Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset

Kuva: JW.ORG, muokkaus: JP

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG, ellei toisin mainittu
 
 Historiaa - osa 101: Vartiotorni-lehdissä oli jatkuvaa valitusta Amerikan kieltolaista
22.09.2021 Johanneksen poikaYhdysvaltain kieltolaki kielsi alkoholin valmistuksen, kuljetuksen ja myynnin koko Yhdysvalloissa vuosien 1920–1933 välillä. Kieltolaki vähensi aluksi alkoholin kulutusta, mutta sen kannatus hiipui 1920-luvun loppua kohti. Alkoholin salamyynti ja salakuljetus hyödyttivät järjestäytynyttä rikollisuutta, lain valvominen kävi kalliiksi, ja alkoholia juotiin kuitenkin salaa.

Valtakunnallinen kieltolaki kumottiin vuonna 1933, joskin muutama osavaltio jatkoi kieltoa senkin jälkeen.

Näin kertoo Wikipedia.


Laitonta alkoholia kaadetaan viemäriin, kuva: Wikipedia

J.F. Rutherford oli Vartiotorni-seuran presidentti vuosina 1916 - 1942. Hänellä oli päävastuu tuona aikana huolehtia Vartiotorni-lehtien teksteistä.

Wikipedia kertoo, että Rutherford oli jo nuorena solminut avioliiton, ja liitosta Mary-vaimon kanssa hänellä oli yksi poika, Malcolm. Rutherfordin tultua Vartiotorni-seuran presidentiksi hänen ja Maryn välit viilenivät ja katkesivat lopulta kokonaan, vaikka pariskunta ei koskaan ottanutkaan virallista avioeroa. Syytä välien katkeamiseen ei tiedetä, mutta todennäköisesti Rutherfordin kiivaalla ja ankaralla luonteella oli osuutta asiaan. Mahdollisesti myös Rutherfordin runsas alkoholin käyttö on vaikuttanut asiaan.


Pullojen kuvat: Pixabay, Rutherfordin kuva: Wikipedia

Kun katsoo kieltolain aikaisten Vartiotorni-lehtien tekstejä, tulee siihen johtopäätökseen, että Rutherford oli jotenkin tyytymätön kieltolakiin. Vartiotornissa valitettiin jatkuvasti sitä, että kansalaisia estettiin juomasta alkoholijuomia.

Jehovan todistajat väittävät, että he ovat lainkuuliaista väkeä. Lisäksi he väittävät, että he eivät ota kantaa poliittisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin. Tässä muutama heidän väitteistään:

He ovat esimerkiksi täysin lainkuuliaisia Raamatun mukaisia paikkakunnan ja kansan säädöksiä kohtaan, maksavat kuuliaisesti veronsa ja ylläpitävät yleistä rauhaa. - Vartiotorni 15.09.1956, sivu 284.

Hallintoon nähden tosi kristityt ovat olleet ja ovat monien hallitusten lainkuuliaisia alamaisia kaikissa eri maissa, joissa on vaihtelevat tavat, perinteet ja laitokset. - Vartiotorni 15.06.1963, sivu 278.

Jos me levittäisimme jotain uskonnollista, yhteiskunnallista tai poliittista ihmisfilosofiaa, niin jotkut ihmisviranomaiset voisivat oikeutetusti pannakin vastaan ja ryhtyä sopiviin vastatoimenpiteisiin - Vartiotorni 15.01.1950, sivu 21.

Paavali kirjoitti heille: ”Me olemme lähettiläitä Kristuksen sijasta.” (2. Korinttilaisille 5:20.) Voidellut edustavat Jumalan valtakuntaa, ja siksi eivät ota kantaa tämän maailman poliittisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin (Filippiläisille 3:20). - Kirja Miten pysyä Jumalan rakkaudessa, sivu 60.

Kun lukee lainauksia kieltolain aikaisista Vartiotorni-lehdistä, huomaa, että kyllä Vartiotorni-seura otti voimakkaasti kantaa poliittiseen ja yhteiskunnalliseen asiaan. Kieltolaki oli mitä suurimmassa määrin poliittinen ja yhteiskunnallinen asia. Eikä Vartiotornin jatkuva valitus kieltolain olemassaolosta oikein vakuuttanut siinä, että Jehovan todistajat olisivat lainkuuliaisia ihmisiä.

Viinan himon täytyi Vartiotornin toimituskunnassa olla melkoinen. Vartiotornin tekstit olivat happamia, katkeria ja vihan täyttämiä. Vartiotorni-lehdissä kerrotaan mm. seuraavia kieltolakiin liittyviä asioita:
  • Tekopyhät kieltolakisaarnaajat riistävät kansalta tarpeellisen viininkäytön
  • Jumala ei ole milloinkaan hyväksynyt kieltolakia
  • Paavali ei saarnannut siveellisiä uudistuksia eikä kieltolakia
  • Mielivaltaisesti laaditut lait, kuten kieltolaki, aiheuttavat kostonhimoa, riitaa ja vihaa
  • Pappien politiikkana on väittää, että kieltolaki on Jumalan laki
  • Jumala teki ihmisen vapaaksi siveelliseksi toimijaksi; ihminen ei tee toimistaan tiliä ihmisille, siksi kieltolakia voidaan arvostella
  • Kieltolaki on "turhanpäiväinen ajatus"
  • Saatana käytti pappeja johtaakseen lainvalvojat ansaan, sen seurauksena syntyi kieltolaki
  • Rutherford kirjoitti kirjasen Kieltolaki - Kansainliitto - Syntyneet Jumalasta vaiko Perkeleestä - Kummasta?
  • Papit käsittelivät saarnoissaan politiikkaa, kieltolakia ja muita hullutuksia


Katsoaan vähän, mitä Vartiotorni-lehdissä kirjoitettiin:


Kuva: Pixabay

Vuoden 1927 joulukuun Vartiotorni, sivu 378:

Nyt köyhät anovat leipää, mutta vallassaolijat antavat heille kiven; he pyytävät kalaa, mutta papit antavat heille käärmeen. Messiaan vanhurskaan hallituksen aikana järjestetään kaikille kansoille lihavat pidot, ja he tulevat syömään ja iloitsemaan. Silloin ei tekopyhien kieltolakisaarnaajien sallita yhteistoiminnassa jobbarien kanssa riistää kansalta tarpeellista viininkäyttöä heidän itsensä käyttäessä sitä laittomasti. — Jesaja 25: 6.

Vartiotorni 01.07.1919, sivut 200 ja 201:

Lakikirjat ovat täynnä lakeja, samanlaisia kuin paljon kehuttu Ameriikan kieltolaki, joka on aiottu suorittamaan jotakin ihmisen ihmeellisistä siveellisistä sankariteoista; mutta jokaisen päälle niistä on kirjoitettu ja kirjoitetaan jatkuvasti sana tyhjiinmennyt. Ihmisen on mahdoton pysähdyttää sotia, rikollisuutta, laittomuutta, syntiä, epäsiveellisyyttä, sairautta ja kuolemaa. Ihmisen on mahdoton tehdä täydelliseksi luontoa. Maa tyhjentyy päivittäin yhä enemmän voimastaan ja tulee yhä hedelmättömämmäksi. Oikeus on kuolleena kaduilla, ja sen silvottua ruumista polkevat joka päivä ne, jotka on määrätty sen suojelijoiksi.

Samassa lehdessä sivulla 206 kirjoitetaan näin:

Jumala ei ole milloinkaan hyväksynyt kieltolakia eikä mitään miuutakaan kulutusta koskevaa lakia vallitsemaan toisten omiatuntoja tai tekoja. Kansainliitot, kirkkojen liitot ja kieltolait ovat väkivallan ja pakotuksen välikappaleita.

Jehova Jumala on kaikkivoipa, eikä hän kuitenkaan milloinkaan käytä väkivaltaa. Hän hallitsee ihmisten sydämessä. Hän tahtoo ainoastaan niiden palvelevan häntä, jotka palvelevat häntä hengessä ja totuudessa. Tulee aika, jolloin jokainen polvi notkistuu Jehova Jumalalle ja jokainen kieli tunnustaa hänet. Kun se aika tulee, niin ei ole mitään kansainliittoja eikä kirkkojen liittoja eikä kieltolakeja.

Vartiotorni 15.11.1929, sivu 342:

Raamattu yhdistää viinin porttoon. Ilmeisestikään ei tämä ole viiniä, jota papit ja kieltolain kannattajat ovat vastustavinaan. Herra määrittelee mitä se on, sanoessaan: "Nämäkin ovat erehtyneet viinin kautta, ja väkijuoman kautta he ovat pois oikealta tieltä." (Jesaja 28: 7) "He juopuvat, vaan ei [luonnollisesta] viinistä, he horjuvat, vaan ei väkevästä juomasta." (Jesaja 29: 9) On ilmeistä, että he ovat juovuksissa niistä jumalattomista asioista, joita Perkele on julistanut ja antanut opettaa. Se on porton viini, ja se on väärennys Jumalan tosi järjestön viinistä. "Viisaus on ... teurastanut teuraansa, sekoittaen viininsä ja valmistanut pöytänsäkin." — Sananlaskut 9: 1, 2.

Vartiotorni 01.05.1930, sivu 137:

Ihmiset eivät voi toivoa mitään siunauksia ihmistekoisista suunnitelmista, sellaisista kuin "Kansainliitto", kirkkojen liitot tai kieltolait. Ei kukaan ihminen tai ihmisten joukko voi tuoda siunauksia ihmisille, eivätkä mitkään pysyvät siunaukset tule milloinkaan, ennenkuin valtakunta tuo ne; sentähden ihmisten täytyy odottaa valtakuntaa.

Vartiotorni 01.06.1930, sivu 173:

Galatalaisten 1: B:nnessa Paavali sanoo: "Vaikka me tai enkeli taivaasta julistaisimme teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, olkoon hän kirottu." Paavali ei saarnannut siveellisiä uudistuksia, kieltolakia tai politiikkaa. Hän saarnasi ainoastaan "Jeesusta Kristusta ja häntäkin ristiinnaulittuna". - 1 Korinttolaisille 2: 2.

Vartiotorni 15.06.1930, sivu 185:

Nauttiessaan ruuasta, joka on pureksittu, ihminen nauttii myöskin muista aineksista, jotka liukuvat alas hänen kurkustaan vähemmällä ponnistuksella. Ravintotieteilijät loukkaantuisivat, jos me mainitsisimme muutamia näistä aineksista, ja kieltolakivirkamiehet voisivat olla kokoamassa vaitiolorahoja, jos me mainitsisimme toisia, niin että me tahdomme oikeudenmukaisesti sanoa, että useimmat ihmiset ollessaan todella janoisia nauttivat hyvästä, puhtaasta ja kylmästä juomavedestä, joka juuri kumpuaa maasta.

Vartiotorni 15.06.1930, sivu 189:

Kaikki mielivaltaiset ja kulutusta koskevat lait, jotka rajoittavat ihmisen vapautta ja omaatuntoa ja jotka ovat omiaan aiheuttamaan nurjamielisyyttä, kostonhimoa, vihaa, riitaa ja anarkiaa (josta meillä on hyvä valaistus nykyaikaisessa kieltolaissa), poistetaan, koska ne eivät ole myötävaikuttamassa rauhan, hyvän tahdon ja veljellisen' rakkauden hyväksi, joiden täytyy vallita silloin kun maailma on kääntynyt. Sellaiset mielivallan lait näyttävät sangen viisailta monista ihmisistä, mutta ne ovat tyhmiä Jumalan silmissä.

Vartiotorni 01.07.1930, sivu 201:

Vuosisatoina rikos on elämöinyt maan päällä, ja jokaisen kansan historia on ryvetetty vääryydellä vuodatetulla ihmisverellä, josta kaikesta Saatana on vastuussa. Hän on aiheuttanut monien ihmisten vainoamisen ja kuoleman ja on käyttänyt tunnustukseltaan kristittyjä ihmisiä tekemään näitä rikoksia. Esimerkiksi hän on houkutellut Ameriikan kristityiksi tunnustautuvat ihmiset vahvistamaan niin kutsutun kieltolain ja koettamaan panna sitä voimaan sekä turvautumaan kaikenlaiseen jumalattomuuteen tämän lain voimassapitämiseksi. Monet viattomat ihmiset ovat kylmäkiskoisesti tulleet murhatuiksi tämän niin kutsutun siveellisyyskin ylläpitämisen tekosyyllä. Pappien politiikkana on ylimalkaan väittää, että kieltolaki on todella Jumalan laki. Näiden Saatanan hyväksymien keinojen kautta hän on saattanut Jehovan nimen häpeään ja kääntänyt monta miestä ja naista suuresta iankaikkisesta Jumalasta.

Vartiotorni 01.07.1930, 206:

Saatanan järjestö houkuttelee alituisesti tosi kristittyä koettelemaan sen suunnitelmia maailman kääntämiseksi. Se ehdottelee maailman kääntämiseksi ja ihmisten siunaamiseksi kansainliiton asettamista, kirkkojen liiton perustamista, pikamahtista lainlaadintaa, samanlaista kuin paljon kerskuttu kieltolaki, sekä siveellisten ja yhteiskunnallisten uudistusten säätämistä.

Vartiotorni 15.07.1930, sivu 213:

Eräs seikka kuvaukseksi: Niin kutsutun kristityn Amerikan maan ihmisillä on ollut kymmenen vuoden aikana todelinen kokemus niin kutsutusta kieltolaista, ja kaiken sen keskellä jumalattomuus on kasvanut, ja ihmisten kesken on halu olla jumalattomia on kasvanut. Sen sijaan, että ne, jotka ovat kieltolain innokkaimpia kannattajia, olisivat oppineet jotakin hyvää, he ovat oppineet hyväksymään miesten, naisten ja lasten murhaamisen lain voimassapitämisen varjolla.

Vartiotorni 01.11.1930, sivu 332:

Jumala teki ihmisen vapaaksi siveelliseksi toimijaksi, ja hänen täytyy tehdä tili Jumalalle tästä vapaasta siveellisestä toiminnasta eikä kenellekään ihmiselle.

Juuri tässä voidan arvostella kieltolakia. Ylenmääräinen juominen on synti, vääryys asianomaista itseään kohtaan ja muita kohtaan, mutta Jumala ei ole milloinkaan antanut kenellekään ihmiselle tai ihmisjoukolle oikeutta määrätä muille, mitä heidän on syötävä, juotava tai mihin pukeuduttava. Väkivallan hallitus ei ole ihannehallitus; ja kun kerran ihmiset ovat itsekkäitä synnin ja kuoleman kirouksen tähden, niin heidän on mahdotonta perustaa ihanne- eli täydellistä hallitusta tai edes likipitäenkään sellaista.

Vartiotorni 01.12.1930, sivu 363:

Kaikki rehelliset ihmiset tunnustavat ihmisten ponnistusten epäonnistumisen, mutta enemmistö ei tiedä, minne kääntyä ja mitä tehdä. Hukkuvain ihmisten tavoin he tarttuvat korsiin, joita heille jatkuvasti tarjotaan Kansainliiton kautta, maailmanoikeuden kautta, aseistariisumiskonferenssien kautta, kieltolain kautta ja muiden ihmisten "turhanpäiväisten ajatusten" kautta.

Vartiotorni 01.02.1931, sivu 45:

Maan lainvalvojat ovat viekoitellut Saatanan ansaan, Saatana on käyttänyt pappeja johtaakseen heidät ansaan. Jokainen tietää, että kieltolain vahvistamisen johtajina ovat olleet papit. Poliitikot joutuivat mukaan tähän suunnitelmaan, koska näytti siltä, että heidän täytyi tehdä niin saadakseen valitsijainsa äänet ja tullakseen valituiksi. Muutamat toiset miehet, joilla oli paljon rahaa ja suuret omaisuudet, tulivat mukaan suunnitelmaan, koska he näkivät, että he voisivat hankkia suuria summia rahaa laittomalla väkijuomaliikkeellä.Vartiotorni 01.12.1931 1. joulukuuta, Tiedottaja-liite sivu 5:

Niinkuin Vartiotornista näkyy, on vuoden vaihteessa järjestetty useita konventteja, joiden yhteyteen järjestetään myös esitelmätilaisuudet. Kaikkien muidenkin vierailujen yhteydessä järjestetään esitelmiä ja koetetaan ne järjestää nyt voimakkaammiksi kuin mitä koskaan on ollut. Helsingin konventin aikana tullaan, jos Herra suo, pitämään suurin esitelmä, mitä milloinkaan on Suomessa pidetty.

Kehoitamme ystäviä kaikkialla rientämään näihin tilaisuuksiin ja ottamaan osaa kirjojen tarjontaan sekä esitelmissä että kenttähyökkäyksissä. Näissä esitelmissä tarjotaan uutta kiintoisaa kirjasta "Kieltolaki - Kansainliitto - Syntyneet Jumalasta vaiko Perkeleestä - Kummasta?" Näyttää siltä että Herra erikoisella tavalla valmistaa ihmiset vastaanottamaan juuri tätä kirjasta, sillä kieltolakikysymys on nyt kuumimmassa polttopisteessään. Näin ollen on siis odotettavissa erikoista menestystä kysymyksessä olevissa esitelmätilaisuuksissa.

Vartiotorni 01.09.1932, sivu 267:

Yleisön keskuudessa puhutaan peittelemättä, että eräs presidentinviraston korkea virkamies, joka sovelluttaa kieltolain määräyksiä kaikella ankaruudella muutamia sen rikkomisesta tavattuja kohtaan, itse saa satumaisia rahasummia päihdyttävien juomien luvattoman valmistamisen ja kaupan suosimisesta. On olemassa kaksi luokkaa lainrikkojia: ne, jotka tavataan ja pidätetään, ja ne, joita ei saada pidätetyksi.

Vartiotorni 15.09.1933, sivu 285:

Totuudenetsijä ei nykyään enää kuule Jumalan sanaa lahkojärjestelmissä, vaan papit käsittelevät saarnoissaan maailmallisia asioita, kuten politiikkaa, kieltolakia, kansainliittoa ja muita Jumalan sanalle vieraita hullutuksia. Mutta Jumala on pitänyt runsain määrin huolta niiden opettamisesta ja neuvomisesta, jotka nyt luopuvat pois järjestyneestä nimikristillisyydestä ja jotka innokkaasti pyrkivät saamaan tietoa Jumalan päätösten totuudesta.

Vartiotorni 01.12.1933, sivu 366:

Jo Jeesuksen opetustoiminnan alkuaikoina alkoivat fariseukset ja muut papiston jäsenet vehkeillä häntä vastaan. Innokkaasti he koettivat
löytää jonkun tekosyyn, jonka nojalla voisivat syyttää häntä ja hänen opetuslapsiaan lain rikkomisesta. Nämä fariseukset kiivailivat lain kirjaimen puolesta, mutta he syrjäyttivät sen hengen. Sama on asianlaita nykyisenkin papiston keskuudessa. Esimerkiksi, he vaativat (Amerikassa) itsepintaisesti kieltolain pitämistä, ja kuitenkin he käyttävät hyväkseen tilaisuutta ottaa ryyppy silloin tällöin, ja jotkut heistä täyttävät kellarinsa tällä kielletyllä aineella.

Vartiotorni 01.08.1934, sivu 239

Raamattu yhdistää viinin ja haureuden. Tällöin ei ilmeisestikään tarkoiteta sitä viiniä, jota papit ja kieltolainkannattajat ovat muka vastustavinaan. Herra määrittelee, mitä tämä viini on, kun hän sanoo Jesajan ennustuksessa (28:7): "Mutta nämäkin hoipertelevat viinistä ja horjuvat väkijuomasta." "He juopuvat, vaan ei [luonnollisesta] viinistä; he horjuvat, vaan ei väkevästä juomasta." (Jesaja 29:9)

Huomautus:

Tässä oli vain pieni osa Vartiotornin kieltolakilainauksista.
    
 
Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity