Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset


Kuva ja teksti: Lastenkirja Opimme suurelta opettajalta

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG paitsi nämä:
 • Hakamäen ja Palosen kuvat, jotka on otettu konventtivideoista
 • Ylin kärrykuva, jonka on ottanut Terho Miettinen Espanjasta
 Järjestön nousu ja tuho kehittyneissä länsimaissa
08.07.2020 TonyJärjestön jäsenmäärä kasvoi kovaan tahtiin koko viime vuosisadan, sen jälkeen hiipuminen on kiihtynyt ja jäsenmäärän kehitys kääntynyt monissa maissa laskuun. Miksi?

Syitä on toki monia, mutta informaation ja tiedon vapaammalla saatavuudella ja internetin yleistymisellä lienee iso merkitys. Toinen, vielä ehkä sitäkin merkittävämpi syy on järjestön itse kehittämä tuhon resepti.


Kuvat: JW.ORG, muokkaus: JP

Koska kasvu oli vuosikymmeniä pelkkää plussaa (lukuun ottamatta vuoden 1975 Harmageddonia) ja ihmisiä kääntyi todistajuuteen kaikkialla, järjestö saattoi laskea, että lasten hankkimisella voi olla jäsenmäärää jarruttava vaikutus. Eittämättä niin on aikaisemmin ollutkin. Lapset vievät merkittävän siivun ajasta ja mahdollisuuksista lahjoittaa resurssejaan järjestölle. Vihjailemalla todistajille että lapset kannattaa, jos mahdollista, jättää hankittavaksi paratiisin puolelle, jäsenillä olisi enemmän aikaa käännytystyölle ja kehitys pysyisi todennäköisesti plussalla tulevaisuudessakin.Tämä oli kohtuullinen resepti aina koko viime vuosisadan. Mutta kun todistajat tekivät työtä käskettyä ja lisääntyivät säästeliäämmin kuin väestö keskimäärin, samalla kun käännytystyöstä tuli yhä tehottomampaa, järjestön lapsipolitiikasta ja vihjailusta muodostui sille itsetuhomekanismi, jonka satoa korjataan juuri tällä hetkellä. Monissa maissa kasteelle menee vähemmän ihmisiä kuin koskaan ja lapsia on vähemmän kuin koskaan. Nykyään myös isompi osa todistajien lapsista päättää tehdä elämällään jotain muuta kuin lahjoittaa sen järjestölle.

Joitain poimintoja lasten hankkimiseen liittyvistä vihjailuista Vartiotornista 1.3.1988:
 • Kaikkien kristittyjen aviomiesten, onpa heillä vastuita seurakunnassa tai ei, tulisi kuitenkin harkita myös sitä, miten pienistä lapsista huolehtiminen voisi vaikuttaa heidän vaimonsa hengellisyyteen.
 • Tajuavatko aviomiehet aina, että vauvasta tai pienestä lapsesta huolehtiminen estää usein heidän vaimoaan hyötymästä täysin seurakunnan kirjantutkistelusta, valtakunnansalissa pidettävistä kokouksista sekä kierros- ja piirikonventeista?
 • Joskus on pantu merkille, että samaan aikaan kun jotkut kristityt miehet edistyvät hengellisesti jopa niin pitkälle, että heille määrätään etuja seurakunnassa, heidän vaimonsa heikkenevät hengellisesti. Mistä se johtuu? Usein se johtuu siitä, että heidän pienet lapsensa estävät vaimoja keskittymästä kokouksiin, tutkimasta syvällisesti Raamattua tai osallistumasta suuressa määrin todistustyöhön. Voidaanko puhua vastuuntuntoisesta isyydestä, jos tällaisten tilanteitten sallitaan kehittyä?
 • Jotkut nuoret parit ovat päättäneet pysyä lapsettomina. Vaikka vaimon äidinvaistot ovat olleet aivan yhtä voimakkaat kuin muillakin naisilla, he ovat yksissä tuumin aviomiehensä kanssa päättäneet pidättyä lasten hankkimisesta omistautuakseen Jehovan palvelemiseen koko ajallaan. Monet heistä ovat palvelleet tienraivaajina tai lähetystyöntekijöinä. Nyt he voivat muistella menneitä vuosia kiitollisina.
 • Monet eri puolilla maailmaa asuvat avioparit, jotka ovat luopuneet vanhempana olemisen iloista, ovat voineet palvella Jehovaa kierrostyössä, piirityössä tai Beetelissä. Hekin muistelevat tyydytystä tuntien elämäänsä, jonka he ovat viettäneet palvellen Jehovaa ja veljiään näissä erikoistehtävissä. Heillä ei ole mitään kaduttavaa.
 • Kaikkiin niihin pariskuntiin, jotka ovat pysyneet lapsettomina ”taivasten valtakunnan vuoksi”, soveltuu varmasti seuraava raamatunkohta: ”Jumala ei ole epävanhurskas, niin että hän unohtaisi teidän työnne ja sen rakkauden, jota olette osoittaneet hänen nimeään kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja edelleen palvelette.”
 • Lasten hankkiminen ei nykyään nimenomaisesti kuulu siihen työhön, jonka Jehova on uskonut kansalleen. Se on kuitenkin yhä etu, jonka hän suo naimisissa oleville, jos nämä haluavat sitä.
 • Lasten hankkiminen tänä lopun aikana on siis henkilökohtainen asia, joka kunkin pariskunnan täytyy itse ratkaista. Mutta koska ”jäljellä oleva aika on supistunut”, avioparien olisi hyvä punnita huolellisesti ja rukoillen, mitä valo- ja varjopuolia lasten hankkimisessa tänä aikana on.
 • Profetiassaan nykyisen asiainjärjestelmän päättymisestä Jeesus ennusti, että kristillinen totuus jakaisi perheitä. Hän sanoi: ”Ja veli luovuttaa veljen kuolemaan ja isä lapsen, ja lapset nousevat vanhempia vastaan ja surmauttavat heidät.” Ilmeisesti lasten kasvattaminen lopun aikana ei aina tuottaisi pelkkää iloa. Se voisi aiheuttaa sydänsuruja, pettymystä ja jopa vaaroja, kuten edellä lainatut Jeesuksen sanat osoittavat.
Vuoden 1987 piirikonventissa Luota Jehovaan esitettiin puhe Vastuuntuntoinen lasten hankkiminen tänä lopun aikana. Tammikuun 1988 Vartiotorni kertoi puheesta näin:

Se esitti tasapainoisen näkemyksen asiasta ja osoitti, että vaikka lasten hankkiminen voi tuoda monia iloja, se tuo myös monia vastuita ja johtaa usein sydänsuruihin, kuten esimerkiksi silloin kun lapset joutuvat huonoille teille. Erityisesti äidit saattavat kärsiä hengellisesti lasten hankkimisesta aiheutuvien taakkojen vuoksi.
 
 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity