Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset

Kuva: JW.ORG, muokkaus: JP

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG, ellei toisin mainittu
 
 Historiaa - osa 89: Russellin keksimä pyramidioppi oli virallisesti voimassa kymmeniä vuosia
09.08.2021 Johanneksen poika
Gizen suuri pyramidi, kuva: Russellin kirja Tulkoon valtakuntasi (1891)

Yllä olevan kuvan näet isompana tästä.

Jehovan todistajien "historiakirja" Jehovan todistajat – Jumalan valtakunnan julistajia (1993) kertoo Russellin pyramidiopista näin:

*** jv luku 14 s. 201 ”He eivät ole osa maailmasta” ***

Noin 35 vuoden ajan pastori Russell ajatteli, että Gizen suuri pyramidi oli Jumalan kivitodistaja, joka vahvisti Raamatun ajanjaksojen paikkansapitävyyden (Jes. 19:19). Jehovan todistajat ovat kuitenkin luopuneet ajatuksesta, että jollakin Egyptin pyramidilla olisi jotain tekemistä tosi palvonnan kanssa. (Ks. ”Wartio-Torneja” 15.1. ja 1.2.1929.)

Vuoden 2000 Vartiotorni-lehti myöntää, että tämä oli väärä opetus. Suora lainaus lehdestä:

*** w00 1/1 s. 9-10 kpl 16-17 Palveleminen vartijan kanssa ***

Charles T. Russellin vuonna 1886 julkaisemassa kirjassa, jota alettiin sanoa Jumalan aikakausisuunnitelmaksi, oli kaavio, joka yhdisti ihmiskunnan aikakaudet Egyptissä sijaitsevaan Gizan suureen pyramidiin. Tämän farao Kheopsin muistomerkin ajateltiin olevan se patsas, johon viitataan Jesajan 19:19, 20:ssä: ”Sinä päivänä osoittautuu olevan alttari Jehovalle keskellä Egyptin maata ja sen rajan tuntumassa patsas Jehovalle. Ja se on osoittautuva merkiksi ja todistukseksi armeijoiden Jehovalle Egyptin maassa.” Miten tuo pyramidi voisi liittyä Raamattuun? Esimerkiksi joidenkin tuon suuren pyramidin käytävien pituuden sanottiin osoittavan, milloin alkaa Matteuksen 24:21:n ”suuri ahdistus” sellaisena kuin se silloin ymmärrettiin. Jotkut raamatuntutkijat syventyivät mittaamaan tuon pyramidin eri piirteitä saadakseen selville esimerkiksi päivän, jona he menisivät taivaaseen!

Tätä niin sanottua ”Raamattua kivessä” pidettiin arvossa joidenkin vuosikymmenien ajan, kunnes Vartiotornissa 15.1. ja 1.2.1929 (engl. 15.11. ja 1.12.1928) osoitettiin selvästi, ettei Jehova tarvinnut pakanallisten faraoiden rakentamaa ja astrologisia, demonisia merkkejä sisältävää kivimonumenttia vahvistamaan Raamatussa esitettyä todistusta.

Suomenkielisessä Vartiotornissa 15.01.1929 viitattiin Jesajan profetiaan:

(Jesaja 19:19, 20) ”Sinä päivänä osoittautuu olevan alttari Jehovalle keskellä Egyptin maata ja sen rajan tuntumassa patsas Jehovalle. Ja se on osoittautuva merkiksi ja todistukseksi armeijoiden Jehovalle Egyptin maassa.”

Sama lehti kuitenkin huomautti näin:

Menneenä puolivuosisatana ovat monet Jumalan sanan tutkijat opettaneet ja uskoneet, että Egyptin suuri pyramidi on se, mistä Jumala puhuu edelläolevan alkutekstimme sanoissa. Monet ovat uskoneet, että tämä kivirakennus todistavasti vahvistaa sen Jumalan suunnitelman, joka esitetään Jumalan sanassa. Itse asiassa ovat muutamat kutsuneet pyramidia "Raamatuksi kivessä" ja "Jumalan kivitodistajaksi". Muutamat ovat tehneet viittaamalla tähän kivirakennukseen laskelmia ja ovat omassa mielessään määritelleet, milloin Jumala saattaa suunnitelmansa ratkaisukohtaan. Eräillä mittauksilla ja matemaattisilla laskelmilla he ovat koettaneet määritellä aivan tarkan ajan, jolloin Jumala ottaa kaikki lapsensa maan päältä taivaaseen.

Tässä Vartiotorni jotenkin ihmeellisesti suojelee Russellia. Juuri Russell, Raamatuntutkijoiden varhainen johtomies, oli tehnyt pyramidilaskelmia ja kehitellyt pyramidiopin. Miksi Vartiotorni ei suoraan nimennyt Russellia tämän väärän opin keksijäksi? Se olisi tietenkin ollut noloa.

Millainen oli Russellin keksimä "nerokas" pyramidioppi? Tarkastellaan sitä seuraavaksi.Charles Taze Russell kirjoitti kirjasarjansa kolmannen osan, Tulkoon valtakuntasi. Kirja julkaistiin vuonna 1891 (suomeksi 1912). Sivulla 6 Russell esitti johdannon "pyramiditeologiaan", josta kirjan loppuosassa on tietoa kymmeniä sivuja:

Suuri Egyptin pyramidi, jota käsitellään tässä osassa, ei ole menettänyt vähintäkään mielenkiinnostaan tekijään nähden. Sen alasjohtava käytävä edustaa edelleenkin kuvaannollisesti ihmissuvun alaspäin vievää suuntaa synnin ja kuoleman hallitessa. Ensimmäinen nouseva käytävä vastaa edelleen lakitaloutta, Jumalan liittoa Israelin kanssa, joka tehtiin Siinailla, sekä tämän kansan vaellusta lain alaisena. Suuri galleria kuvaa edelleen Kristuksen ja hänen seuraajainsa oppien korkeaa ihanuutta evankeliumikautena. Suuren gallerian yläpään askel edustaa vielä huomattavampaa muutosta maailman asioissa, senkautta että ihminen nostetaan korkeammalle tasolle. Yhteys suuren gallerian yläosan ja kuninkaan huoneen yläpuolella olevien huoneiden kanssa vastaa vielä Herran läsnäoloa aikakauden lopussa, alkaen syksystä 1874.

Emme ole koskaan koettaneet asettaa Suurta pyramidia, jota on toisinaan kutsuttu "Raamatuksi kivessä", Jumalan sanan rinnalle tai sen vertaiseksi sellaisena kuin tämä sana esiintyy Vanhassa ja Uudessa Testamentissa - jälkimmäiset ovat aina ensi sijassa arvoon nähden. Uskomme vielä edelleenkin, että tämän pyramidin piirustukset, joka on niin erilainen kuin kaikki muut pyramidit, Herra suunnitteli ja varasi pyramidiksi ja todistajaksi keskelle Egyptin maata ja sen rajalle. (Jesaja 19:19) Se kertoo varmastikin aivan toisenlaisen historian kuin mikään muu muistomerkki tältä kaukaiselta ajalta.

Russellin kirjassa Tulkoon valtakuntasi sen kymmenennessä luvussa on laaja katsaus pyramidioppiin sivulta 327 alkaen. Sitä ennen on sivuilla 325 ja 326 esipuhe, jossa professori G. Piazzi Smyth kertoo oman käsityksensä Russellin teoriasta. Esipuheen voi lukea tästä.

Varsinainen pyramidiopin esittely sisältää monia aiheita, mm. nämä:
  • Ylimalkainen kuvaus suuresta pyramidista
  • Raamatun viittauksia siihen
  • Miksi ja milloin se rakennettiin ja kuka sen rakensi
  • Sen asemapaikan tärkeys
  • Sen tieteelliset opetukset
  • Maailman kulku alaspäin ja sen päättyminen suureen hädän aikaan
  • Kristuksen toisen tulemisen vuosiluku
  • Maailman kulku tuhatvuotiskautena
  • Jne.
Russellin kirjan sivulla 327 kerrotaan, että Gizen suuri pyramidi oli yksi maailman seitsemästä ihmeestä. Tuo pyramidi sijaitsee Egyptissä lähellä Kairoa. Pyramidissa on kivilohkareita, jotka painavat kolme tai neljä kertaa enemmän kuin obeliski. Kivien paino voi olla jopa satoja tonneja, kertoo Russell. Lainaus Russellin tekstistä sivulta 328:

Siinä on kolmenkymmenen jalan pituisia kiviä, jotka sopivat niin hyvin yhteen, että voi vetää kynäveitsellä pitkin pintaa huomaamatta rakoa niiden välillä. Niitä ei ole myöskään liitetty yhteen käyttämällä muurausruukkia. - - - Lasketaan, että Suuri pyramidi painaa kuusimiljoonaa tonnia.

Russell nitoo omassa pyramidiopissa pyramidin mitat ja rakenteen yhteen Raamatun kanssa. Suora lainaus sivulta 329:

Suuri pyramidi näyttäytyy kuitenkin tärkeiden tieteellisten, historiallisten ja profeetallisten - totuuksien varastoaitaksi, ja sen todistukset ovat täydessä sopusoinnussa Raamatun kanssa sen kautta, että se ilmaisee huomattavimmat piirteet sen totuuksista kauniissa ja sopivissa vertauskuvissa. - - - Jos se rakennettiin Jumalan johdolla hänen todistuksekseen ihmisille, niin voimme odottaa Jumalan kirjoitetussa sanassa jonkin viittauksen siihen. - - - Jesaja kertoo, kuten edellä on mainittu "alttarista ja patsaasta, jotka on oleva merkkinä ja todistuksena Herralle Sebaotille Egyptin maassa".

Sivulla 332 Russell jatkaa pyramidin ja Raamatun yhteensovittamista, kun hän kirjoittaa näin:

Jeremia (32:20) selittää, kun hän puhuu Jumalan voimallisista töistä, että hän on "tehnyt merkkejä ja ihmeitä" Egyptin maassa tähän päivään asti". Jumala teki merkkejä ja ihmeitä Egyptissä, kun hän vei Israelin voittokulussa sieltä; mutta hän on myös asettanut sinne merkkejä ja ihmeitä, jotka ovat säilyneet "aina tähän [meidän] päivään asti". Me uskomme, että Suuri pyramidi on arvokkain juuri näistä merkeistä ja ihmeistä; ja se alkaa nyt puhua tiedemiehille heidän omalla kielellään ja heidän kautta kaikille ihmisille.

Miksi, milloin ja kuka rakensi Suuren pyramidin? Tähän kysymykseen Russell antaa erilaisen vastauksen kuin tiedemiehet. Russell yrittää romuttaa ne tiedot, joita ihmiskunnalla on, kun hän sivuilla 333 ja 334 kirjoittaa näin:

Sitä vanhaa otaksumaa, että se muka rakennettiin holviksi ja haudaksi jollekin egyptiläiselle kuninkaalle, ei kannata uskoa; sillä sellaisen rakennuksen suunnittelun tekeminen vaati, kuten saamme nähdä, enemmän kuin meidän päivien viisauden, puhumattakaan egyptiläisten viisaudesta neljätuhatta vuotta sitten. Sitä paitsi ei siellä ole mitään, mitä voisi verrata ruumisarkkuihin, muumioihin ja hautakirjoituksiin. Suuren pyramidin salaisuuksia alettiin ymmärtää, ja meidän kysymyksemme alkoivat saada todenmukaisia vastauksia vasta sitten, kuin oli saavuttu siihen aikaan, jota Danielin ennustuksessa kutsutaan "lopun ajaksi", jolloin tieto tuli karttumaan ja ymmärtäväiset tulivat ymmärtämään Jumalan suunnitelman. - Dan. 12: 4, 9, 10.

Russell mainitsee sivulla 334, että nuori skotlantilainen Robert Menzies tutkiessaan Suuren pyramidin tieteellisiä opetuksia huomasi, että siinä oli samalla profeetallisia ja ajanlaskullisia opetuksia.

Sivulla 335 tulee esille arvioitu Suuren pyramidin rakennusaika. Professori Smyth on päätellyt, että se rakennettiin vuonna 2170 eKr., tulos, mihin hän tuli etupäässä tähtitieteellisten havaintojen perusteella. Kun hän huomasi, että ylöspäin suunnatun käytävän kulmaus vastaa kaukoputkea, ja että "sisäänkäyntikäytävä" vastaa tähtitieteilijän "tähtääjää", niin hän rupesi tutkimaan, mitä erityistä tähteä se on mahtanut osoittaa joskus menneisyydessä. Laskelmat osoittivat, että alfa Draconis, lohikäärmetähti, on ollut siinä asemassa taivaalla, että se on loistanut suoraan alas sisäänkäytävään sydänyönä syyspäiväntasauksen aikaan v. 2170 eKr. Sen jälkeen, ajatellen itsensä tähtitieteilijäksi tuona aikana, tähtääjä suunnattuna alfa Draconikseen ja kuvitellen itselleen ylösnousevat käytävät kaukoputkeksi, jota ne paljon muistuttavat, hän laski, mikä tähtiryhmä tai merkitsevä tähti olisi keskellä hänen niin asetettua kaukoputkeaan tuona hänen tähtääjänsä ilmaisemana erikoisena aikana, ja huomasi, että Plejadien (Seulasten) eli Seitsentähtien täytyi olla vaadittu tähdistö. Näin ihmeellinen yhteensattumus sai hänet vakuutetuksi, että vuosiluku pyramidin rakentamiseksi oli siten määrätty; sillä alfa Draconis ei ole vähemmin vertauskuva synnistä ja Saatanasta kuin Seulaset, Seitsentähdet ovat vertauskuva Jumalasta ja maailmankaikkeuden keskipisteestä. Suuri pyramidi ilmoittaa tällä tavalla, että sen Arkkitehti tiesi pahan herrauden ja vallan ihmissuvun alaspäin vievällä synnin tiellä, ja se osoittaa myöskin sen, mitä on ihmisen näköpiirin tuolla puolella, nim. että suvun ainoa toivo on Jehova. - Russellin kuva: Wikipedia.

Russell on kirjassaan viitannut "tieteellisiin opetuksiin", mutta miten hän käsittelee näitä seikkoja. Lainaus sivuilta 338 ja 339:

Suuren pyramidin tieteelliset opetukset jätämme mainitsematta säästääksemme tilaa, koska ei edes yksi sadasta tavallisesta lukijasta ymmärtäisi tieteellisiä termejä, niin että voisivat käsittää todistukset.

Russell kuitenkin selittää jonkin verran opetuksia, hän sanoo, että "annamme ainoastaan viittauksen siitä tavasta, jolla se opettaa tiedemiehiä". Hän kertoo sivulla 341 näin:

Esimerkiksi perustuksen kohdalta neljän asemasivun pituuksien huomataan yhteenlaskettuna tekevän yhtä monta pyramidi-kyynärää (noin 18 tuumaa) murto-osineen kuin neljässä vuodessa on päiviä - lukuunottamatta karkausvuodenkin murto-osat. Perustuksen lävistäjät mitattuina koillisesta lounaaseen ja luoteesta kaakkoon tekevät juuri yhtä monta tuumaa kuin precessionaalikaudessa on vuosia. Tämän jakson olivat tähtitieteilijät jo otaksuneet 25,827 vuodeksi, ja Suuri pyramidi vahvistaa heidän päätelmänsä. Etäisyyden aurinkoon, arvellaan, ilmaisee Suuri pyramidi korkeutensa ja kulmansa kautta 91,840,270 mailiksi (147,770,994 km.), mikä vastaa melkein täydellisesti niitä viimeisiä numeroita, mihin tähtitieteilijät ovat tulleet. Tähtitieteilijät olivat äskeisiin aikoihin saakka laskeneet tämän etäisyyden 90-96 miljoonaksi mailiksi, ja heidän viimeinen laskelmansa ja lopputuloksensa on 92 miljoonaa mailia (148,028,00 km.). Suurella pyramidilla on myöskin oma tapansa ilmaista mitä oikeimmat ohjeet kaikille mitoille ja painoille, mitkä perustuvat maan suuruuteen ja painoon, jotka sen myöskin sanotaan ilmaisevan.

Sivulla 342 Russell kertoo "huimista" tähtitieteellisistä havainnoista näin:

Tiede on viimeksi huomannut, että aurinko ei ole mikään kuollut keskipiste, jonka ympärillä kiertää kiertotähtiä, mutta joka itse olisi paikallaan oleva. Nykyjään on tullut vahvistetuksi, että myöskin aurinko liikkuu vieden mukanaan loistavan pyrstötähtiseurueensa niiden ja omien saattolaistensa kanssa jonkun tavattoman paljon suuremman keskipisteen ympäri. Tähtitieteilijät eivät ole vielä täydellisesti yksimielisiä siitä, mikä tai missä tämä keskipiste on. Muutamat kumminkin arvelevat löytäneensä sen suunnan olevan Plejadeissa (Seulasissa) ja erittäinkin tähti Alcyonessa, keskimmäisessä noista kuuluisista Plejadi-tähdistä. - - - Tähti Alcyone on siis, niin paljon kuin tiede kykenee päättämään, se keskiyön valtaistuin, missä on koko painolaki-järjestelmän keskipiste, ja mistä Kaikkivaltias hallitsee maailmankaikkeutta. Ja tässä on huomattava se tosiasiain ihmeellinen vastaavaisuus, että Suuren pyramidin rakennusvuonna syyspäiväntasauksen keskiyönä ja siis vuoden oikeana alkamispäivänä, jona se vieläkin säilyy monien kansanheimojen perinnäiskertomuksissa, olivat Seulaset jakaantuneet tämän pyramidin puolipäiväpiirin kohdalla niin, että tähti Alcyon (n Tauri) on juuri tällä linjalla. Tässä on siis laatuaan mitä korkein ja ylevin viittaus, minkä pelkkä inhimillinen tiede milloinkaan on kyennyt tekemään, ja mikä näyttää antavaan ennen aavistamattoman valtavan merkityksen Jumalan puheelle Jobille, kun hän sanoi: "Taidatko solmita Plejadien suloisen vaikutuksen?" engl. käänn.

Miten Russellin kirjassa pyramidi valjastetaan kertomaan ennustuksista yksityiskohtia. Otetaan esimerkki sivuilta 353 ja 354:

Vuosia ennen sen arvelun esittämistä, että "suuri galleria" esikuvaa kristillistä armotaloutta, oli prof. Smyth vahvistanut tähtitieteellisten havaintojen kautta vuosiluvun 2170 eKr. pyramidin rakennusvuodeksi. Ja kun herra Menzies esitti, että jokaisen "suuren gallerian" lattialinjan tuuma esikuvaa yhtä vuotta, niin johtui jonkun mieleen, että jos tämä teoria olisi oikea, pitäisi, jos lattialinja mitattaisiin takaperin "suuren gallerian" alareunasta alkaen alaspäin pitkin "ensimmäistä nousevaa käytävää" siihen asti, missä se yhtyy "sisäänkäyntikäytävään", ja siitä taas ylöspäin pitkin "sisäänkäyntikäytävää" pyramidin sisäänkäyntiaukkoon, tämä osoittaa eli ilmaista joku vastaavaisuus ja niin todistaa pyramidin rakennusvuosi, kuten myöskin tuuma-vuosi-teoria oikeaksi. Vaikka tämä ei ollutkaan mahdotonta, niin se oli vaikea koe, ja eräs siviili-insinööri lähetettiin käymään pyramidissa ja ottamaan uudestaan hyvin tarkat mitat sen käytävistä, huoneista jne. Tämä tapahtui v. 1872; ja hänen tiedonantonsa olivat äärimmäiseen asti vahvistavia. Hänen mittauksensa osoittavat äsken kuvatun lattialinjan olevan 2170 ½ tuumaa "sisäänkäyntikäytävän" seinissä olevan hyvin hienosti vedettyyn viivaan asti. Niin muodoin on sen rakennusvuosi tullut kahdenkertaisesti vahvistetuksi, ja sen ohessa osoitetaan, että sen käyvävien lattialinjoilla on sekä historiallinen että aikalaskullinen merkitys, mitkä tulevat vielä yleisesti olemaan "todistuksena Herralle Egyptin maassa".

Sivuilla 357 ja 358 Russell on löytävinään vuosilukuennustuksia, kun hän kirjoittaa näin:

"Laskeva käytävä", joka johtaa Suuren pyramidin sisäänkäytävästä "kuiluun" eli "maanalaiseen huoneeseen", kuvaa maailman kulkua ylimalkaan (tämän maailman ruhtinaan hallitessa) suuren hädän päivään ("kuiluun") asti, missä paha saatetaan loppuunsa. Tämän aikakauden mittaaminen ja ajan määrääminen, jolloin hädän luola saavutetaan, on helppo, jos meillä on joku aikamäärä - piste pyramidissa, mistä me lähdemme. Meillä on tämä merkki "ensimmäisen nousevan käytävän" ja "suuren gallerian" yhtymäkohdassa. Tämä piste ilmaisee Herramme Jeesuksen syntymän, kuten "kaivo" 33 tuumaa alempana ilmoittaa hänen kuolemansa. Siis, jos me mittaamme takaperin pitkin "ensimmäistä nousevaa käytävää" siihen asti, missä se yhtyy "sisäänkäyntikäytävään", on meillä joku määrätty päivämäärä alaspäin johtavalla käytävällä. Tämä mitta on 1542 tuumaa (n. 39 m.) ja ilmaisee siis v. 1542 eKr. aikamääräksi. Mittaamalla sitten alaspäin pitkin "sisäänkäyntikäytävää" tästä pisteestä "kuilun" sisäänkäytävään, joka "kuilu" esikuvaa sitä suurta hädän aikaa ja hävitystä, jolla tämä aikakausi päättyy, kun paha syöstään pois vallasta, huomaamme sen välin olevan 3457 tuumaa (n. 86,5 m.), jotka vertauskuvaavat 3457 vuotta edellä mainitusta ajasta, vuodesta 1542 eKr.; tämä laskelma osoittaa 1915 jKr. ilmoittavan hädän ajan alun, sillä 1542 vuotta eKr. ja 1915 jKr. tekevät yhteensä 3457 vuotta. Niin muodoin todistaa pyramidi, että 1914:n loppu oli aikalaskullisessa suhteessa hädänajan alku, hädän ajan, jonka vertaista ei milloinkaan ole ollut sitten kuin ihmisiä rupesi olemaan - eikä myöskään milloinkaan tule. Ja niin muodoin osoittautuu, että tämä "todistaja" vahvistaa täydelleen Raamatun todistukset tämän asian suhteen, kuten osoitetaan Raamatun Tutkielmien II osan 7:ssä luvussa "Rinnakkaiset armotaloudet".

Pyramidin antamat "todisteet" ovat "hatusta vedettyjä". Niillä ei ole minkäänlaista yhteyttä Raamattuun, historiaan tai ajanlaskuun. Ei ole ihme, että Vartiotorni-seurakin lopulta sanoutui siitä irti.

Tässä yhteydessä ei ole tarpeen käsitellä enempää "pyramiditeologiaa", mutta jos joku on kiinnostunut aiheesta, tältä sivulta löytyy koko Russellin kyhäämä oppirakennelma.

 


Tästä voi lukea Russellin "pyramiditeologian" kokonaan sellaisena kuin se esitetään kirjassa Tulkoon valtakuntasi:

Katso kuva oikein päin tästäKatso kuva isompana tästä.

Loppukevennys:

Russellin "pyramiditeologiaa" voisi verrata skeptikko Nils Mustelinin kehittämään "sporalogiaan". Kumpi on luotettavampi?
          
 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity