Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset


Kuva ja teksti: Lastenkirja Opimme suurelta opettajalta

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG
 
 Historiaa - osa 81: Mitä kirja "Täyttynyt salaisuus" kertoi Ilmestyskirjan ratsastajista?
23.03.2021 Johanneksen poika


 

Ilmestyskirjan ratsastajat, kuva: JW.ORG

Vuoden 2017 Vartiotorni-lehden kesäkuun numerossa sivulla 13 todetaan näin:

Aika ajoin näkemyksemme jostain Raamatun ennustuksesta tai joistain raamatunkohdista saattaa tarkentua.

Jehovan todistajat yrittävät väittää, että heidän oppinsa ei muutu, mutta yksityiskohdat tarkentuvat. Tämä ajatus osoittautuu täydeksi hölynpölyksi, kun verrataan vuonna 1917 julkaistun kirjan Täyttynyt salaisuus käsityksiä Ilmestyskirjan kuudennesta luvusta nykyiseen oppitulkintaan. Täyttyneen salaisuuden kuudennen luvun ratsastajilla ei ole mitään yhteistä Jehovan todistajien järjestön nykyisen näkemyksen kanssa. Niinpä ei voida sanoa, että näkemys olisi tarkentunut. Ei. Näkemys on täysin erilainen, se on muuttunut. Vartiotorni-lehti myönsi vuoden 2000 maaliskuun 15. päivän numerossa, että Täyttyneen salaisuuden tarjoamat selitykset olivat enimmäkseen hämäriä.

Kyllä Jeesukselta on vaadittu huumorintajua, jos hän on valinnut sen ryhmän "uskolliseksi ja ymmärtäväiseksi orjaksi", joka julkaisi vuonna 1917 Täyttyneen salaisuuden. Jehovan todistajien oppien mukaan Jeesus oli Maan päällä tarkastamassa uskontokuntia, ja hän valitsi orjan vuosien 1914 ja 1919 välillä, juuri sinä ajankohtana, kun tämä "hämäriä" selityksiä esittänyt kirja kirjoitettiin ja julkaistiin. Ja valinta osui Jehovan todistajien käsityksen mukaan Raamatuntutkijoihin, joista nykyisin käytetään nimeä Jehovan todistajat.

Tarkastellaan nyt Ilmestyskirjan kuudennen luvun ratsastajia Täyttyneestä salaisuudesta ja verrataan sitä nykyiseen näkemykseen, joka on esitetty Vartiotornissa.Täyttynyt salaisuus, sivut 146 - 148

Ilmestys 6:2. Ja minä näin. - Johannes näki näyssä ensimmäisen ja omituisen ja ihmeellisen piirteen Jumalan suunnitelmassa pahan sallimiseksi seurakunnan vaiheissa hänen aikansa jälkeen - Smyrna-aikakautena.

Ja katso valkoinen hevonen. - Herran ja apostolien opit, jotka Jumalan seurakunnassa ovat tunnustetut ainoaksi uskon ja elämän ojennusnuoraksi.

Ja sen selässä istujalla. - Rooman piispalla, tulevalla paavilla, Saatanan henkilökohtaisella edustajalla.

Oli jousi. - "He jännittävät kielensä, valhejousensa; eivät he uskollisuudella vallitse maassa, vaan menevät pahuudesta pahuuteen; mutta minua he eivät tunne, kuuluu Herran sana." - Jer. 9:3.

Ja hänelle annettiin. - Konstantinin hallituksen aikana vaihtui valtakunnan vastustus kristinuskoa kohtaan suosioksi, ja keisarillinen Pontifeks Maksimus (joka murhasi oman poikansa samana vuonna, kun hän kutsui kirkolliskokoukisen Nikeaan) tuli itsensä siksi tunnustavan, mutta todellisuudessa luopuneen Kristuksen seurakunnan suojeluherraksi.

Hän tarttui sen käteen ja auttoi sen loistavaan paikkaan, jossa se nautti kansan suosiota, ja josta se sittemmin, kun keisarivalta heikkeni, saattoi asettaa oman edustajansa maailman uskonnolliselle valtaistuimelle ensimmäiseksi hengelliseksi hallitsijaksi - Pontifeks Maksimukseksi.

Seppele. - Suuri kunnia ja valta seurakunnassa.

Ja hän lähti voittajana ja [voittoja saamaan] JA HÄN VOITTI. - Sitten näemme rajattoman vanhurskauden näennäisen häviön ensimmäisenä aikakautena. Näennäisesti hylkäsi Jumala seurakuntansa, sitten kun tämä oli pannut vaaraan kaikki etunsa antamalla vallan itsekkään kirkkojärjestelmän käsiin. Mutta pahempia asioita oli tulossa.

Ilmestys 6:3. Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin. - Paljastaen antikristuksen historian toisen jakson.

Kuulin minä toisen olennon. - Rajattoman voiman, katso Ilm. 4:7.

Sanovan: tule [ja katso engl. Raam.] - Tule ja katso kuinka rajaton voima sallii sellaista, mikä on näennäisesti voitokas sitä vastaan.

Ilmestys 6:4. JA MINÄ NÄIN JA KATSO niin lähti toinen hevonen. - Oppi-hevonen, aivan toisenlainen kuin Raamattu, jota se väärin edusti.

Tulipunainen. - Synnin ja epätäydellisyyden väri. "Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat." - Jes. 1:18.

Ja sen selässä istujalle. - Samalle ratsastajalle, antikristukselle.

Annettiin valta ottaa pois rauha maasta. - Hämmentää riitoihin ne, jotka olivat uskonnollisen vaikutuksen alaisia - toisin sanoen, koko Jumalan tunnustava seurakunta.

Jotta ihmiset surmaisivat toisiaan. - Erottaisivat ja hävittäisivät toinen toisensa opettajina kiihottamalla Rooman vallan kaikkia epämiellyttäviä vastaan.

Ja hänelle annettiin suuri miekka. - Samoin kuin Herralla on suuri ja voimakas miekka, mikä on Jumalan sana (Ef. 6:17), ja samoinkuin sen sanotaan lähtevän hänen suustaan, samoin on myöskin paavikunnalla suuri ja voimakas miekka hengen miekan vastakohtana, ja se lähtee myös paavikunnan suusta. (Alkutekstissä miekkaa tarkoittava sana on toinen kuin Ilm. 1:16 ja tarkoittaa teurastusveistä - 1. Moos. 22:6, 10) "Paavi (jokainen paavi vuorostaan) on väärän seurakunnan pää, väärän seurakunnan muodostaessa hänen ruumiinsa, samaten kuin Kristus Jeesus on pää totiselle seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa. Koska pää on ruumiin edustaja ja sen suu puhuu ruumiin puolesta, niin me huomaamme niin kuin tulee odottaakin, että Raamattu aivan erikoisesti viittaa tähän piirteeseen antikristuksessa. Dan. 7:8, 11, 25 ja Ilm. 13:5, 6, suunnataan meidän huomiomme erittäin antikristuksen suuhun hänen parhaimpana tunnusmerkkinään."

Tämä aikakausi, joka alkoi vuonna 325 j.Kr. ja jatkui vuoteen 539, oli uskonoppien syntymisen aika.

* * *

Täyttynyt salaisuus, sivut 155 - 156

Ilmestys 6:5. Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin. - Paljastaen antikristuksen historian kolmannen jakson.

Kuulin minä kolmannen olennon. - Loppumattoman rakkauden.

Sanovan: "Tule!" - Tule ja katso pimeyden valtojen näennäistä täydellistä riemukulkua ja äärettömän rakkauden näennäistä toimettomuutta sen sallimisessa.

Ja minä näin ja katso: musta hevonen. - Täydellinen Raamatun halveksiminen sekä papiston että kansan puolelta sekä sen korvaaminen paavien ja kirkolliskokousten iljettävillä määräyksillä ja uskontunnustuksilla.

Ja sen seljässä istujalla. - Samalla ratsastajalla, antikristuksella.

Oli vaaka kädessään. - "Vaaka yhdessä esikuvien kanssa, jotka merkitsevät viljan ja hedelmän myyntiä painon mukaan, kuvaa puutetta, sillä leipä painon mukaan on kirous." (3. Moos. 26:26 ja Hes. 4:16, 17) Tänä aikana kansa voi yleensä saada ainoastaan muutamia harvoja sanoja tai värssyjä Raamatusta omalle kielelleen, ja näistä heidän täytyi maksaa suuria summia papistolle, jolla yksin oli kyky kääntää kuolleista kielistä tai ylimalkaan kyky lukea. Koska jumalanpalvelukset pidettiin latinaksi, kärsi kansa henkistä nälkää.

Ilmestys 6:6. Ja minä kuulin ikäänkuin äänen. - Herran Jeesuksen äänen, totisen seurakunnan suojelijan ja hoitajan. -Matt. 28:20.

Niiden neljän olennon keskeltä. - Valtaistuimen neljän olennon ja vanhimpien keskellä seisoi Karitsa." - Ilm. 5:6.

Sanovan: "Litra". - "Sana khenix (mitta) tarkoittaa mittaa, sisältäen yhden kokonaisen ja kahdennentoista osan wine quartia (1 litra ja 3 sentilitraa)." - Diaglott.

Vehnää. - Valtakunnan totisia lapsia.

Yhdestä denarista. - "Denari oli työntekijän päiväpalkka Palestiinassa (Matt. 20:2,9)." (Diaglott.) Nämä palkat, jonkunverran enemmän kuin litra vehnää päiväpalkaksi, osoittavat, kuinka suurta ponnistusta vaati näinä pimeinä ja kauheina aikoina muutamien "vehnänjyvien löytäminen." - Aam. 8:11.

Ja kolme litraa. - Kolme khenix'iä.

Ohria. - Hengellisiä avionrikkojia, jotka etsivät maailman ystävyyttä. (Jaak. 4:4) Ohra on avionrikkojien vertauskuva, samoin kuin nisu on neitseen vertauskuva. - 4. Moos. 5:16; Hoos: 3:1, 2.

Yhdestä denarista. - Oli kolme kertaa helpompi löytää uskottomia kuin uskollisia.

Ja älä turmele öljyä. - Öljyn saanti, täydellisen alistumisen pyhä henki Jumalan tahdolle, oli vähäinen; toisen seurakunnan valo oli totisesti heikko.

Äläkä viiniä. - Viini vertauskuvaa oppia, oikeata tai väärää ja siitä johtuvia iloja. Tässä tapauksessa tarkoitetaan valtakunnan oikeita oppeja. Mutta silloin oli ainoastaan vähän tietoa tulevasta valtakunnasta, ja seurakunnan ilot olivat verrattain pienet. (Katso selityksiä Ilm. 2: 12-17, jotka koskevat samaa aikaa kuin toinen ja kolmas sinetti.)

* * *

Täyttynyt salaisuus, sivut 157 - 159

Ilmestys 6:7. Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin. - Paljastaen paavikunnan historian neljännen vaiheen, joka on sama aika kuin Tyatira- ja Sardes-ajat. Katso Ilm. 2:18-29; 3:1-6.

Kuulin minä neljännen olennon äänen. - Loppumattoman viisauden.

Sanovan: "Tule!" - Tule ja katso, mikä voi näyttää epäviisaammalta, mitä Herra voisi antaa tapahtua seurakunnalleen.

Ilmestys 6:8. Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen. - Kauhea ja hirvittävä oppi, että Jumalan totinen kansa täytyy "hävittää sukupuuttoon." "Kuoleman ja kauhun kamala vihreä väri. Samaa sanaa käytetään ruohosta Ilm. 8:7; 9:4; Mark. 6:39." - Cook.

Ja sen selässä istuvan nimi oli kuolema. - Yhä edelleen sama ratsastaja, paavikunta, ja kuolema on sopiva merkintä siitä, miltä se eniten näytti ennen uskonpuhdistuksen aikaa.


 
Täyttynyt salaisuus, sivu 158 - 159

Ja tuonela [helvetti, vanhemmat käännökset] seurasi hänen mukanaan. - Kaikki ihmiset, jotka paavi tappoi, menivät helvettiin ja hän itse meni myös sinne, mutta kukaan heistä ei mennyt sellaiseen helvettiin, jonne paavi luuli heidät lähettävänsä. Ne menivät Raamatun helvettiin, joka on aivan toinen paikka kuin sen otaksutaan olevan. Tavallinen ihminen uskoo helvettiin, mutta ajattelee korkeintaan hyvin harvan menevän sinne, ja ettei kukaan tiedä mitään todellista siitä.

* * *

Täyttynyt salaisuus, sivut 161- 162

Ja heidän valtaansa annettiin. - Hänen pyhyydelleen paaville ja kaikille kardinaaleille, arkkipiispoille, piispoille, papeille, inkvisiittoreille, kuninkaille, hallitsijoille.

Neljäs osa maasta. - Eurooppa, mutta ei Aasiaa, Afrikkaa eikä Amerikkaa.

Annettiin valta tappaa miekalla ja [nälällä] NÄLÄNHÄDÄLLÄ ja rutolla. - Tässä on selvästi esitetty uusien luomuksien vahingoittaminen Raamatun vääristelemisen ja heideän henkisen nälkäännäännyttämisensä kautta, mutta on olemassa myös kirjaimellinen täyttyminen.
 


Ja maan petojen kautta. - Pahojen hallitusten kautta. "Kuninkaat ja ruhtinaat, jotka pelkäsivät valtaistuintensa turvallisuutta, jos he jollain tavalla olivat joutuneet paavin epäsuosioon, saivat valalla vannoa juurineen hävittävänsä kerettiläisyyden. Ja ne aatelismiehet, jokta laiminlöivät antaa apuansa vainoamiseen, kadottivat sen kautta läänityksensä. Kuninkaat ja ruhtinaa eivät sentähden vitkastelleet totellessansa paavikunnan käskyjä, ja aatelismiehet ja heidän seuralaisensa olivat heidän käytettävinänsä, valmiina auttamaan hävitystyössä."Täyttyneen salaisuuden selityksessä puhuttiin paljon "paavikunnasta". Sen sijaan nykyisessä selityksessä siitä ei puhuta. Ratsastajilla on aivan erilainen rooli.

Katsotaan nyt sitä, mitä Jehovan todistajat nykyisin opettavat Ilmestyskirjan ratsastajista. Lainaukset on otettu vuoden 2017 Vartiotorni-lehdestä.

 


Vartiotorni 2017 toukokuu: Neljä ratsastajaa – keitä he ovat?

Näky neljästä ratsastajasta vaikuttaa ehkä mystiseltä ja pelottavalta, mutta sen ei tarvitse jäädä sellaiseksi. Miksi ei? Koska Raamattu ja lähihistorian tapahtumat auttavat meitä saamaan selville, mitä kukin ratsastaja edustaa. Vaikka heidän ratsastuksensa on tuonut maan päälle paljon ahdistusta, se voi silti olla hyvä uutinen sinulle ja perheellesi. Miksi näin on? Tarkastellaanpa ensin sitä, mitä kukin ratsastaja kuvaa.

VALKOISEN HEVOSEN RATSASTAJA

Näky alkaa sanoilla: ”Minä näin, ja katso: valkoinen hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi; ja hänelle annettiin kruunu, ja hän lähti voittoisana ja täydentääkseen voittonsa.” (Ilmestys 6:2.)

Kuka valkoisen hevosen ratsastaja on? Ilmestyskirja auttaa saamaan vastauksen, kun se myöhemmin kutsuu tätä taivaallista ratsastajaa ”Jumalan Sanaksi” (Ilmestys 19:11–13). Arvonimi Sana kuuluu Jeesukselle Kristukselle, sillä hän toimii Jumalan edustajana (Johannes 1:1, 14). Häntä sanotaan myös ”kuninkaiden Kuninkaaksi ja herrojen Herraksi”, ja hänen kuvaillaan olevan ”Uskollinen ja Totuudellinen” (Ilmestys 19:11, 16). Jeesus on siis valtuutettu toimimaan soturikuninkaana, eikä hän milloinkaan käytä valtaa väärin tai julmalla tavalla.

Kenen valtuudella Jeesus taistelee voitosta? (Ilmestys 6:2.) Profeetta Daniel näki näyn siitä, miten itse ”Ikiaikainen”, Jehova Jumala *, antoi ”hallitusvallan ja kunnian ja valtakunnan” Messiaalle, jonka sanotaan olevan ”ihmisen pojan kaltainen” (Daniel 7:13, 14). Jeesuksen valta ja oikeus hallita ja panna täytäntöön tuomio on siis lähtöisin Kaikkivaltiaalta Jumalalta. Valkoinen hevonen on sopiva vertauskuva oikeudenmukaisesta sodasta, jota Jumalan Poika käy, sillä valkoinen väri edustaa Raamatussa usein sitä, mikä on puhdasta ja oikein Jumalan silmissä (Ilmestys 3:4; 7:9, 13, 14).

Milloin ratsastajat lähtivät liikkeelle? Huomaa, että ensimmäinen ratsastaja, Jeesus, aloittaa ratsastuksensa sen jälkeen kun hänet on kruunattu (Ilmestys 6:2). Milloin Jeesuksesta tuli Kuningas taivaassa? Se ei tapahtunut silloin, kun hän palasi taivaaseen kuolemansa jälkeen. Raamattu osoittaa, että hänen täytyi odottaa jonkin aikaa. (Heprealaisille 10:12, 13.) Jeesus antoi seuraajilleen tunnusmerkkejä, jotka osoittaisivat, milloin tuo odotusaika päättyisi ja hänen hallintonsa taivaassa alkaisi. Hän sanoi, että hänen alkaessaan hallita olosuhteet maapallolla muuttuisivat ratkaisevasti huonommiksi. Tulisi olemaan sotaa, nälänhätää ja ruttotauteja. (Matteus 24:3, 7; Luukas 21:10, 11.) Ensimmäisen maailmansodan puhjettua vuonna 1914 kävi pian ilmeiseksi, että tuo vaikea aika, jota Raamattu sanoo ”viimeisiksi päiviksi”, oli koittanut (2. Timoteukselle 3:1–5).

Miksi olosuhteet ovat huonontuneet eivätkä parantuneet sen jälkeen kun Jeesus kruunattiin vuonna 1914? Koska tuolloin Jeesus alkoi hallita taivaassa, ei maan päällä. Taivaassa syttyi sota, ja vastakruunattu Kuningas, Jeesus, josta käytetään nimeä Mikael, heitti Saatanan ja hänen demoninsa alas (Ilmestys 12:7–9, 12). Siitä lähtien Saatana on ollut raivoissaan, koska hänet on eristetty maan läheisyyteen ja hän tietää, että hänen päivänsä ovat luetut. Hyvin pian Jumala toteuttaa tahtonsa maan päällä ja ryhtyy toimiin Saatanaa vastaan (Matteus 6:10). Entä miten kolme muuta ratsastajaa vahvistavat sen, että me tosiaan elämme niitä vaikeita ”viimeisiä päiviä”, joista Raamattu puhuu? Toisin kuin ensimmäinen ratsastaja, joka selvästi edustaa nimenomaista persoonaa, kolme seuraavaa ratsastajaa edustavat kaikkialla ihmisyhteiskunnassa vallitsevia olosuhteita.

PUNAISEN HEVOSEN RATSASTAJA

”Tuli eräs toinen, tulenvärinen hevonen; ja sen selässä istuvan annettiin ottaa rauha pois maasta, niin että ihmiset tappaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka.” (Ilmestys 6:4.)

Tämä ratsastaja kuvaa sodankäyntiä. On huomionarvoista, että hän ottaa rauhan pois koko maapallolta, ei vain muutamista maista. Vuonna 1914 syttyi historian ensimmäinen maailmanlaajuinen sota. Sitä seurasi toinen maailmansota, joka oli vieläkin tuhoisampi. Joidenkin arvioiden mukaan sodissa ja aseellisissa konflikteissa on vuodesta 1914 lähtien kuollut yhteensä yli 100 miljoonaa ihmistä! Lisäksi lukemattomat muut ovat vammautuneet vakavasti.

Missä määrin sodankäynti leimaa tämänhetkistä maailmantilannetta? Ensimmäistä kertaa historiassa näyttää siltä, että ihmiskunnalla on keinot hävittää itse itsensä. Edes ”rauhanturvaamiseksi” perustetut järjestöt, kuten Yhdistyneet kansakunnat, eivät ole onnistuneet pysäyttämään punaisen hevosen ratsastajaa.

MUSTAN HEVOSEN RATSASTAJA

”Minä näin, ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin äänen ikään kuin niiden neljän elävän olennon keskeltä sanovan: ’Litra vehnää denaarilla, ja kolme litraa ohria denaarilla; äläkä vahingoita oliiviöljyä äläkä viiniä.’ ” (Ilmestys 6:5, 6.)

Tämä ratsastaja kuvaa nälänhätää. Näyn mukaan ruokaa olisi niin niukasti, että litra (0,7 kg) vehnää maksaisi denaarin, joka vastasi ensimmäisellä vuosisadalla koko päivän palkkaa (Matteus 20:2). Samalla rahalla saisi kolme litraa (2,1 kg) ohraa, jota pidettiin vehnää huonompana viljana. Miten tämä riittäisi ison perheen ruokkimiseen? Ihmisiä varoitetaan tuhlaamasta edes oliiviöljyä ja viiniä, jotka olivat tuona aikana ja tuossa kulttuurissa jokapäiväisiä ruoka-aineita.

Onko todisteita siitä, että mustan hevosen ratsastaja on ollut liikkeellä vuodesta 1914 lähtien? Kyllä on! 1900-luvulla nälänhätä tappoi eri puolilla maailmaa noin 70 miljoonaa ihmistä. Eräs tietolähde arvioi, että ”vuosina 2012–14 kroonisesta aliravitsemuksesta kärsi 805 miljoonaa ihmistä eli suunnilleen joka yhdeksäs ihminen maailmassa”. Erään toisen raportin mukaan ”nälkään kuolee joka vuosi enemmän ihmisiä kuin aidsiin, malariaan ja tuberkuloosiin yhteensä”. Huolimatta monista vilpittömistä pyrkimyksistä nälänhädän taltuttamiseksi mustan hevosen ratsastaja jatkaa kulkuaan.

TUHKANHARMAAN HEVOSEN RATSASTAJA

”Minä näin, ja katso: hallava hevonen [”tuhkanharmaa hevonen”, Kirkkoraamattu 1992]; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema. Ja Haades seurasi hänen kintereillään. Ja niille annettiin valta maan neljänteen osaan, tappaa pitkällä miekalla ja nälänhädällä ja kuolettavalla vitsauksella ja maan petojen avulla.” (Ilmestys 6:8.)

Neljäs ratsastaja kuvaa epidemioista ja muista syistä aiheutuvaa kuolemaa. Pian vuoden 1914 jälkeen kymmeniä miljoonia kuoli espanjantautiin. Siihen sairastui mahdollisesti noin 500 miljoonaa ihmistä – suunnilleen joka kolmas tuolloin eläneistä!

Espanjantauti oli kuitenkin vasta alkua. Asiantuntijat arvioivat, että 1900-luvulla satoja miljoonia kuoli isorokkoon. Huolimatta lääketieteen saralla tehdystä intensiivisestä tutkimustyöstä aids, tuberkuloosi ja malaria johtavat vielä nykyäänkin miljoonien ihmisten ennenaikaiseen kuolemaan.

Kuolema niittää satoa, johtuupa se sodasta, nälänhädästä tai jostakin epidemiasta. Haades eli hauta ei tunne sääliä vaan kerää uhreja tarjoamatta heille mitään toivoa.
   
 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity