskollisen ja ymmärtäväisen orjan” Yhdysvalloissa käyttämien yhdistysten johtokuntien jäseninä ja virkailijoina, siirtyivät vapaaehtoisesti syrjään kaikista noista tehtävistä. Muiden lampaiden luokkaan kuuluvista valittiin luotettavia veljiä heidän tilalleen.

Tämä päätös on todella hyödyllinen. Sen ansiosta hallintoelimen jäsenille jää enemmän aikaa hengellisen ruoan valmistamiseen ja maailmanlaajuisen veljesseuran hengellisistä tarpeista huolehtimiseen muulla tavoin.

Lopuksi puheenjohtaja sanoi ilahtuneelle yleisölle: ”Vaikka useita lakisääteisiä ja hallinnollisia tehtäviä on määrätty kokeneille valvojille, – – jokainen heistä palvelee hallintoelimen hengellisen ohjauksen alaisuudessa. – – Me kaikki odotamme rukouksen hengessä Jehovan siunausta yhteisille ponnisteluillemme tehdä hänen tahtonsa hänen suuren nimensä kunniaksi ja kirkkaudeksi.”

Tällä hetkellä (toukokuussa 2020) hallintoelimeen kuuluu kahdeksan jäsentä.


Ylärivissä vasemmalta oikealle: Anthony Morris, David Splane, Geoffrey Jackson ja Gerrit Lösch. Alarivissä vasemmalta oikealle: Kenneth Cook, Mark Sanderson, Samuel Herd ja Stephen Lett. Kuvat: Gilead-koulun videot

Ensimmäiset hallintoelimen jäsenet (Charles T. Russell ja Joseph F. Rutherford) olivat nimittäneet itse itsensä tähän asemaan. He olivat samalla myös Vartiotorni-seuran presidenttejä. Jos heitä ei oteta huomioon, minkä ikäisinä hallintoelimen jäsenet yleensä nimitettiin? Ikä vaihtelee 27:stä 77:ään. Keskimäärin heidät on nimitetty noin 55-vuotiaina.

Nykyisistä hallintoelimen jäsenistä nuorimpana on nimitetty Mark Sanderson. Hän oli nimityshetkellä 47-vuotias. Nimitysiältään vanhin nykyinen hallintoelimen jäsen on Samuel Herd. Hän oli nimityshetkellä 64-vuotias.

Hallintoelimen jäsenet ovat valtaosin kotoisin USA:sta, kuten arvata sattaa. Heitä on parikymmentä. Britanniasta on ollut kotoisin 4, Itävallasta 2, Australiasta 2, Saksasta 2, lisäksi yksi Kanadasta, yksi Uudesta Seelannista ja yksi Turkista.

Hallintoelimestä on vuosien mittan erotettu kolme jäsentä. Vuonna 1979 erotettiin Ewart C. Ghitty, 1980 Raymond Franz ja 1984 Leo Greenlees.

Voit tutustua taulukkomuodossa hallintoelimen jäseniin tästä. Taulukko on lähetetty JP-sivuille.


Jos haluat tarkastella taulukkoa zoomattavassa pdf-muodossa, klikkaa tätä.


 
Lue myös nämä jutut:

 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity