Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset

Kuva: JW.ORG, muokkaus: JP

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG, ellei toisin mainittu
 
 Vartiotorni: Estääkö jokin sinua seuraamasta Jeesusta?
14.07.2021 Tuomas Yläjuurakko
Kuva: JW.ORG

Vartiotorni Toukokuu 2021 kirjoittaa aiheesta, joka saattaa kiinnostaa niitä, joilla on kristillinen vakaumus, mutta jotka eivät halua kuunnella Jehovan todistajia, tai niitä Jehovan todistajia, jotka eivät halua kuunnella entisiä uskonveljiään.

ESITTELY
Jeesus oli kaikkien aikojen suurin opettaja, mutta useimmat hänen aikanaan eläneet ihmiset eivät uskoneet häneen. Mistä se johtui? Tässä artikkelissa käsitellään neljää syytä. Siinä kerrotaan myös, miksi monet eivät nykyään kuuntele Jeesuksen seuraajia. Lisäksi saamme tietää, mitä perusteita meillä on uskoa horjumatta Jeesukseen.

Kristillisen vakaumuksen omaavat ovat epäilemättä samaa mieltä tämän kirjoituksen esittelytekstin kanssa siitä, että "Jeesus oli kaikkien aikojen suurin opettaja". He muistavat myös sen, että "useimmat hänen aikanaan eläneet ihmiset eivät uskoneet häneen". Kirjoituksessa pohditaan sitä, "miksi monet eivät nykyään kuuntele Jeesuksen seuraajia", joita Jehovan todistajat ainoana uskontokuntana uskoo olevansa.Kuva: JW.ORG

Vartiotorni Toukokuu 2021 s.2
Muistatko, miltä sinusta tuntui, kun tajusit löytäneesi totuuden? Oppimasi Raamatun totuudet olivat kristallinkirkkaita. Ajattelit, että kaikki haluaisivat kuulla niistä. Olit varma, että Raamatun sanoma tekisi heidän elämästään parempaa jo nyt ja antaisi heille toivon hienosta tulevaisuudesta (Ps.119:105). Niinpä kerroit innoissasi kaikille ystäville ja sukulaisille oppimistasi totuuksista. Yllätykseksesi monet heistä eivät halunneet kuunnella sinua.

Jehovan todistajiin liittyneet uskovat löytäneensä Raamatun totuuden. On ymmärrettävää, että he haluavat kertoa tästä ainutlaatuisen arvokkaasta löydöstään läheisilleen, ystävilleen ja mahdollisimman monille muille. Useimmat heistä eivät kuitenkaan halua kuunnella heitä. Miksi?

Tiedon lisääntyessä monet Jehovan todistajat ovat alkaneet huomata, että heidän oppimansa "kristallinkirkkaat Raamatun totuudet" ovat alkaneet himmetä. Jotkut niistä on jopa hylätty Raamatun vääränä tulkintana, vaikka ne julkaistiin Jumalan paljastamana totuutena. On ymmärrettävää, että myös he haluavat kertoa näistä pettymystä tuottavista havainnoistaan uskonveljilleen. Useimmat heistä eivät kuitenkaan halua kuunnella heitä. Miksi?

Vartiotorni Toukokuu 2021 s.3
Useimmilla Jehovan palvelijoilla on vaatimaton tausta, ja monet pitävät heitä ”koulunkäymättöminä ja tavallisina” (Apt.4:13). Jotkut ovat sitä mieltä, että me emme ole päteviä antamaan raamatullista opetusta, koska emme ole saaneet teologista koulutusta. Toiset taas pitävät Jehovan todistajia ”amerikkalaisena uskontona”, vaikka vain noin joka seitsemäs todistaja asuu Yhdysvalloissa. Vielä jotkut ovat saaneet sellaisen käsityksen, että Jehovan todistajat eivät usko Jeesukseen. Vuosien mittaan meitä on sanottu ”kommunisteiksi”, ”amerikkalaisiksi vakoojiksi” ja ”ekstremisteiksi”. Kun ihmiset kuulevat tällaisia väitteitä eivätkä tiedä tai halua hyväksyä tosiasioita, he torjuvat sanomamme.

Vartiotorni kertoo syitä, miksi useat eivät halua kuunnella heidän sanomaansa. Syyt ovat ymmärrettäviä niiden ihmisten osalta, joille tällaiset ulkoiset seikat ovat tärkeitä, ja jotka eivät halua perehtyä tosiasioihin.

Vartiotorni Toukokuu 2021 s.3
On tärkeää perehtyä tosiasioihin. Evankeliuminkirjoittaja Luukas teki juuri niin. Hän tutki tarkoin ”kaikki asiat alusta alkaen”. Hän halusi, että hänen lukijansa ”voisivat olla täysin varmoja” siitä, mitä he olivat kuulleet Jeesuksesta. (Luuk.1:1–4.) Beroian kaupungissa asuvat juutalaiset toimivat samoin kuin Luukas. Kuultuaan hyvän uutisen Jeesuksesta he tutkivat Raamatun heprealaisia kirjoituksia saadakseen selville, pitivätkö heidän kuulemansa asiat paikkansa. (Lue Apostolien tekojen 17:11.) Nykyäänkin täytyy ottaa selvää tosiasioista. Jehovan todistajien opetuksia tulisi verrata siihen, mitä Raamattu sanoo. On myös hyvä tutkia heidän nykyhistoriaansa. Ennakkoluulot ja kuulopuheet eivät johda harhaan niitä, jotka perehtyvät huolellisesti taustatietoihin.

Ensisijaisesti Raamatun totuudesta kiinnostuneet ihmiset haluavat perehtyä tosiasioihin. He haluavat Luukkaan tavoin tutkia Jehovan todistajien oppihistorian alusta alkaen, jotta voivat olla täysin varmoja siitä, että tämä uskontokunta on ainut Jumalan valitsema uskontokunta ja hänen viestintäkanavansa.

Beroialaisten tavoin he haluavat ottaa selville, ovatko Jehovan todistajien tulkinnat Raamatun profetioista pitäneet paikkansa. Kuten Vartiotorni kehottaa: "Nykyäänkin täytyy ottaa selvää tosiasioista. Jehovan todistajien opetuksia tulisi verrata siihen, mitä Raamattu sanoo. On myös hyvä tutkia heidän nykyhistoriaansa."

Ei siis pitäisi olla mitään pahaa ja moitittavaa siinä, että otamme selvää tosiasioista ja tutkimme Jehovan todistajien Raamatun tulkintoja sekä heidän nykyhistoriaansa alkaen tämän uskontokunnan perustajasta C.T. Russellista (v.1852-1916).

Vartiotorni Toukokuu 2021 s.9
Muista, että Jehova käyttää vain nöyriä ihmisiä tahtonsa tekemiseen (Ps.138:6). Mieti, mitä kaikkea hän on saanut aikaan niiden välityksellä, joita ei maailmassa pidetä viisaina ja älykkäinä. - -
Jeesus paljasti myös väärät uskonnolliset opetukset. - - Hän varoitti: ”Varokaa vääriä profeettoja, jotka tulevat luoksenne lampaiksi pukeutuneina mutta ovat sisältä saaliinhimoisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät.” (Matt.7:15–20.)

Matteus 7:18 Um18
18 Hyvä puu ei voi kantaa huonoja hedelmiä, eikä huono puu voi tuottaa hyviä hedelmiä.

Jehovan todistajat uskovat, että Jumala käyttää heitä ja vain heitä tahtonsa tekemiseen. On siksi syytä tutkia heidän oppihistoriaansa nähdäksemme, mitä hän on saanut aikaan heidän välityksellään. Osoittaako heidän opetustensa hedelmä vääräksi sen väitteen, että he lukeutuisivat väärien profeettojen joukkoon, kuten jotkut heidän oppihistoriaansa perehtyneet uskovat? "Hyvä puu ei voi kantaa huonoja hedelmiä."


Kuva: JP


C.T. Russell, kuva: Wikipedia

Jumala käytti tämän uskontokunnan perustajaa C.T. Russellia tahtonsa ja päätöstensä kertomiseen ihmiskunnalle hänen kirjoittamiensa Raamatuntutkielmien välityksellä kuten VII osan esittelyteksti vakuuttaa:

RAAMATUN TUTKIELMIEN Seitsemäs osa
C.J.Woodworth ja G.H.Fisher v.1917 Perustuu osaksi Russellin kirjoituksiin
TÄYTTYNYT SALAISUUS
Pastori Russellin kuoleman jälkeinen teos.
JULKAISIJAN ALKULAUSE
Suuri Mestarimme painotti erikoisesti seurakunnan seitsemännen eli laodikealaisen aikajakson sanansaattajan merkitystä, kun hän sanoi, että tämä tulisi olemaan "uskollinen ja älykäs palvelija, jonka hänen Herransa asettaisi huonekuntansa yli antamaan sille ruokaa ajallaan."
Ne vihkiytyneet kristityt, jotka ovat lukeneet ja antaneet täyden arvon totuudelle, sellaisena kuin se esiintyy RAAMATUNTUTKIELMIEN kuudessa edellisessä osassa, näkevät ja tunnustavat mielellään, että Charles Taze Russell oli Laodikea-seurakunnan sanansaattaja. Jokaiselle Raamattuun uskovalle tulevat ne todistukset, joita esitetään tässä osassa, korottamaan tämän tosiasian yli kaiken epäilyksen varjon. Jumalan ennustuksen valossa, joka nyt päivittäin täyttyy ja tehdään selväksi "vartijoille", muodostavat seuraavat rivit pastori Russellin kynästä lisätodistuksia siitä, että hän oli Jumalan lähettämä tälle sukupolvelle.
- - Herran armosta kirjotti hän RAAMATUNTUTKIELMIEN kuusi osaa, jotka ovat tuottaneet iloa useille sydämille ja täyttäneet kristityt suuremmalla toivolla ja iloisemmilla odotuksilla, kuin mitkään muut nyt olemassa olevat kirjat, lukuunottamatta Raamattua. Näitä kirjoja on oikeudella kutsuttu "Jumalan aikakausisuunnitelman avaimiksi." Näitä "avaimia" on asetettu tuhansien kristittyjen käsiin koko maailmassa, jonka kautta he ovat tulleet kykeneviksi avaamaan Herran varastoaitan, Raamatun, ja näkemään siinä Jumalan tiedon ja viisauden aarteita.
- - Tätä kirjaa voidaan oikeudella sanoa pastori Russellin jälkeensä jättämäksi teokseksi. Kuinka niin? Siksi, koska Herra antoi hänelle "avaimet." Hän sai erikoisoikeuden selvittää seurakunnalle Sen viimeisinä vuosina "Jumalan salaisuuden." Hänelle annettiin etu Herran käsistä vastaanottaa ja uskonhuonekunnalle esiinkantaa "ruokaa oikeana aikana" erikoiseksi kehitykseksi ja ylläpidoksi Jumalan rakkaille pienille. Tämän palveluksen on hän uskollisesti suorittanut. Tämä kirja on pääasiallisesti yhteenveto siitä, mitä hän on kirjoittanut ja se on koottu sopusointuisella tavalla niiden esikuvien oikean sovituksen kautta, jotka hän selosti seurakunnalle. - -
Julkaisija esittää ilolla tämän seitsemännen osan jälellä oleville seurakunnan jäsenille ja kaikille, jotka sen lukevat heidän omaksi hyödykseen ja Herran Jeesuksen Kristuksen ja meidän Isämme kirkastamiseksi. Sitä mukaa kuin Herra on lähettänyt kuusi edellistä osaa on hänen siunauksensa seurannut jokaista niistä. Rukouksemme on, että hänen siunauksensa lepäisi myöskin tämän osan yli lohdutukseksi ja kehoitukseksi rakkaille pyhille tänä suurena avun tarpeen aikana.

Russellin uskottiin olevan "uskollinen ja älykäs palvelija, jonka hänen Herransa asettaisi huonekuntansa yli antamaan sille ruokaa ajallaan." (Matt.24:45-47) Hänen uskottiin olevan myös Hesekielin ennustama kirjoitusvälineillä varustettu liinapukuinen mies. (Hes.9:2)

Vuoteen 1927 asti laajasti levitetty Täyttynyt salaisuus -kirja teki hyvin selväksi, että kirjan sanoma on lähtöisin Jumalalta:

s.539,540
Henki otti pastori Russellin eroon maallisista pyrkimyksistä ja nosti hänet uhraavan papiston tasoon. Hän kääntyi pois liike-elämästä omistaakseen elämänsä taivaalliselle julistukselle. - - Jumalan voima oli hänen päällään vahvistaen häntä voimalla sisällisen ihmisen puolesta (Ef.3:16), ja viisaudella, niin että hän pappisvallan lujasta vastustuksesta huolimatta voi julistaa pasunan sanomaa Kristuksen läsnäolosta - - Tuhatvuotiskausi (Ilm.20:3,4,7) alkoi 1874, Kristuksen palaamisella.

s.542 1884 oli vartijan työ kasvanut sellaiseen laajuuteen, että oli välttämätöntä perustaa VARTIO-TORNIN RAAMATTU JA TRAKTAATTI SEURA. Tämän välikappaleen kautta on Jumalan määräämä vartija puhunut julistuksensa kristikunnalle. - - Pastori Russellin varoitus kristikunnalle, tullen suoraan Jumalalta, on sisältänyt nykyisen "kristillisen" sivistyksen uhkaavan kukistumisen, sodan, vallankumouksen ja anarkian ryöpyssä, jota seuraa kohta tapahtuva Jumalan valtakunnan perustaminen.

s.515 Kahdesti kuussa ilmestyvälle aikakausilehdelleen hän antoi nimeksi: "VARTIO-TORNI"; ja lujasti uskoen toisen tulemisen tapahtuneen 1874, hän lisäsi lehden toiseksi nimeksi: "Kristuksen läsnäolon airut". - - Pastori Russell näki, että Jumalan sallimuksesta oli tulossa suuri ahdistuksen aika, sodan, vallankumouksen ja anarkian pyörremyrsky.

s.582 Liinapukuinen mies oli Laodikea-seurakunnan palvelija, Herran uskollinen ja älykäs huoneenhaltija, pastori Russell.

s.542 "Hän sanoi, ettei hän olisi koskaan itse voinut kirjoittaa kirjojaan. Tämä kaikki tuli Jumalalta pyhän hengen valistuksen kautta."

Seitsenosainen Raamatun tutkielmat ovat merkittävä osa Jehovan todistajien oppihistoriaa, koska näiden kirjojen opetuksen ja laajan levityksen perusteella Jeesus valitsi tämä uskontokunnan "uskolliseksi ja ymmärtäväiseksi orjakseen".

Vartiotorni 1.3.1977 s.105
Jehovan uskollinen kansa on aina pitänyt "Kuninkaamme palvelusta" kaikkein tärkeimpänä. Niin, olihan vuoteen 1914 mennessä pieni joukko uskollisia kristittyjä palvellut yli 30 vuotta nykyisenä "uskollisena ja ymmärtäväisenä orjana" varaten hengellistä ravintoa Jumalan huonekunnan palvelijatovereille. (Matt.24:45; Ef.2:19-22; Gal.6:10)

Vartiotorni 15.3.1990 s.14
Vuonna 1918, kun Jeesus tarkasti orjikseen tunnustautuvat, hän tapasi kristittyjen kansainvälisen ryhmän, joka julkaisi Raamatun totuuksia käytettäväksi sekä seurakunnan sisäpuolella että sen ulkopuolella saarnaamistyössä. Vuonna 1919 kävi tosiaan niin kuin Kristus oli ennustanut: "Onnellinen on tuo orja, jos hänen isäntänsä saapuessaan tapaa hänet näin tekemästä. Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi." (Matteus 24:46,47) Nämä tosi kristityt astuivat Isäntänsä iloon. Koska he olivat osoittautuneet 'uskollisiksi vähässä', Isäntä asetti heidät "huolehtimaan paljosta". (Matteus 25:21)

Täyttynyt salaisuus -kirjan tulkintoihin Ilmestyskirjasta ja Hesekielin kirjasta ei kuitenkaan enää uskota, vaikka Russell vakuutti, että se mitä hän oli kirjoittanut "tuli Jumalalta pyhän hengen valistuksen kautta".

Vartiotorni 15.3.2000 s.13, alaviite
C.T. Russellin kuoleman jälkeen valmistettiin julkaisu [Täyttynyt Salaisuus], jota sanottiin Raamatun tutkielmien seitsemänneksi osaksi, ja siinä yritettiin selittää Hesekielin kirjaa ja Ilmestyskirjaa. Tuo julkaisu perustui osittain siihen, mitä Russell oli sanonut noista Raamatun kirjoista. Vielä ei kuitenkaan ollut koittanut aika paljastaa noiden ennustusten merkitystä, ja tuossa Raamatun tutkielmien osassa esitetyt selitykset olivat enimmäkseen hämäriä.

Nykyisin Täyttynyt salaisuus -kirjan tulkinnoista kerrotaan, että "siinä yritettiin selittää Hesekielin kirjaa ja Ilmestyskirjaa - - esitetyt selitykset olivat enimmäkseen hämäriä". Tunnustetaan, että tulkinnat olivat vain Russellin yritys tulkita näitä Raamatun kirjoja. Näin tunnustetaan, ettei Russell saanutkaan Jumalan pyhän hengen ohjausta näille tulkinnoilleen. Sen sijaan, että "selitykset olivat enimmäkseen hämäriä" ne olivat kyllä selvästi kerrottuja mutta enimmäkseen vääriä.

Tämä merkitsee myös sitä, ettei Jeesus näiden väärien Raamatun tulkintojen perusteella voinut valita tätä uskontokuntaa "uskolliseksi ja ymmärtäväiseksi orjakseen", joka jakaa hengellistä ruokaa oikeaan aikaan. Heidän Jumalan nimissä jakamansa hengellinen ruoka oli harhaan johtavaa, joka herätti vääriä odotteita tulevaisuudesta. Tämä tuotti myös häpeää Jumalalle, ja osoitti silloisten pappien vastustuksen oikeutetuksi kun myöhemmin todettiin, ettei nämä tulkinnat pitäneet paikkaansa.

Jehovan todistajat Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.62
Vuoden 1914 lokakuun mentyä C.T. Russell ja hänen toverinsa olivat yhä maan päällä. Sitten meni vuoden 1915 lokakuu. Oliko Russell pettynyt? Hän kirjoitti Vartiotornissa (engl.) 1.2.1916: "'Mutta veli Russell, mitä ajattelette muuttumisemme ajankohdasta? Ettekö ollut pettynyt, että se ei koittanut silloin kun sitä toivoimme?' kysytte. Ei, me vastaamme, emme pettyneet. - - Veljet, ne meistä, joilla on oikea asenne Jumalaa kohtaan, eivät ole pettyneitä minkään Hänen järjestelynsä vuoksi. Me emme toivoneet, että oma tahtomme tapahtuisi; kun siis havaitsimme, että meillä oli vääriä odotuksia vuoden 1914 lokakuun suhteen, niin olimme iloisia, että Herra ei muuttanut suunnitelmaansa meidän mielemme mukaiseksi. Me emme halunneet Hänen tekevän niin. Me vain toivomme voivamme ymmärtää Hänen suunnitelmansa ja tarkoituksensa."

Kun Russellin odotteet eivät toteutuneet vuoden 1914, eikä korjatun vuoden 1915 suhteen, joutui hän tunnustamaan "että meillä oli vääriä odotuksia vuoden 1914 lokakuun suhteen". Tällöin hän joutui tunnustamaan myös, että nämä odotteet eivät perustuneet Jumalan pyhän hengen ohjaukseen. "Me emme toivoneet, että oma tahtomme tapahtuisi - - olimme iloisia, että Herra ei muuttanut suunnitelmaansa meidän mielemme mukaiseksi." Hän tunnusti, että kyse olikin vain hänen omista tukinnoistaan, jotka erosivat Jumalan suunnitelmista.

Vartiotorni Toukokuu 2021 s.3
On tärkeää perehtyä tosiasioihin. - - Jehovan todistajien opetuksia tulisi verrata siihen, mitä Raamattu sanoo. On myös hyvä tutkia heidän nykyhistoriaansa. Ennakkoluulot ja kuulopuheet eivät johda harhaan niitä, jotka perehtyvät huolellisesti taustatietoihin.

Nyt olemme Vartiotornin kehotuksen mukaisesti perehtyneet heidän oppihistoriaansa koskeviin tosiasioihin. Tämä lyhyt katsaus osoittaa miten lahoavalle perustalle tämä uskontokunta on rakennettu. Kuten Vartiotorni toteaa: "Ennakkoluulot ja kuulopuheet eivät johda harhaan niitä, jotka perehtyvät huolellisesti taustatietoihin."

Olemme myös todenneet, että verrattaessa heidän nykyisiä Raamatun tulkintojaan Russellin tulkintoihin, tunnustavat he itsekin, etteivät Russellin tulkinnat olleet Raamatun oikeaa tulkintaa Jumalan hengen ohjauksessa. ”Vielä ei kuitenkaan ollut koittanut aika paljastaa noiden ennustusten merkitystä.” Tulkinnat olivat vain Russellin omia vääriksi osoittautuneita tulkintojaan. Siitä huolimatta vaalitaan hänen mainettaan ja tehtäväänsä ennustettuna "sanansaattajana":

Jehovan todistajat Jumalan valtakunnan julistajia v.1993 s.621,622
Käyttikö Jumala näkyvää kanavaa?
On tietysti olemassa useita uskonnollisia järjestöjä, ja melko monet opettajat käyttävät jonkin verran Raamattua. Käyttikö Jumala erityisesti Charles Taze Russellia? - -
Ei varmastikaan voitu odottaa, että Jumala käyttäisi C.T. Russellia, jos tämä ei pitäisi uskollisesti kiinni Jumalan sanasta (Jer.23:28; 2.Tim. 3:16,17). Jumala ei käyttäisi miestä, jota pelko estäisi saarnaamasta siitä, minkä hän näkisi kirjoitetun selvästi Raamattuun (Hes.2:6-8). Jumala ei myöskään käyttäisi ihmistä, joka yrittäisi Raamatun tuntemuksensa avulla saada kunniaa itselleen (Joh.5:44). Mitä tosiasiat siis osoittavat?
Kun Jehovan todistajat nykyään tarkastelevat Charles Taze Russellin tekemää työtä, hänen opetuksiaan ja sitä, miksi hän niitä opetti, sekä hänen aikaansaannoksiaan, heillä ei ole epäilystäkään siitä, että Jumala tosiaan käytti häntä erityisellä tavalla ja merkittävään aikaan.

Jumalan valtakunta hallitsee! v.2014 s.13,14
Jo muinaisista ajoista asti Jehovan tarkoituksena oli valmistaa kansaansa messiaanisen valtakunnan syntymään. Esimerkiksi Malakian 3:1:ssä ennustettiin: "Katso! Minä lähetän sanansaattajani, ja hänen on raivattava tie eteeni. - - "
Kuka sitten oli Malakian 3:1:ssä ensimmäiseksi mainittu "sanansaattaja"? - - Charles Taze Russell ja hänen läheiset toverinsa - toimivat juuri tuona ennustettuna "sanansaattajana". Tämä "sanansaattaja" antoi hengellistä ohjausta Jumalan kansalle ja valmisti sitä edessä oleviin tapahtumiin.

Jehovan todistajien oppihistoriaan perehtyneet eivät voi kuin ihmetellä tällaisia Russellia ylistäviä lausuntoja. Kuten ko. kirjassa todetaan: "Ei varmastikaan voitu odottaa, että Jumala käyttäisi C.T. Russellia, jos tämä ei pitäisi uskollisesti kiinni Jumalan sanasta". Hänen tulkintansa Raamatun profetioista olivat enimmäkseen vääriä.

"Kun Jehovan todistajat nykyään tarkastelevat Charles Taze Russellin tekemää työtä, hänen opetuksiaan ja sitä, miksi hän niitä opetti, sekä hänen aikaansaannoksiaan, heillä ei ole epäilystäkään siitä, että Jumala tosiaan käytti häntä erityisellä tavalla ja merkittävään aikaan." Russellin opetukset silloisesta lähitulevaisuudesta olivat täysin harhaanjohtavia, joten ei ole perusteita uskoa, että Jumala olisi käyttänyt häntä tällaisen väärän tiedon levittämiseen. Saati että Jeesus olisi valinnut heidät näiden opetusten perusteella ”uskolliseksi ja ymmärtäväiseksi orjakseen”.

Ovatko opetukset myöhemmin alkaneet osoittautua luotettavimmiksi?

Russellin seuraaja J.F. Rutherford puhui v.1918 aiheesta "Miljoonat jotka nyt elävät eivät kuole koskaan". 20-luvulla odotettiin muinaisten patriarkkojen ylösnousemusta johtamaan maan ennallistamista paratiisiksi. Heille hankittiin jo talokin, jossa he voisivat asua. Vuonna 1975, jolloin laskettiin Aadamin luomisesta kuluneen 6000 vuotta, odotettiin 1000-vuotiskauden alkamista. Nykyinen maailma loppuisi viimeistään vuoden 1914 tapahtumat nähneen sukupolven tai ainakin silloin syntyneen sukupolven aikana. Nämä paljon julkisuutta saaneet odotteet eivät toteutuneet, vaikka Jumalan uskottiin paljastaneen nämä tiedot hallintoelimelle, joka julkaisi ne maailmanlaajuiseen levitykseen.

Vartiotorni Toukokuu 2021 s.2
Siinä kerrotaan myös, miksi monet eivät nykyään kuuntele Jeesuksen seuraajia.

Tarkasteltavassa Vartiotornin kirjoituksessa pohdittiin syitä, miksi monet eivät kuuntele Jehovan todistajia, ainoita Jeesuksen seuraajia, joita he omasta mielestään ovat. Yksi merkittävä syy on ilmeisesti se, että heidän sanomansa, heidän historiansa alusta alkaen, on osoittautunut epäluotettavaksi. Ei voida uskoa, että Jumala on näiden epäluotettavien opetusten lähde, vaikka he niin vakuuttavat.

Vartiotorni Toukokuu 2021 s.13
Meidän aikanamme jotkut tunnetut Jehovan todistajat ovat jättäneet totuuden. Heistä on tullut luopioita, ja he ovat yrittäneet vetää toisia mukaansa. He ovat esittäneet Jehovan todistajista kielteisiä kommentteja ja levittäneet heistä puolitotuuksia ja suoranaisia valheita uutismediassa ja internetissä.

Monet Jehovan todistajat ovat pettyneet opetuksiin, jotka ovat toistuvasti osoittautuneet epäluotettaviksi. He ovat epäuskonsa vuoksi eronneet tai joutuneet erotetuiksi. Heidät on leimattu kartettaviksi luopioiksi, joiden kanssa ei saa olla tekemisissä. Heitä ei saa edes tervehtiä. Sen sijaan, että he yrittäisivät vetää toisia mukaansa, he yrittävät vain saada entisiä uskonveljiään pohtimaan uskonsa perusteita.

1.Johanneksen kirje 4:1 Um18
1 Rakkaat, älkää uskoko jokaista hengen vaikutuksesta syntynyttä sanomaa vaan koetelkaa ne nähdäksenne, ovatko ne lähtöisin Jumalasta, koska monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

Tämä Jehovan todistajien oppihistorian tarkastelu tuo heidän kannaltaan ikävällä tavalla esiin kielteisiä asioita heidän opetuksistaan. Esitetyt asiat ovat lainattu heidän kirjallisuudestaan, joten kyse ei ole pahansuopaisista valheista, joita heistä myös asiaan perehtymättömien toimesta on levitetty.

Miksi useimmat Jehovan todistajat eivät halua lukea tämän kaltaista tekstiä heidän uskontokuntansa oppihistoriasta, vaikka tieto on lainattu heidän omasta kirjallisuudestaan? Ovatko he sitoutuneet uskontokuntaansa niin vahvasti, ettei tällaisilla asioilla, vaikka tosiasioita ovatkin, ole heille mitään merkitystä? Onko suhde tähän uskontokuntaan heille tärkeämpi asia kuin suhde tosiasioihin ja Jumalaan? Vaikuttaako siihen myös heidän uskontokuntaansa suojeleva tulkinta sananvapaudesta? Siitä enemmän tässä linkissä.
       
 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity