Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset

Kuva: JW.ORG, muokkaus: JP

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG, ellei toisin mainittu
 
 Peittelevätkö Jehovan todistajat hyväksikäyttötapauksia?
11.06.2021 Kirsi Mäkiniemi


 Kuva: Tagesschau

Julkaistu: 14.05.2021 15:04

Perheen sisäistä hyväksikäyttöä, mutta vain vähän apua yhteisöltä: mitä piilee tällaisten tapausten takana Jehovan todistajien keskuudessa? Poliittinen aikakauslehti BR Kontrovers teki tutkimuksen, joka kertoo hienosyisestä rinnakkaisoikeusjärjestelmästä, jota toteutetaan Raamatun nojalla.

Kirjoittaneet Anna Feininger, Alexander Loos ja Rebecca Reinhard, BR

Kääntänyt Kirsi Mäkiniemi


Uskonnollisissa yhteisöissä tapahtuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä on raportoitu kasvavassa määrin viime vuosina. Näitä tapauksia on tullut ulkomailla ilmi myös Jehovan todistajien keskuudessa. Mutta millainen tilanne on Saksassa? Kun BR-tutkimuksesta kerrottiin entisten Jehovan todistajien Internet-foorumilla, lähes 20 seksuaalisen hyväksikäytön uhria ilmoittautui 24 tunnin kuluessa. Eräs heistä on nainen, joka oli valmis tulemaan julkisuuteen oman tarinansa kanssa.

Hän käyttää tässä itsestään nimeä Manuela. Hän on 40-vuotias ja varttui perheessä, joka kuului Jehovan todistajien seurakuntaan Tergernseessä. Nykyään hän asuu Nordseen alueella ja kuului tutkimuksen tekemisen aikaan edelleen virallisesti Jehovan todistajiin. Hänellä oli kuitenkin epäilyksiä uskontonsa suhteen. Häntä käytettiin seksuaalisesti hyväksi teini-ikäisenä, eikä hän edelleenkään ymmärrä sitä, miten uskonyhteisö kohteli häntä tämän takia.


Jehovan todistajien uskonyhteisön rakenne

Jehovan todistajat kokoontuvat pienissä paikallisissa seurakunnissa. Läheiset yhteydet ulkomaailmaan, niin sanottuihin maailmallisiin ihmisiin, eivät ole toivottavia. Tämä johtuu siitä, että Jehovan todistajat uskovat, että kaikki maailmalliset ihmiset kuolevat Harmagedonin taistelussa ja vain Jehovan todistajat selviävät siitä. Jos joku päättää lähteä seurakunnasta tai hänet erotetaan, yhteisön jäsenet ja perheenjäsenet pyrkivät katkaisemaan kaikki yhteydet lähtijään. Tästä syystä ulkopuolisten on useimmiten vaikea saada tarkkaa käsitystä siitä, millainen yhteisö Jehovan todistajat todellisuudessa on.


Manuelan kertomus

Manuela kertoo BR Kontrovers -lehden toimittajille, että isä käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen lapsena. Hän kuvailee, että isä kosketteli häntä toistuvasti, kun hän oli murrosiässä. Manuela sanoo myös, että on tietoinen siitä, että isä olisi raiskannut hänen sisarensa. Kun Manuela kertoi tapahtumista luottamuksellisesti äidilleen, isä kielsi kaiken.

Koska hän ei saanut apua kotoa, Manuela pyysi apua Jehovan todistajien seurakunnasta: yhteisössä tulee kutsua koolle vanhimmat, jos sen jäsenten kesken ilmenee ristiriitoja. Seurakunnan vanhimmat ovat aina miehiä, ja he toimivat yhteyshenkilöinä ja tekevät päätökset seurakunnan sisällä. Manuela kertoo kääntyneensä yhden luotettavana pitämänsä vanhimman puoleen. Mutta mitään ei käytännössä tapahtunut, koska isä kielsi tapahtumat edelleen eikä niille ollut olemassa todistajaa.


Sisäinen komitea käsittelee konfliktit

Jos syytetty kiistää väitteet – kuten Manuelan tapauksessa – tarvitaan vähintään kaksi todistajaa, jotta väärinteon mahdollisista seurauksista voidaan päättää. Tarkat menettelytavat yhteisön sisäisten konfliktien käsittelemisestä annetaan ns. Vanhinten Kirjassa.

Jos väärinteko katsotaan toteennäytetyksi, muodostetaan oikeuskomitea: se koostuu kolmesta vanhimmasta, jotka kuulevat syytettyä – ja tarvittaessa myös muita asianosaisia – ja tekevät sitten päätöksen. Jos syyllinen ei kadu tekemäänsä, hänet erotetaan uskonyhteisöstä. Jos hän sen sijaan osoittaa riittävää katumusta, hän voi jäädä seurakuntaan.

Jos tapahtumille ei ole todistajia, oikeuskomiteaa ei perusteta eikä asiaa ole mahdollista käsitellä. Jehovan todistajat uskovat, että näissä tilanteissa Jehova tekee oikeudenmukaiset päätökset.

Manuela arvelee, että kun hän nyt kertoo tarinansa, se voi johtaa hänen erottamiseensa uskonyhteisöstä. Mutta jos Manuelan väitteet pitävät paikkansa, se tarkoittaa, etteivät Jehovan todistajat ole aikanaan tehneet mitään suojellakseen häntä.


Jehovan todistajien kanta hyväksikäyttöön

Tutkimuksemme osoittaa, että Jehovan todistajat ovat käsitelleet keskuudessaan tapahtuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä jo pitkään. Pelkästään Vanhinten Kirjassa aihe käsittää kokonaisen luvun. Siinä sanotaan muun muassa, että ”Jehovan todistajat pitävät lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kauhistuttavana”. Nykyään uhreiksi joutuneet jäsenet voivat hakea apua myös poliisilta.

Järjestön kirjallisuudesta löytyy myös oppaita, jotka on suunnattu teini-ikäisille, ja niissä heitä neuvotaan toimimaan seksuaalista hyväksikäyttöä ehkäisevällä tavalla. Siellä sanotaan esimerkiksi näin: ”Älä lähetä vääriä signaaleja. Älä flirttaile tai pukeudu provosoivasti, sillä muutoin saatat antaa vaikutelman, että etsit seksuaalista seikkailua tai että ainakaan sinulla ei olisi mitään sellaista vastaan.”


Hyväksikäyttötapauksissa on ristiriita kahden järjestelmän välillä

Voiko siis olla niin, että Jehovan todistajiin kuuluu seksuaalisia hyväksikäyttäjiä? Udo Obermayer toimi vuosikymmenten ajan vanhimpana Jehovan todistajien seurakunnassa. Kysyimme häneltä, miksi Jehovan todistajien keskuudessa esiintyy hyväksikäyttöä, ja vaikka se näyttää olevan jyrkästi tuomittua, miksi siitä ei juurikaan tehdä ilmoituksia viranomaisille? Obermayer sanoo, että tämä johtuu yhteisön uskomusjärjestelmästä.

- Jos uskot todella, että Jumala tuhoaa pian kaikki ihmiset ja vain Jehovan todistajat selviytyvät, niin miksi kukaan menisi tekemään ilmoitusta tuholle omistetun järjestelmän laitokseen?

Vanhimpana hänen ei tarvinnut koskaan olla mukana oikeuskomiteoissa. Hän kuitenkin kritisoi sitä, että oikeuskomiteoiden jäsenet eivät ole riittävän koulutettuja tähän tehtävään lainopillisesti tai psykologisesti. Udo Obermayer on sittemmin eronnut Jehovan todistajista ja perustanut entisten todistajien tukiyhdistyksen.


Manuela tekee johtopäätöksensä

Myös Manuela päätti erota Jehovan todistajista ja on nyt jättänyt yhteisön. Hän päätti kertoa kokemastaan toimittajille ja näkee tämän uutena alkuna itselleen.

- Minusta tuntui siltä, kuin pääsisin vapaaksi orjuudesta. Hengitän syvään, istun selkä suorassa ja ajattelen itsekseni: kyllä, minä selviän tästä. Voin jo paremmin.

Samaan aikaan lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvitysryhmä käsittelee liittovaltion hallituksen puolesta tapauksia, jotka liittyvät Jehovan todistajiin. Manuela toivoo, että myös muut hyväksikäytöstä kärsivät ihmiset löytäisivät rohkeutta hakea apua Jehovan todistajien uskonyhteisön ulkopuolelta.Lue alkuperäinen saksankielinen kirjoitus täältä.

  
   
 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity