Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset


Kuva ja teksti: Lastenkirja Opimme suurelta opettajalta

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG
 
 Historiaa - osa 82: Kirja "Täyttynyt salaisuus" kertoi suuren lohikäärmeen, vanhan kyyn, heittämisestä maan päälle
25.03.2021 Johanneksen poika


 
Tässä jutussa tarkastellaan Ilmestyskirjan 12. lukua. Lainataan jakeet 7-17 ensin nykyisen Uuden maailman käännöksen (2018) mukaan:

(Ilmestys 12:7–17, Uuden maailman käännös 2018)

7 Taivaassa syttyi sota: Mikael ja hänen enkelinsä taistelivat lohikäärmettä vastaan, ja lohikäärme ja hänen enkelinsä taistelivat 8 mutta eivät päässeet voitolle, eikä heille ollut enää paikkaa taivaassa. 9 Niinpä suuri lohikäärme heitettiin alas, se alkuperäinen käärme, jota kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi ja joka eksyttää koko maata. Hänet heitettiin alas maahan, ja hänen enkelinsä heitettiin alas hänen kanssaan. 10 Minä kuulin voimakkaan äänen sanovan taivaassa: ”Nyt on pelastuksesta, voimasta, meidän Jumalamme valtakunnasta ja hänen Kristuksensa vallasta tullut todellisuutta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka syyttää heitä yötä päivää Jumalamme edessä, on heitetty alas! 11 He voittivat hänet Karitsan veren ja julistamansa sanoman ansiosta, eivätkä he rakastaneet sieluaan kuolemankaan edessä. 12 Siksi iloitkaa, taivaat ja te niissä asuvat! Voi maata ja merta, sillä Paholainen on tullut alas teidän luoksenne raivoissaan, koska hän tietää, että hänen aikansa on vähissä.” 13 Kun nyt lohikäärme näki, että se oli heitetty alas maahan, se vainosi naista, joka oli synnyttänyt poikalapsen. 14 Mutta naiselle annettiin suuren kotkan kaksi siipeä, jotta hän lentäisi omaan paikkaansa erämaahan, jossa häntä ravitaan aika, ajat ja puoli aikaa poissa käärmeen luota. 15 Käärme syöksi kidastaan naisen perään vettä, kuin virran, hukuttaakseen hänet virtaan. 16 Maa tuli kuitenkin naisen avuksi, avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastaan. 17 Lohikäärme vihastui naiseen ja lähti sotimaan hänen jäljellä olevia jälkeläisiään vastaan, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja joiden tehtävänä on todistaa Jeesuksesta.


   Kuva: JW.ORG

Miten vuonna 1917 julkaistu kirja Täyttynyt salaisuus käsittelee näitä jakeita. Tässä on lainattuna kirjasta sivut 263 - 266:Ilmestys 12:7. Ja syttyi sota taivaassa. - Kahden kirkollisen vallan, pakanallisen Rooman ja paavillisen Rooman välillä.

Miikael. - "Niinkuin Jumala", paavi.

Ja hänen enkelinsä. - Piispat. Seuraava vastaus on katolisessa katekismuksessa annettu kysymykseen: "Ketkä ovat apostolien seuraajia?" Vast.: "Ne piispat, jotka ovat oikealla tavalla vihityt ja jotka ovat yhteydessä seurakunnan pään, paavin, kanssa."

Sotivat lohikäärmettä vastaan. - Yrittävät saada maallisen vallan yhteiskunnallisten hallitsijain käsistä. - Ilm. 2:12.

Ja lohikäärme. - Keisarillinen Rooma. Ilm. 12:3; 20:2.

Ja hänen enkelinsä sotivat. - Tekivät kaiken mahdollisen rajoittaakseen paavinvallan kasvavaa voimaa, mutta kaikki oli turhaa. - Ilm. 2:12.

Ilmestys 12:8. Eivätkä voittaneet HÄNTÄ VASTAAN, eikä [heillä] HÄNELLÄ SILLOIN enää ollut sijaa taivaassa. - Paavilaisuus pääsi voittajana kiistasta. "Voitettu pakanuus hylkäsi kaikki, mikä kuului uskonnon asioihin ja tyytyi yhteiskunnallisiin, kansallisiin ja valtiollisiin asioihin", siten on eräs pastori Russellin työtoveri esittänyt asian.

Ilmestys 12:9. Ja suuri lohikäärme heitettiin ulos (engl. Raam.) - Värssyt 9:stä 12:een sisältävät paavinvallan riemun voittonsa johdosta.

Se vanha kyy, jota kutsutaan perkeleeksi ja saatanaksi. - "Tälle neljännelle eläimelle, joka esittää Roomaa, ei Daniel anna mitään erityistä nimeä. Kun toisia kuvataan jalopeuran, karhun ja pantterin kaltaisiksi, niin oli neljäs eläin niin petomainen ja kauhea, ettei mitään eläintä maan päällä voinut verrata siihen. Apostoli Johannes, joka eräässä näyssä näki tämän saman kuvannollisen pedon (hallituksen), ei myöskään voinut löytää mitään nimeä, jolla hän kuvaisi sitä, ja antaa sille lopuksi useampia. Muun muassa kutsuu sitä "perkeleeksi". Hän valitsi todellakin hyvin sopivan nimen, sillä Rooma on veristen vainojensa valossa ollut todellakin pirullisin kaikista maailman valtakunnista. Vieläpä muuttuessaan pakanallisesta vallasta paavilliseksi Roomaksi, esittää se erästä saatanan oleellisinta luonteen ominaisuutta, sillä hän muuttaa itsensä valon enkeliksi (2. Kor. 11:14), samoin kuin Rooma luopui pakanuudesta ja esiintyi kristittynä - Kristuksen valtakuntana."

Hän, koko maanpiirin villitsijä. - Joka julistaa, ettei kellään muulla, paitsi paavilla, ole mitään oikeutta sanoa mitään sen suhteen kuinka sitä tulisi johtaa.

Heitettiin maan päälle. - Meillä, paavikunnalla on valta!

Ja hänen enkelinsä heitettiin hänen mukanaan. - Meillä, kardinaaleilla jne. on hallussamme valta-asema, jonka kerran pakanallisen Rooman papit omistivat.

Ilmestys 12:10. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa. - Roomalaiskatolisessa kirkossa.

Sanovan: Nyt on tullut pelastus ja voima (engl. Raam.). "Kardinaali Manning, paavikunnan etevin edustaja Englannissa, hyväksyy seuraavan pykälän katolisessa uskossa, johon hän kiinnittää yleisön huomion: "Me selitämme, väitämme, määräämme ja lausumme, että jokaisen ihmisen autuudelle on välttämätöntä olla Rooman pontifeksille alamainen." Ja eräässä painetussa esitelmässä esittää hän paavin lausuvan: "Minä väitän olevani korkein tuomari ja ihmisten omantuntojen johtaja; maanviljelijän, joka kyntää peltonsa, ja ruhtinaan, joka istuu valtaistuimella; perheen, joka elää yksityiselämän varjossa, ja lakimiehen, joka laatii lakeja valtakunnille. Minä olen oikean ja väärän ainoa, viimeinen ja korkein tuomari."

Ja meidän Jumalamme valtakunta (engl. Raam.). - Paavikunta uskoi todellakin, että sen koroittaminen valtaan merkitsi Jumalan valtakunnan perustamista maan päälle, ja niin se merkitsikin, mutta ei meidän Jumalamme valtakunnan koroittamista. - 2. Kor. 4:4.

Ja hänen voidellunsa valta (engl. Raam.). - Paavilaisuudesta näytti, että se heikontaessaan ja tunkiessan syrjään keisarillisen Rooman oli saavuttanut suuren voiton Kristuksen hyväksi.

Joka yöt ja päivät syytti heitä Jumalamme edessä. - Pakanallinen Rooma syytti totuuden mukaisesti paavikuntaa valehtelemisesta, simoniasta, murhasta, huoruudesta ja jokaisesta ajateltavissa olevasta rikoksesta. - Ilm. 2:13.

Ilmestys 12:11. Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta. - Tällä tavalla näyttää katolisista vielä tänäkin päivänä. "Tässä merkissä (ristissä) olet voittava!" oli ristiretkeilijäin lippu.

Ja heidän todistuksensa sanan kautta. - Mutta ei historian eikä Jumalamme sanan todistuksen kautta, jotka molemmat näyttävät, että "heidän todistuksensa (s.o. paavikunnan todistus väärennetyissä dekretaleissa ja muutoinkin) oil keskeytymätöntä valhetta." - Dan. 11:27.

Eivätkä he rakastaneet henkeään kuolemaan saakka (engl. Raam.). - Tämä oli katolilaisten katsantokanta.

Ilmestys 12:12. Sen tähden riemuitkaa, taivaat. - Katoliset taivaat - paavit, piispat, prelaatit.

Ja te, jotka niissä asutte. - "Paavikunnan alipapit eivät olleet osia seurakunnasta eli kirkon pappisvallan jäsenyydestä, vaan heitä kutsuttiin "veljiksi".

Voi maata ja merta. - Paavikunnasta näytti ikäänkuin tuhatvuotiskausi ja suuri hädän aika, jonka Raamattu kaikkialla osoittaa käyvän sen edellä, olisi aivan käsissä. - Ilm. 7:1.

Sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne. - Paavilaisuuden ajatus, että pakanallinen Rooma oli perkeleen hyvä edustaja, on aivan oikea, ja Raamattu maksaa tuon kohteliaisuuden takaisin.

Suuressa vihassa. - Ollen hyvin suuresti vihastunut paavikunnan hyökkäyksestä. Paavin ohjelmana on aina ollut yhteiskunnallisten voimien kutistaminen niin pitkälle kuin mahdollista ja sitten odottaa seuraavaan sukupolveen ja kutistaa niitä vielä enemmän. Sarvet ovat aina vihanneet porttoa. - Ilm. 17:16.

Koska tietää, että hänellä on vähän aikaa jälellä. - Jos paavilaisuus olisi kyennyt sen tekemään, olisi se varmasti aikaa myöden riistänyt kaikilta maailman hallitsijoilta jokaisen kansallisen, yhteiskunnallisen, kirkollisen ja raha-mahdin hivenenkin. Sen kunnianhimolla tai vaatimuksilla ei ole koskaan ollut mitään rajaa eikä niillä ole nytkään.

Sivut 267 - 270 esitetään tässä kuvakaappauksina.Täyttyneen salaisuuden tulkinnassa Ilmestyskirjan luvusta 12 vilahti tiheään sana paavikunta. Tätä ei esiinny lainkaan Jehovan todistajien nykyisen tulkinnan mukaisessa tekstissä samassa luvussa.

Näin ollen "tieto" ei ole "tarkentunut". Se on muuttunut kokonaan toiseksi.

Lainataan tähän vertailun vuoksi nykyinen Jehovan todistajien oppitulkinta Ilmestyskirjan 12:sta luvusta.
Katsotaan, mitä kirja Ilmestyksen suurenmoinen huipentuma on käsillä! kertoo. Lainataan tähän otteita kirjasta. Koko Ilmestyskirjan 12:n luvun tulkinnan voi lukea täältä.
 


Sota taivaassa!

Johannes kertoo: ”Ja taivaassa syttyi sota: Miikael ja hänen enkelinsä taistelivat lohikäärmettä vastaan, ja lohikäärme enkeleineen taisteli, mutta ei päässyt voitolle, eikä heille löytynyt enää sijaa taivaassa. Niinpä suuri lohikäärme heitettiin alas, se alkuperäinen käärme, jota kutsutaan Panettelijaksi ja Saatanaksi, joka eksyttää koko asuttua maata; hänet heitettiin alas maahan, ja hänen enkelinsä heitettiin alas hänen kanssaan.” (Ilmestys 12:7–9) Yksi dramaattinen kehitysvaihe Jumalan pyhän salaisuuden saattamisessa päätökseen on siis Saatanan ajaminen ulos, heittäminen pois taivaasta, ja hänen demoniensa heittäminen alas maahan hänen kanssaan. Hänet, joka on eksyttänyt koko asuttua maata niin pitkälle, että on tullut sen jumalaksi, on lopulta rajoitettu tämän planeetan läheisyyteen, jossa hänen kapinansa alun perin alkoi. – 2. Korinttolaisille 4:3, 4.


Kuva: JW.ORG
 
Ketkä saavuttavat tämän suuren voiton Jehovan nimessä? Raamatun mukaan Miikael ja hänen enkelinsä. Mutta kuka on Miikael? Nimi ”Miikael” merkitsee ”Kuka on Jumalan kaltainen?”. Miikael haluaa siis varmasti saattaa Jehovan suvereenisuuden kunniaan todistamalla, ettei ketään voida verrata Häneen. Juudaan 9. jakeessa puhutaan ”ylienkeli Miikaelista”. On kiinnostavaa, että arvonimeä ”ylienkeli” käytetään muualla Raamatussa viittaamaan vain yhteen persoonaan: Jeesukseen Kristukseen. Paavali sanoo hänestä: ”Herra itse laskeutuu taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan trumpetin kuuluessa.” (1. Tessalonikalaisille 4:16) Arvonimi ”ylienkeli” merkitsee ”enkelien päämiestä”. Ei siksi ole yllättävää, että Ilmestys puhuu ”Miikaelista ja hänen enkeleistään”. Toiset kohdat, joissa Raamattu mainitsee enkelien olevan alamaisia jollekulle Jumalan vanhurskaalle palvelijalle, viittaavat Jeesukseen. Näin ollen Paavali puhuu ”Herran Jeesuksen ilmestymisestä joka tapahtuu taivaasta hänen voimallisten enkeliensä kanssa”. – 2. Tessalonikalaisille 1:7; ks. myös Matteus 24:30, 31; 25:31.

Nämä ja muut raamatunkohdat saattavat meidät väistämättä siihen johtopäätökseen, että Miikael ei ole kukaan muu kuin taivaallisessa asemassaan oleva Herra Jeesus Kristus. Nyt Herran päivänä hän ei enää tyydy sanomaan Saatanalle: ”Nuhdelkoon sinua Jehova.” Koska tämä on tuomitsemisen aikaa, niin Jeesus Miikaelina heittää jumalattoman Saatanan ja hänen demonienkelinsä alas taivaasta. (Juudas 9; Ilmestys 1:10) Hänen on mitä sopivinta tehdä tämä, sillä Hän on vasta virkaansa asetettu Kuningas. Jeesus on myös Eedenissä luvattu Siemen, joka tulee lopulta murskaamaan tuon alkuperäisen käärmeen pään ja poistaa hänet siten olemassaolosta ikuisiksi ajoiksi. (1. Mooseksen kirja 3:15) Ajamalla Saatanan pois taivaasta Jeesus on edennyt kohti tuota lopullista murskaamista.

”Iloitkaa, taivaat”

Johannes kertoo, millaisen iloisen reaktion tämä Saatanan ällistyttävä kukistuminen synnyttää taivaassa: ”Ja minä kuulin suuren äänen sanovan taivaassa: ’Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Kristuksensa valta, koska meidän veljiemme syyttäjä, joka syyttää heitä päivät ja yöt Jumalamme edessä, on heitetty alas! Ja he voittivat hänet Karitsan veren takia ja todistamisensa sanan takia, eivätkä he rakastaneet sieluaan kuolemankaan edessä. Tämän vuoksi iloitkaa, taivaat ja te niissä asuvat!’” – Ilmestys 12:10–12a.

Kenen on se suuri ääni, jonka Johannes kuulee? Raamattu ei sano sitä. Mutta Ilmestyksen 11:17:ssä mainitun samankaltaisen huudon esittäjinä olivat kuolleista herätetyt 24 vanhinta taivaallisissa asemissaan, joissa he voivat nyt edustaa 144000:ta pyhää. (Ilmestys 11:18) Ja koska maan päällä vielä olevista Jumalan vainotuista voidelluista palvelijoista puhutaan tässä ”veljinämme”, tämä lausunto saattoi hyvinkin tulla samasta lähteestä. Epäilemättä nämä uskolliset voivat liittää äänensä yhteen, koska heidän ylösnousemuksensa piti tapahtua pian sen jälkeen, kun Saatana ja hänen demonijoukkonsa oli heitetty ulos taivaasta.

Jumalan pyhän salaisuuden saattaminen päätökseen vaatii sitä, että Jeesus ottaa vallan Jehovan valtakunnassa. Näin Jumalalle avautuu mahdollisuus toteuttaa suurenmoinen tarkoituksensa, joka koskee uskollisen ihmiskunnan vapauttamista. Jeesus saa aikaan pelastuksen nyt maan päällä elävien Jumalaa pelkäävien opetuslastensa lisäksi myös lukemattomille miljoonille kuolleille, jotka ovat Jumalan muistissa. (Luukas 21:27, 28) Saatanan kutsuminen ”veljiemme syyttäjäksi” osoittaa, että vaikka hänen syytöksensä Jobia vastaan osoitettiin vääriksi, hän on edelleenkin asettanut Jumalan maallisten palvelijoiden nuhteettomuuden kyseenalaiseksi. Hän on ilmeisesti toistanut monta kertaa syytöksen, että ihminen antaa kaiken, mitä hänellä on, hengestänsä. Miten surkeasti Saatana onkaan epäonnistunut! – Job 1:9–11; 2:4, 5.

Voidellut kristityt, jotka lasketaan vanhurskaiksi ”Karitsan veren takia”, jatkavat vainoista huolimatta Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta todistamista. Tämä Johannes-luokka on yli sadan vuoden ajan kiinnittänyt huomiota suuriin kiistakysymyksiin, jotka liittyvät pakanain aikojen vuonna 1914 tapahtuneeseen päättymiseen. (Luukas 21:24, Kirkkoraamattu) Ja suuri joukko palvelee nyt uskollisesti sen rinnalla. Nämä ihmiset eivät ’pelkää niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua’, kuten Jehovan todistajien todelliset kokemukset ovat osoittaneet yhä uudelleen tällä 1900-luvulla. Suunsa sanalla ja oikealla kristillisellä käytöksellä he ovat voittaneet Saatanan osoittamalla johdonmukaisesti hänet valehtelijaksi. (Matteus 10:28; Sananlaskut 27:11; Ilmestys 7:9) Kun voidellut kristityt ovat saaneet ylösnousemuksen taivaaseen, he ovat varmasti hyvin onnellisia siitä, että Saatana ei ole enää siellä syyttämässä heidän veljiään. Kaikkien enkelijoukkojen on tosiaan aika noudattaa iloisesti kehotusta: ”Iloitkaa, taivaat ja te niissä asuvat!”

Kilpaileva ”voi”!

Saatana, jota kolmas ”voi!” ärsyttää, on nyt päättänyt kiusata ihmiskuntaa aivan omalla erikoislaatuisella ”voi”-huudolla: ”Voi maata ja merta, koska Panettelija on tullut alas teidän luoksenne suuren vihan vallassa tietäessään, että hänellä on lyhyt aika.” (Ilmestys 12:12b) Saatanan karkotus taivaasta merkitsee tosiaan ”voi”-huutoa kirjaimelliselle maalle, jota hänen valvonnassaan olevat itsekkäät ihmiset turmelevat. (5. Mooseksen kirja 32:5) Kaiken lisäksi Saatanan toimintaperiaate ’hallitse tai tuhoa’ aiheuttaa ”voi”-huutoja vertauskuvalliselle maalle, ihmisyhteiskunnan rakenteelle, samoin kuin vertauskuvalliselle merelle, itse ihmiskunnan kuohuvalle massalle. Kahden maailmansodan aikana Saatanan vihaa heijasti hänen alaisuudessaan olevien kansojen viha, ja samanlaisia demonisen raivon purkauksia on esiintynyt meidän aikaamme saakka – tosin ei enää kovin pitkään! (Markus 13:7, 8) Mutta ovatpa Panettelijan juonet miten kauheita tahansa, ne eivät milloinkaan vedä vertoja sille ahdingolle, jonka kolmas ”voi!” – Jumalan valtakunnan toiminta – aiheuttaa Saatanan näkyvälle järjestölle!Onko Jehovan todistajien opetus ruokaa "oikeaan aikaan"?


Kun vertaillaan Täyttyneen salaisuuden selitystä Ilmestyskirjan 12. luvusta Ilmestyksen huipentuma -kirjan selitykseen samasta luvusta, ero on kuin yöllä ja päivällä. Selityksissä ei ole mitään samaa.

Jos molemmat selitykset ovat "uskollisen ja ymmärtäväisen orjan" tarjoamia, voivatko ne molemmat olla "ruokaa oikeaan aikaan"? Ei todellakaan. Totuus ei muutu. Jos alkuperäinen opetus olisi ollut "totuus", se olisi edelleenkin totta.

Jos Täyttyneen salaisuuden selitys on pelkkää huuhaata, miten olisi mahdollista, jos Jeesus olisi valinnut "uskollisen ja ymmärtäväisen orjan" tuon kirjan kirjoittamisen ja julkaisemisen aikana? Erehtyikö Jeesus valitessaan "orjan", jos sen tarjoama ruoka oli alun perinkin pilaantunutta? Toisaalta, mitä takuita on siitä, että Jehovan todistajien nykyiselläkään selityksellä on mitään tekemistä totuuden kanssa?

Kun luottamus "orjaan" on alunperinkin ollut kyseenalainen, voiko tuohon "orjaan" luottaa myöhemminkään, varsinkin, kun Vartiotorni-seuran tulkinnan mukaan "orjan" henkilöllisyydestäkin on ollut ainakin kolme eri versiota? Katso täältä.

 
 
 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity