Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset


Kuva ja teksti: Lastenkirja Opimme suurelta opettajalta

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG paitsi nämä:
  • Hakamäen ja Palosen kuvat, jotka on otettu konventtivideoista
  • Ylin kärrykuva, jonka on ottanut Terho Miettinen Espanjasta
 Mikä on totuus? Miten se määritellään? Muuttuuko se?
17.09.2020 Johanneksen poikaSana totuus on Jehovan todistajilla ahkerassa käytössä. Hakusanalla totuu* tuli valtava määrä tuloksia Watchtower Libraryn haussa. Tuo hakutermi totuu* ottaa mukaan kaikki sanan totuus eri muodot, esim. totuus, totuuden, totuudessa... jne. Tässä on kuvakaappaus hakutuloksista:


Tästä nähdään, että Vartiotorni-lehdissä sana totuus mainitaan tällä hetkellä 20440 kertaa. Kirjoissa se mainitaan 6331 kertaa. Sanan täytyy olla poikkeuksellisen tärkeä. Siksi tuota sanaa kannattaa tutkia hieman tarkemmin.

Miten määritellään sana totuus?

Wikisanakirja määrittelee sen näin:

Niiden väitteiden yhteinen ominaisuus, jotka kuvaavat eli esittävät asian oikein ja todellisuuden mukaisesti; myös tällaisen väitteen sisältämän lauseen sisällys.

Kielitoimiston sanakirjan määrittely noudattaa samaa linjaa:
  1. se mikä on totta, vastaa todellisuutta; tosiasia.
  2. opeista, ajatuksista, katsomuksista yms., joita pidetään tosina, tosiasioina, selviöinä.
  3. todenperäisyys, paikkansapitävyys.
Jehovan todistajat käyttävät paljon sanaa totuus. Miten he määrittelevät sen? On tärkeää saada sanatarkka määritelmä. Watchtower Library -kirjasto-ohjelma antaa tietoa siitä, miten Jehovan todistajat ymmärtävät sanan totuus.

Huomautus:

On vähintäänkin "mielenkiintoista", että kun etsin Watchtower Librarysta sanan totuus määritelmää, sovellus kaatui peräti kaksi kertaa. Se on erittäin harvinaista. En muista näin käyneen useaan vuoteen. Sovellus on tähän asti toiminut luotettavasti. Johtuukohan se "totuuden etsimisestä"?


Vuoden 1979 Vartiotornissa on totuuden määritelmä:

Vartiotorni 1979:

*** w79 1/7 s. 20 kpl 1 Keillä oikein on totuus? ***

SANA totuus määritellään siksi, mikä vastaa tosiasioita, todellisuutta. Se tarkoittaa sellaista, mikä on oikeaa ja aitoa. Totuuden lähde tai perustus on kaikkeuden Kaikkivaltias Luoja, Jehova Jumala. Hän tietää totuuden luomakuntansa jokaisesta tahosta. Hän tietää, mikä on oikein ja mikä väärin, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Hän tietää totuuden siitä, mitä on tapahtunut menneisyydessä ja miksi, sekä maailman nykyisten olojen merkityksen. Hän tietää myös totuuden tulevaisuudesta, koska hän on jo päättänyt, millainen se tulee olemaan. – Jes. 14:24.

Voit kuunnella tästä erään totuus-sanan määritelmän. Haaratoimiston edustaja kertoo. Kesto 45 sekuntia.

Tässä on muutamia muita suoria lainauksia:

Raamatun ymmärtämisen opas, osa 2

*** it-2 s. 1154 kpl 5 Totuus ***

Heprealainen sana ’emetʹ, joka usein käännetään vastineella ”totuus”, voi tarkoittaa sellaista, mikä on lujaa, luotettavaa, vakaata, uskollista, totta tai tosiasiaksi vahvistettua (2Mo 18:21; 34:6; 5Mo 13:14; 17:4; 22:20; Jos 2:12; 2Ai 18:15; 31:20; Ne 7:2; 9:33; Est 9:30; Ps 15:2; Sr 12:10; Jer 9:5). Kreikan sana a·lēʹthei·a on vääryyden ja epävanhurskauden vastakohta ja tarkoittaa sellaista, mikä on tosiasioiden mukaista tai oikeaa ja sopivaa (Mr 5:33; 12:32; Lu 4:25; Joh 3:21; Ro 2:8; 1Ko 13:6; Fil 1:18; 2Te 2:10, 12; 1Jo 1:6, 8; 2:4, 21). Myös jotkin muut alkukielten ilmaukset voidaan tekstiyhteyden mukaan kääntää vastineella ”totuus”.

Vartiotorni 2008:

*** w08 15/12 s. 28 kpl 6 Kohokohtia Johanneksen ja Juudaksen kirjeistä ***

Meidän on opittava ”totuus” – kristillisten opetusten kokonaisuus, josta on tullut osa Raamattua – ja pidettävä siitä kiinni, jotta voisimme pelastua (3. Joh. 3, 4).

Vartiotorni 1986:

*** w86 1/3 s. 4-5 Älä anna totuuden luisua käsistäsi ***

Jeesus sanoi selvästi: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä.” (Johannes 14:6) ”Totuus” todellakin keskittyy Jeesuksen Kristuksen ympärille ja sen ympärille, millaisen aseman Jehova Jumala on antanut hänelle tarkoituksissaan ennustusten Täyttäjänä, syntisen ihmiskunnan Lunastajana, Jumalan valtakunnan Kuninkaana, Ylimmäisenä Pappina ja pahojen Tuhoajana.

Vartiotorni 1976:

*** w76 1/7 s. 296 kpl 1 Jehovan palvonta on totuus ***

MINKÄ pitäisi kohottaa tosi palvonta paljon kaiken muun palvonnan yläpuolelle? Eikö TOTUUDEN? Sen on perustuttava tosiasioihin, oltava todellisen asiaintilan mukainen, eikä se saa pohjautua palvojien arvailuihin eikä mielikuvitukseen. Eikö kaikki muunlainen palvonta olisi vain väärennystä ja Hänen väheksymistään, joka tunnetaan ”totuuden Jumalana”? – Ps. 31:6; 2. Moos. 34:6; UM.

Muuttuuko totuus? Mitä Jehovan todistajien kirjallisuus tästä asiasta väittää?

Otetaan kolme lainausta Vartiotorni-lehdistä:

*** w20 heinäkuu s. 9 kpl 7 ***

Jumalan sanan totuudet ovat muuttumattomia (Ps. 119:160).

*** w19 huhtikuu s. 21 kpl 5 ***

Jehova on ”totuuden Jumala” (Ps. 31:5).

*** w14 1/7 s. 12 ***

Malakian 3:6:ssa sanotaan: ”Minä olen Jehova; minä en ole muuttunut.”

Noista lainauksista saa helposti sen vaikutelman, että koska Jehova on totuuden Jumala, Jehovan todistajien omaksuma totuus ei muutu. Mutta mitä saadaan selville, jos vähän luetaan 1969 ilmestynyttä kirjaa Totuus joka johtaa ikuiseen elämään? Tuota kirjaa on levitetty maailmanlaajuisesti 107 miljoonaa kappaletta 120 kielellä.Mikä oli tuon kirjan julkaisemisen tarkoitus?

Kirja Jehovan todistajat – Jumalan valtakunnan julistajia (1993) kertoo luvussa 8 sivulla 105 näin:

Tämä 192-sivuinen taskukokoinen kirja valmistettiin vastakiinnostuneita silmällä pitäen. Siinä oli 22 kiinnostavaa lukua, jotka käsittelivät esimerkiksi aiheita ”Miksi on viisasta tutkia uskontoasi”, ”Miksi me vanhenemme ja kuolemme”, ”Missä ovat kuolleet?”, ”Miksi Jumala on sallinut pahuutta meidän aikaamme asti?”, ”Mistä tosi uskonto voidaan tuntea” ja ”Onnellisen perhe-elämän rakentaminen”. Totuus-kirja oli suunniteltu niin, että se kannusti Raamatun tutkijaa pohtimaan käsiteltävää aineistoa ja soveltamaan sitä omaan elämäänsä.

Yli sata miljoonaa ihmistä ympäri maailman sai siis muuttumatonta totuutta. Vai oliko asia näin? Onko kirja vielä aktiivisessa käytössä? Ei. Sen julkaisemisen jälkeen Jehovan todistajien oppi on niin paljon muuttunut, että kirja on korvattu moneen kertaan muilla kirjoilla, esim. näillä:
  • Tieto joka johtaa ikuiseen elämään (1995)
  • Mitä Raamattu todella opettaa? (2005)
  • Mitä Raamattu opettaa? (2018)
Ensin totuus muutettiin tiedoksi, sitten kysyttiin Mitä Raamattu todella opettaa? ja lopuksi pudotettiin sana todella pois.

Esimerkkejä Jehovan todistajien totuuden muutoksista:

Tarkastellaan viiden esimerkin avulla sitä, onko Jehovan todistajien totuus muuttunut. Seuraavat lainaukset on otettu kirjasta Totuus joka johtaa ikuiseen elämään, julkaistu vuonna 1969.

Esimerkki 1). Meillä on hyvät syyt suhtautua vakavasti asemaamme Jumalan edessä. Miksi? Koska todisteet osoittavat, että Jumala hävittää pian pahat ja perustaa vanhurskaan uuden järjestelmänsä. Siksi meidän on syytä kysyä: "Palvonko minä Jumalaa tavalla, jonka hän hyväksyy?" Sitä, mikä miellyttää Jumalaa, ei ratkaise yksikään ihminen vaan Jumala. - Lähde:
Luku 2, kappale 1 (sivu 11)

Huomautus:

"Jumala hävittää pian pahat ja perustaa vanhurskaan uuden järjestelmänsä." - Ei pitänyt paikkansa. Kirja on julkaistu vuonna 1969, nyt eletään vuotta 2020. Jumala ei hävittänyt pahoja "pian". Joten tämä ei ollut totuutta.

Esimerkki 2). "Pienen lauman" jäsenet tietävät, että Jumala on kutsunut heidät taivaalliseen elämään. Miten? Jumalan hengen toiminnan avulla sen istuttaessa heihin ja kasvattaessa heissä taivaallisen elämän toivon. Apostoli Paavali, joka kuului "pieneen laumaan", kirjoitti: "Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. (Room. 8:16,17) - Lähde: Luku 9, kappale 8 (sivu 76)

Huomautus:

"Pienen lauman" jäsenet tietävät, että Jumala on kutsunut heidät taivaalliseen elämään." - Ei pidä enää paikkaansa. Nykyisin Jehovan todistajien käsitys on se, että osa taivaalliseen elämään kutsutuista kuvittelee vain asian olevan niin. Hallintoelin väittää, että heillä on mielenterveysongelmia, jotka saavat heidät ajattelemaan näin. Lue lisää täältä.

Esimerkki 3). Kun kaikki tosiasiat kootaan yhteen, niin ne osoittavat vuoden 1914 "viimeisten päivien" aluksi ja vuodeksi, jolloin Jumalan taivaallinen valtakunta alkoi aktiivisesti hallita. - Ks. myös Luuk. 21:10,11. - Lähde: Luku 10, kappale 8, loppuosa (sivu 83)

Huomautus:

"Kun kaikki tosiasiat kootaan yhteen, niin ne osoittavat vuoden 1914 "viimeisten päivien" aluksi" - Ei se näin mennyt. Alun perin Raamatuntutkijat odottivat, että vuonna 1914 alkaa Harmageddonin sota. Vuoden 1914 ei pitänyt olla viimeisten paivien alku vaan sen loppu. Tämä opetus on voimaakkaati vääristelty Totuus-kirjassa. Lue lisää täältä.

Esimerkki 4). RAAMATTU nimittää aikaa, jota elämme, "viimeisiksi päiviksi" eli "lopun ajaksi". (2.Tim. 3:1; Dan. 11:40) Tosiasiat osoittavat tämän rajoitetuksi ajaksi, jolla on tarkalleen määrätty alkunsa ja loppunsa. Se alkoi vuonna 1914, jolloin Jeesus Kristus asetettiin kuninkaaksi taivaissa. Se päättyy, kun Jumala tuhoaa nykyisen pahan asiainjärjestelmän. Mikä helpotus onkaan, kun pettävät ja sortavat järjestöt ja ihmiset ja kaikki, jotka vaarantavat lähimmäistensä turvallisuuden, ovat menneet!

Kuinka pian se tapahtuu? Jumalan oma Poika Jeesus Kristus antaa vastauksen. Kiinnitettyään huomion moniin seikkoihin, jotka ilmaisevat vuoden 1914 jälkeisen' aikakauden "lopun ajaksi", Jeesus sanoi: "Tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat." (Matt. 24:34) Mitä sukupolvea hän tarkoitti?Jeesus oli juuri viitannut ihmisiin, jotka näkisivät "tämän kaiken". "Tämä kaikki" tarkoittaa niitä tapahtumia, jotka ovat sattuneet vuodesta 1914 lähtien tai joiden on vielä tapahduttava ennen tämän jumalattoman järjestelmän loppua. (Matt. 24:33) Vaikka jotkut olisivat syntyneet viisikymmentäkin vuotta sitten, he eivät olisi voineet nähdä "tätä kaikkea". He tulivat näyttämölle, kun ennustetut tapahtumat olivat jo meneillään. Mutta on yhä olemassa ihmisiä, jotka elivät vuonna 1914 ja näkivät, mitä silloin tapahtui, ja jotka olivat niin vanhoja, että he muistavat nuo tapahtumat. - Lähde: Luku 11, kappaleet 1-3 (sivu 95)

Huomautus:

"Tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat." - Jehovan todistajien profetiassa tuo tarkoitti sitä, että niitä ihmisiä, jotka olivat elossa vuonna 1914, olisi vielä maan päällä silloin, kun tämän maailmanjärjestelmän loppu tulisi. - Ei toteutunut. Jehovan todistajien hallintoelin on moneen kertaan muuttanut "sukupolvioppia", koska ennustukset eivät toteutuneet.

Tällä hetkellä on voimassa kahden limittäisen sukupolven oppi.


 
Esimerkki 5). Entä ihmisveren nykyinen käyttö? Lääkärit, jotka ovat selvillä veren elämää ylläpitävästä voimasta, käyttävät runsaasti verensiirtoja potilaittensa hoidossa. Onko se sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa? Jotkut voivat ajatella, ettei verensiirron saaminen ole todellisuudessa "syömistä". Mutta eikö olekin totta, että kun potilas ei pysty syömään suun kautta, niin lääkärit ruokkivat häntä usein samalla menetelmällä, millä verensiirtokin annetaan? Tutki raamatunkohtia huolellisesti ja pane merkille, että ne käskevät meitä 'karttamaan verta' ja 'välttämään sitä'. (Apt. 15:20,29) - Lähde: Luku 19, kappale 10 (sivu 164)

Huomautus:

"Entä ihmisveren nykyinen käyttö? Lääkärit, jotka ovat selvillä veren elämää ylläpitävästä voimasta, käyttävät runsaasti verensiirtoja potilaittensa hoidossa." - Kirjan kirjoittamisen aikaan vuonna 1969 Jehovan todistajat eivät ottaneet minkäänlaista verta elämistöönsä. Myöhemmin tämä kanta on muuttunut lievemmäksi. Nykyisin Jehovan todistajat voivat ottaa pienen pieniä veren osasia, ns. "fraktioiota", jos omatunto sen sallii. Lue lisää täältä.


 
Loppupäätelmä:

Lukija voi käyttää omaa harkintaansa muodostaessaan käsityksen Jehovan todistajien totuudesta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon kaikki tämä edellä esitetty ennen kuin lyö lukkoon oman varman käsityksensä.

Mikä on totuus? Miten se määritellään? Muuttuuko se?
 

 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity