Johanneksen pojan  kotisivut
Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


Vartiotorniseura


Vartiotorniseuran päätoimisto Yhdysvalloissa New Yorkissa


Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu

Verikysymys
Mikä on Vartiotorniseura?

Vartiotorni-seura tarkoittaa Jehovan todistajat -uskontokunnan käyttämiä rekisteröityjä yhdistyksiä. Jehovan todistajien toiminta eri maissa tapahtuu paikallisten yhdistysten kautta, jotka ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjen Watch Tower Bible and Tract Society -yhdistysten hyväksymiä.

          Russel, Rutherford ja Knorr

Kuva: Kolme Vartiotorni-seuran presidenttiä vasemmalta oikealle: Russel, Rutherford, Knorr

Yhdysvaltojen Vartiotorni-seura järjestää paikallisten yhdistysten kautta Jehovan todistajat -uskontokunnan käytännön asioita ympäri maailman. Se organisoi muun muassa haaratoimistojen rakentamisen, seurakuntien järjestämisen, lähetystyön sekä uskonnollisen kirjallisuuden tuottamisen. Vartiotorni-seuran yhdistykset vastaavat myös liikkeeseen kohdistuvista lakiasioista.

Suomessa Jehovan todistajat ovat rekisteröityneet uskonnolliseksi yhdyskunnaksi jonka nimi on Jehovan todistajat uskonnollinen yhdyskunta. Myös Suomen Jehovan todistajien toiminta kuuluu Yhdysvaltojen Vartiotorni-seuran alaisuuteen ja Suomeen onkin myös rekisteröity aatteellinen yhdistys Vartiotornin Raamattu ja Traktaattiseura Ry.


Lähde: Wikipedia
.

JW.ORG-sivusto kertoo Vartiotorniseurasta näin:

          
Lähde: JW.ORG.
 


Vartiotorniseuran historiaa
(koonnut 06.06.2013 nimimerkki "Koostaja" Suomi24-keskustelupalstalle)


- 1852 Charles Taze Russell syntyi perheeseen, joka kuului presbyteeriseen kirkkoon.

- 1869 Joseph Franklin Rutherford (tuleva presidentti) syntyi Missourissa 8.11.1869 baptistiperheeseen. Nuorena Rutherford opiskeli yliopistossa oikeustiedettä. Hänen vähävarainen perheensä ei kyennyt maksamaan opiskeluja joten hän hankki tuloja myymällä tietosanakirjoja ovelta ovelle.

- 1870 C. T. Russell tapasi Adventistikirkon jäseniä, ollessaan lähes uskonsa menettänyt ja löysi uutta kiinnostusta uskontoa kohtaan.

- 1870-luvulla Charles Taze Russell aloitti raamatuntutkiskeluryhmän.

- 1876 Russell tapasi Nelson H. Barbourin ja omaksui hänen käsityksensä Raamatun aikalaskelmista. Samana vuonna hän myös lähetti kirjoituksen "Pakanain ajat - milloin ne päättyvät?" Bible Examiner -lehteen, jota julkaistiin Brooklynissa New Yorkissa. Sen lokakuun numerossa sivulla 27 sanottiin: "Seitsemän aikaa päättyvät vuonna 1914". "Pakanain ajat" on se aikakausi, jota eräässä raamatunkäännöksessä sanotaan "kansakuntien määräajoiksi" (Luukas 21:24).

- 1879 C. T. Russelin vetämä raamatuntutkisteluryhmä julkaisi ensimmäisen numeron lehteä Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence (Siionin Vartiotorni ja Kristuksen läsnäolon airut).

- 1881 perustettiin Siionin Vartiotornin traktaattiseura, nimi muutettiin myöhemmin Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseuraksi.

- 1884 seura rekisteröitiin ja Russellista tuli sen puheenjohtaja eli presidentti.

- 1893 Frederick William Franz (tuleva presidentti) syntyi 12.9.

- 1905 Nathan Homer Knorr (tuleva presidentti) syntyi 23.4.

- 1906 Joseph Franklin Rutherford kastettiin raamatuntukijaksi.

- 1909 Vartiotorni-seuran työstä oli tullut kansainvälistä ja päätoimisto muutettiin nykyiselle paikalleen New Yorkiin.

- 1910 toiminta alkoi myös Suomessa.

- 1913 Frederick William Franz kastettiin raamatuntutkijaksi.

- 1916 C. T. Russell kuoli saarnamatkalla 31. lokakuuta Texasissa.

- 1917 Rutherford valittiin 6. tammikuuta seuran presidentiksi. Vartiotornin sisarlehti Kultainen Aika (nykyisin nimellä Herätkää!) alkoi ilmestyä. Ovelta ovelle -todistamiseen kiinnitettiin suurempaa huomiota. Tämä osoittautui tehokkaaksi tavaksi levittää sanomaa. Julkaisutoimintaa alkoi hoitaa viisihenkinen toimituskomitea ja kolmehenkinen toimeenpaneva komitea, joissa molemmissa Rutherford toimi.

- 1917 kesällä liikkeen johto jakaantui erimielisyyksien vuoksi ja osa jäsenistä kääntyi Rutherfordia vastaan. Rutherford erotti 4 johtokunnnan jäsentä.

- 1918-1919 Rutherford aloitti esitelmäsarjan "Maailma on loppunut, mutta miljoonat, jotka nyt elävät eivät kuole koskaan". Tämä sisälsi toteutumatta jääneiden ennustusten uudelleentulkinnan ja uudet ennustukset vuodesta 1925.

- 1920 Frederick William Franz liittyi Brooklynin päätoimiston henkilökuntaan.

- 1920 Milton G. Henschel (tuleva presidentti) syntyi Pomonassa, New Jerseyssä, 9.8.1920.

- 1923 Nathan Homer Knorr kastettiin 18-vuotiaana Little Lehig-joessa Itä-Pennsylvaniassa 4.7.1923.

- 1925 Don Alden Adams (tuleva presidentti) syntyi Illinoisissa.

- 1925 Rutherford hajotti toimituskomitean, koska se oli asettunut vastustamaan hänen "Kansan synty" -kirjoitustaan.

- 1927 Rutherford teki jyrkän pesäeron Russellin käsitykseen, että hän olisi ollut viimeinen Jumalan sanansaattaja. Hän kumosi useita Russellin näkemyksiä omilla opetuksillaan ja samalla itsenäisesti toimineet seurakunnat siirrettiin Vartiotorniseuran keskusjohdon alle. Tämä tarkoitti sitä, että Rutherfordilla oli valta määrätä kaikkia seurakuntia seuran presidenttinä. Rutherford aloitti kampanjan opetuksesta, että järjestö muodosti teokratian, jota Jehova itse johtaa. Hän myös piti tiukan linjan siitä, että kaikki alistuivat hänen opetuksiensa alle. Ne jotka eivät suostuneet, "vastustivat Herran järjestelyjä" ja joutuivat erotetuksi.

- 1931 Rutherfordin johtamat raamatuntutkijat ottivat nimekseen Jehovan todistajat. Nimenmuutoksen myötä Rutherford teki viimeisen siirron pois Russelilaisuudesta. Jotkut Russelin oppien kannattajat, jotka kutsuvat itseään raamatuntutkijoiksi kokoontuvat yhä Yhdysvalloissa.

- 1940 Nathan Homer Knorrista tuli varapresidentti.

- 1941 Rutherford kuoli ja presidentiksi valittiin Nathan Homer Knorr, jonka aikana jäsenmäärä kasvoi 115000:sta noin 2 miljoonaan, eli lähes 800 %. Hän otti tavoitteekseen laajentaa Jehovan todistajien saarnaamistyötä niin paljon kuin vain kykenisi.

- Knorrin aikana VT-seuran varapresidenttinä toimi Frederick William Franz, joka vastasi lähes kaikista opillisista linjauksista. Hän oli vastuussa Jehovan todistajien raamatun (Uuden Maailman Käännös) kääntämisestä.

- 1942 Knorr teki linjauksen, jonka mukaan Vartiotorniseuran julkaisut julkaistaan ilman tekijöiden nimiä, ja samalla seuran kirjeenvaihto muuttui persoonattomaksi. Allekirjoitusten tilalle tuli Vartiotornin Raamattu- ja Traktaattiseuran leima.

- 1943 perustettiin Vartiotornin raamattukoulu Gilead (Patterson, New York), joka valmentaa lähetystyöntekijöitä.

- 1949 syyskuun 3. päivänä Knorr ilmoitti virallisesti New Yorkin ja Pennsylvanian Vartiotorniseurojen johtokuntien yhteisessä kokouksessa, että Uuden testamentin eli "Kristillisten kreikkalaisten kirjoitusten" käännös oli saatu painovalmiiksi.

- 1953 Heprealaisten kirjoitusten eli Vanhan testamentin käännöksen ensimmäinen osa julkaistiin.

- 1955 Heprealaisten kirjoitusten toinen osa julkaistiin.

- 1957 Heprealaisten kirjoitusten kolmas osa julkaistiin.

- 1958 Heprealaisten kirjoitusten neljäs osa julkaistiin.

- 1960 Heprealaisten kirjoitusten viides osa julkaistiin.

- 1961 "Pyhien kirjoitusten Uuden maailman käännös" julkaistiin yhtenä niteenä.

- 1960- ja 1970-luvun taitteessa uskottiin yleisesti maailmanlopun tulevan vuonna 1975, ennustuksen teki Frederick William Franz.

- 1970 julkaistiin Uuden maailman käännöksen tarkistettu laitos.

- 1971 julkaistiin Uuden maailman käännöksen alaviitteillä varustettu laitos.

- 1971 Vartiotorniseura päätti hallintoelimen perustamisesta, jonka tarkoituksena oli tasapainottaa valtaa useammalle henkilölle.

- 1971 hallintoelimen jäseneksi kutsuttiin mm. Raymond Franz (Frederick William Franzin veljenpoika).

- 1975 Kristillisten kreikkalaisten kirjoitusten Uuden maailman käännös valmistui suomeksi.

- 1975-1980 liikkeen jäsenten aktiivisuus saarnaamistyössä väheni huomattavasti kun vuotta 1975 koskeva odotus ei toteutunut, ja monet jättivät liikkeen.

- 1975 vuoden mentyä ohi järjestön päämajassa muodostui itsenäisiä Raamatuntutkimisryhmiä jotka tutkivat kirjoituksia ilman Vartiotorniseuran julkaisuja. He alkoivat myös epäillä Vartiotorniseuran opetuksia. Mukana Raymond Franz.

- 1976 Knorrilla havaittiin aivokasvain.

- 1976 Brooklynissa sijaitsevassa maailmankeskuksessa toimivaa hallintoelintä laajennettiin; hallinnolliset tehtävät jaettiin ja delegoitiin hallintoelimen jäsenistä muodostuneille komiteoille.

- 1977 Knorr kuoli 8.6. ja presidentiksi valittiin Frederick William Franz 83-vuotiaana.

- 1980 Raymond Franzia kehotettiin eroamaan hallintoelimestä ja hän kirjoitti erokirjeen.

- 1980 1. syyskuuta kaikille kierrosvalvojille lähetetyssä hallintoelimen kirjeessä neuvottiin, että jos joku jäsen ei hyväksy Vartiotorniseuran kaikkia opetuksia, hän tekee pahimman synnin ja osoittaa "luopumusta". Kirjeessä myös muistutettiin, että luopumuksen harjoittaminen ei välttämättä tarkoita sitä, että levittää luopuneiden ajatuksia. Tämä tarkoitti sitä, ettei kukaan kastettu Jehovan todistaja saanut hylätä tai epäillä "uskollisen ja ymmärtäväisen orjan" (Jehovan todistajien hallintoelin) opetuksia tai heidät erotetaan.

- 1981 Raymond Franz erotettiinn kokonaan Jehovan todistajista. Syyksi mainitaan ruokailu eronneen henkilön kanssa.

- 1984 julkaistiin Uuden maailman käännöksen viitelaitos. Tämä viitelaitos sisältää lukijalle lisätietoja alkukielistä, lauseiden kirjaimellisesta merkityksestä, viittauksia vanhoihin käsikirjoituksiin jne.

- 1985 julkaistiin Kreikkalaisten kirjoitusten rivienvälinen laitos (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures), jossa on Uuden testamentin kreikkalainen teksti ja sen alla tekstin sananmukainen käännös. Lisäksi laitoksessa on mukana valmis Uuden maailman käännös.

- 1992 Frederick William Franz kuoli 99-vuoden iässä 22.12.

- 1992 Vartiotorniseuran viidenneksi presidentiksi valittiin Milton G. Henschel 30.12.1992 (ensimmäinen syntyjään Jehovan todistaja -perheestä). Hänen virka-aikanaan muuttui opetus vuoden 1914 sukupolvesta ja järjestön rakenne.

- 1995 koko Uuden maailman käännös valmistui suomeksi.

- 1995 syksyllä Vartiotornissa julkaistiin artikkeli, jossa selitettiin, että Raamatun mainitsema viimeinen sukupolvi ei ole ajallinen vaan moraalinen määre. Täten ei ole tarpeen ajatella, että se kirjaimellinen sukupolvi, joka on ollut elossa vuonna 1914, jolloin lopun ajan Jehovan todistajien mielestä alkoivat, olisi elossa vielä Harmagedonin saapuessa.

- 1996 keväällä Vartiotorni salli Jehovan todistajien suorittaa asepalvelusta korvaavan aseettoman palveluksen, joka aikaisemmin oli ollut kielletty.

- 2000 Vartiotorniseuran johtokunta erotettiin hallintoelimestä ja jälkimmäisestä tehtiin vain hengellisestä opetuksesta ja johtamisesta vastuullinen elin.

- 2000 loppupuolella Don Alden Adams kutsuttiin Vartiotorniseuran johtoon Milton G. Henschelin erottua tehtävästä. Toisin kuin edeltäjillään, Adamsilla ei ole vastuuta Jehovan todistajien hengellisestä johtamisesta ja opetuksesta, vaan hän vastaa ainoastaan hallinnosta ja taloudesta. Hän ei myöskään kuulu Jehovan todistajien hallintoelimeen.

- 2003 Milton G. Henschel kuoli 82-vuoden iässä maaliskuussa 2003.

- 2007 Jehovan todistajat luopuivat pitkäaikaisesta opetuksestaan, että "hengestä siinneiden" ryhmän kokonaismäärä 144 000 täyttyi jo vuonna 1935 ja että sen jälkeen orjaluokan jäseniksi tunnustautuneet olisivat langenneiden tilalle valittuja korvaajia.

- 2009 Orjaluokan koko oli paisunut yllättäen 2 vuodessa 19 %.

- 2012 "uskollinen ja ymmärtäväinen orja" samaistettiin virallisesti hallintoelimen kanssa, siihen asti oli tulkittu kaikkien vajaat 11 000 "hengestä siinneiksi" tunnustautuvan liikkeen jäsentä muodostavan tämän "orjaluokan".


   Hallintoelin kesällä 2013


Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu