Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset


Kuva ja teksti: Lastenkirja Opimme suurelta opettajalta

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG
 
 Onko hakasuluissa oleva teksti Jumalan sanaa? Jos ei, miksi hakasulkuja on poistettu?
06.04.2021 Johanneksen poikaTämä juttu perustuu JP Uutisiin lähetettyihin PDF-dokumentteihin. Niiden lähettäjä haluaa pysyä nimettömänä.
 
Ilmestyskirjan lopussa esitetään varoitus:

(Ilmestys 22:18, 19) 18 ”Minä todistan jokaiselle, joka kuulee tämän kirjakäärön profetian sanat: Jos joku lisää näihin jotain, Jumala lisää hänelle vitsaukset, joista on kirjoitettu tähän kirjakääröön. 19 Jos joku ottaa pois jotain tämän profetian sanoista, jotka ovat kirjakäärössä, Jumala ottaa pois hänen osuutensa siihen, mistä on kirjoitettu tähän kirjakääröön: hän ei anna hänen syödä elämän puista, eikä hän päästä häntä pyhään kaupunkiin.

Em. lainauksen mukaan Raamatun tekstiin ei pitäisi lisätä sellaisia sanoja, joita siinä ei alun perin ole.


Hakasulkujen käyttö

On kuitenkin hyväksyttävää tehdä niin, jos on tarpeen auttaa ymmärtämään jakeen merkitystä, ja jos sanan lisäys tehdään niin, että voidaan helposti nähdä, että tuota sanaa ei ollut alkutekstissä. Hakasulkujen käyttö on yksi hyvä tapa selventää asioita. Otetaan esimerkki Vartiotorni-seuran kirjallisuudesta:

*** Vartiotorni 01.09.1975 sivu 406 Raamatun kääntämisen vaatimuksia ***

Niinpä Matteuksen 26:26:ssa (UM) sanotaan: ”Tämä tarkoittaa minun ruumistani”, sillä tätä Jeesus ilmeisesti tarkoitti, koska hänellä yhä oli oma ruumiinsa, eikä leipä näin ollen olisi kirjaimellisesti voinut olla hänen ruumiinsa. Samoin, kun sanaa koimáomai, joka viittaa uneen, käytetään kuolemasta, Uuden maailman käännös kääntää sen tavallisesti ”hän nukahti [kuolemaan]”, kuten Apostolien tekojen 7:60:ssä. Hakasulut osoittavat, ettei sanaa ”kuolemaan” esiinny alkutekstissä.

Tässä jakeessa on esitetty selvästi, että alkuperäisessä Raamatun tekstissä ei ollut sanaa "kuolemaan", mutta sen lisääminen auttoi lukijaa ymmärtämään, mistä jakeessa oli kyse. Hakasulut [/] oli lisätty ilmoittamaan, että kyseessä on lisäys Raamatun tekstiin.


Muutoksia hakasulkukäytäntöön

Jehovan todistajien järjestön "hakasulkupolitiikka" on kuitenkin muuttunut viime vuosina. Uuden maailman käännöksestä on vähitellen häivytetty hakasulkuja, jolloin lukija ei enää voi päätellä Raamatun tekstistä, onko siihen lisätty jotain vai kuuluvatko kaikki sanat alkuperäiseen tekstiin. Onko tämä rehellistä? Ei. Kuten alussa lainattu Ilmestyskirjan teksti sanoo, profetiaan ei saa lisätä mitään eikä siitä saa mitään ottaa pois.

Löytyykö tällaisesta Raamatun tekstin muuttamisesta esimerkkejä? Löytyy todellakin. Tarkastellaan kahta englanninkielistä Jehovan todistajien julkaisemaa Raamattua.
  • KIT - The Kingdom Interlinear Translation of the GREEK SCRIPTURES (1985 laitos)
  • NWT - The New World Translation of the Holy Scriptures (1984, 2013 laitokset)

Vasemmalla KIT (1969), oikealla NWT (1970), skannaukset: JP

1) Uuden maailman käännöksen Kreikkalaisiin kirjoituksiin tehdyt muutokset: Johanneksen evankeliumi


Vartiotorni-Seura lisää Raamatun tekstiin sanoja, joita ei esiinny alkuperäisissä Kreikkalaisissa käsikirjoituksissa. Nämä sanat on merkitty hakasulkeisiin [/]. Kuitenkin, vuoden 2013 englanninkieliseen, tarkistettuun Uuden maailman käännökseen he päättivät sisällyttää nämä sanat ilman hakasulkeita. Näin tekemällä he eivät missään kertoneet, että nuo sanat eivät alunperinkään kuuluneet Raamatun tekstiin, vaan ne olivat lisäystä. Johanneksen evankeliumissa lisättyjä sanoja on yhteensä 86.

Lue PDF-taulukosta, mitkä kohdat on näin muutettu.

Kyseiseen taulukkoon on merkitty punaisella, milloin tällainen muutos on tehty ensin lisäämällä sana ja sitten poistamalla hakasulkeet. Jolloinkin he ovat myös päättäneet poistaa kokonaan alunperin lisäämänsä sanan. Tarkastelemalla huolellisesti Uuden maailman käännöksen eri versioita, voi huomata, että vuosien aikana tekstissä on tapahtunut paljon muutoksia.

On myös huomionarvoista, ettei suomenkielisessä Uuden maailman käännöksen viitelaitoksessa ole huomioitu näitä hakasulkeita kuin harvoin.

2) Uuden maailman käännöksen Kreikkalaisiin kirjoituksiin tehdyt muutokset: Kirje kolossalaisille

Vartiotorni-Seura lisää Raamatun tekstiin sanoja, joita ei esiinny alkuperäisissä Kreikkalaisissa käsikirjoituksissa. Nämä sanat on merkitty hakasulkeisiin [/]. Kuitenkin, vuoden 2013 englanninkieliseen, tarkistettuun Uuden maailman käännökseen he päättivät sisällyttää nämä sanat ilman hakasulkeita. Kolossalaiskirjeessä näitä sananlisäyksiä on yhteensä 46.

Lue PDF-taulukosta, mitkä kohdat on näin muutettu.

3) Uuden maailman käännöksen Kreikkalaisiin kirjoituksiin tehdyt muutokset: Matteuksen evankeliumi

Lue PDF-taulukosta, mitkä kohdat on näin muutettu.

Tässä oli malliksi kolme Raamatun kirjaa ja niihin tehdyt tekstilisäykset. Lisäyksiä löytyy toki monista muistakin Raamatun kirjoista.


Katsaus järjestön suomalaiseen hakasulkupolitiikkaan

Selvennetään vielä vähän suomenkielisen Uuden maailman käännöksen tilannetta.

          
Vasemmalla vanha UM-käännös, oikealla uusi UM-käännös (2018)

Suomenkielisessä Uuden maailman käännöksen viitelaitoksessa, joka on käännetty vuoden 1984 englanninkielisestä tarkistetusta laitoksesta ja julkaistu 2008, sanotaan näin:

HAKASULKEISSA OLEVA TEKSTI: Sanat, jotka tosin esiintyvät pohjatekstissä, mutta joiden katsotaan olevan lisäystä, eli ns. interpolaatiot, on pantu hakasulkeisiin (ks. Matteus 16:2, 3; 27:49; Luukas 23:34; 24:6, 12, 36, 40). Seuraavissa kohdissa hakasulkeita on käytetty osoittamaan selittävää lisäystä, jota ei esiinny pohjatekstissä: 1. Mooseksen kirja 6:16; 1. Samuelin kirja 13:1; 1. Kuninkaiden kirja 7:31; Hoosea 2:22; Matteus 18:24.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Suomalainen viitelaitos (2008) selittää väärin, että hakasulut olisivat niissä sanoissa, jotka ovat pohjatekstissä, mutta joiden on katsottu olevan lisäystä. Se ei pidä paikkaansa. Vain Uuden maailman käännöksen englanninkielinen viitelaitos (1984) ja Kingdom Interlinear translation (1985) paljastavat nämä hakasulkujen sisään laitetut sanat, joita pohjatekstistä ei löydy.

Suomenkielisen viitelaitoksen (2008) tulisi noudattaa samoja periaatteita kuin englanninkielisen vuonna 1984 tarkistetun laitoksen, josta se on käännetty. Vuoden 1984 englanninkielisessä käännöksessä tuodaan esiin hakasulkeilla ne sanat, jotka on alkuperäiseen tekstiin lisätty.

Suomenkielinen vuonna 1975 julkaistu Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten Uuden maailman käännös on ollut käytännöissään suoraselkäisen rehellinen. Se on noudattanut hyvää tapaa merkitä Raamattuun lisätyt apusanat hakasuluilla
[/].Voit katsoa esipuheen suurempana tästä. Siitä selviää hakasulkujen oikea käyttö.

Mikä on tilanne uudessa suomenkielisessä Uuden maailman käännöksessä, joka on julkaistu 2018? Onko siinä hakasulkuja esittämässä sanoja, jotka eivät alkutekstiin kuulu? Otetaan muutama esimerkki vertailemalla kolmea käännöstä, englanninkielistä vuonna 1984 julkaistua Uuden maailman käännöksen viitelaitosta, englanninkielistä vuonna 2013 julkaistua tarkistettua Uuden maailman käännöstä ja suomenkielistä vuonna 2018 julkaistua tarkistettua Uuden maailman käännöstä. Näissä seuraavissa esimerkeissä ei ole mitään dramaattista, vaikka osassa on hakasulut ja osassa ei. Mutta periaatteessa lukijan täytyisi tietää, mitkä sanat on lisätty Raamatun alkuperäiseen tekstiin.


Ilmestys 22:18, 19

Esimerkkejä

Matteus 16:22

(Matthew 16:22) 22 At this Peter took him aside and commenced rebuking him, saying: “Be kind to yourself, Lord; you will not have this [destiny] at all.” UM 1984 englanti

(Matthew 16:22) 22 At this Peter took him aside and began to rebuke him, saying: “Be kind to yourself, Lord; you will not have this happen to you at all.” UM 2013 englanti

(Matteus 16:22) 22 Tällöin Pietari vei hänet sivuun ja alkoi nuhdella häntä: ”Ole armollinen itsellesi, Herra. Eihän sinulle sellaista saa tapahtua.” - UM 2018 suomi

Markus 1:16

16 While walking alongside the sea of Galʹi·lee he saw Simon and Andrew the brother of Simon casting [their nets] about in the sea, for they were fishers. UM 1984 englanti

(Mark 1:16) 16 While walking alongside the Sea of Galʹi·lee, he saw Simon and Simon’s brother Andrew casting their nets into the sea, for they were fishermen. UM 2013 englanti

(Markus 1:16) 16 Kävellessään Galileanjärven rantaa pitkin hän näki Simonin ja tämän veljen Andreaan. He olivat heittämässä verkkojaan järveen, sillä he olivat kalastajia. - UM 2018 suomi

Luukas 2:49

(Luke 2:49) 49 But he said to them: “Why did YOU have to go looking for me? Did YOU not know that I must be in the [house] of my Father?” UM 1984 englanti

(Luke 2:49) 49 But he said to them: “Why were you looking for me? Did you not know that I must be in the house of my Father?” UM 2013 englanti

(Luukas 2:49) 49 Mutta hän sanoi heille: ”Miksi te etsitte minua? Ettekö tienneet, että minun täytyy olla Isäni talossa?” - UM 2018 suomi

Johannes 1:7

(John 1:7) 7 This [man] came for a witness, in order to bear witness about the light, that people of all sorts might believe through him. - UM 1984 englanti

(John 1:7) 7 This man came as a witness, in order to bear witness about the light, so that people of all sorts might believe through him. - UM 2013 englanti

(Johannes 1:7) 7 Tämä mies tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikenlaiset ihmiset uskoisivat hänen välityksellään. - UM 2018 suomi

Johannes 19:31

(John 19:31) 31 Then the Jews, since it was Preparation, in order that the bodies might not remain upon the torture stakes on the Sabbath, (for the day of that Sabbath was a great one,) requested Pilate to have their legs broken and the [bodies] taken away.  -  UM 1984 englanti

(John 19:31) 31 Since it was the day of Preparation, so that the bodies would not remain on the torture stakes on the Sabbath (for that Sabbath day was a great one), the Jews asked Pilate to have the legs broken and the bodies taken away. UM 2013 englanti

(Johannes 19:31) 31 Koska oli valmistuspäivä eikä ruumiiden haluttu jäävän kidutuspaaluihin sapatiksi (se oli näet suuri sapattipäivä), juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että miesten sääret murrettaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. UM 2018 suomi

Tässä on vielä joitain esimerkkejä, jotka osoittavat selvästi, etteivät suomenkieliset käännökset (viitelaitos 2008, eikä 1995 laitos) esitä tekstissä minkäänlaisia hakasulkeita, vaikka pitäisi vuoden 1984 englantilaisen laitoksen mukaan olla:

Joh 1:40 "Jeesusta" - engl. [Jesus]

Joh 5:6: "sairaana" - engl. [sick]

Joh 19:31: "ruumiit" - engl. [bodies]

Kol 1:16, 17, 20: "muu" - engl. [other]

Kol 1:19 "Jumala" - engl. [God]

Kol 3:14 "pukeutukaa" - engl. [clothe yourselves with]

Kol 3:10: "persoonallisuuteen" - engl. [personality]


Kertaus

Tarkennetaan vielä se, että vuonna
2013 julkaistuun englanninkieliseen, tarkistettuun Uuden maailman käännökseen Jehovan todistajien kääntäjät päättivät sisällyttää Raamatun alkutekstiin kuulumattomat sanat ilman hakasulkeita, jolloin lukijan on mahdotonta tietää, mitkä sanat kuuluvat alunperin Raamatun tekstiin ja mitkä ovat lisäystä. Sama pätee myös suomenkieliseen vuonna 2018 julkaistuun tarkistettuun Uuden maailman käännökseen. Hakasulkuja ei ole osoittamassa Raamatun tekstiin lisättyjä sanoja.

Kannattaa pitää mielessä eräs Raamatun periaate:

(Luukas 16:10) 10 Se, joka on vähimmässä uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja se, joka on vähimmässä uskoton, on paljossakin uskoton.

Eikö juuri Raamatun kääntämisessä pitäisi olla erittäin uskollinen alkutekstille? Sinne ei saa lisätä mitään eikä siitä saa poistaa mitään. Ja jos on selvyyden vuoksi pakko lisätä selittävä sana, se pitää merkitä sillä tavalla, että lukija ymmärtää, että se ei ole alun perin ollut Raamatun tekstissä. Sellainen Raamatun kääntäminen olisi rehellistä ja alkutekstille uskollista.Uuden maailman käännöksen itsenäinen tutkiminen

On ymmärrettävää, että Jehovan todistajien järjestö ei hyvällä katso sitä, jos Jehovan todistajat muodostavat pieniä ryhmiä, joiden tarkoitus on tutkia itsenäisesti esimerkiksi Uuden maailman käännöksen eri piirteitä. Valtakunnan Palveluksemme -lehtisessä on vuonna 2007 julkaistu selvä kielto tällaisesta itsenäisestä tutkimuksesta:

Kysymyspalsta

Antaako ”uskollinen ja ymmärtäväinen orja” hyväksymyksensä itsenäisille todistajien ryhmille, jotka kokoontuvat väittelemään tai harjoittamaan tutkimusta raamatullisista kysymyksistä? (Matt. 24:45, 47.)

Ei anna. Eri osissa maailmaa jotkut järjestömme jäsenet ovat kuitenkin muodostaneet ryhmiä, jotka tutkivat itsenäisesti raamatullisia kysymyksiä. Jotkin niistä ovat tutkineet Raamatun hepreaa ja kreikkaa tarkoituksenaan analysoida Uuden maailman käännöksen täsmällisyyttä. Toiset ovat perehtyneet tieteellisiin aiheisiin, jotka liittyvät Raamattuun. He ovat perustaneet Internetiin sivustoja ja keskustelupalstoja, joilla he vaihtavat ajatuksiaan ja väittelevät niistä. He ovat myös järjestäneet tapaamisia ja valmistaneet julkaisuja esitelläkseen havaintojaan ja täydentääkseen sitä, mitä on tarjolla kristillisissä kokouksissa ja kirjallisuudessamme.

Järjestö ei halua, että todistajat törmäisivät kiusallisiin asioihin, jotka voisivat koetella heidän luottamustaan järjestöön ja siihen, mitä järjestö on julkaissut. Harva Jehovan todistaja huomaa, että myös Uuden maailman käännöksen tekstiin on sisällytetty sanoja, joita Raamatun alkutekstissä ei ole. Ja nykyisin hakasulut eivät sitä enää kerro.

 
 
 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity