Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset

Kuva: JW.ORG, muokkaus: JP

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG, ellei toisin mainittu
 
 Historiaa - osa 84: Jehovan todistajien järjestö tuomitsi karttamisjärjestelyn vuonna 1947, mutta otti sen noin viisi vuotta myöhemmin itse käyttöön
29.05.2021 Käännöskomitea
Kuva: Pixabay

Herätkää! -lehden artikkelissa vuodelta 1947 järjestö tuomitsi suorin sanoin katolisen kirkon harjoittaman ekskommunikaation, eli erottamis- /karttamisjärjestelyn Raamatun vastaisena ja pakanallisena.

Eikä kulunut kuin 5 vuotta, kun järjestö itse otti käyttöön saman erottamis- /karttamisjärjestelyn!

Tällä sivulla on Herätkää! -lehden artikkeli käännettynä englannista suomeksi. Käännös: Käännöskomitea.

Huomautukset:

[Termi 'excommunication' tarkoittaa samaa kuin 'disfellowshipping' (erottaminen, karttaminen), jota käyttää Jehovan todistajat sekä muut ryhmittymät. Erottamisjärjestely astui voimaan Jehovan todistajien järjestössä vuonna 1952. Tekstin lihavointi lisätty, suom. huom.]


Kuva: PixabayHerätkää! (engl.) 8. tammikuuta, 1947, s. 27-28:

ONKO SINUTKIN EROTETTU?

Jos olet yksi niistä 138 miljoonasta ihmisestä maailmassa, jotka ovat syntyneet ja kasvaneet "protestantteina", niin roomalaiskatolinen järjestelmä on jo erottanut sinut kirkosta. Tämä tarkoittaa, että Vatikaani suhtautuu sinuun mitä suurimmalla halveksunnalla; olet kirottu itse Paholaisen ja hänen enkeliensä kanssa. Katolinen tietosanakirja sanoo:

"Edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta [epäuskoiset, pakanat, muhammedilaiset ja juutalaiset], kaikki kastetut ansaitsevat erottamisen - jopa ne [protestantit], jotka eivät ole koskaan kuuluneet tosi Kirkkoon, koska kasteensa kautta he ovat todellisuudessa sen jäseniä, vaikkakin tietysti kapinallisia sellaisia. [Katolinen] kirkko ei erota ainoastaan niitä, jotka luopuvat todellisesta uskosta omaksumalla [protestanttisen] skisman tai harhaopin, vaan myös ne, jotka ovat syntyneet harhaoppisten ja skismaattisten yhteisöjen jäseniksi."

Myös kaikki ne erotetaan, jotka kuuluvat Vapaamuurareihin, Feeniläisiin, Hyvien temppelien kansainväliseen veljeskuntaan, Odd Fellows -veljeskuntaan, Sons of Temperance -veljeskuntaan tai Knights of Pythias -salaseuraan.

Tämä on "kanonilaki", jota roomalaiskatolinen järjestelmä pyrkii toteuttamaan sillä verukkeella, että se olisi Jumalan laki. Valta erottaa kirkosta perustuu heidän mukaansa Kristuksen ja apostolien opetuksiin, jotka löytyvät seuraavista Raamatun jakeista:

Matteus 18:15-19; 1. Korinttilaisille 5:3-5; 16:22; Galatalaisille 1:8, 9; 1. Timoteukselle 1:20; Titukselle 3:10. [ks. jakeiden sisältö alempana]

Mutta näistä raamatunkohdista ei löydy tukea tälle erottamiselle rangaistuksena ja "lääkinnällisenä" [hengellisessä mielessä parantavana] (Catholic Encyclopedia) keinona. Itse asiassa Raamattu ei tunne tällaista opetusta lainkaan. - Heprealaisille 10:26-31.

Mistä tämä tapa sitten on lähtöisin? Encyclopedia Britannica sanoo, että paavillinen erottamiskäytäntö ei ole vailla vaikutteita pakananuudesta, "eikä sen eri muotoja voida perustella riittävästi mainitsematta useita ei-kristillisiä karttamisen muotoja". Taikauskoiset kreikkalaiset uskoivat, että kun erotettu ihminen kuoli, paholainen pääsi hänen ruumiiseensa, ja "estääkseen sen kuolleen ihmisen sukulaiset paloittelivat hänen ruumiinsa ja keittivät palaset viinissä." Druideilla oli tapana karkottaa ne, jotka lakkasivat uskomasta heidän taikauskoisiin käsityksiinsä. Vasta kun katolinen kirkko omaksui pakanalliset menettelytapansa vuonna 325 jKr., se alkoi harjoittaa tätä erottamiskäytäntöä uskonnossaan.

Kun kirkon mahtailu lisääntyi, erottamisen aseesta tuli väline, jolla papisto saavutti sellaisen kirkollisen ja maallisen tyrannian, jolle ei löydy vertaa historiassa. Ne prinssit ja mahtimiehet, jotka vastustivat Vatikaanin sanelua, seivästettiin nopeasti erottamisen piikkeihin ja he saivat pelätä tulisia vainoja. Yksilöiden lisäksi kokonaisia maita kohdeltiin samaan tapaan: Ranskaa vuonna 998, Saksaa vuonna 1102 ja Englantia vuonna 1208. Jopa itse Rooma erotettiin vuonna 1155. Luther ja hänen neljäkymmentäyksi "virhettään" kirottiin samalla tavalla vuonna 1520, kuten myös Napoleon vuonna 1809 ja Victor Emmanuel vuonna 1860.

Frederick II:n erottaminen 1200-luvulla on valaiseva esimerkki näiden paavillisten "kirousten" tuhoisista vaikutuksista. [Hän joutui napit vastakkain paavin kanssa.]

"Viisinkertainen kuningas ja keisari Frederick asetettiin kirkonkiroukseen, ja hänen elämänsä oli siitä lähin tuhon oma. Kerjäläismunkit kiihottivat kansaa fanaattiseen vihamielisyyteen häntä kohtaan. Sitä pidettiin hyveellisenä, että häntä vastaan juoniteltiin tai että häntä yritettiin saada hengiltä myrkyllä tai miekalla - - Frederick kuoli jahdattuna ja murtuneena miehenä vuoden 1250 lopussa." - Encyclopedia Britannica.

Kun "Pyhä Rooman valtakunta" kaatui, erottamiskäytäntö paavillisen voimankäytön välineenä heikentyi huomattavasti. Se on heikentynyt nykyään niin paljon, ettemme näe hiljattain kirkosta erotetun Titon ja hänen kumppaneidensa kokevan kirkosta erottamisesta samanlaisia säälimättömiä seurauksia kuin ihmiset menneinä aikoina [Josip Broz Tito; entinen Jugoslavian presidentti] (Katso Herätkää! [engl.] 22. marraskuuta 1946.)

On vaikea ymmärtää, miksi Titon ja hänen kumppaniensa "rikokset" olisivat olleet suurempia (tai yhtä suuria kuin) Francon, Mussolinin ja Hitlerin sekä heidän kannattajiensa rikokset. Vastaus tähän löytyy vain katolisesta tietosanakirjasta. Siellä sanotaan:

"Kirkon oikeus erottamiseen [ekskommunikaatioon] perustuu sen asemaan hengellisenä yhteisönä. Sen jäsenet, joita legitiimi auktoriteetti hallitsee, pyrkivät yhteiseen päämäärään käyttäen sopivia keinoja. Ne jäsenet, jotka itsepintaisella tottelemattomuudellaan hylkäävät tämän yhteisen päämäärän, ansaitsevat tulla erotetuksi tällaisesta yhteisöstä."

Tässä on siis selitys, miksi em. diktaattoreita ei erotettu. He 'pyrkivät yhteiseen päämäärään' roomalaiskatolisen kirkon kanssa. [Artikkeli päättyy.]

* * * * * * * * * *

Matteus 18:15-19:

15 Jos veljesi tekee synnin, mene ja paljasta hänen virheensä kahden kesken. Jos hän kuuntelee sinua, olet voittanut veljesi. 16 Mutta jos hän ei kuuntele, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, jotta jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan lausunnon perusteella. 17 Jos hän ei kuuntele heitä, puhu seurakunnalle. Jos hän ei kuuntele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin muuhun kansaan kuuluvaan ja kuin veronkantajaan.
18 Minä vakuutan teille: kaikki, mitä te sidotte maan päällä, on jo sidottu taivaassa, ja kaikki, mitä te päästätte vapaaksi maan päällä, on jo päästetty vapaaksi taivaassa. 19 Lisäksi minä vakuutan teille: jos kaksi teistä maan päällä sopii, että he pyytävät jotain tärkeää, taivaassa oleva Isäni täyttää heidän pyyntönsä.

1. Korinttilaisille 5:3-5:

3 Vaikka olen fyysisesti poissa, olen hengessä läsnä, ja olen jo tuominnut sen miehen, joka on toiminut näin, ikään kuin olisinkin luonanne. 4 Kun te olette yhdessä koolla Herramme Jeesuksen nimessä – ja tehän tiedätte, että olen hengessä kanssanne samoin kuin on Herramme Jeesuksen voima – 5 teidän on luovutettava sellainen mies Saatanalle syntisen vaikutuksen tuhoamiseksi, jotta henki pelastuisi Herran päivänä.

1. Korinttilaisille 16:22:

22 Jos joku ei ole kiintynyt Herraan, hän olkoon kirottu. Tule, oi Herramme!

Galatalaisille 1:8, 9:

8 Vaikka joku meistä tai enkeli taivaasta julistaisi teille hyvänä uutisena jotain muuta kuin sitä hyvää uutista, jota me olemme julistaneet teille, hän olkoon kirottu. 9 Sanon jälleen sen, mitä olemme jo aiemmin sanoneet: kuka tahansa teille julistaakin hyvänä uutisena jotain muuta kuin sitä, minkä olette ottaneet vastaan, hän olkoon kirottu.

1. Timoteukselle 1:20:

20 Hymenaios ja Aleksandros kuuluvat heihin, ja olen luovuttanut heidät Saatanalle, jotta heitä kurittamalla opetettaisiin olemaan pilkkaamatta Jumalaa.

Titukselle 3:10:

10 Hylkää ensimmäisen ja toisen vakavan neuvon jälkeen ihminen, joka edistää lahkolaisuutta

* * * * * * * * * *

Mitä järjestö siis sanoo tässä Herätkää! -lehden artikkelissa? Se itse tuo esiin sen, ettei erottamisjärjestely perustu Raamattuun. Lisäksi se on jopa kaivanut esiin faktan, jonka mukaan tällaisella toiminnalla on pakanallinen alkuperä. Näin ollen se tuomitsi suorin sanoin katolisen kirkon harjoittaman ekskommunikaation, eli erottamis- ja karttamisjärjestelyn.

Joka tapauksessa, ainoastaan viisi vuotta tämän artikkelin julkaisemisen jälkeen järjestö itse otti käyttöön tämän saman toimintatavan erottaa ja karttaa entisiä jäseniään.

* * * * * * * * * *
Lähde:

Alkuperäinen Herätkää! -lehden artikkeli, josta suomennos on tehty.

PDF-tiedosto suomeksi täällä.

  

 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity