Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Uutisia Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Jehovan todistajat, uutisia


 
Johanneksen pojan kotisivut

Linkkejä


Vuosikatsaukset

Kuva: JW.ORG, muokkaus: JP

Lisää linkkejä
Sivupalkin kuvat: JW.ORG, ellei toisin mainittu
 
 Täysin uusi, yksinkertainen ja looginen selitys sukupolviopille
26.11.2021 Johanneksen poika
Hallintoelimen jäsen David Splane selittää uusinta sukupolvioppia, kuva: JW.ORG

Huomautus: Tämä juttu kannattaa lukea loppuun saakka. Lopussa kerrotaan aivan uusi asia, joka liittyy sukupolvioppiin.


Jehovan todistajilla on ollut käytössään kymmeniä vuosia ns. "sukupolvioppi", joka heidän tulkintansa mukaan osaltaan määrittää, milloin ns. "maailmanloppu" tulee. Sukupolvioppi perustuu tähän raamatunkohtaan:

(Matteus 24:34) 34 Minä vakuutan teille, että tämä sukupolvi ei missään tapauksessa katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat.

Jeesus oli kertonut tuon opetuslapsilleen.


Kuva: JW.ORG

Alunperin Jehovan todistajien sukupolvioppi oli tällainen:

Etukäteen ei ollut kerrottu ainoastaan maailman käännekohdan vuosi vaan myös sitä seuraavat olosuhteet, sekä mihin ihmiskunnan nykyinen suunta johtaa ja mikä on oleva lopputulos. Meille on hyvin tärkeätä se, että lopputulos on ennustettu nähtävän vain yhden sukupolven eliniän aikana, sen sukupolven, joka oli elossa vuonna 1914.
- - -
Me voimme olla yhtä varmoja siitä, että vuonna 1914 elossa olleesta sukupolvesta jotkut näkevät Kristuksen Jeesuksen ennustuksen suuremman täyttymyksen ja tuhon, johon se huipentuu. - Lähde: Herätkää! 08.12.1973.

1) Sukupolvi käsitti siis ne ihmiset, jotka olivat nähneet vuoden 1914 tapahtumat. He olisivat Jehovan todistajien käsityksen mukaan elossa silloin, kun Harmageddonin sota alkaisi.

Kun vuodet kuluivat ja vuoden 1914 nähnyt sukupolvi alkoi olla iäkäs, Vartiotorni-seuran oli pakko "tarkistaa" (ts. muuttaa) sukupolvioppiaan. Vartiotorni-seura huomasi tehneensä Raamatun tekstistä vääriä johtopäätöksiä.

Marraskuun 1. päivän Vartiotornissa vuonna 1995 vanha sukupolvioppi heitettiin romukoppaan ja korvattiin uudella. Miten Vartiotorni-seura selitti oppimuutosta?

Myöhemmin vuonna 31, kun Jeesus ja hänen opetuslapsensa lähtivät toiselle saarnamatkalleen Galileaan, ”jotkut kirjanoppineista ja fariseuksista” pyysivät Jeesukselta tunnusmerkkiä. Hän sanoi heille ja läsnä oleville ”ihmisjoukoille”: ”Sukupolvi, joka on paha ja avionrikkoja, etsiskelee tunnusmerkkiä, mutta muuta tunnusmerkkiä ei sille anneta kuin profeetta Joonan tunnusmerkki. Sillä niin kuin Joona oli suunnattoman kalan vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin tulee Ihmisen Poika olemaan maan sydämessä kolme päivää ja kolme yötä. – – Näin käy myös tälle pahalle sukupolvelle.” (Matteus 12:38–46.) Ilmeisesti ”tämä paha sukupolvi” sisälsi sekä uskonnolliset johtajat että ”ihmisjoukot”, jotka eivät koskaan ymmärtäneet Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa täyttynyttä tunnusmerkkiä.

2) Jehovan todistajien muutetun tulkinnan mukaan "se sukupolvi", joka ei katoasi ennen kuin loppu tulisi, olikin "paha sukupolvi", joka koostui ihmisjoukoista ja uskonnollisista johtajista.

Sukupolvioppi oli nyt irrotettu vuodesta 1914. Näin ollen sillä ei ollut enää takarajaa. Tosin tämäkään oppi ei ollut pysyvä, ja sitä muutettiin taas.

Tällä hetkellä on voimassa hyvin epämääräinen selitys kahdesta osittain rinnakkaisesta ryhmästä, vaikka Jeesus puhui vain yhdestä sukupolvesta. Tässä on lainaus selityksestä:

Miten meidän siis tulisi ymmärtää ”tätä sukupolvea” koskevat Jeesuksen sanat? Tuo sukupolvi koostuu kahdesta voideltujen ryhmästä, jotka elävät osittain samanaikaisesti: ensimmäisen ryhmän muodostavat ne voidellut, jotka näkivät, kun tunnusmerkki alkoi täyttyä vuonna 1914, ja toisen ryhmän ne voidellut, jotka ovat eläneet osittain  samanaikaisesti ensimmäisen ryhmän kanssa. Ainakin jotkut toiseen ryhmään kuuluvista elävät niin kauan, että näkevät tulevan ahdistuksen alun. Nämä kaksi ryhmää muodostavat yhden sukupolven, koska he elävät jonkin aikaa samanaikaisesti voideltuina kristittyinä. - Lähde: Jumalan valtakunta hallitsee, sivut 11 ja 12.

3) Tällä hetkellä voimassa olevassa sukupolviopissa ei ole mitään järkeä. Vuosi 1914 on taas otettu mukaan tulkintaan. Sukupolvea on venytetty liian pitkäksi keinotekoisesti. Kyseisessä selityksessä puhutaan kahdesta ryhmästä, mutta Jeesuksen sanojen mukaan kyseessä oli vain yksi sukupolvi.

Hallintoelimen jäsen David Splane yritti esittää havainnollisesti uusinta sukupolviopin versiota, mutta epäonnistui surkeasti. David Splane "raiskasi" selityksessään sanan sukupolvi. Sukupolvi ei voi ulottua 1800-luvulta 2000-luvulle. Splane puhui kahdesta eri ryhmästä ja yritti väkisin saada ne näyttämään yhdeltä sukupolvelta. Wikipedia kertoo näin:

Esimerkiksi isovanhemmat, vanhemmat ja lapset muodostavat kaikki oman sukupolvensa.


Kuva: Samin YouTube-video

Miten sukupolvi lasketaan? Sami Uusi-Luomalahti otti faktoja suoraan Raamatusta ja selvitti, minkä mittainen sukupolvi on Raamatun tekstien mukaan.Katso video YouTubesta. Kesto on 2 minuuttia, 11 sekuntia. Videolla selitetään erittäin yksinkertaisesti, mikä on Raamatussa mainittu "se sukupolvi, joka ei katoa" ja samalla saadaan tietää myös sen pituus.
   


Takaisin uutissivujen alkuun
Takaisin etusivulle

 Kotisivuohjelma: KompoZer  *  Kuvankäsittely: GIMP  *  Äänenkäsittely: Audacity