Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset


Kuva ja teksti: Lastenkirja Opimme suurelta opettajalta

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG
 
 Historiaa - osa 78: Kirja "Täyttynyt salaisuus" lupasi "Suurelle joukolle" taivaspaikan
06.03.2021 Johanneksen poika

Kirja Täyttynyt salaisuus on nykyisille Jehovan todistajille hyvin kiusallinen kirja. Sen oppinäkemykset poikkeavat merkittävästi nykyisistä tulkinnoista. Jos joku nykyinen Jehovan todistaja alkaisi opettaa Täyttyneen salaisuuden oppeja seurakunnassa, hänet erotettaisiin "luopiona". Kirjan opetuksista on tosiaankin tullut "luopioajatuksia", vaikka kirjan ilmestymishetkenä oppeja pidettiin "totuutena".

Eikä pidä unohtaa sitäkään, että Jehovan todistajien mukaan Jeesus oli tarkastamassa ihmisryhmiä vuosien 1914 ja 1919 välillä, löytyisikö "uskollista ja ymmärtäväistä orjaa" maan päältä. Ja hän löysi pienen ryhmän raamatuntutkijoita, joiden väitettiin olevan tuo "orja". Tuo ryhmä oli julkaissut kirjan Täyttynyt salaisuus vuonna 1917, siis juuri silloin, kun Jehovan todistajien mukaan Jeesus oli tekemässä tarkastusta. Kirjan oppien täytyi siis olla "totuus". Vai miten on? Lue lisää täältä.

Millä tavalla Jehovan todistajien (aikaisemmin Raamatuntutkijoiden) uskonkäsitykset ovat muuttuneet?

On kiinnostavaa, että Jehovan todistajat sanovat, että oppeihin on tullut "tarkennuksia". He harvoin myöntävät, että opit ovat muuttuneet. On "mukavampaa" puhua "tarkennuksista", ikään kuin alkuperäinen oppi olisi ollut lähellä "totuutta", ja sitä olisi vain "hienosäädetty".

Jehovan todistajien julkaisut kertovat "tarkennuksista" näin:

Vartiotorni kesäkuu 2017, sivu 13, kappale 16:

Aika ajoin näkemyksemme jostain Raamatun ennustuksesta tai joistain raamatunkohdista saattaa tarkentua.

Valtakunnan Palveluksemme 2012 joulukuu sivu 7 kpl 2:

Se, miten ymmärrämme Raamattua, tarkentuu jatkuvasti, - - -

Tarkastellaan Täyttyneestä salaisuudesta, mitä se opetti Ilmestyskirjan "Suuresta joukosta" ja verrataan sitä näkemystä nykyiseen näkemykseen. Onko oppi "tarkentunut" vai muuttunut?

Syyskuun Vartiotornissa 2019 sivulla 27 kerrotaan näin aikaisemmasta vanhasta näkemyksestä:

*** w19 syyskuu s. 27-28 kpl 6-8 Katso, suuri joukko! ***

6 Johannes näki näyssä, että suuri joukko ”seisoi valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä” (Ilm. 7:9). Näiden sanojen perusteella raamatuntutkijat päättelivät, että samoin kuin 144 000 myös suuri joukko olisi taivaassa. Jos molemmat ryhmät eläisivät taivaassa, miten ne eroaisivat toisistaan? Raamatuntutkijat ajattelivat, että suuren joukon täytyi koostua kristityistä, jotka eivät olleet totelleet Jumalaa kaikessa maan päällä. Vaikka nämä ihmiset elivätkin suhteellisen puhdasta elämää, jotkut heistä olivat ehkä pysyneet kristikunnan kirkkojen jäseninä. He saattoivat rakastaa Jumalaa jonkin verran mutta eivät tarpeeksi hallitakseen Jeesuksen kanssa. Koska heidän rakkautensa Jumalaan ei ollut riittävän palavaa, he pääsisivät taivaaseen valtaistuimen eteen mutta eivät saisi istua valtaistuimilla.

7 Ketkä sitten eläisivät maan päällä? Raamatuntutkijat uskoivat, että sen jälkeen kun 144 000 ja suuri joukko olisi koottu taivaaseen, miljoonat muut saisivat elää maan päällä ja nauttia Kristuksen tuhatvuotisen hallituskauden siunauksista. Näiden miljoonien ihmisten ei ajateltu palvelevan Jehovaa ennen Kristuksen hallituskauden alkua. He oppisivat tuntemaan Jehovan vasta tuhatvuotiskauden aikana. Sitten ne, jotka mukautuisivat Jehovan normeihin, saisivat ikuisen elämän maan päällä, kun taas häntä vastaan kapinoivat tuhottaisiin. Raamatuntutkijat ajattelivat myös, että jotkut, jotka palvelisivat tuolloin maan päällä ”ruhtinaina”, saisivat ehkä taivaallisen elämän tuhatvuotiskauden lopussa. Heihin kuuluisivat myös kuolleista herätettävät ”vanhat arvokkaat” eli uskolliset, ennen Kristusta kuolleet miehet. (Ps. 45:16.)

8 Raamatuntutkijoiden mukaan oli siis olemassa kolme ryhmää: 1) ne 144 000, jotka hallitsisivat Jeesuksen kanssa taivaassa, 2) suuri joukko vähemmän innokkaita kristittyjä, jotka seisoisivat Jeesuksen valtaistuimen edessä taivaassa, ja 3) miljoonat muut, jotka oppisivat tuntemaan Jehovan täällä maan päällä Kristuksen tuhatvuotisella hallituskaudella. Jehovan määräaikana totuuden valo kuitenkin tuli kirkkaammaksi ja tätä aihetta alettiin ymmärtää paremmin (Sananl. 4:18).

Samassa lehdessä kerrotaan sitten, milloin ja miten tuo oppi muuttui:

*** w19 syyskuu s. 28 kpl 9-10 Katso, suuri joukko! ***

9 Vuonna 1935 saatiin selvennystä siihen, keitä Johanneksen näyn suurella joukolla tarkoitetaan. Jehovan todistajat ymmärsivät, että suuren joukon ei tarvitse olla kirjaimellisesti taivaassa voidakseen ”seisoa valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä”. Heidän asemansa on kuvaannollinen. Vaikka suuri joukko elää maan päällä, se ”seisoo valtaistuimen edessä”, kun se tunnustaa Jehovan suvereenin vallan ja alistuu siihen (Jes. 66:1). Se ”seisoo – – Karitsan edessä”, kun se uskoo Jeesuksen lunastusuhriin. Matteuksen 25:31, 32:ssa sanotaan kiinnostavasti, että ”kaikki kansat” – myös pahat ihmiset – kootaan Jeesuksen loistokkaan valtaistuimen eteen. Nämä kansat eivät tietenkään ole taivaassa vaan maan päällä. Korjattu näkemys on looginen, koska se selittää, miksi Raamattu ei sano suuren joukon saavan ylösnousemusta taivaaseen. Ikuinen elämä taivaassa luvataan vain yhdelle ryhmälle: niille 144 000:lle, jotka ”tulevat hallitsemaan kuninkaina maata” Jeesuksen kanssa (Ilm. 5:10).

10 Vuodesta 1935 lähtien Jehovan todistajat ovat siis ymmärtäneet, että Johanneksen näyn suuri joukko koostuu uskollisista kristityistä, jotka odottavat elävänsä ikuisesti maan päällä. Suuren joukon täytyy oppia tuntemaan Jehova ennen Kristuksen tuhatvuotisen hallituskauden alkua, jotta se säilyisi elossa suuresta ahdingosta. Siihen kuuluvilla on oltava vahva usko, jotta he ”onnistuisivat pääsemään pakoon tätä kaikkea, minkä täytyy tapahtua” ennen tuhatvuotiskautta (Luuk. 21:34–36).


Vartiotorni syyskuu 2019: Vuoden 1935 konventissa kastettiin monia, joilla oli toivo elää maan päällä.

Katsotaan, mitä Täyttynyt salaisuus opetti "Suuresta joukosta". Sitä ennen sivulta 179 alkaen puhutaan 144000:n joukosta näin:

Ilmestys 7:4. Ja minä kuulin leimalla merkittyjen luvun.

Meillä on hyvä syy uskoa, että määrätyn luvun valituita muodostavat Ilm. 7:4, 14:1 mainitut 144000, jotka ovat 'ostetut ihmisistä'"

Sataneljäkymmentäneljä tuhatta merkittyä.

- - - tämä ei ole vertauskuvallinen vaan tarkka luku.

Sitten sivulta 186 alkaen puhutaan "Suuresta joukosta":

Ilm. 7:9: Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko.

Sen sijaan, että Raamattu opettaisi, että kaikki sukumme pelastetut saavuttavat saman pelastuksen, osoittaa se kaksi astetta eli lajia taivaallista pelastusta ja kaksi astetta eli lajia maallista pelastusta. Tämä on raamatullinen tunnustus siitä tosiasiasta, että alkuperäisestä elämänlähteestä, Aadamista, tulee juoksemaan neljä virtaa: 1) pieni lauma, joka tulee istumaan Kristuksen kanssa hänen valtaistuimellaan, 2) suuri joukko, joka tulee seisomaan valtaistuimen edessä ja jolla on marttyyrinpalmut, mutta joilta puuttuu kirkkauden kruunut, 3) vanhat arvokkaat, juutalaiset isät, Aabraham, Iisak, Jaakob, Daniel j.n.e., jotka asetetaan ruhtinaiksi koko maailmaan, sekä 4) ihmismaailma, joka muodostaa sen valtakunnan alamaiset, jota vanhat arvokkaat hallitsevat.Mikä on Jehovan todistajien nykyinen "totuus" tästä asiasta? Miten opetus muuttui?

*** Ilmestyksen huipentuma -kirja luku 20 s. 120 kpl 3 ***

3 Voidelluilla kristityillä oli kuitenkin muita tovereita, joista tuli myöhemmin hyvin innokkaita saarnaamistyössä. He eivät toivoneetkaan pääsevänsä taivaaseen. Todellisuudessa heidän toivonsa oli sopusoinnussa sen esitelmän aiheen kanssa, jolla oli huomattava sija Jehovan kansan toiminnassa vuosina 1918–1922. Sen aihe oli alun perin ”Maailma on loppunut – miljoonat, jotka nyt elävät, eivät kuole koskaan”. Pian sen jälkeen Vartiotorni-lehti 15.10.1923 (suom. huhtikuu 1924) selitti Jeesuksen vertausta lampaista ja vuohista (Matteus 25:31–46) ja sanoi: ”Lampaat kuvaavat kaikkia niitä ihmisiä kansoissa, jotka eivät ole hengestä siinneet, mutta jotka haluavat vanhurskautta, jotka sydämessään tunnustavat Jeesuksen Kristuksen Herraksi ja odottavat ja toivovat parempaa aikaa hänen hallitessaan.”

***
Ilmestyksen huipentuma -kirja luku 20 s. 122 kpl 5 ***

Sykähdyttävässä puheessa Suuri joukko, jonka Vartiotorni-seuran presidentti J. F. Rutherford piti noin 20000:lle konventissa läsnä olleelle, hän esitti raamatulliset todisteet siitä, että nykyajan muut lampaat ovat sama kuin Ilmestyksen 7:9:n suuri joukko. Tämän puheen huippukohdassa puhuja kysyi: ”Haluaisivatko kaikki ne, joilla on toivo saada elää ikuisesti maan päällä, nousta seisomaan?” Kun suuri osa läsnäolijoista nousi seisomaan, presidentti huudahti: ”Katso! Suuri joukko!” Ensin seurasi hiljaisuus ja sitten valtavat riemuhuudot. Johannes-luokka oli todella iloinen – ja niin oli myös Joonadab-ryhmä! Seuraavana päivänä kastettiin 840 uutta todistajaa, joista useimmat tunnustivat kuuluvansa tuohon suureen joukkoon.

Todellisuudessa opetus suuresta joukosta vastasi hyvin sen aikaisiin tarpeisiin, koska 144000 taivaspaikkaa olivat jo täynnä, sekä järjestö kasvoi edelleen kovaa vauhtia. Ei tiedetty, mitä näille uusille pitäisi tehdä. Niinpä J. F. Rutherfordin aikana uudelleensorvattiin opetus maallisesta toivosta, johon tämä suuri joukko liittyi. Ennen oli uskottu, että tämä Raamatussa mainittu suuren joukon toivo olisi taivaassa, mutta nyt se siis siirrettiin maan päälle. Samalla tehtiin muutakin, josta nykypäivän todistajilla ei tunnu olevan minkäänlaista käsitystä. Nimittäin kun ennen kaikki taivaaseen menevät (pieni ja suuri joukko) kuuluivat uuteen liittoon ja ottivat osaa Herran illallisen vertauskuviin, nyt muutettiin tätä siten, että vain pieni joukko olisi uudessa liitossa ja ottaisi osaa vertauskuviin, kun taas suuri joukko ei olisi enää uudessa liitossa, eikä ottaisi osaa vertauskuviin. Samalla muutettiin käsitystä siitä, että Jeesus toimisi välittäjänä vain niiden osalta, jotka kuuluisivat uuteen liittoon. Lopputuloksena on siis nykyään se, että Jehovan todistajien opetuksen mukaan Jeesus ei toimi suureen joukkoon kuuluvien välittäjänä, vaan ainoastaan uuteen liittoon - pieneen laumaan - kuuluvien välittäjänä.

Katsotaan vielä hiukan Täyttyneen salaisuuden opetusta "Suuresta joukosta". Kirjassa esitetään "villi arvaus" hallittavien määrästä. Sivulla 191 kerrotaan näin:

Ilmestys 7:9. Jota ei kukaan voinut lukea - - - kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä.

Koska Kristuksen morsiamen jäsenten luku on 144000, niin voisi olla todenmukainen ajatus, että jokainen tämän luokan jäsen voi saada hallittavakseen 144000, sentähden että 144000 kertaa 144000 on 20736000000 (kaksikymmentätuhatta seitsemänsataa kolmekymmentäkuusi miljoonaa), nähtävästi juuri suunnilleen niiden oikea lukumäärä, jotka tulevat hoidettaviksi - 144000 hallitseminen jokaista morsianluokan jäsentä kohti tulisi olemaan todellakin suuri joukko.


 
 

Vartiotorni tammikuu 2021: Suuri joukko, jolla on päällään pitkät valkoiset vaatteet ja käsissään palmunoksia, seisoo Jumalan valtaistuimen ja Karitsan edessä. (Ks. 3. tutkittava kirjoitus, kpl 7.)
  
 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity