Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset


Kuva ja teksti: Lastenkirja Opimme suurelta opettajalta

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG paitsi nämä:
  • Hakamäen ja Palosen kuvat, jotka on otettu konventtivideoista
  • Ylin kärrykuva, jonka on ottanut Terho Miettinen Espanjasta
 "Pohjoisen kuningas" lopun aikana –
Kuka "pohjoisen kuningas" on nykyään?

22.07.2020 Tuomas Yläjuurakko ja Johanneksen poika

Seurakunnissa on heinäkuussa 2020 tutkittu toukokuun Vartiotorni-lehdestä kahta kirjoitusta, joissa käsitellään Danielin profetiaa. Aiheena oli "Pohjoisen kuningas" ja siihen liittyvät ennustukset.

Haaratoimistossa tallennetulla videolla asiasta "keskustellaan" Jehovan todistajille tavanomaiseen tapaan: Ensin luetaan kappale, ja sitten siitä esitetään kysymys. "Oikea" vastaus löytyy kyseisestä kappaleesta.

Jehovan todistajien käsitys "Pohjoisen kuninkaasta" oli kauan hukassa. Hallintoelinkään ei tiennyt, kuka tai mikä se on.


Kuva: JW Stream -palvelu

Kuuntele kolme lyhyttä näytettä, miten "Pohjoisen kuninkaasta" keskusteltiin etäkokouksessa.


"Pohjoisen kuningas" lopun aikana –
Kuka "pohjoisen kuningas" on nykyään?

Teksti: Tuomas Yläjuurakko


Vartiotornin toukokuun 2020 numerossa on kaksi mielenkiintoista kirjoitusta Danielin kirjan profetiasta, jotka koskevat pohjan ja etelän kuningasta.

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.2
ESITTELY
Näemme nykyään todisteita siitä, että Danielin profetia ”pohjoisen kuninkaasta” ja ”etelän kuninkaasta” täyttyy edelleen. Miksi voimme olla varmoja siitä? Miksi meidän on tärkeää ymmärtää tuon profetian yksityiskohdat?
- - Suuri osa tuosta profetiasta on jo täyttynyt, joten voimme olla varmoja, että loputkin siitä toteutuu.

Tutkielmat Danielin profetioista ovat hyvin kiinnostavia, ja niihin kannattaa tutustua huolella sekä huomioida, mitä tästä aiheesta on aiemmin julkaistu. Vakuuttelu: "Miksi voimme olla varmoja siitä?" herättää kuitenkin heti epäilyä tämän uusimman tulkinnan "varmuudesta". Miksi? Aiemmin varmoina totuuksina esitetyt Raamatun profetioiden tulkinnat tulevista tapahtumista eivät tästä vakuuttelusta huolimatta toteutuneet.

Herätkää! 8.12.1968 s.11
On erittäin merkityksellistä, että "viimeisiksi päiviksi" nimitetystä ajanjaksosta on kulunut 54 vuotta. Se merkitsee, että Jumala tuhoaa tämän ihmiskuntaa hallitsevan turmeltuneen järjestelmän vain muutaman vuoden kuluttua. Miten voimme olla siitä niin varmoja?

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.2
Mitä Jehovan kansalle tapahtuu lähitulevaisuudessa? Sitä ei tarvitse arvailla, sillä Raamatun profetiat paljastavat, millaiset merkittävät tapahtumat tulevat vaikuttamaan meihin kaikkiin.

Aiemmista vääristä tulkinnoista huolimatta vakuutetaan, ettei nyt tarvitse arvailla, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.2
Ymmärtääksemme Danielin kirjan 11. luvussa olevaa profetiaa meidän on muistettava, että siinä kuvaillaan ainoastaan niitä vallanpitäjiä ja valtioita, jotka ovat vaikuttaneet suoranaisesti Jumalan kansaan. Vaikka vain pieni osa maapallon väestöstä on Jumalan palvelijoita, he ovat usein merkittävien maailmantapahtumien keskiössä. Mistä se johtuu? Saatanalla ja koko hänen vallassaan olevalla maailmalla on yksi päätavoite: voittaa ne, jotka palvelevat Jehovaa ja todistavat Jeesuksesta.

Jehovan todistajien tulkinnat Raamatun profetioista ovat itsekeskeisiä, koska vain he ovat Jumalan kansaa ja hänen palvelijoitaan. "Vaikka vain pieni osa maapallon väestöstä on Jumalan palvelijoita, he ovat usein merkittävien maailmantapahtumien keskiössä."

He ovat nyt jälleen keskiössä kun tulkitaan Danielin kirjan profetiaa. "Saatanalla ja koko hänen vallassaan olevalla maailmalla on yksi päätavoite: voittaa ne, jotka palvelevat Jehovaa ja todistavat Jeesuksesta." Tämä tarkoittaa sitä, että Saatanalla ja koko maailmalla on tavoitteena tuhota Jehovan todistajat, ainoat Jumalan palvelijat.

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.3
Nimityksiä ”pohjoisen kuningas” ja ”etelän kuningas” käytettiin alun perin poliittisista valloista, jotka sijaitsivat kirjaimellisen Israelin maan pohjois- ja eteläpuolella.

Danielin profetia kohdistui Israelin maan pohjoispuolella olevaan Syyriaan ja eteläpuolella olevaan Egyptiin.

Kiinnitä huomiota Danielin profetiaan! v.1999 s.217
Näin neljästä hellenistisestä valtakunnasta nousi esiin kaksi voimakasta kuningasta: Seleukos I Nikator Syyriassa ja Ptolemaios I Egyptissä. Näistä kahdesta kuninkaasta alkoi se pitkä kamppailu "pohjoisen kuninkaan" ja "etelän kuninkaan" välillä, jota Danielin 11. luvussa kuvaillaan.

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.3
Miksi näin voidaan sanoa? Enkeli, joka välitti sanoman Danielille, kertoi: "Olen tullut auttaakseni sinua ymmärtämään, mitä kansallesi tapahtuu päivien lopulla." (Dan.10:14.) Vuoden 33 helluntaihin saakka kirjaimellinen Israel oli Jumalan kansa. Sen jälkeen Jehova kuitenkin osoitti selvästi, että hän piti kansanaan Jeesuksen uskollisia opetuslapsia. Suuri osa Danielin kirjan 11. luvun profetiasta liittyy siksi Kristuksen seuraajiin, ei kirjaimelliseen Israelin kansaan.

Enkeli kertoi, mitä Danielin juutalaiselle kansalle tulee tapahtumaan sen olemassaolon aikana, "päivien lopulla", ennen kuin kristillisyys tulee korvaamaan sen. Vuoden 33 jälkeen kristillinen seurakunta ei ollut enää Danielin juutalaista kansaa, joten Danielin profetia pohjan ja etelän kuninkaasta päättyi Syyrian ja Egyptin jouduttua Rooman vallan alaisuuteen.

Kiinnitä huomiota Danielin profetiaan! v.1999 s.232
Aktionin taistelussa vuonna 31 eaa. roomalainen hallitsija Octavianus kukistaa viimeisen Ptolemaiosten kuningattaren Kleopatra VII:n ja hänen roomalaisen rakastajansa Marcus Antoniuksen yhdistetyt sotavoimat. Kleopatran tehtyä seuraavana vuonna itsemurhan Egyptistäkin tulee Rooman provinssi eikä se enää ole etelän kuninkaan osassa. Vuoteen 30 eaa. mennessä Rooma on saanut sekä Syyrian että Egyptin herruuden.

"Tulisiko meidän nyt odottaa muiden hallitusvaltojen omaksuvan pohjoisen kuninkaan ja etelän kuninkaan osat?" Niin kiehtovaa ja mielenkiintoista kuin se olisikin, Danielin profetialla pohjan ja etelän kuninkaasta ei ole enää merkitystä vuoden 33 jälkeen. Miksi näin voidaan uskoa?

Daniel 11:19-22 Um18
19 Sitten hän kääntää kasvonsa takaisin oman maansa linnoituksia kohti, ja hän kompastuu ja kaatuu, eikä häntä enää ole.
20 Hänen asemaansa nousee eräs, joka lähettää veronkantajan kulkemaan loistavan valtakunnan halki. Hänet kuitenkin murretaan muutamassa päivässä, mutta ei vihan takia eikä sodassa.
21 Hänen asemaansa nousee halveksittu mies, eikä hänelle anneta kuninkaallista asemaa, ja hän tulee turvallisena aikana ja ottaa valtakunnan haltuunsa liehakoiden.
22 Tulvivat joukot pyyhkäistään pois hänen takiaan, ja ne murretaan, samoin liiton Johtaja.

"Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä" v.1958 s.264
Sekä juutalaiset että roomalaiskatoliset selittäjät sovelluttavat jatkuvasti Antiokhos IV Epifaneeseen Pohjan kuninkaana sen, mitä Danielin 11. luvun loppuun, sen viimeiseen jakeeseen (45) asti sanotaan. Mutta "Pohjan kuningas" vaihtuu kumminkin jakeiden 19 ja 20 välillä Syyrian seleukidien kuningashuoneesta Roomaan, tuohon nousevaan maailmanvaltaan, joka oli alkanut vallita Kesi-idän asioita.

Ei ole uskottavaa, että pohjan kuninkaan valtakunta vaihtuu jakeiden 19 ja 20 välissä. Juutalaiset sekä roomalaiskatoliset tutkijat eivät usko näin tapahtuneen. Siihen ei usko myöskään Kommentaariraamatun tutkijat.

Sana elämään - Kommentaariraamattu v.2018 s.1720
Daniel
11:20 Antiokhos III:n seuraaja oli Seleukos IV, joka lähetti Heliodoroksen keräämään rahaa Jerusalemin temppelin aarrekammiosta.
11:21 Seleukos IV:n seuraaja oli hänen veljensä Antiokhos IV Epifanes, joka sai roomalaisten suosion.
11:22 Tulvana tulevat sotajoukot viittaavat siihen, miten kaikki Antiokhos IV:n vastustajat murtuivat. Liiton ruhtinas saattaa olla ylimmäinen pappi Onias III, jonka ylipappi Menetaos murhasi 170 eKr.

Jeesuksen viittauksesta Danielin profetiaan voisi päätellä, että syyrialaisen pohjan kuninkaan olisi korvannut roomalainen hallitsija.

Kiinnitä huomiota Danielin profetiaan! v.1999 s.232
Keväällä vuonna 33 Jeesus Kristus kertoi opetuslapsilleen: ”Kun näette autioittavan iljetyksen, josta on puhuttu profeetta Danielin välityksellä, seisovan pyhässä paikassa – – silloin alkakoot Juudeassa olevat paeta vuorille.” (Matteus 24:15,16.) Jeesus lainasi Danielin 11:31:tä ja varoitti seuraajiaan tulevasta ”autioittavasta iljetyksestä”. Tämä pohjoisen kuningasta koskeva profetia annettiin noin 195 vuotta viimeisen tässä osassa olleen syyrialaisen kuninkaan Antiokhos IV:n kuoleman jälkeen. Jonkin toisen hallitsevan kokonaisuuden täytyisi omaksua pohjoisen kuninkaan osa.

Kommentaariraamatun tutkijat tulkitsevat Jeesuksen tarkoittaneen, että temppeli häväistäisiin vastaavalla tavalla kuin vuonna 168 eaa., jolloin "Antiokhos Epifanes uhrasi temppelin pyhällä alttarilla sian Zeus- jumalalle".

Sana elämään - Kommentaariraamattu v.2018 s.1947
Matteus
24:15-16 Mikä on "hävityksen kauhistus", josta sekä Daniel että Jeesus puhuvat? Yksittäistä esinettä, tapahtumaa tai ihmistä todennäköisemmin kyse on tahallisesta Jumalan läsnäolon kieltämisestä ja pilkkaamisesta. Danielin ennustus toteutui vuonna 168 ennen Kristusta, kun Antiokhos Epifanes uhrasi temppelin pyhällä alttarilla sian Zeus-jumalalle (Dan. 9:27,11:30-31). Jeesuksen sanat muistuivat mieleen vuonna 70, kun Titus pystytti epäjumalankuvan temppelin raunioille tuhottuaan Jerusalemin.

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.3
Jolloinkin 100-luvulla tosi kristilliseen seurakuntaan alkoi tulla yhä enemmän valekristittyjä, jotka opettivat pakanallisia oppeja ja hämärsivät vähitellen Jumalan sanan totuuden. Siitä lähtien aina 1800-luvun lopulle saakka maan päällä ei ollut järjestäytynyttä Jumalan palvelijoiden ryhmää. Rikkakasvien kaltaiset valekristityt kukoistivat, ja siksi aitojen kristittyjen tunnistaminen oli vaikeaa (Matt.13:36–43).

Kristillisyys alkoi kasvaa ja levitä, kuten Jeesus oli ennustanut vertauksessaan sinapinsiemenestä ja hapatteesta.

Matteus 13:31–33 Um18
31 Hän esitti heille taas vertauksen ja sanoi: ”Taivaan valtakunta on kuin sinapinsiemen, jonka mies kylvi peltoonsa.
32 Sehän on pienin kaikista siemenistä, mutta kun se kasvaa, siitä tulee suurin vihanneskasveista. Siitä tulee kuin puu, niin että taivaan linnut tulevat ja löytävät pesäpaikan sen oksilta.”
33 Hän kertoi heille myös tämän vertauksen: ”Taivaan valtakunta on kuin hapate, jonka nainen sekoitti kolmeen suureen mitalliseen jauhoja, niin että koko taikina happani.”

Wikipedia
Varhaiskristillisyys
Vuonna 313 Konstantinus I ja Licinius julistivat Milanon ediktissä kristinuskon hyväksytyksi uskonnoksi, ja kristinuskon asema muuttui merkittävästi. Theodosius Suuren aikana (378–395) kristinuskosta tuli Rooman valtakunnan ainoa sallittu uskonto.

Vaikka kristittyjä ensin vainottiin, kristinusko hyväksyttiin Rooman valtakunnassa vajaa kolmesataa vuotta syntymänsä jälkeen. Kristinuskosta tuli Rooman valtakunnan "ainoa sallittu uskonto" kohta sen jälkeen.

Paholaisella oli omat suunnitelmansa estää kristinuskon leviäminen. Hän päätti aiheuttaa eripuraa ja kapinamieltä kristittyjen keskuudessa. Jeesus oli ennalta ennustanut tämänkin vertauksessaan vihollisesta, joka kylvi vehnän sekaan rikkakasveja.

Matteus 13:24,25,36-39 Um18
24 Hän esitti heille toisenkin vertauksen ja sanoi: ”Taivaan valtakuntaa voidaan verrata mieheen, joka kylvi hyvää siementä peltoonsa.
25 Ihmisten nukkuessa tuli hänen vihollisensa, kylvi vehnän sekaan rikkakasveja ja meni pois.
36 - - Hänen opetuslapsensa tulivat hänen luokseen ja sanoivat: ”Selitä meille vertaus pellon rikkakasveista.”
37 Hän sanoi: ”Hyvän siemenen kylväjä on Ihmisen Poika,
38 ja pelto on maailma. Hyvä siemen tarkoittaa valtakunnan poikia, mutta rikkakasvit ovat Paholaisen poikia,
39 ja vihollinen, joka kylvi ne, on Paholainen.

Mitä olivat nämä rikkakasvit, jotka saivat aikaan eripuraa ja kapinamieltä kristittyjen keskuudessa?

Kristinuskoa tunnustavasta Roomasta tuli se keskus, josta kristinuskoa lähdettiin levittämään muualle maailmaan. Varhaiskristillisyydestä alkunsa saaneella Roomalaiskatolisella kirkolla oli tuolloin tehtävänä toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Sen toimesta kristillisyys alkoi kasvaa ja levitä kuten Jeesus oli ennustanut vertauksessaan sinapinsiemenestä ja hapatteesta.

Wikipedia
Katolinen kirkko
Katolisen kirkon historia ulottuu kahden tuhannen vuoden taakse alkukirkon aikoihin. Seuraavina vuosisatoina kristikunnassa vallitsi yhtenäisen kirkon aika, mutta vuonna 1054 katoliset jakaantuivat lännen katolilaisiin ja idän ortodokseihin. - -
Katolinen kirkko katsoo olevansa se kirkko, jonka Jeesus Kristus itse perusti, ja joka ei ole koskaan menettänyt ykseyttään, vaikka muita kirkkokuntia on syntynyt eroamalla sen yhteydestä.

Paholainen sai kuitenkin aikaan sen, että tämän kirkon asemaa ja tehtävää alettiin kyseenalaistaa, ja sitä vastaan alettiin kapinoida. Kapinoinnin seurauksena syntyi uusia uskontokuntia, jotka pitivät itseään oikeaoppisina. Kapinoin syy näytti oikeutetulta, koska Katolinen kirkko syyllistyi joihinkin vakaviin vääryyksiin, ja sen katsottiin luopuneen Jeesuksen opetuksista.

Olivatko nämä kapinoinnin seurauksena syntyneet uskontokunnat niitä Jeesuksen ennustamia rikkakasveja, jotka vaikeuttavat vehnän eli aidon kristillisyyden tunnistamista?

Jo varhaiskristillisten seurakuntien keskuudessa tapahtui vääryyksiä, joihin Paavali kirjeissään puuttui torumalla ja opastamalla heitä. Myös Ilmestyskirjan alussa kerrotuista seurakunnista jotkut olivat syyllistyneet vääryyksiin, joista heitä jouduttiin torumaan. Ilmenneet vääryydet eivät kuitenkaan oikeuttaneet kapinoimaa näitä seurakuntia vastaan, eroamaan niistä ja perustamaan uusia oikeaoppisempia seurakuntia.

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.4
Vuodesta 1870 lähtien Jumalan palvelijat alkoivat jälleen järjestäytyä. Tuona vuonna Charles Taze Russell tovereineen muodosti ryhmän, joka tutki Raamattua. Veli Russell ja hänen läheiset toverinsa toimivat ennustettuna ”sanansaattajana”, joka raivasi tietä ennen messiaanisen valtakunnan perustamista (Mal.3:1).

Vartiotorni sivuuttaa Katolisen kirkon järjestäytyneenä ja kristillisyyttä julistavana ja levittävänä uskontokuntana. Tämä uskontokunta oli rakentanut laajalti sen kristillisten yhteiskuntien pohjan, jolle Russell alkoi rakentaa uutta uskontokuntaa. Se pyrki erottautumaan oikeaoppisuudellaan muista uskontokunnista ja varsinkin Katolisesta kirkosta. Se julistautui ainoaksi oikeaksi Jumalan hyväksymäksi uskontokunnaksi, jonka kehityshistoria on ennustettu Raamatussa, kuten tämäkin Vartiotornin kirjoitus pyrkii osoittamaan.

Malakia 3:1 Um18
3 ”Minä lähetän sanansaattajani, ja hän raivaa tien eteeni. Ja yhtäkkiä tosi Herra, jota te etsitte, tulee temppeliinsä, ja liiton sanansaattaja, josta te iloitsette, tulee. Hän tulee varmasti”, sanoo armeijoiden Jehova.

Malakian ennustama "sanansaattaja" uskotaan olleen Russell ja hänen toverinsa.

Mikä oli tämän Jumalan valitseman "sanansaattajan" sanoma ihmiskunnalle?

Jumalan valtakunta hallitsee! v.2014 s.50
Alkuaikoina he kuitenkin uskoivat, että Kristuksen läsnäolo oli alkanut vuonna 1874, että hän oli alkanut hallita taivaassa vuonna 1878 ja että Valtakunta saataisiin lopullisesti perustettua lokakuussa 1914. Elonkorjuu kestäisi vuodesta 1874 vuoteen 1914 ja huipentuisi voideltujen kokoamiseen taivaaseen.

Miten on mahdollista, että ennustettu "sanansaattaja" oli näin väärässä? Eikä nämä opetukset olleet ainoita hänen vääriä opetuksiaan. Miten on mahdollista, että nämä väärät opetukset eivät edelleenkään merkitse mitään Jehovan todistajille?

Jehovan todistajat - Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.621,622
Käyttikö Jumala näkyvää kanavaa?
On tietysti olemassa useita uskonnollisia järjestöjä, ja melko monet opettajat käyttävät jonkin verran Raamattua. Käyttikö Jumala erityisesti Charles Taze Russellia?
- - Mitä tosiasiat siis osoittavat? Kun Jehovan todistajat nykyään tarkastelevat Charles Taze Russellin tekemää työtä, hänen opetuksiaan ja sitä, miksi hän niitä opetti, sekä hänen aikaansaannoksiaan, heillä ei ole epäilystäkään siitä, että Jumala tosiaan käytti häntä erityisellä tavalla ja merkittävään aikaan.

Vartiotorni-lehden uskottiin oleva Jumalan valitsema tiedotuskanava, "minkä välityksellä ihmiskunnalle piti paljastaa Jumalan tahto".

Jehovan todistajat Jumalan päätöksissä v.1959 s.22
- - Jehova oli valinnut kaikista varhaisista äänistä sen julkaisun, mitä me nyt sanomme Vartiotorniksi, käytettäväksi kanavana, minkä välityksellä ihmiskunnalle piti paljastaa Jumalan tahto ja minkä palstoilla ilmestyvien sanojen avulla piti alkaa jakaa maailman väestö niihin, jotka tekevät Jumalan tahdon, ja niihin, jotka eivät sitä tee.

Millaista tietoa tämä Jumalan valitsema Vartiotorni-lehti julkaisi vuonna 1912?

Vartio-torni Joulukuu 1912 s.1
Raamatun ennustama nykyisen ajan - tämän aikakauden elonkorjuuajan - rauhattomuus lähenee varmasti huippukohtaansa. Monet tuntevat odotuksemme vuoden 1914 lokakuun suhteen - että niihin aikoihin hädän aika pääsee täyteen valtaan ja ikään kuin hävityksen luudalla tulee pyyhkäisemään pois nykyisen yhteiskuntajärjestyksen.

Miten on mahdollista, että tämä Jumalan valitsema tiedotuskanava julkaisi näin väärää tietoa? Eikä tämä väärän tiedon julkaisu jäänyt ainoaksi sen julkaisemaksi vääräksi tiedoksi. Monet muut kuten 1970-lukua koskevat tiedot osoittautuivat myös vääräksi tiedoksi, kuten jo kirjoituksen alussa todettiin.

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.14
Danielin 2:43–45. Profeetta Daniel kuvailee perättäisiä maailmanvaltoja, jotka ovat vaikuttaneet Jumalan kansaan. Niitä edustavat valtavan metallisen kuvapatsaan eri osat. Viimeistä näistä maailmanvalloista kuvaavat patsaan jalkaterät, jotka ovat rautaa ja savea. Kyseessä on Brittiläis-amerikkalainen maailmanvalta. Profetia osoittaa, että tämä maailmanvalta on edelleen toiminnassa, kun Jumalan valtakunta tuhoaa ihmisten hallintojärjestelmät.

Daniel 2:40,41 Um18
40 Neljäs valtakunta puolestaan on luja kuin rauta. Niin kuin rauta murskaa ja hienontaa kaiken muun – tosiaan niin kuin rauta pirstoo – se murskaa ja pirstoo nämä kaikki.
41 Sinä näit myös, että jalkaterät ja varpaat olivat osittain savenvalajan savea ja osittain rautaa. Samoin on valtakunta jakautunut. Siinä on kuitenkin raudan lujuutta, niin kuin näit pehmeän saven seassa olevan rautaa.

Kuvapatsas kuvasi neljää maailmanvaltaa:
  1. Babylonia, kultainen pää
  2. Meedo-Persia, hopeinen rinta ja käsivarret
  3. Kreikka, pronssinen vatsa ja reidet
  4. Rooma, rautaiset sääret, jakauduttuaan rautaiset / saviset jalkaterät
   Vartiotorni toukokuu 2020

Daniel kertoo selvästi vain neljästä maailmanvallasta - ei viidestä, joista viides olisi Vartiotornin mukaan Brittiläis-amerikkalainen maailmanvalta. Rooman maailmanvalta jakautui Länsi- ja Itä-Rooman valtakunniksi, jota raudan ja saven sekaiset jalkaterät kuvaavat. Daniel kertoi, mitä Rooman maailmanvallalle tulisi tapahtumaan: "Samoin on valtakunta jakautunut."

Wikipedia
Rooman valtakunta
Rooma kehittyi vuosisatojen aikana Välimeren ympäröiväksi maailmanvallaksi. Vuonna 395 valtakunta jakautui kahtia, Länsi- ja Itä-Rooman valtakunniksi, joista Länsi-Rooma kuitenkin kukistui jo vuonna 476, jolloin sen viimeinen keisari syrjäytettiin.

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.14
Myös apostoli Johannes kertoo perättäisistä maailmanvalloista, jotka ovat vaikuttaneet Jehovan kansaan. Hänen profetiassaan niitä kuvaillaan seitsenpäiseksi pedoksi. Pedon seitsemäs pää edustaa Brittiläis-amerikkalaista maailmanvaltaa. Tämä on merkittävää, koska pedolla ei ole sen lisäksi enää muita päitä. Pedon seitsemäs pää on edelleen vallassa, kun Kristus ja hänen taivaassa olevat joukkonsa tuhoavat sen ja koko pedon. (Ilm.13:1,2; 17:13,14.)

Ilmestys 17:10
10 On seitsemän kuningasta: viisi on kaatunut, yksi on, ja yksi ei ole vielä saapunut. Kun hän saapuu, hänen täytyy pysyä vähän aikaa.

Johanneksen kirjoittaessa Ilmestyskirjaa noin vuonna 95 tilanne oli seuraava:
  • Viisi on jo poissa: 1. Egypti 2. Assyria 3. Babylonia 4. Meedo-Persia 5. Kreikka
  • Kuudes on vallassa: 6. Rooma
  • Yksi ei ole vielä tullut: 7. Länsi-Rooma, ”hänen on määrä hallita vain vähän aikaa”
Pedon seitsemäs pää saattaa olla vuonna 395 Rooman maailmanvaltaa seurannut Länsi-Rooma, joka kukistui jo vuonna 476, eikä siten hallinnut kuin "vähän aikaa", kuten Johannes oli kertonut.

Ilmestyskirja on vaikeasti ymmärrettävä ja aivan omanlaisensa Raamatun kirja, jonka profetiat ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen.

Jehovan todistajat julkaisivat vuonna 1988 sitä selittävän kirjan Ilmestyksen suurenmoinen huipentuma on käsillä!. Vuonna 2006 julkaistiin Korjauksia kirjaan Ilmestyksen suurenmoinen huipentuma on käsillä!, joten joihinkin vääriin tulkintoihin syyllistyttiin jälleen.

Yksi huomionarvoinen tulkinta Ilmestyskirjassa viittaa Yhdistyneisiin kansakuntiin. Se tulkitaan olevan Danielin kertoma "autioittava iljetys", joka tulee aikaansaamaan "kaiken väärän uskonnon tuhoamisen".

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.7
Pohjoisen kuningas on tukenut etelän kuningasta eräässä tärkeässä hankkeessa: he ovat yhdessä asettaneet ”autioittavan iljetyksen” (Dan. 11:31). Tuo ”iljetys” on Yhdistyneet kansakunnat. Yhdistyneitä kansakuntia sanotaan ”iljetykseksi”, koska se väittää pystyvänsä tekemään jotain, mihin vain Jumalan valtakunta pystyy – tuomaan maailmaan rauhan. Profetiassa sanotaan lisäksi, että iljetys on ”autioittava”, sillä Yhdistyneillä kansakunnilla tulee olemaan avainrooli kaiken väärän uskonnon tuhoamisessa. (Kts. s.10 kohta 9 Raamatunkohdat Dan.11:31; Ilm 17:3,7-11)

Ilmestyskirjan tulevaisuuteen liittyvien profetioiden tutkiminen on myös mielenkiintoinen tutkimiskohde. Pitäydymme nyt kuitenkin vain Vartiotornin tulkitsemassa Danielin kirjan profetiassa pohjan ja etelän kuninkaassa.

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.3
- - pohjoisen kuninkaalla ja etelän kuninkaalla ei voida tarkoittaa hallitsijoita tai valtakuntia, jotka olivat vallassa jolloinkin 100-luvun ja 1800-luvun loppupuolen välisenä aikana.

Kiinnitä huomiota Danielin profetiaan! v.1999 s.232
Vuoteen 30 eaa. mennessä Rooma on saanut sekä Syyrian että Egyptin herruuden. Tulisiko meidän nyt odottaa muiden hallitusvaltojen omaksuvan pohjoisen kuninkaan ja etelän kuninkaan osat?

Rooma lopetti Syyrian ja Egyptin aseman pohjan ja etelän kuninkaina. Jos Rooman maailmanvalta oli Danielin kertoma seuraava pohjan kuningas ja Johanneksen kertoman pedon kuudes pää, tuli näihin ennustuksiin pitkä musta aukko ennen kun seuraavat pohjan ja etelän kuninkaat ilmaantuisivat, kuten myös pedon seitsemäs pää.

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.4,5
Britanniasta oli vuoteen 1870 mennessä tullut maailman suurin imperiumi, ja sillä oli sen ajan mahtavimmat asevoimat. - - Se toimi etelän kuninkaana ensimmäisen maailmansodan loppupuolelle saakka. - -
Ensimmäisen maailmansodan aikana Yhdysvallat ja Britannia muodostivat vahvan sotilaallisen liittouman. Britanniasta ja sen entisestä merentakaisesta alueesta tuli tuolloin Brittiläis-amerikkalainen maailmanvalta.
- - Viimeisinä päivinä tuo brittiläis-amerikkalainen liittouma on ollut etelän kuningas.

Seuraava etelän kuningas, Britannia, ilmaantui vasta 1800-luvun lopulla. Se vahvistui liittoutuessaan Yhdysvaltojen kanssa, jolloin syntyi pedon seitsemäs pää, "Brittiläis-amerikkalainen maailmanvalta".

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.5
Kuka sitten on ollut pohjoisen kuningas?
Vuonna 1871 - - pohjoisen kuningas ilmaantui uudelleen. - - Saksan keisarikunta kokosi voimakkaan armeijan ja rakensi maailman toiseksi suurimman laivaston.
- - Ennustuksen mukaisesti Saksan armeija "pyyhkäistiin pois" ensimmäisessä maailmansodassa - - Saksa taisteli sodassa etelän kuningasta vastaan mutta kärsi tappion.

Seuraava pohjan kuningas, Saksa, ilmaantui myös 1800-luvun lopulla. Saksa "pyyhkäistiin pois" kun Brittiläis-amerikkalainen etelän kuningas kukisti sen ensimmäisessä maailmansodassa.

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.6
1930-luvulla ja varsinkin toisen maailmansodan aikana pohjoisen kuningas - - kansallissosialistinen puolue oli päässyt valtaan Saksassa - -

Saksan asema pohjan kuninkaana vahvistui uudelleen 1930-luvulla. Se "pyyhkäistiin pois" jälleen kun Brittiläis-amerikkalainen etelän kuningas yhdessä Neuvostoliiton kanssa kukisti sen toisessa maailmansodassa.

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.6
Toisen maailmansodan jälkeen kommunistinen Neuvostoliitto otti valvontaansa laajat alueet, jotka se oli valloittanut Saksalta, ja siitä ja sen liittolaisista tuli pohjoisen kuningas.

Neuvostoliitto seurasi Saksaa seuraavana pohjan kuninkaana. Nyt tullaan viimeiseen pohjan kuninkaaseen. Hyökkäyksellään Jehovan todistajia vastaan se sytyttää sodan - Harmagedonin sodan - jossa se taistelee Jumalaa vastaa. Pohjan ja etelän kuningas kohtaavat nyt loppunsa. Hesekielin kirjassa kerrottu Maagogin Goog eli Saatana Perkele ei kykene pelastamaan liittolaisiaan.

"Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä" v.1958 s.329,330
Sanomat, joita pyhäkköluokka ja palvovat "muut lampaat" ilmoittavat talosta taloon ja julkisesti ja salassa maan alla, saattavat kommunistisen diktatorisen vallan levottomaksi: Rynnistys näitä Valtakunnan julistajia vastaan käy tärkeimmäksi kuin kuninkaan hyökkäys Etelän kuningasta vastaan.
- - Hän menee taistelussaan liian pitkälle hyökätessään Googin johdolla "ihanalla vuorella" olevan Jehovan pyhäkön kimppuun. Hän kohtaa loppunsa Harmagedonissa, Jehovan määräämänä aikana. Hänellä ei ole ketään auttajaa, ei edes Etelän kuningasta, sillä tämäkin kuningas hävitetään Harmagedonissa: "Ilman ihmiskättä hänet muserretaan". (Daniel 8:25) Demoninen Maagogin Goog, Saatana Perkele, osoittautuu kaikkine paholaisineen kykenemättömäksi auttamaan Pohjan kuningasta hänen historiansa viimeisessä taistelussa, sillä Goog itsekin saa murskaavan häviön.

Herätkää! 22.11.1960 s.12
Huomioitsijoita kaikkialla maailmassa kiinnostaa varmaan tietää, että Jumalan Sana ennustaa kommunistisuunnittelijoiden tulevan, kaikenkäsittävän hyökkäyksen Jehovan palvelijoiden kimppuun. (Dan.11:44,45) Tämä kommunististen maailmanvalloittajien hyökkäys muodostaa perusteen Kaikkivaltiaan Jumalan ennustamalle kansainvälisen kommunismin tuhoamiselle, "eikä häntä kukaan auta". Kommunistien mestarisuunnitelman laatijoiden on opittava kova läksy: "Monet ovat miehen mielessä aivoitukset, mutta Herran [Jehovan, Um] neuvo on pysyväinen." - Sananl.19:21.

Kommunistinen Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991 ilman Harmagedonin sotaa. Miksi jälleen kerran oltiin väärässä?

"Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä" v.1958 s.356
Ainoastaan raamatullisesti taidolliset sallitaan ymmärtää Danielin kirja ja muukin Raamattu. Mutta yksikään jumalattomista ei voi ymmärtää eikä tule ymmärtämään sitä eikä saamaan pelastusta. He menevät näinä arvelluttavina aikoina, joista on vaikea selviytyä, eteenpäin jumalattomuudessaan, varsinkin Jehovan todistajia vastaan, kunnes heidät hävitetään onnettomina Jumalaa vastaan taistelijoina. - 2 Timoteus 3:1-5.

Tällaisten väärien teorioitten julkaisijan pitäisi vihdoin oppia tämä kommunistisille vallanpitäjille kohdistamansa läksy: "Monet ovat miehen mielessä aivoitukset, mutta Herran neuvo on pysyväinen." Nämä teoriat ovat osoittautuneet vain erehtyvien ihmisten vääriksi teorioiksi. Jos ne olisivat lähtöisin Jumalalta, ne pitäisivät paikkansa, eikä niistä tarvitsisi julkaista aina uusia korjattuja versioita.

Jehovan todistajien laaja kirjallisuus alkaa menettää merkitystään lähdeaineistona Raamatun tutkimisessa, koska se sisältää niin paljon vääriä tulkintoja, jotka on korjattu myöhemmin. Viimeisimmän tulkinnan löytäminen saattaa osoittautua vaikeaksi. Jopa esitelmien pitäjät seurakunnissa saattavat opettaa tulkintoja, jotka eivät ole enää viimeisimmän näkemyksen mukaisia.

Kiinnitä huomiota Danielin profetiaan! v.1999 s.309
Olemme lisäksi siunattuja, kun saamme elää Danielin 12:4:ssä ennustettuna ”lopun aikana”. Voideltuja on omana aikanamme siunattu hengellisellä ymmärryksellä, ja he loistavat kuin totuuden majakat tässä pimentyneessä maailmassa. Seurauksena on, että monet Danielin kirjassa olevista syvällisistä profetioista, joista muutamat saivat hänet ymmälleen, ovat nykyään meille täynnä merkitystä.

"Ainoastaan raamatullisesti taidolliset sallitaan ymmärtää Danielin kirja ja muukin Raamattu. Mutta yksikään jumalattomista ei voi ymmärtää eikä tule ymmärtämään sitä". Näin vakuutettiin vuonna 1958 julkaistussa kirjassa. Mitä kulunut aika on osoittanut: ovatko Jehovan todistajat näitä "taidollisia", joiden on sallittu ymmärtää Danielin kirjan profetia pohjan ja etelän kuninkaasta?

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.7
Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991. Kuka siis on nykyinen pohjoisen kuningas?

Kiinnitä huomiota Danielin profetiaan! v.1999 s.280
Neuvostoliiton hajottua joulukuussa 1991 pohjoisen kuningas kärsi vakavan takaiskun. Kuka tämä kuningas on, kun Danielin 11:44, 45 täyttyy? Tuleeko hän olemaan jokin niistä maista, jotka kuuluivat entiseen Neuvostoliittoon? Vai vaihtuuko hän tyystin, kuten on käynyt useita kertoja ennenkin? Johtavatko joidenkin muiden maiden ydinaseohjelmat uuteen asevarusteluun, ja vaikuttaako se siihen, kuka tuo kuningas on? Vain aika näyttää vastaukset näihin kysymyksiin. Meidän on viisasta olla rakentelematta teorioita.

"Voideltuja on omana aikanamme siunattu hengellisellä ymmärryksellä, ja he loistavat kuin totuuden majakat tässä pimentyneessä maailmassa." Hallintoelimen ymmärrys osoittautui kuitenkin rajalliseksi. Neuvostoliiton hajottua oli pakko tunnustaa, ettei ymmärryksen valo ollut sittenkään niin loistavan kirkasta, kuten oli vakuutettu. Itse asiassa tämä "valo" olikin pimeyttä.

Luukas 11:35 Um18
35 Pidä siis varasi, ettei sinussa oleva valo ole pimeyttä.

Ensin hallintoelin eli "voidellut" opasti harhaan ja sitten se ei pystynyt enää opastamaan ja kertomaan kuka on seuraava pohjan kuningas: ”Meidän on viisasta olla rakentelematta teorioita.”

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.14
Viime vuosina myös Venäjä ja sen liittolaiset ovat tunkeutuneet ”Kauniiseen maahan”. Miten? Vuonna 2017 tämä nykyinen pohjoisen kuningas kielsi Jehovan kansan työn ja vangitsi joitain veljiä ja sisaria. Lisäksi julkaisujamme, mukaan lukien Uuden maailman käännös, kiellettiin. Venäjällä sijaitseva haaratoimistomme sekä valtakunnansaleja ja konventtisaleja takavarikoitiin. Näiden tapahtumien jälkeen vuonna 2018 hallintoelin totesi, että Venäjä ja sen liittolaiset ovat pohjoisen kuningas.

Venäjän kieltäessä Jehovan todistajien työn, "valaistui" hallintoelin ja julkaisi seuraavan pohjoisen kuninkaan. Se on Venäjä.


Hallintoelimen jäsen Anthony Morris, kuva: JW Broadcasting

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.15
Jolloinkin suuren ahdingon alkamisen jälkeen ”koko asutun maan kuninkaat” muodostavat kansakuntien liittouman (Ilm.16:13,14;19:19). Raamatussa tästä liittoumasta käytetään nimitystä ”Magogin maan Gog” (Hes.38:2). Kansakuntien liittouma ryhtyy lopulliseen suurhyökkäykseen Jumalan kansaa vastaan. Mikä saa Gogin hyökkäämään? Kun apostoli Johannes kuvaili tuota aikaa, hän kertoi, että Jumalan vihollisten päälle satoi epätavallisen suuria rakeita. Vertauskuvallinen raesade voi tarkoittaa voimakasta tuomiosanomaa, jota Jehovan kansa julistaa. Ehkä juuri tämä sanoma saa Magogin Gogin hyökkäämään Jumalan kansaa vastaan tarkoituksenaan tuhota se perin pohjin. (Ilm.16:21.)

Se mitä uskottiin tapahtuvan Neuvostoliiton aikana, tapahtuukin vasta nyt kun Venäjästä tulikin viimeinen pohjan kuningas.

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.16
Pohjoisen kuninkaan ja maailman muiden valtioiden hyökkäys saa kaikkivaltiaan Jumalan vihastumaan, ja siitä alkaa Harmageddonin sota (Ilm.16:14,16). Tuolloin pohjoisen kuningas – ja muut Magogin Gogiin kuuluvat kansakunnat – ”tulee aina loppuunsa asti, eikä kukaan auta häntä” (Dan.11:45).

Hallintoelin valaistui ymmärtämään uuden pohjan kuninkaan lisäksi, ettei ”Magogin maan Gog” ollutkaan Saatana Perkele, kuten aiemmin uskottiin, vaan "kansakuntien liittoutuma", joka "ryhtyy lopulliseen suurhyökkäykseen Jumalan kansaa vastaan".

Elämmekö me nyt tämän maailman "lopun aikaa" ja sen "viimeisä päiviä"? Tämä on Jehovan todistajien keskeinen sanoma, jolla he hallitsevat jäseniään ja jolla he pyrkivät saamaan uusia jäseniä uskontokuntaansa.

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.16
Voimme suhtautua tulevaisuuteen luottavaisesti, koska sekä Daniel että Johannes vakuuttavat, että ne, jotka pysyvät uskollisina Jehovalle ja Jeesukselle, selviytyvät tästä ennennäkemättömästä ahdingon ajasta. Daniel sanoo, että elossa säilyvien nimet ”on kirjoitettu kirjaan” (Dan.12:1). Mitä meidän pitää tehdä, jotta saisimme nimemme tuohon kirjaan? Toiminnastamme täytyy näkyä selvästi, että uskomme Jeesukseen, Jumalan Karitsaan (Joh.1:29). Menemme kasteelle osoitukseksi siitä, että olemme vihkiytyneet Jumalalle (1.Piet.3:21). Lisäksi tuemme Jumalan valtakuntaa auttamalla parhaamme mukaan toisia saamaan tietoa Jehova Jumalasta.
Nyt on aika kasvattaa luottamusta Jehovaan ja hänen uskollisista palvelijoistaan koostuvaan järjestöön. Nyt on aika tukea Jumalan valtakuntaa. Jos toimimme näin, olemme turvassa, kun Jumalan valtakunta tuhoaa pohjoisen kuninkaan ja etelän kuninkaan.

Danielin profetioiden tulkintojen monet versiot eivät kasvata luottamusta tätä Jehovan todistajien viimeisintäkään tulkintaa kohtaan, eikä varsinkaan siihen, että Jumala olisi näiden monien tulkintojen takana. Jos aiemmat tulkinnat eivät olleet oikeita, miksi voisimme luottaa siihen, että tämä tulkinta olisi oikea?

Voimmeko silti luottaa heidän tulkintaansa Jumalan valtakunnan syntymästä vuonna 1914, tuona vuonna alkaneesta "lopun ajasta" ja "viimeisistä päivistä"?

Voisimmeko Raamattua tutkien osoittaa, että nämäkään tulkinnat eivät ole täyden luottamuksen arvoisia?

Ensin tulee huomioida, että kaikki profeetalliset ennustukset keskittyvät Jeesukseen, jonka opetuksista syntyi juutalaisuuden korvaava kristillisyys.

Jo Raamatun ensimmäinen ennustus kohdistui häneen:

1.Mooseksen kirja 3:15 Um18
15 Minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun jälkeläistesi ja hänen jälkeläisensä välille. Hänen jälkeläisensä murskaa sinun pääsi, ja sinä isket häntä kantapäähän.”

Mooseksen laki johdatti Jeesukseen:

Galatalaisille 3:24 Um18
24 Siksi laista tuli meidän kasvattajamme, joka johtaa Kristukseen, jotta meidät julistettaisiin vanhurskaiksi uskon perusteella.

Jeesuksen seuraajien tuli todistaa, miten kaikki profetiat todistivat hänestä:

Ilmestys 19:10 Um18
10 - - Olen vain orja niin kuin sinä ja veljesi, ne, joiden työnä on todistaa Jeesuksesta. Palvo Jumalaa! Profetioiden tarkoitus on todistaa Jeesuksesta."

Jehovan todistajatkin tunnustavat Jeesuksen olleen se, johon Raamatun profetiat kohdistuivat:

Raamatun ymmärtämisen opas 1.osa v.2001 s.911 kpl 5
Jeesus Kristus
Jehova Jumala katsoi sopivaksi tehdä Esikoispojastaan keskeisen eli avainhahmon kaikkien tarkoitustensa toteuttamisessa (Joh 1:14–18; Kol 1:18–20; 2:8,9), polttopisteen, johon kaikkien profetioiden valo kohdistuisi - -

Kun Jeesus sitten tuli ja toteutti kaikki häneen kohdistuneet ja kristillisyyden syntyyn liittyneet profetiat, näillä profetioilla ei ole enää merkitystä, koska ne olivat jo toteutuneet.

Jumala perusti valtakunnan ”noiden kuninkaiden aikana” eli Danielin kertoman neljännen maailmanvallan eli Rooman aikana, jolloin Jeesus osoittautui Messiaaksi, jota profeettojen kirjoitusten perusteella odotettiin:

Daniel 2:44 Um18
44 Noiden kuninkaiden aikana taivaan Jumala perustaa valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu. Tuota valtakuntaa ei anneta millekään toiselle kansalle. Se murskaa kaikki nämä valtakunnat ja tekee niistä lopun, ja vain se pysyy ikuisesti.

Jeesuksen keskeinen sanoma oli: "taivaan valtakunta on tullut lähelle." Valtakunta oli tuolloin lähellä syntymistään:

Matteus 4:16,17 Um18
16 Kansa, joka oli pimeydessä, näki suuren valon, ja niiden ylle, jotka olivat kuoleman varjon maassa, nousi valo."
17 Siitä lähtien Jeesus alkoi saarnata: "Katukaa, sillä taivaan valtakunta on tullut lähelle."

Valtakunta syntyi tuolloin. Jeesus osoitti sen muutamalle opetuslapselleen ns. "kirkastusnäyssä":

Matteus 16:28 Um18
28 Minä vakuutan teille, että tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät lainkaan maista kuolemaa ennen kuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan valtakunnassaan.”

Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen ja kertoi saaneensa valtakunnan kuninkuuden ja "kaiken vallan taivaassa ja maan päällä":

Matteus 28:18 Um18
18 Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Daniel ennusti: "Se murskaa kaikki nämä valtakunnat ja tekee niistä lopun". Näin tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, mutta tämä valtakunta "murskasi" jo tuolloin maallisten valtakuntien hengellisen vallan hänen seuraajiinsa nähden, koska heistä tuli nyt Jumalan valtakunnan kansalaisia:

Kolossalaisille 1:13 Um18
13 Hän vapautti meidät pimeyden vallasta ja siirsi meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan,

Jumalan valtakunta on aluksi tuon valtakunnan kansalaisina ihmisvaltakuntien keskuudessa. Jeesus kertoi tämän vastatessaan fariseuksille heidän valtakunnan tuloa koskevaan kysymykseensä:

Luukas 17:20,21 Um18
20 Kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta tulisi, hän vastasi heille: ”Jumalan valtakunta ei tule huomiota herättävästi,
21 eivätkä ihmiset sano: ’Katso, täällä!’ tai ’Tuolla!’ Jumalan valtakunta on näet teidän keskellänne.”

Vaikka Jeesus valtakunnan kuninkaana oli saanut "kaiken vallan taivaassa ja maan päällä" sitä ei voinut vielä tuolloin havaita, kuten Paavali kertoi:

Heprealaisille 2:8 Um18
8 Kaiken sinä alistit hänen jalkojensa alle.” Alistaessaan kaiken hänen valtaansa Jumala ei jättänyt mitään alistamatta hänen valtaansa. Nyt emme kuitenkaan vielä näe kaikkea hänen valtaansa alistettuna.

Jehovan todistajat uskovat, että valtakunta perustettiin vasta vuonna 1914 ja silloin alkoi tämän maailman "lopun aika" ja sen "viimeiset päivät":

Vartiotorni 15.2.1972 s.77
Tämä lehti on myös yhä uudelleen osoittanut Raamatusta, että ne huolestuttavat olosuhteet, jotka ovat kehittyneet ja voimistuneet vuodesta 1914 lähtien, ovat luja todistus siitä, että me elämme siinä sukupolvessa, joka näkee Jumalan tahdon tapahtuvan maan päällä. Me voimme tosiaan nähdä sen nyt niin kuin Kristus Jeesus sanoi: " - - Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu."
- Luuk.21:28-32.
- - Siihen sukupolveen kuuluvien määrä, joka näki vuonna 1914 puhjenneen ahdistuksen ajan alun, on nyt vähenemässä. Ennen kuin se poistuu näyttämöltä, tulee ennustettu "suuri ahdistus". Sinä voit kuulua iloisten elossa varjeltuvien joukkoon, kokea vapautuksen siitä maailmanjärjestelmästä, joka on osoittautunut sortavaksi, mahdottomaksi hoitaa ja kuolemaa tuottavaksi. - - Jehovan todistajat tarjoutuvat auttamaan sinua saamaan tätä vahvistavaa, elämän antavaa tietoa.

He olivat jälleen väärässä. Vuoden 1914 tapahtumat nähnyt sukupolvi ei nähnyt ”suurta ahdistusta”, joka johtaisi tämän maailman tuhoon. Tämä sukupolvi väheni uhkaavasti ja katosi lopulta, joten tätäkin tulkintaa oli pakko jälleen korjata. He eivät halua tunnustaa, että tiettyä "sukupolvea", "lopun aikaa" ja "viimeisiä päiviä" koskevat ennustukset koskivat vain juutalaista järjestelmää.

Ennen juutalaisen järjestelmän tuhoa oli "suuri ahdinko" aivan kuten historia kertoo. Jeesus kertoi, ettei sellaista "tule enää milloinkaan olemaan":

Matteus 24:21 Um18
21 sillä silloin on suuri ahdinko, jollaista ei ole ollut maailman alusta tähän asti eikä tule enää milloinkaan olemaan.

Tällä ennustuksella ei siis olisi toista täyttymystä, kuten Jehovan todistajat uskovat.

Paavali kohdisti sanansa "meille" eli silloin eläneille ihmisille, jotka elivät juutalaisen järjestelmän "lopun aikoja". Ei siis "meille" nyt eläville:

1.Korinttilaisille 10:11 Um18
11 Mutta nämä tapahtumat ovat varoittavia esimerkkejä, ja ne kirjoitettiin meille, jotka elämme aikakausien lopulla. [lopun aikoja KR92]

Paavali kirjoitti Timoteukselle ja varoitti häntä edessä olevista "kriittisistä ajoista", jotka tulisivat juutalaisen järjestelmän "viimeisinä päivinä". Tämä varoitus oli siis kohdistettu silloin eläneelle Timoteukselle - ei meille nyt eläville:

2.Timoteukselle 3:1 Um18
1 Mutta haluan sinun tietävän, että viimeisinä päivinä tulee olemaan kriittisiä aikoja, joista on vaikea selviytyä.

Vartiotorni Toukokuu 2020 s.16
Nyt on aika kasvattaa luottamusta Jehovaan ja hänen uskollisista palvelijoistaan koostuvaan järjestöön. Nyt on aika tukea Jumalan valtakuntaa. Jos toimimme näin, olemme turvassa, kun Jumalan valtakunta tuhoaa pohjoisen kuninkaan ja etelän kuninkaan.

Kasvattaako nämä Danielin profetiaa käsittelevät Vartiotornin kirjoitukset luottamusta Jehovan todistajien opetuksia kohtaan? Sitä on syytä vakavasti pohtia huomioiden heidän oppihistoriansa.

On tunnustettava, että nämä kirjoitukset herättävät hämmästystä. Danielin tekstit on saatu sovellettua Jehovan todistajien historiaan hämmästystä herättävällä tavalla. Saattaa kuitenkin jäädä huomaamatta, että vain sopivat Danielin kohdat on valittu ja vaikeasti sovitettavat kohdat on jätetty huomioimatta. Eikä tule unohtaa niitä aiemmin julkaistuja vääriä tulkintoja, jotka nekin herättivät aikanaan hämmästystä. Niidenkin tulkintojen ymmärrys uskottiin tulleen Jumalalta.
Lue Vartiotornista kirjoitukset:

 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity