Tietoa Vartiotorniseurasta ja Jehovan todistajista
Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle * Hakusivulle * Uutissivuille * Uutisarkistoon


VerikysymysKuvat: JW.ORG ja FreeImages
 

   
Tutustu myös näihin sivuihin:

Johanneksen pojan kotisivut

* Etusivu
* Hakusivu
* Oppikysymykset
* Uutiset
* UutisarkistoOikeuskomiteat

Karttaminen

Henkilötietolaki

Miten Vartiotorniseura kerää rahaa?

1975, ennustelu


 

Muita aiheita:

Jehovan todistajat ja verikysymys


Miksi Jehovan todistajat eivät hyväksy verensiirtoa?

Jehovan todistajat ovat olleet vuosikymmenet tunnettuja siitä, että he kieltäytyvät verensiirroista jopa silloin, kun on suuri vaara kuolla tämän päätöksen takia.

Jehovan todistajat perustelevat verensiirtokieltoa mm. tällä raamatunpaikalla:

(Apostolien teot 15:28-29) Sillä pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi olla lisäämättä teille enempää taakkaa kuin nämä välttämättömät: että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja sitä, mikä on kuristettua, sekä haureutta. Jos te pysytte huolellisesti erossa näistä, niin tulette menestymään. Hyvää vointia teille!”

Jehovan todistajien kanta verensiirtoihin lieveni hiukan suurin piirtein vuosituhannen vaihteen tienoilla. Vartiotornissa 15.06.2000 sivulla 29 kerrottiin näin:

Lukijoiden kysymyksiä

Hyväksyvätkö Jehovan todistajat mitään verestä johdettuja lääketieteellisiä valmisteita?

Pohjimmiltaan vastaus on se, että Jehovan todistajat kieltäytyvät verestä. Uskomme lujasti, että Jumalan laki verestä ei kaipaa kulloistenkin mielipiteiden sanelemia uudistuksia. Uusia kysymyksiä herää kuitenkin siksi, että veri voidaan nykyään jakaa neljään peruskomponenttiin ja niistä voidaan erottaa vielä pieniä aineosia eli fraktioita. Miettiessään kantaansa näihin kristityn tulee punnita muitakin näkökohtia kuin mahdollisia lääketieteellisiä hyötyjä ja riskejä. Keskeistä hänelle tulisi olla se, mitä Raamattu sanoo ja miten asia saattaa vaikuttaa hänen suhteeseensa Kaikkivaltiaaseen Jumalaan.

Jehovan todistajat eivät hyväksy verensiirtoa edes lapsilleen. Onneksi monissa maissa lapset otetaan vaaratilanteissa huostaan hoidon ajaksi, jolloin turhien kuolemien riskejä voidaan pienentää.

Näillä sivuilla saat paljon tietoa Jehovan todistajien suhtautumisesta verensiirtoihin ja myös tämän päätöksen seurauksista. Todettakoon tässä yhteydessä sekin, että luonnollisestikaan Jehovan todistajat eivät hyväksy myöskään verenluovutusta.
 
Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n tekemä selvitystyö Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellosta (18.11.2016)


Tämä selvitystyö on omistettu niille Jehovan todistajille ympäri maailmaa, jotka ovat kuolleet tai kärsineet tarpeettomasti Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellon vuoksi, sekä heidän omaisilleen. Toiveenamme on, että nämä tarpeettomat kärsimykset voisivat vähentyä tai poistua kokonaan.

Sisällys:
 • Lyhennelmä
 • Johdanto
 • Osa 1: Jehovan todistajien verituotteiden käyttökielto
  • Verituotteiden käyttökiellon taustoja
  • Yhteisöllinen väkivalta ja manipulointi
  • Verituotteiden käyttökielto ja lapset
  • Hoitotahto
  • Jehovan todistajien sairaalayhteyskomitea ja yhteisön jäsenten valvonnan kiristyminen viime vuosina
 • Osa 2: Kysely terveydenhuollon ammattilaisille Jehovan todistajien verituotteiden käyttökiellosta
  • Kyselyn toteuttaminen
  • Kyselyn tulokset
  • Yhteenvetoa lääkäreiden kommenteista
 • Osa 3: Kysely entisille Jehovan todistajille verituotteiden käyttökiellosta
  • Kyselyn toteuttaminen
  • Kyselyn tulokset
 • Lopuksi
 • Liitteet
 • Lähdeluettelo
Lue koko selvitys täältä...

Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n tekemä selvitys - selvitykseen liittyvät kysymykset ja niiden vastaukset


Selvitys pohjautuu suurelta osalta kyselyihin. Joukko entisiä Jehovan todistajia vastasi 12 kysymykseen. Lue selvityksen kysymykset ja otteita kaikista vastauksista täältä...Verensiirron ottaminen on erotusperuste

Vanhinten salaisessa ohjekirjassa "Paimentakaa Jumalan laumaa" kerrotaan 9. luvussa sivuilla 110-112 näin:

Eroamisesta saattaa olla kyse seuraavissa tilanteissa:

Henkilö ottaa verta omasta tahdostaan eikä kadu sitä. Jos joku ottaa verta omasta tahdostaan, kenties toisten äärimmäisestä painostuksesta, komitean tulee ottaa selville tosiasiat ja arvioida, millainen on hänen asenteensa. Mikäli hän katuu, komitea antaa hengellistä apua Galatalaiskirjeen 6:1:n ja Juudaksen kirjeen 22, 23:n hengessä. Koska hän on hengellisesti heikko, hän ei olisi vähään aikaan pätevä saamaan erikoistehtäviä ja häneltä saattaisi myös olla syytä evätä joitakin julistajille tavallisesti kuuluvia etuoikeuksia. Olosuhteiden mukaan komitean voi olla myös tarpeellista järjestää niin, että seurakunnalle esitetään seuraava ilmoitus: "Vanhimmat ovat käsitelleet asiaa, joka koskee veli/sisar [henkilön nimi]. Teitä varmaankin ilahduttaa kuulla, että hengelliset paimenet pyrkivät auttamaan häntä." Jos toisaalta komiteaan kuuluvat vanhimmat toteavat hänen olevan katumaton, tulisi ilmoittaa hänen eroamisestaan.
Pysyvä hoitotahto ja valtakirja

Jehovan todistajilla on käytössään ns. "hoitotahtokortti", minkä etusivulla lukee punaisella "EI VERTA". Todistajat kantavat mukanaan lompakossa tätä moneen kertaan taitettua korttia yleensä niin, että kun lompakon avaa, ensimmäisenä näkyy "EI VERTA" -teksti. (Jehovan todistajien alaikäisillä lapsilla on käytössään epävirallinen kortti).

Jos Jehovan todistaja joutuu onnettomuuteen ja on tajuton, hoitohenkilökunnan toivotaan huomaavan tuon kortin mahdollisimman pian, jotta hänelle ei anneta verta. Millainen tuo kortti on? Lue lisää...Hoitotahtokortti uusittiin keväällä 2016

Jehovan todistajien hoitotahtokortti uudistettiin ja yksinkertaistettiin. Kortista poistettiin maininnat "fraktioista". Kun Jehovan todistaja allekirjoittaa hoitotahtokortin, siitä otetaan kolme kopioa, joista yksi annetaan seurakunnan sihteerille. Sihteeri tallettaa sen seurakunnan arkistoon, josta se voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön.

Jehovan todistaja -yksilön valvonta on tehokasta. Vaikka Jehovan todistaja itse repisi oman korttinsa, siitä on olemassa kopio seurakunnan vanhinten käytössä. Uhkakuvana on tilanne, missä verikortin repinyt Jehovan todistaja makaa tajuttomana sairaalassa, ja vanhimmat tulevat sairaalaan estämään tarvittavat hoitotoimenpiteet.
Lue lisää...
 


Pysyvä hoitotahto ja valtakirja englanniksi ja espanjaksi

Jos Jehovan todistaja matkustaa ulkomaille lomalle tai muun syyn takia, hänellä täytyy olla suomenkielisen kortin lisäksi myös muunkielinen kortti, jota ymmärretään tuossa maassa. Lue lisää...Vanhinten salainen kirje 02.05.2015, missä kerrotaan, kuinka pitää valvoa varsinkin erityisryhmiä verensiirtokiellon noudattamisessa

Yksilöitä valvotaan hyvin tarkasti veriasioissa. Erityisesti valvonnan kohteina ovat raskaana olevat naiset, lapset, ikäihmiset, hyytymisenestolääkityksellä olevat ja syövästä ja verisairauksista kärsivät Jehovan todistajat. Lue lisää...Pohdintaa verikysymyksestä

Kirjanoppineet ja fariseukset olivat innokkaita keksimään omia sääntöjä ja kiinnittämään huomiota pikkuasioihin sillä innokkuudella, että suuremmat asiat jäivät vaille huomiota. Jehovan todistajien hallintoelin, "uskollinen ja ymmärtäväinen orja" ja sitä sokeasti tottelevat vanhimmat jäljittelevät kirjanoppineiden ja fariseusten esimerkkiä. He ovat keksineet omituisia pikkutarkkoja sääntöjä verikysymykseen.

Vartiotorniseura uhraa vuosittain lukuisia ihmishenkiä, kun se vaatii kaikkia Jehovan todistajia kieltäytymään verensiirroista. Mutta nyt se lisäksi hämmentää tilannetta, kun se saivartelee veren pikkuasioilla. Lue lisää...Konventissa 2016 esitettiin video, missä Jehovan todistaja kieltäytyy verensiirrosta

Ote lääkärin ja potilaan keskustelusta:

Lääkäri: Meidän pitää suorittaa leikkaus.

Potilas: Selvä... Mutta muistakaa, ei verta.

Lääkäri: Teen parhaani. Parhaat mahdollisuutesi saat kuitenkin verensiirrolla. Ilman sitä mahdollisuutesi ovat paljon huonommat. Ymmärrätkö, mitä yritän sanoa?

Potilas: Ymmärrän kyllä. Kiitos, että yrität parhaasi ja että jätät tämän päätöksen minulle. Kantani pysyy samana.

Jehovan todistaja asettaa näin lääkärin vaikeaan asemaan. Lääkärinvalassa hän on vakuuttanut kunnian ja omantunnon kautta pyrkivänsä lääkärintoimessaan palvelemaan lähimmäisiä ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Lue lisää...Vartiotorniseura pakottaa Jehovan todistajat tarvittaessa uhraamaan oman lapsensa

Vartiotorniseuran verioppi on aiheuttanut lukuisia turhia kuolemantapauksia. Vielä enemmän on "läheltä piti" -tilanteita. Tältä sivulta voit katsoa ja kuunnella kaksi esimerkkiä siitä, kuinka vaikeisiin tilanteisiin Jehovan todistajat voivat joutua, kun eivät itse voi päättää suhtautumisestaan verensiirtoon.

Eeva-Liisa Pirttinen ja Risto Suopanki kertovat videolla tarinansa. Lue lisää...
Jehovan todistajien alaikästen lastenkin odotetaan kieltäytyvän verensiirroista

Aikuiset ihmiset saavat toki halutessaan kieltäytyä niistä hoitomuodoista, mitä eivät voi hyväksyä. Mutta miten on alaikäisten lasten laita? Onko vanhemmilla oikeus päättää heidän ratkaisuistaan? Herätkää!-lehdessä vuodelta 1994 on monia kokemuksia siitä, miten lapsetkin kieltäytyivät verensiirroista. Lue lisää...Veren "fraktiot" ovat suuri eettinen ja moraalinen ongelma Jehovan todistajille, vaikka he eivät itse sitä tule ajatelleeksi

Kukaan Jehovan todistaja ei voi luovuttaa verta ilman että häntä uhkaisi erottaminen. Jehovan todistajat eivät suostu veren luovuttamiseen edes itseään varten etukäteen.

Mistä saadaan fraktiot, joita Jehovan todistajien sallitaan käyttää? Saadaanko ne verenluovutuksella? Suomen haaratoimistosta vastasi kysymyksiin Ari Hakkarainen, Jukka Ropponen ja Veikko Leinonen. Sen lisäksi Punaisen ristin veripalvelusta kerrotiin, miten asia oikeasti on. Lue lisää...Entinen hallintoelimen jäsen Raymond Franz kertoi kirjassaan hemofiliapotilaiden saamista hoito-ohjeista

Koska hemofiliapotilaiden hoitoon liittyy verestä saatavat valmisteet, tämä on ollut ongelma Jehovan todistajille, jotka ovat perinteisesti kieltäytyneet verensiirroista ja verituotteiden vastaanottamisesta. Lue lisää...Valtakunnan Palveluksemme -lehtisen sisäliite, marraskuu 2006: Miten suhtaudun veren fraktioihin ja hoitotoimenpiteisiin, joissa käytetään omaa vertani?

Jehovan todistajilla on kummallinen käsitys verestä. Kun joku "maailmallinen ihminen" on luovuttanut verta, se voidaan jakaa ns. "pääkomponentteihin": plasmaan, punasoluihin, valkosoluihin ja verihiutaleisiin. Jehovan todistajat pitävät näitä pääkomponentteja luonnollisesti verenä.

Kun sitten näitä pääkomponentteja pilkotaan vielä pienempiin osiin, tapahtuu kummallinen fysiikan lakien vastainen asia: pilkotut osat, "fraktiot", eivät Jehovan todistajien käsityksen mukaan enää olekaan verta. Kuitenkin ne on saatu verenluovutuksella ja erotettu verestä. Lue lisää...Valtakunnan Palveluksemme -lehtisen sisäliite, syyskuu 1992: Lastesi suojeleminen verensiirrolta

Vartiotorniseura on antanut tarkat ohjeet Jehovan todistaja -vanhemmille. Ohjeissa kerrotaan mm. näin:

Lääkäri saattaa väittää, että veren antaminen on sairaalle lapsellenne tarpeen, mutta teidän täytyy päättää lujasti jo ennen hätätilanteen syntymistä, että kiellätte veren antamisen itsellenne ja lapsillenne. ... Asiaan liittyy Jumalan hyväksymys nyt ja ikuinen elämä tulevaisuudessa. Lue lisää...Valtakunnan Palveluksemme -lehtisen sisäliite, tammikuu 1991: Oletko valmis kohtaamaan uskoa koettelevan lääkärinhoitoa vaativan tilanteen?

Valtakunnan Palveluksemme -lehtinen kertoo tammikuun 1991 numerossa mm. näin:

Vastentahtoisen, hengellisesti saastuttavan verensiirron vastustamisessa onnistuminen alkaa lujasta vakaumuksesta. Sellaisen vakaumuksen täytyy perustua selvään ymmärrykseen siitä, mitä Raamattu sanoo verestä. Muutoin saattaisit hetkellisessä mielenkuohussa olla helposti jonkun sellaisen peloteltavissa, joka väittää tietävänsä tilanteesta enemmän kuin sinä. Voitaisiinko sinut pettää ajattelemaan, että lääkärit tietävät verestä enemmän kuin Jumala? Lue lisää...Oletko selvillä vaihtoehdoista? - Lykkäätkö sitä tuonnemmaksi? - Oletko varautunut hätätilanteeseen?
 
Vartiotorniseura kouluttaa Valtakunnan Palveluksemme -lehtisten avulla Jehovan todistajia perustelemaan "oman" vakaumuksensa verikysymyksessä. He valmentautuvat valmiiden kysymysten avulla näyttämään "asiantuntijoilta" verikysymyksessä. JW Broadcasting -sivustolla on tähän liittyen kolme videoa. Lue lisää ja katso videot.Jehovan todistajat ja verikysymys - Uutisia
 


Wikipedia: Jehovan todistajien verioppi

Perusnäkemyksenä Jehovan todistajilla on, että verta ei saa säilyttää myöhempää siirtoa varten. Myöskään veren luovuttaminen ei ole sopivaa. Kieltäytyminen verestä koskee kokoveren lisäksi veren pääkomponentteja (punasoluja, valkosoluja, verihiutaleita sekä veriplasmaa). Pääkomponenteista johdettujen osasten, fraktioiden, vastaanottamista pidetään omantunnonasiana, sillä joitakin osasia saa muun muassa sikiö luonnollisesti raskauden aikana äidiltään, kuten (immunoglobuliineja). Lue lisää...Muita linkkejä:

 


Takaisin johanneksenpoika.fi etusivulle
 
 

Kotisivuohjelma: KompoZer / Linux Ubuntu  *  Kuvankäsittely: GIMP / Linux Ubuntu  *  Äänenkäsittely: Audacity / Linux Ubuntu