Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset


Kuva ja teksti: Lastenkirja Opimme suurelta opettajalta

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG paitsi nämä:
  • Hakamäen ja Palosen kuvat, jotka on otettu konventtivideoista
  • Ylin kärrykuva, jonka on ottanut Terho Miettinen Espanjasta
 Vartiotorni-lehti: Hyökkäys pohjoisesta!
08.06.2020 Tuomas Yläjuurakko ja Johanneksen poika

Sunnuntaina 07.06.2020 Jehovan todistajien etäkokouksissa käsiteltiin huhtikuun 2020 Vartiotorni-lehdestä kirjoitusta Hyökkäys pohjoisesta! Aineisto pohjautui Joelin kirjaan Raamatussa. Tässä tutkistelussa laitettiin vanha profetian tulkinta romukoppaan ja otettiin uusi tulkinta käyttöön.

Jehovan todistajat käyttävät oppimuutoksista termiä "valo kirkastuu". Tässä Joelin profetian oppimuutoksessa ei todellakaan ollut kyse mistään "valon kirkastumisesta", opin tarkennuksesta vaan kokonaan vanhan opin hylkäämisestä ja uuden ottamisesta tilalle.

Ennen kuin menemme tekstin tarkasteluun, otetaan pieni kooste kirjoituksesta äänitteiden avulla.

Jehovan todistajien kokoukset ovat tällä hetkellä kaikki "etäkokouksia", ts. Jehovan todistajat katsovat kokoukset netin välityksellä. Tähän on kaksi tapaa:
  1. Paikallisesti järjestetyt Zoom-kokoukset, jolloin niihin voivat Jehovan todistajat osallistua vastaamalla.
  2. Suomen haaratoimistossa etukäteen tallennetut kokoukset, joita voi seurata JW Stream -palvelun kautta, mutta vastaamismahdollisuutta ei ole.Kuvat: JW Stream

Nämä äänitteet on otettu JW Stream -palvelun kautta.
  1. Joelin profetia ei liity saarnaamistyöhön - "valo on kirkastunut" tässä suhteessa (57 sekuntia)
  2. Mikä voi johtaa vääriin päätelmiin, kun yritetään ymmärtää Raamatun profetioita? (30 sekuntia)
  3. Miten tämä profetia Joel 2:7-9 ymmärrettiin aiemin? (1 minuutti 56 sekuntia)
  4. Mikä on muuttunut? Mikä ei ole muuttunut? (2 minuuttia 16 sekuntia)
  5. Miksi näkemystä koskevat korjaukset voivat olla uskoa vahvistavia? (39 sekuntia)
Vartiotorni-lehdessä on lyhyesti esitetty profetian uuden tulkinnan lopputulos:Hyökkäys pohjoisesta!
Teksti: Tuomas Yläjuurakko

Vartiotornin huhtikuun 2020 numerosta on luettavissa mielenkiintoinen kirjoitus Jehovan todistajien oppihistoriasta.

Vartiotorni Huhtikuu 2020 s.2
Yli sata vuotta sitten veli Charles Taze Russell ja pieni joukko hänen tovereitaan alkoivat tutkia Jumalan sanaa yhdessä. He halusivat selvittää, mitä Raamattu todella opettaa Jehova Jumalasta, Jeesuksesta Kristuksesta, kuolleiden tilasta ja lunastuksesta. Heidän menetelmänsä oli yksinkertainen: Joku esitti kysymyksen, minkä jälkeen ryhmä perehtyi kaikkiin aiheeseen liittyviin raamatunkohtiin. Lopuksi he kirjoittivat muistiin sen, mitä olivat saaneet selville. Jehovan siunauksen ansiosta nuo kristityt miehet ymmärsivät monia Raamatun perustotuuksia, joita me pidämme edelleen suuressa arvossa.

Jehovan todistajien uskonnollisen yhdyskunnan perustajaa C.T. Russellia alkoi 1870- luvulla kiinnostaa, mitä Raamattu todella opettaa. Hän alkoi epäillä, että monet pakanuudesta ja ihmisfilosofeilta perityt uskomukset hämärsivät Raamatun totuutta. Russell ja hänen ystävänsä perustivat ryhmän Raamatun tutkimista varten. Sen sijaan, että etsittäisiin Raamatusta tukea perinteisille uskomuksille, he päättivät aloittaa siitä, mitä Raamattu kertoo ilman mitään ennakkouskomusta. He uskoivat oppineensa monia Raamatun perustotuuksia, ja alkoivat vakuuttua siitä, että Jumala siunasi heidän totuuden etsintäänsä.

Vartiotorni Huhtikuu 2020 s.2
Nuo raamatuntutkijat huomasivat kuitenkin pian, että on helpompaa ottaa selvää jostain Raamatun oppikysymyksestä kuin ymmärtää, mitä jokin Raamatun profetia tarkoittaa. Mistä se johtuu? Ensinnäkin Raamatun profetiat ymmärretään usein parhaiten silloin kun ne täyttyvät tai ovat jo täyttyneet. Toiseksi jotta profetian voisi ymmärtää oikein, täytyy tavallisesti ottaa huomioon tekstiyhteys.

Raamatun profetiat on helppo ymmärtää silloin kun ne ovat jo toteutuneet kerrotulla tavalla. Vielä toteutumattomien Raamatun profetioiden oikea ymmärtäminen paljastaa, onko Jumala ollut mukana auttamassa niiden ymmärtämistä.

Raamatun profetioiden selittäjiä on ollut kautta historian. Selitykset ovat useimmiten kuitenkin osoittautuneet paikkansa pitämättömiksi. Miksi? Heiltä on puuttunut Jumalan tuki kuten Babylonian viisailta muinoin:

Daniel 2:26–28 Um18
26 Kuningas kysyi Danielilta, jonka nimi oli Beltesassar: ”Pystytkö sinä tosiaan ilmoittamaan minulle, minkä unen minä näin, ja selittämään sen?” 27 Daniel vastasi kuninkaalle: ”Yksikään viisas, henkien esiin manaaja, taikuutta harjoittava pappi tai astrologi ei pysty kertomaan kuninkaalle salaisuutta, jota hän kysyy. 28 Taivaassa on kuitenkin Jumala, joka paljastaa salaisuudet, ja hän on ilmoittanut kuningas Nebukadnessarille, mitä tapahtuu päivien lopulla. – –

Danielilla oli Jumalan tuki ja siksi hän kykeni kertomaan kuninkaalle hänen unensa ja sen profeetallisen merkityksen.

Oliko Russellilla ja hänen ryhmällään myös Jumalan tuki, jotta he voisivat ymmärtää tulevaisuutta koskevia Raamatun profetioita? Niin he itse uskoivat, ja niin uskovat Jehovan todistajat nykyäänkin.

Jumalan valtakunta hallitsee! v.2014 s.13,14
Jo muinaisista ajoista asti Jehovan tarkoituksena oli valmistaa kansaansa messiaanisen valtakunnan syntymään. Esimerkiksi Malakian 3:1:ssä ennustettiin: "Katso! Minä lähetän sanansaattajani, ja hänen on raivattava tie eteeni. Ja äkkiä on tuleva temppeliinsä tosi Herra, jota te etsitte, ja liiton sanansaattaja, josta te iloitsette."
- - Ne veljet, jotka ottivat johdon heidän keskuudessaan - Charles Taze Russell ja hänen läheiset toverinsa - toimivat juuri tuona ennustettuna "sanansaattajana". Tämä "sanansaattaja" antoi hengellistä ohjausta Jumalan kansalle ja valmisti sitä edessä oleviin tapahtumiin.

Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.22
- - Jehova oli valinnut kaikista varhaisista äänistä sen julkaisun, mitä me nyt sanomme Vartiotorniksi, käytettäväksi kanavana, minkä välityksellä ihmiskunnalle piti paljastaa Jumalan tahto ja minkä palstoilla ilmestyvien sanojen avulla piti alkaa jakaa maailman väestö niihin, jotka tekevät Jumalan tahdon, ja niihin, jotka eivät sitä tee.

Russell ja hänen ryhmänsä olivat tuo Raamatussa ennustettu "sanansaattaja", joka "antoi hengellistä ohjausta Jumalan kansalle ja valmisti sitä edessä oleviin tapahtumiin" Jumalan valitseman julkaisun, Vartiotorni-lehden, välityksellä. Mitä nämä edessä olevat tapahtumat tulisivat olemaan?

Jumalan valtakunta hallitsee! v.2014 s.50
Alkuaikoina he kuitenkin uskoivat, että Kristuksen läsnäolo oli alkanut vuonna 1874, että hän oli alkanut hallita taivaassa vuonna 1878 ja että Valtakunta saataisiin lopullisesti perustettua lokakuussa 1914. Elonkorjuu kestäisi vuodesta 1874 vuoteen 1914 ja huipentuisi voideltujen kokoamiseen taivaaseen.

Miten on mahdollista, että ennustettu "sanansaattaja" oli näin väärässä?

Jumalan valtakunta hallitsee! v.2014 s.50
Antavatko tällaiset väärät käsitykset aihetta epäillä sitä, että Jeesus opasti noita uskollisia pyhän hengen välityksellä? Eivät missään nimessä.
- - vaikka Jumalan kansa yrittää joskus päästä selville hänen tarkoituksensa yksityiskohdista ennen kuin pyhän hengen on aika opastaa heidät ymmärtämään niitä, on selvää, että Jeesus johdattaa heitä. Siksi uskolliset ovat halukkaita ottamaan vastaan oikaisua ja muuttamaan nöyrästi näkemyksiään (Jaak.4:6).

He olivat väärässä koska he kiiruhtivat pyhän hengen edelle. He julkaisivat nämä väärät tulkintansa kuitenkin pyhän hengen ohjaamana tietona. He tunnustavat toimineensa väärin, ja ovat siksi "halukkaita ottamaan vastaan oikaisua ja muuttamaan nöyrästi näkemyksiään". Tämä ei heidän mukaansa kuitenkaan anna aihetta epäillä, etteivätkö he olisi edelleen ennustettu "sanansaattaja" Jeesuksen ohjauksessa.

Eikä tämä kiirehtiminen pyhän hengen edelle tapahtunut vain heidän historiansa alkupäivinä. He ovat myöhemminkin halunneet "päästä selville hänen tarkoituksensa yksityiskohdista ennen kuin pyhän hengen on aika opastaa heidät ymmärtämään niitä". Vuoden 1914 tapahtumat nähneen sukupolven ja vuoden 1975 merkitys, jolloin tuli kuluneeksi 6000 vuotta Aadamin luomisesta, ymmärrettiin jälleen väärin.

Vartiotorni 15.2.1972 s.77
Jumalan profeetallinen sana ei ole jäänyt toteutumatta. Aika on vahvistanut sen totuudellisuuden, sen erehtymättömän täsmällisyyden. Siihen sukupolveen kuuluvien määrä, joka näki vuonna 1914 puhjenneen ahdistuksen ajan alun, on nyt vähenemässä. Ennen kuin se poistuu näyttämöltä, tulee ennustettu "suuri ahdistus". Sinä voit kuulua iloisten elossa varjeltuvien joukkoon, - -

Vartiotorni 1.11.1968 s.489,494,495
Mitä tämä kaikki puhe vuodesta 1975 on? - -
Yksi seikka on ehdottoman varma: täyttyneillä Raamatun ennustuksilla vahvistettu Raamatun ajanlasku osoittaa, että ihmisen olemassaolon 6000 vuotta täyttyy pian, tosiaan tämän sukupolven aikana! (Matt.24:34) Nyt ei sen tähden ole aika olla välinpitämätön eikä itsetyytyväinen. - - Nyt on päinvastoin aika, jolloin pitäisi olla vankasti tietoinen siitä, että tämän asiainjärjestelmän loppu on nopeasti tulossa väkivaltaiseen loppuunsa.

Herätkää! 8.9.1972 s.16
Kypsät kristityt ovat tutkimisensa ja kokemuksensa kautta perehtyneet Raamatun täsmälliseen ajanlaskuun. Heistä ajatus, että Jumala olisi voinut erehtyä ihmisen luomisen ajassa tai että hän olisi ollut niin huolimaton varatessaan ja säilyttäessään muistiinmerkinnät, että meillä ei nykyään olisi tätä ensiarvoista tietoa, on uskomaton.
- - jos Raamatun aikataulu ei ole luotettava, niin ehkä muutkaan asiat Raamatussa eivät ole varmoja. Voimmeko siis todella luottaa siihen?

Herätkää! 8.12.1971 s.23
Kun me siis lähestymme tämän vuosikymmenen aikana ihmisen olemassaolon kuudentuhannen vuoden päättymistä, meillä on sykähdyttävä toivo siitä, että suurenmoinen levon ja vapautuksen Sapatti on totisesti käsillä. Silloin päättyy pettymyksiä aiheuttava, rasittava paine. Sen tilalle tulee virvoittava vapaus ja hyvyydestä nauttiminen.

Herätkää! 8.12.1968 s.11-
On totta, että aikaisemmin on ollut niitä, jotka ovat ennustaneet "maailman loppua", vieläpä julistaneet määräaikaa sen tulolle. - - Mutta mitään ei tapahtunut. "Loppu" ei tullut. He syyllistyivät väärään ennusteluun. Miksi? Mitä heiltä puuttui?
Heiltä puuttui riittävät todisteet Raamatun ennustusten täyttymisestä. Heiltä puuttui Jumalan totuudet ja todisteet siitä, että hän ohjasi ja käytti heitä. Mutta mitä on sanottava nykyhetkestä? Nyt meillä on vaaditut todisteet, kaikki todisteet. Ja ne ovat ylitsepursuavat.

Voiko edelliset itsevarmat ja vakuuttavat tekstit unohtaa merkityksettöminä?

Jumalan valtakunta hallitsee! v.2014 s.50
Antavatko tällaiset väärät käsitykset aihetta epäillä sitä, että Jeesus opasti noita uskollisia pyhän hengen välityksellä? Eivät missään nimessä.

Mitä näiden edellisten tekstien lisäksi olisi vielä tarvittu, että olisi aihetta epäillä, ettei hallintoelimellä ole jumalallista pyhän hengen tukea?

Miksi Jehovan todistajat vääristä opetuksistaan huolimatta kokevat oikeudekseen asettua kaikkien muiden uskontokuntien yläpuolelle? Miksi nämä muihin uskontokuntiin kohdistetut syytökset eivät sopisi myös heihin?

Herätkää! 8.12.1970 s.21-24
Väärä uskonto ei ole ainoastaan petollista ja epätyydyttävää: se on kuolemaa tuottavaa. Se synnyttää epäterveellisen hengellisen ilmapiirin, josta puuttuu aito rakkaus Jumalaan ja lähimmäiseen ja jossa ei ole riittävästi aitoa antaumusta tosi vanhurskauden mittapuille. - -
Mihin sinä siis aiot mennä? Kenen kanssa tahdot seurustella? - - Jehovan todistajat pyytävät sinua tutustumaan heihin - - Totea itse eivätkö Jumalan sanan puhtaat vedet virtaa siellä kaikessa virkistävässä raikkaudessaan. - -
Luojasi esittää sinulle kutsun: "Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää." (Jes.55:3) Älä laiminlyö äläkä tuhlaa sitä tilaisuutta, mikä sinulla nyt on oppia tuntemaan Hänen avullaan iankaikkisen elämän tie.

Vartiotorni 15.2.1972 s.77
Tämän maailman ihmiset eivät tarjoa sinulle mitään pysyvää ja varmaa. Heidän lupauksensa ja ennustuksensa paremmasta ovat jääneet toteutumatta kerran toisensa jälkeen. Miksi kulkeutuisit heidän mukanaan alituisesti alaspäin lopulliseen tuhoon, joka johtuu Jumalan tahdon hylkäämisestä?

Palataan nyt tämän ko. kirjoituksen sisältöön, joka kertoo väärin tulkitusta ja nyt korjatusta Joelin profetian tulkinnasta.

Vartiotorni Huhtikuu 2020 s.2,3
Jos keskittyy vain yhteen profetian piirteeseen ja jättää muut huomiotta, voi tehdä vääriä päätelmiä. Näyttää siltä, että erään Joelin kirjassa olevan profetian suhteen on käynyt juuri näin. Tarkastelemme nyt tuota profetiaa ja sitä, miksi nykyistä näkemystämme täytyy korjata.

Jälleen joudutaan tunnustamaan, että erästä Raamatun profetiaa on tulkittu väärin. Tulkinta on perustunut hallintoelimen omiin päätelmiin - ei pyhän hengen ohjaukseen.

Vartiotorni Huhtikuu 2020 s.3
Joel ennustaa, että heinäsirkat tuhoavat Israelin maan. Noiden ahnaiden hyönteisten hampaat ja leuat ovat kuin leijonalla, ja ne ahmivat kaiken eteensä tulevan (Joel 1:4,6). Tämä profetia on vuosien ajan ymmärretty siten, että saarnaamistyötä tekevät Jehovan palvelijat ovat kuin heinäsirkkaparvi, jota ei voi pysäyttää. Ajateltiin, että saarnaamistyö vaikuttaa tuhoisasti ”maahan” eli ihmisiin, joita uskonnolliset johtajat pitävät otteessaan.

Joelin profetian aikaisempi tulkinta sen ensimmäisestä täyttymyksestä oli seuraava:

Vartiotorni 1.3.1962 s.104
Niinä neljänä vuonna, mitkä Johannes Kastaja ja Jeesus Kristus saarnasivat, ei kirjaimellinen heinäsirkkavitsaus ollut tehnyt maata hedelmättömän autiomaan kaltaiseksi. - - Mutta kun Jeesus Kristus kuoli ja nousi ylös, ja kun hänen taivaallinen Isänsä kutsui hänet takaisin taivaaseen, missä hän sai tietyn määrän pyhää henkeä ja vuodatti sen Jerusalemissa oleviin opetuslapsiinsa helluntaina, niin mitä tapahtui? Juutalaiset uskonnolliset johtajat ja heidän seuraajansa joutuivat vitsaukseen, mutta eivät kirjaimellisten heinäsirkkojen, vaan kuvaannollisten kristittyjen heinäsirkkojen vitsaamiksi. Jeesuksen Kristuksen opetuslapset, jotka oli voideltu pyhällä hengellä, jatkoivat ennustus- eli saarnaamisrynnistystä koko Jerusalemissa kertoen Jumalan vaitakunnasta ja antikristillisten juutalaisten muodostaman ”nurjan sukupolven” tuhosta.

Joelin profetian aikaisempi tulkinta sen toisesta täyttymyksestä oli seuraava:

Vartiotorni 1.3.1962 s.105,114
Nykyinen kristikunta, joka elää nyt tätä ”asiainjärjestelmän loppumisen” aikaa, on se Siion eli ”pyhä vuori”, mikä sanoo kuuluvansa Jumalalle, mutta kieltäytyy ottamasta vaarin varoituksesta, mikä on profeetallisesti annettu Jooelin toisen luvun jakeissa yhdestä kolmeen.
Kristikunta on vain nimeltä Jumalan kansaa. Se on siten se nykyinen uskontojärjestelmä, minkä täytyy kärsiä kuvaannollinen heinäsirkkavitsaus niin kuin maallinen Jerusalem eli Siion kärsi Kristuksen apostolien päivinä. Se on se uskonnollinen maailma, jota Jooelin ennustuksessa edeltä kerrotun vitsauksen täytyy kohdata.
- - Vuodesta 1919 lähtien Jehova on vapauttanut ensin jäännöksensä ja myöhemmin ”muiden lampaiden” muodostaman ”suuren joukkonsa” heidän hengellisestä eli uskonnollisesta vankeudestaan ja on saattanut heidät yhteen yksimielisyydessä yhtenä laumanaan yhden Paimenensa, Jeesuksen Kristuksen, alaisuudessa. (Joh.10:16) Hän on lähettänyt heidät nyt kuvaannollisten heinäsirkkojen muodostamana yhdistettynä sotajoukkonaan kaikkia kansoja vastaan haastamaan ne taistelemaan Jehovaa vastaan, joka on ”Jumala Kaikkivaltias”.

Aikaisemman tulkinnan mukaan heinäsirkat kuvasivat ensimmäisessä täyttymyksessä varhaiskristittyjä, jotka piinasivat uskonnollisia johtajia tuomiosanomallaan. Toisessa täyttymyksessään heinäsirkat kuvasivat Jehovan todistajia, jotka haastoivat kansat taistelemaan Jumalaa vastaan.

Vartiotorni Huhtikuu 2020 s.7
Mikä on muuttunut? Ymmärrämme nyt paremmin Joelin 2:7–9:ssä olevan profetian. Näissä jakeissa ei selvästikään puhuta innokkaasta saarnaamistyöstämme vaan siitä, miten Babylonian armeija hyökkäsi Jerusalemiin vuonna 607 eaa.

Heinäsirkat tarkoittivatkin Babylonian armeijaa, eikä suinkaan Jumalan lähettämiä piinaavaa ja tuomitsevaa sanomaa julistavia varhaiskristittyjä ja Jehovan todistajia.

Jehovan todistajat ovat soveltaneet aiemmin kaiken mahdollisen Raamatussa kerrotun itseensä. Nyt viime aikoina he ovat kuitenkin tunnustaneet menneensä näissä esi- ja vastakuva tulkinnoissaan liian pitkälle.

Vartiotorni 15.3.2015 s.17,18
LUKIJOIDEN KYSYMYKSIÄ
Aikaisemmin julkaisuissamme puhuttiin usein esikuvista ja vastakuvista, mutta viime vuosina niitä on mainittu vain harvoin. Mistä tämä johtuu?
Kristuksen kuoleman jälkeisinä vuosisatoina jotkut kirjoittajat erehtyivät näkemään esi- ja vastakuvia kaikkialla. - -

Ihmiset eivät voi tietää, mitkä Raamatun kertomukset ovat tulevien asioiden varjoja ja mitkä eivät. Onkin selkeintä, että kun Raamattu opettaa jonkun henkilön tai jonkin tapahtuman tai asian olevan esikuva jostakin muusta, hyväksymme sen sellaiseksi. Toisaalta meidän ei pitäisi tehdä vastakuvallisia sovelluksia henkilöistä tai kertomuksista, jos sille ei ole nimenomaista raamatullista perustetta. - -
Näiden syiden vuoksi julkaisuissamme on viime vuosina korostettu sitä, mitä Raamatun kertomuksista voidaan oppia, sen sijaan että niistä olisi yritetty löytää esikuvallisia malleja ja vastakuvallisia täyttymyksiä.

Oliko hallintoelin siis syyllistynyt jälleen tekemään omia tulkintojaan "ennen kuin pyhän hengen on aika opastaa heidät ymmärtämään niitä"? Onko hallintoelin alistanut Raamatun tukemaan heidän omia, tämän uskontokunnan erinomaisuutta korostavia tulkintojaan?

Vartiotorni Huhtikuu 2020 s.7
Mikä ei ole muuttunut? Me Jehovan palvelijat kerromme edelleen hyvää uutista kaikkialla ja kaikin mahdollisin tavoin (Matt.24:14). Mitkään viranomaisten rajoitukset eivät voi estää meitä täyttämästä tätä tehtävää. Jehova siunaa meitä, ja me kerromme rohkeasti valtakunnan hyvää uutista aktiivisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Luotamme nöyrästi siihen, että Jehova auttaa meitä ymmärtämään Raamatun profetioita ja että kun aika on oikea, hän opastaa meidät ”koko totuuteen” (Joh.16:13).

Voivatko Jehovan todistajat luottaa hallintoelimensä opetuksiin? Menneiden opetusten mukaan jumalallisen pyhän hengen ohjauksen puuttuminen on ollut ilmeistä. Raamatun profetioiden tulkinnat ovat osoittautuneet vain hallintoelimen omiksi, suurelta osin, virheellisiksi tulkinnoiksi.

Milloin voidaan olla vakuuttuneita siitä, että Jumala on lopultakin opastanut hallintoelimen "koko totuuteen"? Sitä ennen tulisi olla ymmärrettävää, ettei ketään voida velvoittaa erottamisen uhalla uskomaan heidän tulkintoihinsa, jos ei itse ole siitä vakuuttunut. Ei pitäisi voida myöskään tuomita tämän ko. kaltaisia kirjoituksia, joissa kerrotaan heidän oppihistoriastaan ja vakavista Jumalan nimissä tekemistä virheistään. Vakuuttavathan he olevansa "halukkaita ottamaan vastaan oikaisua ja muuttamaan nöyrästi näkemyksiään".
  Lue Vartiotornin kirjoitus kokonaan JW.ORG:sta.
 
 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity