Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset


Kuva ja teksti: Lastenkirja Opimme suurelta opettajalta

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG
 
 Päivän teksti kysyy: Kuka oikeastaan on se uskollinen ja ymmärtäväinen orja?
24.03.2021 Johanneksen poika


 
Jehovan todistajien järjestö väittää, että sen keskuudessa on Raamatussa mainittu "uskollinen ja ymmärtäväinen orja". Päivän tekstissä aihetta kerrataan perustelematta sitä mitenkään.

Keskiviikko, 24. maaliskuuta

Kuka oikeastaan on se uskollinen ja ymmärtäväinen orja? (Matt. 24:45)

Vuonna 1919 Jeesus nimitti pienen ryhmän voideltuja veljiä ”uskolliseksi ja ymmärtäväiseksi orjaksi”. Orja johtaa saarnaamistyötä ja antaa Jeesuksen seuraajille ”ruokaa oikeaan aikaan”. Saatana ja hänen kannattajansa ovat pyrkineet kaikin keinoin pysäyttämään uskollisen orjan työn, eikä orja pystyisi jatkamaan sitä ilman Jehovan tukea. Uskollinen ja ymmärtäväinen orja on jakanut hengellistä ruokaa maan päällä oleville Kristuksen seuraajille huolimatta kahdesta maailmansodasta, ankarasta vainosta, globaaleista talouskriiseistä ja epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Nykyään hengellistä ruokaa on tarjolla runsaasti: julkaisuja valmistetaan yli 900 kielellä, eikä niistä pyydetä korvausta. Se todistaa kiistattomasti, että Jumala tukee orjaa. Myös saarnaamistyö on osoitus Jehovan siunauksesta. Hyvää uutista julistetaan tosiaan ”koko maailmassa” (Matt. 24:14). w19.11 24 kpl:t 15–16

Päivän tekstissä mainitut raamatunkohdat kokonaan:

(Matteus 24:45) 45 Kuka oikeastaan on se uskollinen ja ymmärtäväinen orja, jonka hänen isäntänsä on asettanut huolehtimaan palvelusväestään, antamaan heille heidän ruokansa oikeaan aikaan?

(Matteus 24:14) 14 Ja tämä valtakunnan hyvä uutinen saarnataan koko maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu.

Päivän tekstissä mainittu Vartiotornin lainaus kokonaan:

*** w19 marraskuu s. 24-25 kpl 15-16 ***

15 Vuonna 1919 Jeesus nimitti pienen ryhmän voideltuja veljiä ”uskolliseksi ja ymmärtäväiseksi orjaksi”. Orja johtaa saarnaamistyötä ja antaa Jeesuksen seuraajille ”ruokaa oikeaan aikaan”. (Matt. 24:45.) Näemmekö selviä todisteita siitä, että Jumala hyväksyy uskollisen ja ymmärtäväisen orjan?

16 Saatana ja hänen kannattajansa ovat pyrkineet kaikin keinoin pysäyttämään uskollisen orjan työn, eikä orja pystyisi jatkamaan sitä ilman Jehovan tukea. Uskollinen ja ymmärtäväinen orja on jakanut hengellistä ruokaa maan päällä oleville Kristuksen seuraajille huolimatta kahdesta maailmansodasta, ankarasta vainosta, globaaleista talouskriiseistä ja epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Nykyään hengellistä ruokaa on tarjolla runsaasti: julkaisuja valmistetaan yli 900 kielellä, eikä niistä pyydetä korvausta. Se todistaa kiistattomasti, että Jumala tukee orjaa. Myös saarnaamistyö on osoitus Jehovan siunauksesta. Hyvää uutista julistetaan tosiaan ”koko maailmassa” (Matt. 24:14). Ei ole epäilystäkään siitä, että Jehova ohjaa ja siunaa järjestöään nykyään.

On kiinnostavaa, että vaikka järjestö väittää "uskollisen ja ymmärtäväisen orjan" olevan sen keskuudessa, järjestöllä on ollut useita eri käsityksiä siitä, ketkä ovat "orjan jäseniä". Otetaan kolme lainausta:

1) "Orja"-opetuksen ensimmäinen versio.

Jehovan todistajien "historiakirja" myöntää, että Charles Taze Russellia pidettiin "uskollisena ja ymmärtäväisenä orjana" pitkään hänen kuolemansa jälkeenkin.

*** jv luku 28 s. 626 Koettelua ja seulontaa sisältäpäin ***

”Uskollisen ja viisaan palvelijan” tunnistaminen

Monet tuohon aikaan pois seuloutuneet pitivät kiinni sellaisesta näkemyksestä, että ihmisyksilö, Charles Taze Russell, oli Matteuksen 24:45–47:ssä (KJ) ennustettu ”uskollinen ja viisas palvelija”, joka jakaisi hengellistä ruokaa uskon huonekunnalle. Varsinkin hänen kuolemansa jälkeen jopa Vartiotornissa esitettiin vuosien ajan tällainen näkemys. Silloisista raamatuntutkijoista asia näytti olevan näin, koska veli Russellilla oli ollut niin huomattava osa. Hän ei itse edistänyt tätä ajatusta, mutta hän myönsi sitä kannattavien esittämien perustelujen näyttävän järkeviltä.

    Kuva: Wikipedia

2) "Orja"-opetuksen toinen versio.

Vartiotorni-seura hylkäsi opetuksen, jonka mukaan Russell oli ollut yksilönä "uskollinen ja ymmärtäväinen orja". Uuden opin mukaan "voideltu jäännös" on tuo "orja". Siis ne maan päällä vielä elossa olevat 144000:een kuuluvat Jehovan todistajat. Vuoden 2009 Vartiotornissa kerrotaan tästä opetuksesta:

*** w09 15/6 s. 22-23 ***

Uskollinen orja nykyään


11 Matteuksen 24:45:ssä olevat Jeesuksen sanat osoittavat selvästi, että maan päällä olisi vielä lopun aikanakin uskollinen ja ymmärtäväinen orjaluokka. Ilmestyksen 12:17:ssä tuohon luokkaan kuuluvia sanotaan naisen siemenen ”jäljellä oleviksi”. Ryhmänä tämä jäännös on asetettu huolehtimaan kaikesta Kristuksen omaisuudesta täällä maan päällä. ”Omaisuus”, josta tuo uskollinen taloudenhoitaja on asetettu huolehtimaan, käsittää Isännän kuninkaalliset edut maan päällä. Niihin kuuluvat Valtakunnan maalliset alamaiset sekä tilat, laitteet ja muu aineellinen, joita käytetään hyvän uutisen saarnaamistyössä.

12 Mistä kristitty tietää, onko hänellä taivaallinen toivo ja kuuluuko hän tähän hengellisten israelilaisten jäännökseen? Vastaus selviää siitä, mitä apostoli Paavali kirjoitti niille, joilla oli hänen tavallaan taivaallinen toivo: ”Kaikki ne, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan poikia. Sillä te ette saaneet orjuuden henkeä, joka aiheuttaa jälleen pelkoa, vaan te saitte pojaksioton hengen, jonka avulla huudamme: ’Abba, Isä!’ Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Jos siis olemme lapsia, olemme myös perillisiä: tosiaankin Jumalan perillisiä, mutta perijätovereita Kristuksen kanssa, edellyttäen että kärsimme yhdessä, jotta meidät myös yhdessä kirkastettaisiin.” (Room. 8:14–17.)

13 Yksinkertaisesti sanottuna nämä yksilöt voidellaan Jumalan pyhällä hengellä ja he saavat taivaallisen ”kutsumisen” eli ”kutsun” (Hepr. 3:1; alav.). Tämä henkilökohtainen kutsu tulee Jumalalta. He puolestaan ottavat sen heti vastaan ja hyväksyvät Jumalan pojiksi siittämisensä varauksetta ja ilman epäilystä tai pelkoa. (Lue 1. Johanneksen kirjeen 2:20, 21.) He eivät siis valitse tätä toivoa itse, vaan Jehova panee heihin sinettinsä eli pyhän hengen (2. Kor. 1:21, 22; 1. Piet. 1:3, 4).

3) "Orja"-opetuksen kolmas versio.

Vartiotorni-lehdessä kerrottiin vuonna 2013 oppimuutoksesta, jonka mukaan hallintoelin on "uskollinen ja ymmärtäväinen orja".

*** w13 15/7 s. 21-22 ***

KUKA ON USKOLLINEN JA YMMÄRTÄVÄINEN ORJA?

8 Uskollisen orjan täytyy koostua maan päällä olevista voidelluista kristityistä. Heitä sanotaan ”kuninkaalliseksi papistoksi”, ja heille on annettu tehtäväksi ”julistaa laajalti sen oivallisuuksia”, joka kutsui heidät ”pimeydestä ihmeelliseen valoonsa” (1. Piet. 2:9). Miten sopivaa onkaan, että juuri tuon ”kuninkaallisen papiston” jäsenet osallistuvat suoranaisesti totuuden opettamiseen toisille uskoville (Mal. 2:7; Ilm. 12:17).

9 Koostuuko uskollinen orja kaikista maan päällä olevista voidelluista? Ei. Tosiasiassa kaikki voidellut eivät osallistu hengellisen ravinnon jakamiseen eri puolilla maailmaa asuville uskoville. Jotkut voidellut veljet saattavat kyllä toimia avustavina palvelijoina tai vanhimpina omassa seurakunnassaan. He opettavat talosta-taloon-työssä ja seurakunnassa sekä noudattavat uskollisesti päätoimistosta tulevaa ohjausta. He eivät kuitenkaan ole mukana jakamassa hengellistä ravintoa maailmanlaajuiselle veljesseuralle. Voideltujen joukossa on myös nöyriä sisaria, jotka eivät yritä ottaa itselleen opettajan tehtävää seurakunnassa (1. Kor. 11:3; 14:34).

10 Kuka uskollinen ja ymmärtäväinen orja sitten on? Jeesuksen toimintamallin mukaan monia ruokitaan muutamien välityksellä. Niinpä tuo orja koostuu pienestä ryhmästä voideltuja veljiä, jotka Kristuksen läsnäolon aikana osallistuvat suoranaisesti hengellisen ruoan valmistamiseen ja jakamiseen. Ne voidellut veljet, jotka muodostavat uskollisen orjan, ovat koko viimeisten päivien ajan yhdessä palvelleet päätoimistossa. Viime vuosikymmeninä tämä orja on ollut Jehovan todistajien hallintoelin. Huomaa kuitenkin, että vaikka ”orja” koostuu useasta henkilöstä, Jeesuksen vertauksessa tuo sana on yksikössä. Hallintoelin tekee siis päätökset yhtenä ryhmänä, kollektiivisesti.


Ylärivissä vasemmalta oikealle: Anthony Morris, David Splane, Geoffrey Jackson ja Gerrit Lösch. Alarivissä vasemmalta oikealle: Kenneth Cook, Mark Sanderson, Samuel Herd ja Stephen Lett. Kuvat: Gilead-koulun videot

Huomautus:

Kun siirryttiin opetuksen toisesta versiosta kolmanteen, tapahtui "vallankaappaus". Sitä ennen "orja"-luokkaan oli kuulunut useita tuhansia Jehovan todistajia, jotka nauttivat viiniä ja leipää Jeesuksen kuoleman muistojuhlassa. Mutta uuden opin mukaan suurin osa heistä sai potkut "orja"-luokasta, ja vain hallintoelimeen kuuluvat "voidellut" ovat enää ryhmänä "uskollinen ja ymmärtäväinen orja". Tällä hetkellä hallintoelimeen kuuluu 8 jäsentä.

Kun Vartiotorni-seura on korostanut sitä, että "uskollinen ja ymmärtäväinen orja" jakaa hengellistä ruokaa palvelusväelleen OIKEAAN AIKAAN, on aika ihmeellistä, että edes "orjan" henkilöllisyydestä ei ole jaettu ruokaa OIKEAAN AIKAAN. Kun nyt on ainakin kolme versiota "orjan" henkilöllisyydestä, loogisesti ajateltuna vähintään kaksi niistä on ollut aivan vääriä. Se tieto ei ole ollut ruokaa OIKEAAN AIKAAN. Ja se kolmaskin versio on pelkkää spekulaatiota.
   
 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity